Flere ingeniørjob hos udenlandske arbejdsgivere i Danmark

Udviklingen herhjemme inden for både industri, it, sundhed og byggeri får udenlandske virksomheder til at ansætte et stigende antal ingeniører i deres danske filialer.

Firmaer som amerikanske Thales, tyske Züblin og svenske Alfa Laval forventer således alle at slå et antal nye ingeniørstillinger op i løbet af det næste halve år.

Hos Thales er 70 af deres 110 medarbejdere i Danmark inge­niører. Et tal, man forventer at øge til 80 med ansættelsen af yderligere 10 ingeniører i år.

Opgaver til lands, vands og i luften

Siden Thales i 1991 for første gang løste opgaver i Danmark og udviklede luftfartsstyringssystemer til Naviair, har virksomhedens danske aktiviteter spredt sig til i dag også at omfatte løsninger inden for transport og militærteknologi.

Thales har blandt andet udviklet det danske rejsekortsystem for Rejsekort A/S og indgået aftale med Banedanmark om opgradering af cirka 1.200 kilometer dansk jern­banenet og modernisering af signalsystemerne til det europæiske ETCS.

For forsvaret har Thales bidraget med RAC 3D-radar (Intermediate Range Air Defence Radar) til Flyvevåbnet og radarer til en række af Søværnets fartøjer. Og så har virksomheden leveret det interne kommunikations- og netværks­system ‘Sotas’ til en række af Hærens køretøjer.

Dansk kontor og ledige stillinger

På baggrund af de stigende aktiviteter i Danmark valgte Thales i 2015 at etableret et formelt landekontor i København. Thales Danmark har siden nytår ansat 13 ingeniører og har netop nu syv åbne stillingsopslag.

Hos andre udenlandske virksomheder, som Ingeniøren har været i kontakt med, er billedet det samme.

Eksempelvis har Zübelin, siden sin entre på det danske marked i 2002, udvidet sin forretning fra alene at omfatte specialfundering til i dag også at inkludere bygge- og anlægsaktiviteter.

Züblin Danmark beskæftiger i dag omkring 85 danske ingeniører. Men firmaets øgede aktiviteter særligt inden for fundering og anlæg betyder, at de frem mod 2017 forventer at ansætte yderligere 30-40 ingeniører i Danmark.

Også Alfa Laval, der blandt andet renser spildevand for kommuner, melder om generel fremgang i sine danske afdelinger. Inden for de næste 6-12 måneder forventer den svenske specialist i varmeoverførsel og væskehåndtering derfor løbende at skulle rekruttere nye medarbejdere, hvoraf størstedelen vil være ingeniører.

Alfa Laval har i dag 37 produk­tionsenheder fordelt over hele verden. Og selvom hovedsædet ligger i Sverige, er flere af virksomhedens globale kompetencecentre placeret i Danmark, ligesom en stor del af koncernens globale forretningsudvikling og styring også foregår herfra.Virksomheden har p.t. 450 ingeniører på lønningslisten i Danmark, hvoraf ca. 90 pct. er danske.