Flere fyringer: Danfoss fyrer 850 ansatte

Så kom der navn på fyresedlerne - eller i al fald hvor og hvor mange, der skal fyres i Danfoss - efter et meget dårligt fjerde kvartalsregnskab i 2008.

Klokken 15 kunne virksomheden orientere sine medarbejdere om, at 750 mand i administration, salg og service får en fyreseddel, mens yderligere knap 100 ansatte bliver afskediget fra produktionen.

Af de cirka 850 fyringer i alt vil 300 være danske arbejdspladser. Heraf vil 200 af stillingerne være fra "centrale funktioner og serviceområder".

"Vi må desværre konstatere, at de sidste tre måneder af 2008 gav så store omsætnings - og indtjeningsmæssige fald, at det er svært at forestille sig andet, end at vi får et underskud for 2008. Vi kan samtidig ikke få øje på tegn på, at den globale krise skulle være ved at ebbe ud, så vi nedlægger derfor nu 850 stillinger globalt med henblik på at sikre, at vi i 2009 kan præstere et fornuftigt resultat af vores drift," forklarer adm. for Danfoss direktør Niels B. Christiansen i en pressemeddelelse.

Så sent som i februar sendte Danfoss 400 timelønnede arbejdere på halv tid i tre måneder - med udsigt til enten fyring eller genansættelse. Og sidste år fyrede Danfoss 350 medarbejdere i Danmark - og langt flere globalt.

Danfoss' ledelse forventer ikke, at yderligere "store ændringer" vil blive nødvendige dette år.

Dokumentation

link
Danfoss' pressemeddelelse