Fjernvarmeværk slipper for at betale afgift af restvarme fra mejeri

Efter et år med tovtrækkeri mellem Skat og Rødkærsbro Fjernvarmeværk faldt der endelig en afgørelse i sagen: Hverken Arla Foods eller Rødkærsbro Fjernvarmeværk skal betale afgifter for den overskudsvarme, som mejeriet leverer gratis til fjernvarmeværket.

Med ordlyden 'Ja' gav Skat d. 27. september i år de involverede parter og deres rådgivere fra PwC et bindende svar på følgende spørgsmål:

Kan det bekræftes, at Arla Foods amba ikke skal betale overskudsvarmeafgift for energi fra spildevand, idet Rødkærsbro Fjernvarmeværk A.m.b.a. ikke betaler et vederlag for udnyttelse af energien, som leveres til værkets vekslerstation?

På den baggrund har Rødkræsbro Fjernvarmeværk kunnet indgå en 10-årig aftale med Arla Foods om at kunne trække varme ud af mejeriets 25 grader varme spildevand ved hjælp af varmepumper. Uden at skulle betale for hverken spildevand eller spildvarme.

Dermed har Skat åbnet op for, at virksomheder, der producerer overskudsvarme, gratis kan levere eller ‘låne’ varmen til udnyttelse på fjernvarmeværker uden at skulle betale afgifter.

Læs også: Apples salg af overskudsvarme fra Viborg-center truet af høje afgifter

Spørgsmål om præcedens

Grundet sagens principielle karakter valgte Dansk Fjernvarme at gå ind i sagen. Trods det glædelige udfald i Rødkærsbro er Dansk Fjernvarme dog usikre på, hvorvidt sagens afgørelse vil danne præcedens i fremtiden:

»Vi har ikke været ude at sige noget principielt om denne sag, for det tør vi simpelthen ikke,« siger John Tang, chefkonsulent hos Dansk Fjernvarme.

»Vi tolker afgørelsen ret snævert, da det drejer sig om overskudsvarme fra mejeriets spildevand, der bliver ført i allerede eksisterende ledninger.«

Læs også: Omsider tror Viborg på, at spildvarmen fra Apples datacenter kan varme byens bygninger

Netop det faktum, at Rødkærsbro Fjernvarmeværk har kunnet koble sig på eksisterende spildevandsledninger, har betydning for, hvorvidt sagens afgørelse kan virke som fortilfælde i andre sager.

Mange steder vil det nemlig være nødvendigt med større installationer, førend et fjernvarmeværk kan få tilført virksomheders overskudsvarme. I så fald vil overskudsvarmeafgiften blive taget som 33 procent af investeringsbudgettet. Ligesom det i første omgang var Skats melding, at Arla Foods skulle betale for at levere spildvarmen i Rødkærsbro.

Læs også: Dong skal fyre med træflis, mens Statoil udleder restvarme til fuglene

Vedvarende fjernvarme

Hos Dansk Fjernvarme er der altså fortsat noget at kæmpe for. Af samme grund går interesseorganisationen ifølge John Tang til jævnlige forhandlingsmøder med Skat for at få klarlagt fjernvarmeværkernes muligheder for udnyttelse af overskudsvarme.

Ifølge John Tang er hele eksistensgrundlaget for fjernvarmen netop baseret på en udnyttelse af overskudsvarme, ganske som værkerne opstod for at udnytte den varme, der blev tilovers fra kraftværker. Men med stadig større udfasning af fossile kraftværker kan fjernvarmeværkerne komme i klemme:

»Fjernvarme er ligesom alt andet energi udfordret ved at skulle være vedvarende. Hvis ikke der er noget kraftvarme tilbage, fordi al el bliver produceret ved vind- og sol, vil fjernvarmeværkerne komme til at mangle energikilder,« siger John Tang og fortsætter:

»Derfor håber vi, at varmeproduktionen kan fortsætte med at blive produceret ved hjælp af overskudsenergi fra eksempelvis virksomheder.«

Læs også: Industriens spildvarme luner flere og flere fjernvarmekunder

John Tang ser frem til, at Skats nu udsatte analyse af afgifterne på netop overskudsvarme kommer ud, forhåbentlig i det nye år. Måske resultatet af denne analyse i kombination med et fortsat pres på Skat kan være med til at lempe reglerne.

I så fald kan antallet af virksomheder, der leverer overskudsvarme måske stige fra de 41, som Grøn Energi, Dansk Fjernvarmes tænketank, anslår, i dag deler ud af varme til fjernvarmeværker.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Hvor tåbeligt er det at smide energi ud ? - og istedet brænde kul, olie, gas, flis eller affald ?

Sparet er sparet - men det gælder øjensynlig ikke i den lokale afdeling af Ebberød Bank. Undskyld, er der mon en politiker som læser dette ?

Vi kan give tilskud til vindmøller og solceller - fordi vi brandskatter affaldsenergi, som kunde bruges - gratis - i nogle tilfælde.

  • 12
  • 0

Jan.....disse tåbeligheder er i høj grad kendt af politikere.....og af skat! Jeg har kendt til problemet med at beskatte anvendelsen kølevand fra produktionen til at opvarme kontoret i mindst 25 år.

Det er billigere for et firma at lukke køleluft og kølevand ud i det fri og så opvarme kontoret separat. Den tid der skal til for at dokumentere og måle joule, der anvendes til kontoropvarmning, koster mere end den olie/gas der skal buges dertil.......... og så kan man trække prisen og moms for olien og gas fra i skat. En rigtig DJØF win win løsning ( Sarc. On)

  • 14
  • 0

Hvis spildvarme bliver afgiftsfrit mens afbrænding af brændsler til varme pålægges afgift, så ligger mulighederne for misbrug lige for.

Problemet løses ved at lægge afgift på brændslerne, uanset hvorfor de brændes af. Men så kommer hylekoret om at vi slår cementfabrikkerne og kalkbruddene ihjel...

  • 5
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten