Fjernvarmeværk i Gelsted mister 4.000 kroner pr. kunde

Illustration: Scanpix

Gelsted Fjernvarme leverer naturgas­fyret fjernvarme til 402 varm­eforbrugere i Gelsted på Vestfyn. Værkets kraftvarmeanlæg består af to gaskedler og en aldrende, elproducerende gasmotor på 1 MW, som dog ikke har kørt de seneste fem år, fordi elprisen har været for lav til at det kunne betale sig at producere strøm.

Sådan er det også på mange af de andre decentrale naturgasfyrede værker, hvor motoren så i stedet står standby og til rådighed for elmarkedet. Så får værket udbetalt det såkaldte grundbeløb, som for Gelsted Fjernvarme udgør tæt på to millioner kroner.

Illustration: MI Grafik

Læs også: Små kraftvarmeværker håber på velvilje i nyt energiforlig

Når dette grundbeløb fra næste år forsvinder, vil det ifølge bestyrelsesformanden for værket betyde en prisstigning for værkets varmekunder på 4.000 kroner, hvilket vil give en total varmepris på cirka 19.000 kroner årligt for et standardhus:

»Vi har dog netop fået bevilget anlægstilskud af staten til et varmepumpeanlæg, men har ikke endnu fået beregnet af vores rådgivere, hvordan det vil påvirke varmepriserne,« siger bestyrelsesformand for Gelsted Fjernvarme Erik Hein Nielsen.

Han tilføjer, at varmepumperne under alle omstændigheder kun vil kunne forsyne halvdelen af kunderne med fjernvarme.

Ikke midler til store løsninger

Det er jo ikke nogen nyhed, at grundbeløbet falder væk efter 2018. Er I ikke sent ude med at finde alternativer?

»Vi har set på andre ting som solvarme, der ville blive alt for dyrt. Og så har der i et par år cirkuleret planer om, at vi kunne få leveret grøn fjernvarme fra Skærbækværket gennem det fælleskommunale fjernvarmeselskab, TVIS. Men nogle paragraffer står i vejen, og de involverede kommuner har indtil videre ikke kunnet blive enige om at få dem ændret,« siger han.

Få midler til nye løsninger

Han pointerer, at Gelsted Fjernvarme som et lille værk ikke har de store midler at investere i nye løsninger – og at drøftelser med andre lignende små værker om et samarbejde er endt uden resultat.

»Vi havde nok også regnet med, at der ville komme en politisk løsning undervejs. For eksempel fik en række små anlæg lov til at droppe naturgassen og etablere kedler til afgiftsfri biomasse i stedet, men det omfattede ikke os. Så vi er fortsat bundet til både at producere strøm/stå standby og anvende dyr, afgiftsbelagt naturgas til fjernvarmen,« siger han.

Hvis han selv kunne vælge, ville Erik Hein Nielsen foretrække, at værket fik leveret biomasse-varme fra TVIS. Desuden arbejder man sammen med en virksomhed om udnyttelse af overskudsvarme.

Gelsted Fjernvarmeværk blev etableret i 1961 som et oliefyret fjernvarmeværk og ombygget til naturgas og et kraftvarmeværk i 1994.