Flemming Hansen kortlægger behovet for intelligent trafikstyring

Sammen med sine europæiske kolleger, embedsmænd og trafiksikkerhedseksperter fra EU-landene, USA, Rusland og Indien deltog transportminister Flemming Hansen (K) i weekenden i trafiksikkerhedskonferencen "Innovative Approaches to Road Safety" i Verona. Under konferencen fortalte ministeren, at han vil kortlægge mulighederne for at indføre intelligente trafiksystemer (ITS) herhjemme.

Danmark har længe haltet bagefter ITS-udviklingen i store dele af verden. Det har undret eksperter, fordi det ITS kan give 10-15 procent mindre kødannelse, forkorte pendleres rejsetid og reducere brændstofforbruget. Ligesom det længe har været EU-kommissionens mål halvere antallet af trafikdrab med ITS.

Netop sikkerhedsaspektet har transportministeren for øje med sin kortlægning.

»Fornyelse og udvikling af ny teknologi er utroligt vigtigt for den fortsatte forbedring af trafiksikkerheden. En udvikling som har været meget positiv i de sidst par år, og som det er mit mål fremover skal blive endnu bedre,« siger han.

Svend Tøfting, der er formand for ITS Danmark, siger:

»Det er glædeligt, at ministeren begynder at fokusere på de muligheder, der ligger i den ny teknologi. Men han bør gå videre og sætte pilotprojekter i gang, der kan illustrere, hvordan det kunne bruges. Det vil kunne gøres for 4-5 mio. kr.«

Svend Tøfting savner helt penge på bordet, før han jubler:

»ITS-Intentionerne, også i regeringens forskningsstrategi, er fine. Vi har mange projekter, vi kan sætte i gang. Men jeg har ikke set en øre endnu,« siger Svend Tøfting, der håber, at finanslovsforhandlingerne vil udmønte en viljen til bevillinger.

Han har også bidt mærke i, at Flemming Hansens intentioner ikke er forsynet med nogen datoer. Derfor foreslår han, at ministeren fastslår, hvilke ITS-projekter han konkret vil lancere, på den næste europæiske ITS-konference, som foregår i Danmark 18.-20. juni næste år'

Konferencen i Verona blev arrangeret af det italienske transportministerium, EU-kommissionen og det finske EU-formandskab.