Fjernvarme Fyn: Varmepumper eller biomasse - vi kender ikke reglerne

Illustration: Fjernvarme Fyn

Landets tredje kulfyrede kraftvarmeværk hos Fjernvarme Fyn ejes af Odense Kommune og skal ifølge de nyeste politiske signaler fra borgmesteren skippe kullene allerede i 2025.

Dermed skal Fjernvarme Fyn, som står for varmeforsyningen, ud og finde en alternativ kilde til de 40 pct. af fjernvarmen, som kullene i dag leverer.

Læs også: Biomasse eller varmepumper? I Esbjerg står slaget om fremtidens fjernvarme

Modsat Esbjerg og Aalborg Kommune har fynboerne ikke på forhånd fravalgt et biomassefyret kraftvarmeværk, men kikker både på varmepumper, overskudsvarme, varmelagre og på et biomasse kraftvarmeværk.

Læs også: Nordjyllandsværket i knibe: Håber på dispensation til store varmepumper

Men ifølge forretningsudviklingschef Kim Winther fra Fjernvarme Fyn savner man afklaring om rammebetingelserne for både biomasse- og varmepumpesporet. Fynboerne havde håbet, at den ville komme med energiforliget:

Uafklaret overskudsvarme

»Kraftvarme-kravet hindrer os i at vælge varmepumperne – medmindre vi satser på dispensation - og uklarhed om tilskuddet til biomasse-strøm efter 2019 gør økonomien i kraftvarme meget usikker. Derfor frygter vi, at vi kan komme til at foretage nogle investeringer, der ikke holder på den lange bane, og som kan komme til at koste vores varmekunder dyrt,« siger han.

Kim Winther tilføjer, at hvis der er af hensyn til elforsyningssikkerheden er behov for, at Fjernvarme Fyn investerer i samproduktion af el og varme, så er det nødvendigt med en rimelig betaling herfor, hvis ikke regningen blot skal sendes videre til varmekunderne,.

Læs også: Tænketank: Kystnære kraftværker bør ombygges med varmepumper

Heller ikke vilkårene for udnyttelse af overskudsvarme blev afklaret, men skal ’aftales i efteråret på basis af oplæg fra regeringen.’ Foreløbige udmeldinger fra Skatteministeriet tyder ifølge Kim Winther på, at overskudsvarmeafgiften kan blive en trussel mod udnyttelse af overskudsvarmen.

Usikkerheden omkring biomasseværket handler om, at elproduktionstilskuddet til biomasse på 15 øre pr. kWh for nye biomasseværker fjernes i energiaftalen. I stedet kan nye værker få et tilskud, hvis størrelse afgøres af resultatet af de såkaldte teknologineutrale udbud blandt solceller, landvind og kystmøller.

Læs også: Danmark risikerer flere træfyrede kraftværker, vi ikke har brug for

Et tilskud, som ingen kender størrelsen af endnu, og hvor tilskuddet begrænses til en fem-årig periode, mens andre teknologier sikres en hel afskrivningsperiode.

Gartnere får dyrere fjernvarme

Fjernvarme Fyn har ydermere den udfordring, at en femtedel af varmen aftages af områdets gartnere, der ikke får glæde af, at biomassen er afgiftsfri, eller at elafgiften til varmepumperne sænkes, fordi de ikke i forvejen betaler afgift.

»Vi har fokus på prisen ude hos forbrugerne. Der skal vi kunne levere en konkurrencedygtig fjernvarmepris. Derfor skal vi kende rammebetingelserne,« påpeger Kim Winther.

Læs også: Omdiskuteret rapport viser udfordret fjernvarmesektor

Fjernvarme Fyn har i samarbejde med gartnere tidligere fået tildelt midler fra en pulje til at reducere kul-andelen med mere halm og dermed øge den grønne andel i procesvarme. På grund af EU's konkurrenceregler blev denne pulje dog trukket tilbage, så Fjernvarme Fyn måtte standse projektet.

Når det er sagt, så betyder det ikke, at Fjernvarme Fyn ligger på den lade side.

Facebook bidrager med 6 pct.

Sideløbende med undersøgelserne af forskellige scenarier til at erstatte den kulfyrede blok 7 har selskabet energieffektiviseret sit affaldsforbrændingsanlæg, der leverer cirka 25 procent af varmen.

Primo 2020 indvier Fjernvarme Fyn et meget omtalt varmepumpe-anlæg baseret på overksudsvarme fra Facebooks datacenter. Overskudsvarmen kommer til at levere cirka 6 pct. af fjernvarmeforbruget.

Læs også: Facebook skal forsyne 6.900 fynske husstande med fjernvarme

»Vi får en del viden om varmepumper gennem Facebook-projektet og kigger nu også på andre løsninger med varmepumper. Tidligere har vi ikke vurderet, at varmepumperne kunne erstatte kulfyringen, men vi kan nu se, at varmepumperne takket være energiforliget er blevet mere konkurrencedygtige,« påpeger forretningsudviklingschef Kim Winther.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Halm og flis gløder allerede

Varmepumperne til Facebook-anlægget har en effekt på et tocifret antal MW, og Fjernvarme Fyn har fået dispensation til dem fra Energistyrelsen.

Den varmepumpe-kapacitet, som eventuelt skal anvendes til erstatning for den kulfyrede blok, vil i sagens natur være meget større – måske et par hundrede MW, oplyser Kim Winther.

Læs også: Rapport: Apple kommer til at lukke varm luft ud

Fjernvarmen i Odense-området forsynes ligeledes med varme fra Fjernvarme Fyns halmfyrede blok 8, der blev sat i drift i 2009, og med et flisfyret kraftvarmeanlæg på den tidligere papirfabrik ved Dalum. Tilsammen leverer disse to anlæg cirka 30 pct. af fjernvarmen.

Den kulfyrede blok, som blev sat i drift i 1991, har en effekt på 320 MW el og 485 MJ/s i modtryksdrift ved samtidig el og varmeproduktion.

Læs også: Nordjylland og Fyn holder fast i kulkraftværkerne

Vattenfall, som ejede værket før Odense Kommune, ansøgte i 2014 om lov til helt at lukke kraftværket i 2016. Af hensyn til elforsyningssikkerheden blev det afslået på daværende tidspunkt, og ifølge kendelsen kan det tidligst ske ved udgangen af 2019.

Illustration: MI grafik
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

"Kim Winther tilføjer, at hvis der er af hensyn til elforsyningssikkerheden er behov for, at Fjernvarme Fyn investerer i samproduktion af el og varme, så er det nødvendigt med en rimelig betaling herfor, hvis ikke regningen blot skal sendes videre til varmekunderne,." Det er urimeligt at varmekunderne skal betale for en tabsgivende elproduktion. Markedet har faktisk ændret sig hurtigere end regelværket har kunnet følge med.

  • 5
  • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten