Grøn omstilling i fare? Fjernvarme står ved en skillevej

Fjernvarme er en fast del af 54 pct. af danskernes hverdag, og i 115 år har vi udbygget både vores net af ledninger til det varme vand og vores kompetencer. Sektoren omsætter i dag for 61 milliarder kroner og beskæftiger 22.500 personer.

Fjernvarmen har været stærkt medvirkende til, at Danmark tidligt fik kompetencer til at optimere vores energiforbrug, fordi vi kunne anvende spildvarmen fra vores små og store kraftværkers elproduktion.

I takt med at kraftværkerne har mistet deres betydning for den danske elproduktion, har fjernvarmen dog måttet finde andre kilder end spildvarme, og når danskerne i dag kan købe en varmepumpe, som med hovedsageligt grøn strøm kan holde temperaturen i stuerne over 20 grader, så er spørgsmålet, om fjernvarmen har krav på en særlig plads i den grønne omstilling.

Læs også: Opgør med 100 års grøn dansk tradition: Fjernvarmen risikerer historisk dyk

Det mener ikke bare branchen selv, men også de eksperter, som beskæftiger sig med vores energisystem. Men politisk er der fastlagt store ændringer af vilkårene for fjernvarmen, og spørgsmålet er, om det er de rette til at sikre en grøn fremtid for vores varmeforsyning.

Som sagen står i dag, leveres de 54 pct. af danskernes varmeforbrug som fjernvarme til en gennemsnitlig pris på 12.164 kroner for et standardhus.

Ifølge beregninger fra Dansk Energi er det stadig langt mindre, end opvarmning via et eksisterende oliefyr eller et nyt gasfyr koster – og lidt billigere end at få varmt vand fra en ny luft-vand-varmepumpe.

Gennemsnit med variationer

Gennemsnitsprisen dækker dog over store variationer, hvor 40 selskaber – ifølge Dansk Fjernvarme – kan levere varme for under 10.000 kr., mens 6 selskaber er de helt hunde­dyre og må kræve over 20.000 kr. om året for et standardhus.

Men som beskrevet på forsiden så skifter billedet fra 1. januar 2019, hvor mindst 60 fjernvarmeselskaber må varsle langt dyrere varme på grund af en politisk ændring af rammebetingelserne. Senere vil økonomisk regulering på den ene side og nye krav om samtidig at slippe fjernvarmeforbrugerne fri for tilslutningspligt på den anden side kunne presse fjernvarmepriserne op.

Det kommer på et tidspunkt, hvor hele energisystemet – og hermed også fjernvarmen – er i gang med et markant skifte fra sort til grøn: El produceres i dag billigt af vind­møller og solceller, der ikke samtidig producerer varme; fjernvarmens egen decentrale, naturgasfyrede kraftvarmeværker kan ikke tjene penge på billig strøm og adgangen til billig overskudsvarme er skrumpet gevaldigt.

Illustration: Ingeniøren

I stedet må værkerne så i gang med at finde andre og måske dyrere varmekilder som varmepumper, biomasse, solvarme, geotermi og lagringsteknologier. Det er fremtidens grønne teknologier, men koster også for nogle forbrugere – samtidig med at teknologiudviklingen i varmepumpeteknologien som nævnt så småt gør individuel opvarmning til et konkurrence­dygtigt grønt alternativ.

Den dårlige fortælling

Samtidig har sager om rigtig dyr fjernvarme fra de knap 100 såkaldte barmarksværker fra 1990’erne skubbet til en dårlig fortælling om for dyr kollektiv forsyning med tvang, fordi de stakkels borgere ikke kunne slippe ud af de dyre aftaler. Siden har en del af disse værker fået økonomisk hjælp på forskellig vis.

Og her senest er fjernvarmen blevet en del af en generel, ideologisk båret spareøvelse inden for forsyningssektoren, hvor en meget omdiskuteret rapport fra konsulent­firmaet McKinsey fra 2016 identificerede besparelser i fjernvarmen for cirka 2,5 milliarder kroner årligt allerede i 2025.

Forskellige teknologier egner sig til forskellige opvarmningsformer. Ifølge en grafik fra Dansk Energis Varmeoutlook egner fjernvarme sig især til en kommende stor-skala integration af el i varmesektoren med varmelagring, varmepumper eller geotermisk varme. Kilde: Dansk Energi Illustration: Nanna Skytte / Ingeniøren

Den fik politikerne til i både 2016 og 2017 at lave aftaler om effektivisering af fjernvarmesektoren, der nu så småt er ved at blive udmøntet i lovgivning og bekendtgørelser om indtægtsrammer og benchmark-regulering af fjernvarmen.

Nye rammevilkår bekymrer organisationer

Fjernvarmens to brancheorganisationer er langtfra begejstrede for de nye rammevilkår og den kommende benchmark-regulering.

Dansk Energi henviser til en rapport udarbejdet af to økonomiprofessorer, der siger, at benchmark vil blive meget svær at gennemføre i praksis, da den hviler på, at man kan sammenligne selskaber. Og at dette ikke kan lade sig gøre, da fjernvarmeselskaberne i fremtiden vil få varme fra mange forskellige varmekilder.

»Den største udfordring for fjernvarmen i en sådan regulering er dog, at en benchmark altid vil være tilbageskuende og derfor direkte kan være til hindring for, at fjernvarmeselskaberne vil kunne få rum til at investere i nye, teknologier, der er nødvendige for den grønne omstilling. Som for eksempel geotermi, overskudsvarme og varmelagringsløsninger,« sagde afdelingschef Stine Leth Rasmussen fra Dansk Energi på et møde for nylig.

Dansk Energi: Udskift reguleringen

Dansk Energi foreslår derfor at udskifte reguleringen med en mere differentieret metode:

»Én reguleringsløsning til hele den brogede flok af fjernvarmeselskaber holder ikke. Vores opfordring er derfor, at man åbner for en flerdelt regulering, hvor de varmeselskaber, der er klar til at udsætte sig selv for de facto konkurrence med individuelle opvarmningsløsninger eller tilvælge konkurrence om at producere varmt vand, skal kunne vælge monopolreguleringen fra, »siger hun.

På samme møde meldte A.P. Møller Holding også ud, at selskabets tilbudsmodel på at levere geotermi til fjernvarmeselskaberne i de store byer ikke vil kunne leve med den foreslåede reguleringsmodel.

Dansk Fjernvarme: Regulering unødvendig

Fra Dansk Fjernvarme mener man grundlæggende, at der overhovedet ikke er brug for nogen ny regulering af fjernvarmen og henviser til, at sektoren af sig selv har reduceret fjernvarmeprisen med 14 pct. de seneste fire år.

Ifølge vicedirektør Kim Behnke vil især afskaffelse af tilslutnings- og forblivelsespligten gøre ondt, for fjernvarmeselskaberne vil miste deres billige lånemuligheder og dermed muligheden for at investere langsigtet i gode, grønne løsninger, som kommercielle partnere med en investeringshorisont på tre-fem år aldrig ville gå i gang med:

»Vi bliver nødt til at have en forblivelsespligt, hvis folk først har sagt ja tak til fjernvarmen. Ellers viser vores erfaring, at nogle af forbrugerne siver – også selvom prisen er konkurrencedygtig – og så bliver fjernvarmen for alvor dyr for dem, der er tilbage på nettet,« siger han.

Professor: Kender de konsekvenserne?

Også professor med speciale i fjernvarme og energisystemer på Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen er dybt bekymret for fjernvarmens fremtid i Danmark - med udsigt til de nye rammevilkår, og hvis man udvander muligheden for tilslutnings- og forblivelsespligt:

»Politikerne plejer at prale af vores fjernvarme; vi eksporterer fjernvarmeløsninger, og i forskningsmæssig sammenhæng er Danmark godt med ligesom på vind, biomasse og systemintegration. Alt det er vi ved at droppe, og jeg er virkelig i tvivl om, hvorvidt beslutningstagerne er klar over konsekvenser af de foreslåede ændringer,« siger han.

Brian Vad Mathiesen efterlyser i det hele taget en forklaring på, hvilket problem den nye økonomiske regulering skal løse:

»Det vil være naturligt med en grundig problemanalyse, inden man ændrer de ben, som hele sektoren står på,« siger han og foreslår, at politikerne lægger en strategi for, hvilken rolle fjernvarmen skal have.

Ekspert: Overdreven nervøsitet

Fjernvarme-ekspert og partner i konsulentfirmaet Ea Energianalyse Hans Henrik Lindboe understreger, at fjernvarme grundlæggende er et klogt og konkurrencedygtigt produkt med store muligheder for at blive krumtap i den grønne omstilling.

Men han mener ikke, at fjernvarmen skal være så nervøs ved, at tilslutningspligten droppes, og henviser til, at mange danske fjernvarmeselskaber og alle de svenske fjernvarmeselskaber foretager store, langsigtede investeringer helt uden forblivelsespligt:

»Alle investeringer indeholder en risiko. Med monopolregulering og tilslutningspligt skubber man risikoen over til den statslige regulator, og især over på fjernvarme­kunder, som aldrig er blevet spurgt. En fjernvarmebestyrelse, der godkender en investeringsbeslutning, bør være 100 procent ansvarlig for økonomien, og det vil man kun være, hvis projektet kan bære risikoen for, at kunderne begynder at sive, hvis varmen bliver for dyr,« påpeger Hans Henrik Lindboe.

Emner : Fjernvarme
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Fjernvarme er alle tiders til at fordele overskudsvarme - men hvilke andre varmeforsyninger kan tillade så store energitab som fjernvarmen - og så med det kæmpe dyre distributionssystem. Ligeledes er fjernvarme perfekt (ligesom fjernkøling) i tætte bebyggelser - men at grave hele landet op er ikke tidssvarende.

 • 11
 • 4

.. da min holdning vist efterhånden er rimelig kendt, så er der en helt anden ting der undrer mig.

Mange fjernvarmeselskaber i den billige ende er i stand til at levere varme til ca. 50 øre/kWh, hvilket dækker totalprisen for energi og distribution.

Man må alt andet lige formode at det må være dyrere at distribuere fjernvarme end el, bla. er det jo nødvendigt med både frem og tilbageløb, etc - så hvordan kan det være at det kan koste i snit 35-40 øre i Radius opland udelukkende at distribuere elektricitet?

Det undrer mig virkelig meget, for det burde altså være langt langt billigere at distribuere elektricitet end fjernvarme.

 • 14
 • 3

Atomkraft er den perfekte løsning på fjernvarme især til større byer, som Kbhvn, Århus, Odense osv.

Atomkraft bliver altid kritiseret for høj pris, fordi der udelukkende kikkes på el-produktionen, men i samarbejde med fjernvarme bliver atomkraft den billigste og bedste løsning.

Med 10 atomreaktorer i 1000 - 1200 MWe størrelsen kan vi ikke alene dække Danmarks samlede el forsyning 24/7 men også 50% af vores fjernvarme forsyning, UDEN at skulle udbygge den eksisterender infrastruktur.

Decentrale fjernvarme kan også forsynes med lavtemperatur varme, i kombination med varmepumper, men med langt højere COP, da temperaturen ikke skal hæves fra 5-6 C men fra 30-40 C.

Hvor Havvindmøller kræver nye undervandskabler ( til 50Millioner kr pr km) kan vi simpelhen opstille reaktore på eksisterende kraftværker.

Glem alt om vrøvlet med sikkerhedsafstande på 10-20 -30 Km, i Danmark. For det første er det totalt overflødigt, da moderne reaktorer, og bygninger simpelhen er 99,9 % sikrer, og for det andet ved vi fra fx Fukushima at evakueringer er totalt overflødige.

Danmark har tidliger investeret i forkert teknolog, som IC4, Manglende Elektrificering osv, og har måtte leve med problemerne i årtier. Vi er atter ved at gøre dette pga ideologier og nedarvet frygt fra vore uvidende forældre.

 • 13
 • 13

De 50 øre/kWh kan jo kun lade sig gøre fordi der er et fast "kontigent" dvs. en sikker indtjening uanset hvor meget varme kunden bruger og vi har jo set mange steder at netop denne faste betaling er blevet så høj at det er grotesk og selve forbruget intet betyder for varme regningen hos forbrugeren da det er en så lille del af prisen i dag.

Fjernvarme er fint hvor der bor mange mennesker på lidt plads men er lige så håbløs så snart der kommer afstand på og folk har plads til andre typer opvarming.

Hvad angår elnettet så er det modsat fjernevarme nettet jo bygget i ringe således nedbrud kan dækkes ind via andre ruter hvilket ikke mig bekendt er noget der sker på fjernvarmenettet.

 • 3
 • 2

De 50 øre/kWh kan jo kun lade sig gøre fordi der er et fast "kontigent" dvs. en sikker indtjening uanset hvor meget varme kunden bruger

Det er jeg godt klar over, men selv hos os, hvor den faste del er ret høj, lå den samlede pris, alt inklusive, på knap 77 øre/kWh sidste år (det er mindre end Radius tager udelukkende for at flytte ellen det sidste stykke vej i primetime).

Vores fjernvarmeværk ligger endda i den dyre ende, der er faktisk mange steder i landet hvor prisen ikke ligger meget højere end de 50 øre alt inklusive - det er klart at hvis man kun bruger 1kWh på et helt år, så holder regnestykket ikke, men det vil det hverken gøre for el eller fjernvarme.

Og statistisk set, så kan eldistributionsselskaberne også med ret stor sandsynlighed dels estimere fremtidigt forbrug, dels være ret sikret en fast indtægt, da forbrugerne ikke skifter adfærd radikalt.

 • 2
 • 3

Og statistisk set, så kan eldistributionsselskaberne også med ret stor sandsynlighed dels estimere fremtidigt forbrug, dels være ret sikret en fast indtægt, da forbrugerne ikke skifter adfærd radikalt.

Samt kunderne er stavnsbundet, da man ikke kan være el foruden, samt man i forhold til fjernvarmen ikke har billige alternative løsninger, så et skifte er muligt.

Heroppe har man pristilsyn, som sikrer at monopollignende foretagender ikke hæmningsløst kan flå kunderne med absurde priser, hvilket vi har nydt stor glæde af, især indenfor kommunikations sektoren.

Med de distributionspriser hos Radius der er nævnt længre oppe, så kan det ikke gå hurtigt nok med at få oprettet pristilsyn i DK.

 • 2
 • 7

Hvorfor er der nogen der gør et mislykket forsøg på at forherlige fjernvarme, når alle udemærket ved at det hører fortiden til, overhalet at nye og bedre grønne teknologier, og derfor bør udfases, og under INGEN omstændigheder udbygges. Hvis fjernvarme virkelig er så fantastisk er der jo ingen grund til at frygte for fremtiden, uden tilslutningspligt og forblivelsespligt. I dag holder man jo fjernvarmen kunstigt i live, og hvem betaler for dette, er det fjernvarmeforbrugerne eller de kommunale skatteydere ? I gamle dage tændte man bål for at holde varmen, hvor afbrænding i dag er en unødvendig klimabelastning, med et stort tab til følge i distributionsnettet. Lad endelig fjernvarmen konkurrere frit med andre opvarmningsformer under samme forudsætninger, så bliver det resultat "nogen" ikke vil have frem, tydeligt for enhver !

 • 7
 • 6

Hvorfor er der nogen der gør et mislykket forsøg på at forherlige fjernvarme, når alle udemærket ved at det hører fortiden til, overhalet at nye og bedre grønne teknologier, og derfor bør udfases, og under INGEN omstændigheder udbygges. Hvis fjernvarme virkelig er så fantastisk er der jo ingen grund til at frygte for fremtiden, uden tilslutningspligt og forblivelsespligt. I dag holder man jo fjernvarmen kunstigt i live, og hvem betaler for dette, er det fjernvarmeforbrugerne eller de kommunale skatteydere ? I gamle dage tændte man bål for at holde varmen, hvor afbrænding i dag er en unødvendig klimabelastning, med et stort tab til følge i distributionsnettet. Lad endelig fjernvarmen konkurrere frit med andre opvarmningsformer under samme forudsætninger, så bliver det resultat "nogen" ikke vil have frem, tydeligt for enhver !

@Jens Der åbenbart en del debatter der er smuttet for dig. Fjernvarme er en del af løsningen i fremtidens fleksible energisystem. Og så er der jo mange fjernvarmeselskaber, som altid har været vandt til at være i fri konkurrence. Faktisk har vi også rettens ord for det i sagen fra Vestre Landsret Sønderborg og kommunegaranterede lån, hvor det blev slået fast, at fjernvarme er konkurrenceudsat. Fjernvarme er forlængst mere end 60% VE og meget andet end "at brænde noget af". Og så er jeg helt enig med dig - lad os endelig få fri konkurrence. Men på lige vilkår, vi så jo hvor godt det er gået i elsektoren ikke ?

 • 6
 • 3

hvor det blev slået fast, at fjernvarme er konkurrenceudsat.

Konkurrenceudsat er da et fantastisk ord, men: Tilslutningspligt og forblivelses pligt gør at der ikke er tale om fri **konkurrence. Men en situation hvor FV får et **monopol forspring på flere tusinde kroner årligt !

lad os endelig få fri konkurrence. Men på lige vilkår,

Det må betyde at energi fra VE uanset leverance metode kan leveres **uden afgifter ** til alle:

Afgiftsfri strøm fra sol/vind/hydro og fra biomasse baserede kraftværker. Det synes jeg lyder som en rigtigt god ide !

vi så jo hvor godt det er gået i elsektoren ikke ?

El sektoren er opdelt i 2 sektorer: Produktion og distribution For FV er det en og samme enhed.

En opdeling af FV i rørsystem og varmeproduktion vil give samme uigennemskueligheds problematik som vores elsektor lider af.

 • 0
 • 4

Kig og regn på din årlige elregning; Hvad betaler du samlet pr år for distribution af el ?

Det er de to tal du skal sammenligne.

Nej sådan hænger det absolut ikke sammen, for det faste bidrag fsva. fjernvarmen er altså også med til at finansiere selve værket, eksempelvis hvis der skal etableres solvarme eller lignende, samt dets administration.

Distributionsprisen for el inkluderer ikke producenternes investeringer.

Men hvis vi endelig skal sammenligne, så vil den samlede pris for el-distribution overstige mit faste fv-bidrag ved ca. 10.000kWh, svarende til ca. det halve af mit varmeforbrug, eller hvis vi skal fortsætte ud af den tangent, ville jeg betale ca. det dobbelte, bare for distribution af el, hvis jeg brugte ligeså meget el som jeg bruger varme.

Uagtet hvordan vi end vender og drejer den, så er Radius' priser absurd høje, men kan sikkert (bort)forklares med diverse regnskabsmæssige finurligheder som ligger langt væk fra den reelle pris - man kan jo også justere på omkostningerne og andre sjove ting, så det rent regnskabsteknisk kan passere det såkaldte tilsyns øjne, men det ændrer stadig ikke på det faktum at Radius' kunder (som er stavnsbundet til et monopol) skampules på det groveste. Mange tak til CoryDong for det.

 • 6
 • 5

Hvorfor er der nogen ..... på at forherlige fjernvarme, når alle udemærket ved at det hører fortiden til.. ... Hvis fjernvarme virkelig er så fantastisk er der jo ingen grund til at frygte for fremtiden, uden..

tvangstilslutning og retssager ved feks. overgang mellem gasnet og fjernvarme eller omvendt[1]..

Grundlæggende kan man i forkontoret til borgmestre, ministre eller hos MF'er samt i foreninger såsom golfbaner etc. til enhver tid finde nogen, der vil sælge/"mener at man bør".

Vores gamle og frivillige andelstanke i landbruget, blev tilpasset og genbrugt af "kommunen" og i "amtet" til med tiden at opbygge de nye dele af samfundet - forsyningsvirksomheder og renovation.

I takt med at projekterne svulmer op, så bliver det "frivillige" element efterhånden erstattet med "tvang".

Se også vores fælles renovering med Amagerbakke som et endnu dårligt eksempel.

Vores gasnet, vores elnet m.fl. kraftvarmeværker, vores lokale varmeforsyning samt renovering har konstant - udover de utallige ansatte - været befolket af politiske interesser, samt bruges ifm. pottetræning af partimedlemmer eller som retræteposter.

Så jo mere omfangsrigt et anlæg der opbygges, jo bedre kan regnearket påvise en samfundsgavnlig og -økonomisk god beregning; give en forsyningssikkerhed samt derved jo en tilsvarende slagkraftig (kvasioffentlig) politisk bastion.

Dertil har forsyningsvirksomheder mfl. også gerne etableret et velkendt bengraveri[2], hvor velerhvervet egeninteresser vil stritte imod frivillighed.

[1] ..http://www.ekn.dk/sites/ekn.dk/files/media... [2] ..https://www.fyens.dk/odense/Politikere-ska... [2] ..https://www.energifyn.dk/om-energi-fyn/pre...

 • 4
 • 5

tvangstilslutning og retssager ved feks. overgang mellem gasnet og fjernvarme eller omvendt[1

@Finn Det var et dårligt eksempel Finn. Der er hverken tvangstilslutning eller retsager. Faktisk var det beboerne i Ebberup og Sønderby der selv henvendte sig til Assens Fjernvarme for at slippe med den dyre opvarmning med naturgas, og komme over på den billige og miljøvenlige fjernvarme fra Assens. Efterhånden er tilslutningen fuldt udbygget i området, så beboerne synes uden tvivl at det har været et rigtig fornuftigt projekt

 • 3
 • 0

Og så er der jo mange fjernvarmeselskaber, som altid har været vandt til at være i fri konkurrence. Faktisk har vi også rettens ord for det i sagen fra Vestre Landsret Sønderborg og kommunegaranterede lån, hvor det blev slået fast, at fjernvarme er konkurrenceudsat.

Se https://hjoerring.dk/media/12425/punkt_3_b...

Citat: Fjernvarmeværkernes forsyningsområde omfatter 7.305 matrikler, hvorpå der er placeret bygninger med tilslutningspligt. Aftagere med tilslutningspligt kan vælge, om de vil købe varme fra fjernvarmeværkerne eller fra andre, men er forpligtede til at betale bl.a. en tilslutningsafgift til fjernvarmeværkerne.

Jeg skal betale abonnoment til telefonselskabet og det skal jeg stadig hvis jeg skifter til et nyt selskab hvor jeg så også skal betale abonnonent. Det er altså fri konkurrance.

Fjernvarme er forlængst mere end 60% VE og meget andet end "at brænde noget af". Og så er jeg helt enig med dig - lad os endelig få fri konkurrence. Men på lige vilkår, vi så jo hvor godt det er gået i elsektoren ikke ?

I 2016 aftog fjernvarmesystemet 136 PJ se https://hjoerring.dk/media/12425/punkt_3_b...

Reel vedvarende var 28 Pj fra affald, 0,03 Pj fra varmepumper, 0,7 Pj fra el-patroner, 1,5 PJ solenergi, 0,1 PJ geotermi og 3,5 Pj overskudsvarme. Samlet 34 PJ eller 25 % af fjernvarmen er reel bæredygtig eller nogenlunde savrende til nettabet i fjernvarmenetttet.

51 Pj kommer fra olie, kul eller gas.

36 Pj kommer fra træ hvor man har øget co2 udledningen ved at skifte fossilenergi ud med træ.

REsten af varmen kommer fra halm, biogas, bioolie med 14 Pj.

Man kan sige de reelle vedvarende energikilder til fjernvarme dækker lige tabet i fjernvarmenettet og den resterende varmemængde som reelt ender i boligen som varme er langt den overvejende energi massivt co2-udledende hvor kun halmen og biogassen er co2 neutrale.

Eller den store andel naturgas som træet har ersattet hvor altså co2 udledningen fordobles gør at de store træmængder reelt udvander halmens og biogassens co2-neutralitet

 • 1
 • 4

Reel vedvarende var 28 Pj fra affald,

Niels.

Heroppe ejer kommunen affaldsforbrændingen og fjernvarmeselskabet. Når man løber ind i de koldeste vintermånederne, ser man stort på sortering, stort set alt der overhoved kan brænde bliver smidt i bålet, for at yde nødvendig varme til fjernvarmen.

Hvordan er det med incitament at genbruge i DK når vinterkulden sætter ind, man kan vel ikke tale om reel bæredygtighed, om mest muligt af affaldet ikke kommer til gavn.

 • 0
 • 4

Magnus

Niels.

Heroppe ejer kommunen affaldsforbrændingen og fjernvarmeselskabet. Når man løber ind i de koldeste vintermånederne, ser man stort på sortering, stort set alt der overhoved kan brænde bliver smidt i bålet, for at yde nødvendig varme til fjernvarmen.

Hvordan er det med incitament at genbruge i DK når vinterkulden sætter ind, man kan vel ikke tale om reel bæredygtighed, om mest muligt af affaldet ikke kommer til gavn.

Jeg husker ikke beløbet Københvanerkommunerne har investeret i et affaldssorteringsanlæg til ARC og herunder navnlig hvad det koster at drive det. Anlægget som skal udtage alt plastaffald for herved at 'kunne kalde' røggassen co2-fri da det nu kun er brandbare ressourcer med en hurtig cirkulationstid i naturens kulstofcyklus, der futtes af i ARC.

Alt biologisk nedbrydelig affald skal udsortes over de kommende år i København og gasses via biogasanlæg.

PApir skal frasorteres eller kildesorteres ude ved brugeren i København.

Tilbage er reelt ting som gammelt træ, tøj og ligende som kan yde forbrændingen energi i forbrændingsanlægget i København. Og det er langt fra nok brandbart til at få forbrændingen til at ske, når gamle potteplanter, cykelstel, potter og pander mm. skal gennem forbrændingen, hvorfor der må støttebrændes med flis og lignende.

Sad i går og så på dette fantasifoster se side 151 se http://vbn.aau.dk/files/16591726/Varmeplan...

I dag kommer der 8 TWh fra affaldskraftværkerne hvor en betydelig del af affaldet kommer fra import! I 2050 kommer der ifølge varmeplan-danmark 12 TWh varme fra affaldsværkerne.

Men man skal have hele el-siden til at gå op så kraftværker yder backup til møller og sol samtidig med at kraftværkerne skal yde 40 TWh fjernvarme, sammen med sol, spildvarme, varmepumper ved en massiv udbygning med fjernvarme i 2050 og værkerne skal yde 10 TWh el netop når behovet er der, som langt fra er sådan at fjernvarmerørerne kan aftage varmen. Se http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage....

 • 0
 • 3

Hvordan er det med incitament at genbruge i DK når vinterkulden sætter ind, man kan vel ikke tale om reel bæredygtighed, om mest muligt af affaldet ikke kommer til gavn.

@Magnus Miljøstyrelsen laver fremskrivninger af affaldsmængder. (og de er en del mere troværdige end Niels Hansen ) den samlede mængde affald fra primære kilder eksklusiv jord og slam forventes at vokse 27% frem mod 2030, eller i gennemsnit 1,3% pr. år. I absolut mængde er dette en stigning fra 10,6 millioner til 13,4 millioner ton. Der er her taget højde for den økonomiske udvikling og øget genbrug.

 • 3
 • 0

@Magnus Miljøstyrelsen laver fremskrivninger af affaldsmængder. (og de er en del mere troværdige end Niels Hansen ) den samlede mængde affald fra primære kilder eksklusiv jord og slam forventes at vokse 27% frem mod 2030, eller i gennemsnit 1,3% pr. år. I absolut mængde er dette en stigning fra 10,6 millioner til 13,4 millioner ton. Der er her taget højde for den økonomiske udvikling og øget genbrug.

Det vil den da også men når denne affaldsmængde er kildesorteret, afgasset, plastaffald er udsorteret mm. så er der reelt ikke noget som kan brænde i 2030 i landets affaldsforbrændinger hvis ikke hele den brandbare energi kommer fra støtteforbrænding via biomasse. .

Man skal til alle tider huske der er noget der hedder den praktiske og virkelige verden!

 • 0
 • 2

Det er jo en fængende overskrift, men er fjernvarme egentlig mere grøn end individuel opvarmning? Mange private konverterer også til varmepumper eller pillefyr. Læste i ingeniøren at 1,7 millioner husstande er tilsluttet fjernvarme, så er markedet ikke mættet? Værkerne skal levere billig varme til kunderne, det er da ikke deres opgave at sørge for en grøn omstilling, men med denne store dækning er der åbenbart politikere som ikke kan styre deres grønne ambitioner på andres vegne.

 • 3
 • 3

@Niels Der er (som jeg også skrev før) i Miljøstyrelsens rapport taget hensyn til øget genbrug.

Se side 3 https://mst.dk/media/91524/fremskrivning_a...

Væksten i jord og sten er udtalt, og væksten i genanvendligt er udtalt. Eller der er en stor stigning i de affaldstyper som ikke er anvendelige til forbrænding.

Og for København når hele den brandbare fraktion til forbrændingen skal sorteres for fraktioner produceret ved olieholdige produkter som plast, når alt haveaffald skal komposteres, når alt organisk affald skal forgasses så er der et betydeligt fald i mængden, som kan brænde eller restproduktet er ikke brandbart uden støttebrænding. Eller den samlede brandbare fraktion er faldende i forhold til i dag.

 • 0
 • 2

Se side 3 https://mst.dk/media/91524/fremskrivning_a... i jord og sten er udtalt, og væksten i genanvendligt er udtalt. Eller der er en stor stigning i de affaldstyper som ikke er anvendelige til forbrænding.Og for København når hele den brandbare fraktion til forbrændingen skal sorteres for fraktioner produceret ved olieholdige produkter som plast, når alt haveaffald skal komposteres, når alt organisk affald skal forgasses så er der et betydeligt fald i mængden, som kan brænde eller restproduktet er ikke brandbart uden støttebrænding. Eller den samlede brandbare fraktion er faldende i forhold til i dag.

@Niels Det er som altid et problem for dig at få styr på dine forudsætninger. Men faktisk står det også i det link, du selv har lagt ud. Og selv om rapporten er 8 år gammel ! så er det stadig aktuelt. "Langt størstedelen af det affald der vil blive flyttet fra forbrænding til genanvendelse er organisk afffald fra husholdningerne". Så kan du måske regne ud hvad det betyder for brændværdien, når bygnings- og industriaffald samtidig stiger i mængde.

 • 3
 • 0

@Niels Det er som altid et problem for dig at få styr på dine forudsætninger. Men faktisk står det også i det link, du selv har lagt ud. Og selv om rapporten er 8 år gammel ! så er det stadig aktuelt. "Langt størstedelen af det affald der vil blive flyttet fra forbrænding til genanvendelse er organisk afffald fra husholdningerne". Så kan du måske regne ud hvad det betyder for brændværdien, når bygnings- og industriaffald samtidig stiger i mængde.

Jakob

Det som i dag brændes som i fremtiden frasorteres ude ved brugerne eller centralt inden der brændes er papir, plast og bioaffald for afgasses. Denne brandværdi fra disse fraktioner er langt større end den mikroskopiske stigning for bygnings- og industriaffald.

Så den samlede reelle brandbare del som er tilbage i affaldet er langt mindre i fremtiden i forhold til i dag.

 • 0
 • 3

Det som i dag brændes som i fremtiden frasorteres ude ved brugerne eller centralt inden der brændes er papir, plast og bioaffald for afgasses. Denne brandværdi fra disse fraktioner er langt større end den mikroskopiske stigning for bygnings- og industriaffald.

Så den samlede reelle brandbare del som er tilbage i affaldet er langt mindre i fremtiden i forhold til i dag.

@Niels Det er altså heller ikke et fagområde du har særlig godt styr på. Miljøstyrelsen har faktisk lavet en ressourceplan der hedder "Danmark uden affald" Den nationale målsætning er 50% genanvendelse af husholdningsaffald i år 2022. Men ser man ud over Danamrks grænser, så er der i Europa store mængder affald, som landene ikke selv har forbrændingskapacitet til at udnytte, og som flere af landene heller ikke har mulighed for bygge forbrændingsanlæg til fordi BAT kravene ikke kan overholdes uden fjernvarmeproduktion.

 • 2
 • 1

Væksten i jord og sten er udtalt, og væksten i genanvendligt er udtalt. Eller der er en stor stigning i de affaldstyper som ikke er anvendelige til forbrænding.

Og for København når hele den brandbare fraktion til forbrændingen skal sorteres for fraktioner produceret ved olieholdige produkter som plast, når alt haveaffald skal komposteres, når alt organisk affald skal forgasses så er der et betydeligt fald i mængden, som kan brænde eller restproduktet er ikke brandbart uden støttebrænding. Eller den samlede brandbare fraktion er faldende i forhold til i dag.

Niels.

Affaldsforbrænding er et af hovedfundamenterne, som fjernvarmen oprindeligt var bygget på.

At der er vækst i jord og sten, er ikke til megen trøst, da brændværdi ikke er tilstedeværende. At biologisk affald bliver frasorteret og sendt til biogasanlæg er sin sag, at returnere gassen til at holde bål med er vel meningsløst, gassen kommer langt bedre til gavn i transportsektoren som et eksempel.

Voksende mængder af industriaffald er ikke noget man skal satse på, hvis man skal kunne begå sig på markedet, er optimering / reducering af spild et ufravigeligt krav. Kunder kræver sågar at produkt er fremstillet bæredygtigt.

Ved renovering opstår der en del brændbar affald, forudsat at det ikke kan genbruges.

Ved nybyg vil krav om bæredygtighed medføre, stærkt reduceret mængde af brændbare materialer der ikke kommer til gavn.

At transportere affald over landegrænser, som man gør i København, er hellere ikke optimalt.

Spørgsmålet er, om ikke affaldsforbrænding som bærende fremadrettet i fjernvarmeregi ikke står for fald ?

 • 1
 • 2

Der vil jo være noget som skal brændes af, og derfor vil der også i fremtiden være affaldsforbrændinger.

Men med mindre og mindre brandbart affald så vil der blive færre men større anlæg.

Niels.

Jeg løb ind i ingeniør der arbejdede på forbrændingen i København for ca 1,5 år siden. Han fortalte at genbrug var oppe på 55% og man var afhængig af importeret affald fra England. Nu hvor brexit snart kan være en realitet, så er vel fare for at Engelsk affald må fravælges.

Det vil så medføre at større forbrændingsanlæg ( som efter hans udtalelse var svinedyr ) fremadrettet vil lægge beslag på sparsom indenlandsk affald-mængde, for at sikre økonomi i forbrændingen.

Mindre forbrændinger rundt landet mister grundlaget, i nu at affaldet udebliver.

Som Du har nævnt længere oppe i tråd, så er det yders sparsomt med reelt grønt indover fjernvarme, i prinsip ikke mere end der spildes til varme fortove.

Så er vi ved start af artikel: Grøn omstilling i fare ?. Hvordan har man tænkt sig at fjernvarme skal profilere sig, som stærk spiller i grøn omstilling, da man efter 115 år ikke har evnet bedre. Og som nævnt lidt længere nede,skal konkurrere med individuel varmepumpe, som hovedsagligt kører på grøn el.

Spørgsmålet er hvad skal erstatte affald i grøn omstilling ?

Øjnes der disruption i varmeforsyning, især med tanke på lidt spredt bebyggelse, hvor individuelle løsninger vil tage livet af værende fjernvarme net.

 • 0
 • 4

tvangstilslutning og retssager ved feks. overgang mellem gasnet og fjernvarme eller omvendt[1].. ... Udvidelsen til Ebberup skete efter udtrykkeligt ønske fra beboerne i Ebberup.

@ Flemming og Jacob

Jeg bor ikke i Ebberup og ingen aner hvad der foregår i hovedet på flere hundrede sjæle der i byen. Eller om den enkelte på sigt vil få lidt ekstra penge i lommen pga. at forblive på gasnet eller tilslutte sig fjernvarmen; min indlæg drejer sig om tåbeligheder ifm. forsyningsvirksomheder.

Ebberups tilslutning til fjernvarme er også tvunget (af omstændighederne), da den ellers meget opreklamerede naturgas nu ikke mere er ren eller en vindersag samt tilmed også dyr, så ifm. at gaskontrakten udløb fik borgerne et godt tilbud fra fjernvarmen ;)

Dette medførte en retssag mellem to offentlige forsyningsselskaber -. er der noget som helst samfundsmæssigt fornuft i dette ?.

Assens Fjernvarme har nok forbygget eller forregnet sig og fik et varmeoverskud eller vil få et mindreforbrug - omk. skal fordeles på flere tilslutninger - er det nogen som helt samfundsmæssig fornuft i dette ?

Jeg nævner "samfundsmæssigt" samt nævner tvang samt retssager. Der er med garanti ingen, der har beregnet samlet investering først i gasløsningen + tilslutning, og derefter tillagt samlet investering i fjernvarme + tilslutning samt omkostninger ved retssagen mm. og fortalt os, at det her samfundsmæssigt rentabelt.

Og fik de kommende kunder alle oplysninger incl.prisstigning pga. biomasseafgift.. https://www.danskfjernvarme.dk/nyheder/pre... https://www.fjernvarmefyn.dk/media/1217/ga...

 • 1
 • 4

Jeg bor ikke i Ebberup og ingen aner hvad der foregår i hovedet på flere hundrede sjæle der i byen. Eller om den enkelte på sigt vil få lidt ekstra penge i lommen pga. at forblive på gasnet eller tilslutte sig fjernvarmen; min indlæg drejer sig om tåbeligheder ifm. forsyningsvirksomheder.

@Finn Det er simpelthen noget værre vrøvl du skriver. Varmeforsyningsområdet er et af de mest regulerede områder. INGEN for lov at lave det mndste uden det er godkendt både på den ene og den anden måde. Forud for ethvert større projekt skal der godkendes et projektforslag, der udviser positiv samfunds-, virksomheds- og brugerøkonomi. Investeringen har for de fleste private olie- og gaskunder allerede tjent sig hjem, selvom det kun er knapt 10 år siden de første blev sluttet til fjernvarme i Ebberup og Sønderby.

Dette medførte en retssag mellem to offentlige forsyningsselskaber -. er der noget som helst samfundsmæssigt fornuft i dette ?.

Der har ikke været nogen retssag, men en klage til først det daværende Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) og efterfølgende Energiklagenævnet. Det er begge "laverestående" offentlige klageinstandser, hvis afgørelser efterfølgende kan tages videre til domstolene.

Assens Fjernvarme har nok forbygget eller forregnet sig og fik et varmeoverskud eller vil få et mindreforbrug - omk. skal fordeles på flere tilslutninger - er det nogen som helt samfundsmæssig fornuft i dette ?

Der er ikke lavet produktionsmæssige forøgelser pga. Ebberup/sønderby projektet. Der var ledig kapacitet bl.a. fordi de eksisterende kunder fik god rådgivning og sparede mere på varmen.

Jeg nævner "samfundsmæssigt" samt nævner tvang samt retssager. Der er med garanti ingen, der har beregnet samlet investering først i gasløsningen + tilslutning, og derefter tillagt samlet investering i fjernvarme + tilslutning samt omkostninger ved retssagen mm. og fortalt os, at det her samfundsmæssigt rentabelt.

Det er "med garanti" lige præcis de samfundsmæssige investeringer der bliver sammenlignet i beregningerne i et projektforslag.

 • 5
 • 0

Jeg bor ikke i Ebberup og ingen aner hvad der foregår i hovedet på flere hundrede sjæle der i byen. Eller om den enkelte på sigt vil få lidt ekstra penge i lommen pga. at forblive på gasnet eller tilslutte sig fjernvarmen; min indlæg drejer sig om tåbeligheder ifm. forsyningsvirksomheder.

Finn.

Når beboerforeningen henvender sig til fjernvarmværket, med ønske om fjernvarme i byen, så er der jo nok foregået et eller andet forud. Tror du ikke. ? Fjernvarme var den gang meget billigere end individuel gas. Fjernvarme i dag er meget billigere end individuel gas i dag i Ebberup. Tror du ikke det har været en væsentlig grund til ønsket om fjernvarme. ? Med de seneste priser for et standardhus i Ebberup koster det 12.500,- kr/år. Inkl. den ekstra betaling, som er pålagt forbrugerne i Ebberup, til at betale for ledningen derud. Naturgas ligger, inkl. finansiering af gasfyret, på 18.000 - 20.000,- for et tilsvarende hus. At det så samtidigt opfylder behovet for at udfase individuel naturgas er kun et ekstra plus til projektet. Hvis der skulle rettes kritik af nogen, så er det gas distributions selskabet, som i denne og stort set alle andre konverteringsprojekter, tager snart sagt alle midler i brug for at forhale, ultimativt hindre en konvertering væk fra gas. Senest har et gasselskab trukket klagenævnet ind i en retssag om en afgørelse, som gik gasselskabet imod. Det er i dag et krav at der betales en vis kompensation til et gasselskab, som må afgive en kunde til fjernvarme. Den udgift kan fjernvarmeprojektet sagtens bære. Om det er rationelt. Nej, det er det ikke. Men det koster altid et eller andet at rette en fejl, begået tilbage i tiden. Fejlen var at lægge gas ud til det enkelte parcelhus. Og det er den fejl som nu i stor stil rettes.

 • 5
 • 0

Og fik de kommende kunder alle oplysninger incl.prisstigning pga. biomasseafgift.. https://www.danskfjernvarme.dk/nyheder/pre... https://www.fjernvarmefyn.dk/media/1217/ga...

@Finn Jeg må også sige, at du forstår at vælge de links, som modsiger dine indlæg. En udtalelse fra gasselskabets direktør i 2011 er vist ikke helt upartisk. Og så kan vi jo konstatere, at der stadig ikke er kommet en biomasseafgift, så olie- og nok også mange gaskunder har for længst tjent investeringen hjem. Samtidig med at naturgas prisen generelt er steget og fjernvarme faldet.

En henvisning til Brylle området er rigtig fin (for fjernvarmens synspunkt). Området er for 4 år siden forsynet med fjernvarme, med mere end 50% tilslutning. Hvert år kommer der flere nye fjernvarmekunder til, når de hører om naboernes nemme, billige og miljøvenlige varme. I år er der alene til dato tilsluttet 6 tidligere gaskunder og 19 nye huse. https://fabbo.dk/nyhed/nybyggeri-i-krybily...

 • 5
 • 0

BAT betyder Best available Technology

Niels - fra resumeet til BAT/ BREF for forbrændingsanlæg:

"Genvinding af affaldets energiindhold er et afgørende miljømål for sektoren og er et område, hvor sektoren kan yde et væsentligt positivt bidrag. Adskillige BAT'er dækker dette aspekt, omfat¬tende:

• særlige teknikker, der anses for at være BAT • kedlernes effektivitet med hensyn til varmeoverførsel • anvendelse af kraftvarme, fjernvarme, levering af procesdamp og elpro¬duk¬tion • forventet genvindingseffektivitet.

Da kraftvarmeproduktion og damp/varmeforsyning generelt giver de bedste muligheder for øget energigenvinding, spiller politikker, der sigter mod tilgang af passende kunder til damp/varme, generelt en langt større rolle ved bestemmelsen af den effektivitet, der kan opnås på et bestemt anlæg, end anlæggets præcise udformning. Hovedsagelig af politiske og økonomiske grunde er pro¬duktion og levering af elektricitet ofte den form for energigenvinding, der vælges ved de enkelte anlæg. Muligheder for kraftvarmeproduktion, fjernvarme og levering af procesdamp er kun godt udnyttet i få europæiske lande - generelt dem, der har høje varmepriser og/eller har særlige politikker. Levering af energi til drift af kølesystemer og afsaltningsanlæg forekommer, men det er generelt en dårligt udnyttet mulighed - en sådan mulighed kan være af særlig interesse i varmere klimazoner og udvider almindeligvis mulighederne for energiforsyning fra affald."

https://circabc.europa.eu/sd/a/407e5d8f-0d...

Hvis det ikke er nok, så læs hele BREF katalogget på 700 sider

 • 0
 • 0

...forbrændingsanlæg leverer en del af fjernvarmen, skal de så fyre for fuglene, når vi afvikler fjernvarmen?

Det vil der i mange sammenhænge være rigtig god energiøkonomi i, når det samlede energitab reduceres. I 2017 tabes hele 28 Pj i fjernvarmenettet når der modtages 107 Pj i bygningerne se https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statisti...

Det giver jo ikke meget mening at have et fjernvarmesystem for at udnytte spildvarme fra affald hvis det samlede tab stiger herved, så der det da bedre at smide varmen væk og så reducerer energiforbruget ved en løsning i huset, som så ikke får fjernvarme.

 • 1
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten