Flere havbrug kan skade Kattegats dårlige havmiljø endnu mere

Forureningen fra potentielle nye havbrug i Kattegat skal holdes på et minimum, hvis ikke det skal forværre miljøet i farvandet. Havmiljøet i store dele af Kattegat er nemlig fortsat så dårligt, at vandet ikke kan klassificeres som værende i en god økologisk tilstand.

Det viser en endnu ikke offentliggjort rapport, som mediet Information har fået aktindsigt i.

Rapporten er udarbejdet som en del af det såkaldte HELCOM-samarbejde, der som et tværnationalt samarbejde arbejder for beskyttelse af vandmiljøet i Østersøen. Som led i dette arbejde registreres miljøtilstanden i Østersøen og dets grænsevande, og her viser rapporten altså, at tilstanden i Østersøen og store dele af Kattegat fortsat er dårlig.

Læs også: Eksperter splittede om havbrug: Hvor mange muslinger skal der til for at holde farvande forureningsfrie?

Danmark er ét af bidragslandene til HELCOM, hvorved landet forpligter sig til at tage del i miljøbeskyttelsen af Østersøen. Men det kan blive en udfordring at leve op til, da der på årlig basis vil blive udledt yderligere 800 ton kvælstof og 96 ton fosfor i danske farvande årligt som følge af de varslede havbrug.

Det svarer til udledninger fra otte gennemsnitlige havbrug, der som led i Landbrugs- og fødevarepakken er blevet åbnet op for, og hvor flere planlægges at blive opført i Kattegat.

Ministeren vil udnytte “råderum”

Ifølge Information argumenterer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for, at Danmark tidligere har reduceret sin udledning af netop kvælstof og fosfor mere, end vi med HELCOM-samarbejdet har forpligtet os til. Dermed er der opstået et “råderum” til at kunne udlede mere.

Men under en eksperthøring i Miljø- og Fødevareudvalget tidligere på året fastslog seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet Karen Timmermand ellers:

»Miljømæssigt set er der ikke noget råderum – Kattegat kan ikke rumme mere kvælstof«

Læs også: Forsker skærper sin havbrugs-vurdering: Lakselus udgør måske allerede et problem

Det kan derfor se ud til, at Danmark kan få svært ved at leve op til sine miljømæssige forpligtelser i HELCOM-samarbejdet. Noget som Esben Lunde Larsen tidligere har afvist i et svar til Miljø- og Fødevareudvalget.

Lovforslag skal tredjebehandles i næste uge

Både høringen og ministerens svar skal ses i forbindelse med Miljø- og Fødevareudvalgets behandling af ændringsforslaget til lov L111.

Forslaget sætter rammerne for, hvilken form for forurenings-reduktion de nye havbrug skal sikre sig. Det drejer sig om etablering af såkaldte kompenserende marine virkemidler, eksempelvis muslingeopdræt, der kan optage nogle af de næringsstoffer, som ellers ville blive udledt fra farmen til skade for det omkringværende havmiljø.

Læs også: Nye fiskefarme i de danske farvande splitter også politikerne

Forslaget har været meget diskuteret, da både politikere og videnskabsfolk er splittede om, hvor godt man kan kompensere for udledningerne af næringsstoffer fra nye havbrug, og hvor meget usikkerhed man vil tillade.

L111 3. behandles på torsdag i næste uge, efter det blev fremsat tilbage i december 2016.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det passer jo ikke, det siger Lunde jo selv. Og når nu hans venner så gerne vil have lov at udvide, og når nu de har postet så mange penge i Lunde, så er det vel heller ikke urimeligt at de får deres vilje, bare en lille smule...

Suk.

 • 12
 • 1

En hån mod kommuner der investerer milliarder i at sikre et bedre havmiljø. Nu bliver miljøgevinsten foræret til nogle få havdambrugere der vil kunne svine uden konsekvenser. Man burde i stedet have fokus på at udvikle de miljørigtig løsninger på land hvor det er muligt at rense effektivt.

 • 12
 • 1

Det ville være en relevant og ansvarlig miljøpolitik - i lyset af den nuværende belastning af Kattegat - at stille de nye L111-lovkrav til de eksisterende havbrug, før der gives tilladelse til at oprette flere. Den 'rense-teknik' som miljøministeren henviser til som grundlag for at oprette nye anlæg, er ikke dokumenteret eller efterprøvet in-situ i stor skala

 • 4
 • 1

I virkeligheden er det her vel bare en foranstaltning, hvor man prøver på, at omgå de rensningsudgifter, som feks. landbasserede dambrug har, dvs. man giver havbrug en fordel i forhold til traditionelle dambrug fordi de slipper for omkostninger med, at rense deres brugsvand.

For mig, at se er det en omgåelse, og på den måde, så kan man jo gøre mange ting attraktive, da man alt andet lige, ikke er lige for div. regler og love, og derfor kan tjene penge på andres og miljøets bekostning.

At miljøet så betaler dyrt, det er man åbenbart ligeglad med, der er ikke noget der hedder et "miljømæssigt råderum" det er ord som er opfundet til lejligheden og for, at retfærdigøre de utallige ekstra mængder af fiske "gylle" der hver eneste dag vil blive udledt direkte i havet, på et sted der i forvejen er belastet af kvælstof.

 • 7
 • 1

Jeg synes også at det er værd at bemærke, at man nu endelig har fundet de 8 bedste placeringer af de havbrug som gratis skal svine, så vi kan få brugt det råderum der måske findes eller kommer en gang i fremtiden. De 8 placeringer er egnet fra 0,5-0,7 på en skal fra 0-1, så det er bestemt ikke noget at prale af. Af rapporten fremgår det også at man under hvert havbrug forventer 0,4km² død havbund, så med alle 8 havbrug i drift vil det svare til et areal på 450 fodboldbaner. Rapporten viser også at de 6 havbrug som er tænk placeret ud for Djursland kyst vil berige miljøet i Århusbugten med brutto 31 tons kvælstof, så det er ikke kun et isoleret problem for Djursland. Link til rapporten om placeringer: http://lfst.dk/fiskeri/akvakultur/havbrug/...

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten