Fisk fra Stillehavet: Sportsfiskere melder havbrug til politiet

Det startede ellers med glade jubelråb den dag i september sidste år. Nicklas Engelbrecht Sørensen var på fisketur i Horsens Fjord, og han fik til sin store begejstring, hvad der viste sig at være en 2,6 kg tung laks på krogen. Den blev naturligvis straks foreviget på en video, som siden blev bragt af en række lokale og regionale nyhedsmedier.

Nicklas Engelbrecht Sørensen så straks, at der ikke var tale om en almindelig fisk fra de danske farvande, og bestemte fisken til at være en sølvlaks. Den lever i Stillehavet og er aldrig tidligere set i Danmark.

Men selv i de efterfølgende uger, da der kom stadig flere lystfiskerberetninger om fangst af sølvlaks i østjyske farvande og vandløb, var der stadig mest fokus på glæden over at have en stærk fisk at kæmpe med og laksebøffer i fryseren.

Siden fik piben en anden lyd, og Nicklas Engelbrecht Sørensens fangst blev indledningen til en skandale, som fik tilføjet endnu et kapitel i går. Da blev Danmarks Sportsfiskerforbund så trætte af at vente på, at myndighederne opklarer sagen, at forbundet overdrog sin egen kulegravning af sagen til politiet.

Undslupne hunner på krogen

Sportsfiskerne er gået forrest i at undersøge, hvordan de sølvblanke spisefisk er havnet i det danske miljø, og der er afdækket svigt på svigt fra myndighederne.

Det stod temmelig hurtigt klart, at der kun var tale om hunner, og da sølvlaksenes æg ikke kan befrugtes af de vilde laks herhjemme, er der ingen risiko for, at generne bliver blandet, forsikrer Miljøstyrelsen.

Hunnerne gav dog det første tegn på, at er måtte være tale om fisk, som var undsluppet fra et Havbrug. Og så begyndte balladen for alvor.

Det viste sig nemlig, at Hjarnø Havbrug ganske rigtigt havde opdrættet sølvlaks. Det var dog sket helt uden myndighedernes tilladelse. Det havde i og for sig ikke været så slemt, hvis ikke det havde været fordi, Fødevarestyrelsen faktisk havde godkendt, at havbruget importerede en halv million sølvlakseæg i 2015 og 2016.

Det havde Fødevarestyrelsen imidlertid ikke fortalt hverken Miljøstyrelsen, som skulle godkende et eventuelt opdræt af den fremmede art. Eller Hedensted Kommune, som skulle føre tilsyn med havbruget.

Læs også: Fremtidens havbrug skal kunne sænkes under havet

Esben Lunde bestilte en gennemtrawling

Da sagen i begyndelsen af året nåede frem til daværende miljøminister Esben Lunde Larsen (V), viste det sig endda, at tilladelsens placeringen af havbruget var udløbet i 2004 og aldrig siden fornyet.

Esben Lunde Larsen blev kaldt i samråd om sagen og lovede bod og bedring. For det første satte han Fiskeristyrelsen fra bestillingen og lagde ansvaret for at uddele placeringstilladelser til havbrug over i Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen fik også ansvaret for at koordinere sagerne, så dele af sagsbehandlingen fra Fødevarestyrelsen ikke længere kan foregå, uden at andre myndigheder får besked.

Samtidig satte han Miljøstyrelsen i gang med, hvad han med sans for billedsprog fra fiskeriverden kaldte »en gennemtrawling« af hele området. Med den ville ministeren sikre sig, at der ikke findes lignende møgsager om andre havbrug.

Redegørelsen er endnu ikke færdig, og den socialdemokratiske miljøordfører Christian Rabjerg Madsen har oven på politianmeldelsen straks stillet den nye miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) et spørgsmål om, hvornår den kan ventes.

Det var også Christian Rabjerg Madsen, der kaldte Esben Lunde Larsen til samrådet om sagen i januar, hvor ordførerne og ministeren skiftedes til at undre sig over, hvor mange svigt der kan foregå i behandlingen af en miljøsag i Danmark.

Hjarnø Havbrug vil opdrætte flere fisk

Alt imens har sportsfiskerne altså foretaget, hvad de selv kalder en kulegravning af sagen, og nu givet den til Sydøstjyllands Politi. De mener, at Hjarnø Havbrug »i årevis har tilsidesat miljølovgivningen og vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelser«.

»Det er vigtigt, at hver en sten i denne sag bliver vendt. Det gælder ikke mindst fordi Hjarnø Havbrug A/S er en af de virksomheder, der ansøger om etablering af flere nye havbrug i Kattegat,« siger formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen, i en pressemeddelelse. Det var ikke umiddelbart muligt at komme i kontakt med ham og stille opfølgende spørgsmål.

De nye havbrug er en af de udløbere af regeringens landbrugspakke, som oppositionen har set sig allermest sur på, fordi havbrugene i sig selv fører til øget udledning af næringsstoffer til de i forvejen overbelastede havområder. Det kræver såkaldt kompenserende tiltag til at opsuge næringsstofferne, og Hjarnø Havbrug vil producere både fisk og muslinger ved Samsø.

Læs også: Folketinget vedtager omstridt forslag om havbrug

Heller ikke klækkeriet var miljøgodkendt

I det notat, som Danmarks Sportsfiskerforbund har udarbejdet, oplister forbundet en række af de fortrædeligheder, som Hjarnø Havbrug efter forbundets mening har gjort sig skyldig i med sine eksisterende fiskeopdræt i havet og på land. Hjarnø Havbrug har ikke umiddelbart svaret på notatet.

For det første er der selve opdrættet af sølvlaks uden tilladelse, som vi har været inde på, men derfra stopper sagen langt fra for sportsfiskerne.

Æggene er nemlig blevet klækket på Hundshage Klækkeri, som godt nok har tilladelse til at udklække fiskeæg, men som aldrig har haft den nødvendige miljøgodkendelse. Den er der ifølge sportsfiskerne først søgt om, umiddelbart efter at Nicklas Engelbrecht Sørensen fangede den første sølvlaks i Horsens Fjord sidste år. Klækkeriet har imidlertid været i drift siden 2014.

Desuden har Hjarnø Havbrug haft pligt til at oplyse, hvor mange fisk der er opdrættet i virksomhedens havbrug. Men sølvlaksene figurerer slet ikke i virksomhedens årsopgørelser fra 2015 og 2016, konstaterer sportsfiskerne.

Købte dobbelt så meget foder, som der var småfisk til at spise

Da Hjarnø Havbrug har opdrættet det samme antal regnbueørred som de foregående år, mener sportsfiskerne, at sølvlaksene er en ekstraproduktion. Den har dermed ført til en højere miljøbelastning, som der ikke har været tilladelse til.

På samme måde opremser notatet, at havbrugs-virksomheden har holdt en produktion på 75.000 havørreder skjult for miljømyndighederne, selv om de fremgår af indberetningerne til Fiskeristyrelsens akvakulturstatistik.

»De urigtige oplysninger i virksomhedens årsindberetninger er en alvorlig overtrædelse af vilkårene i miljøgodkendelserne, idet årsindberetningerne er et helt centralt grundlag for, at tilsynsmyndighederne kan kontrollere, at vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelser bliver overholdt, - herunder ikke mindst at kravene til udledning af kvælstof og fosfor samt andre forurenende stoffer til vandmiljøet bliver overholdt,« hedder det blandt andet i sportsfiskernes notat.

Endelig ønsker de, at politiet undersøger, om Hjarnø Havbrug har sat langt flere fisk ud, end der har været miljøgodkendelse til. Det skyldes, at virksomhedens tre ferskvandsdambrug har udklækket og købt foder til flere end dobbelt så mange sættefisk, som det hedder i fagsproget, som virksomheden har rapporteret, at der er sat ud i dens egne havbrug.

»Merindkøbet af foder er således udtryk for, at der enten har været tale om en overproduktion af fisk i forhold til dambrugenes miljøgodkendelser, eller at dette foder er anvendt et andet sted - eksempelvis i virksomhedens havbrug. Det kan naturligvis ikke udelukkes, at sættefiskene er solgt til andre havbrug, men det er under alle omstændigheder et forhold, der bør undersøges nærmere,« står der i notatet.

Emner : Dyr
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det tyder umiddelbart ikke på, at der vil ske et kompetencetab ved flytningen af miljøstyrelsen til Odense, når man læser ovenstående beretning.

Fiskeristyrelsen som modtager indberetningerne, burde vel være rette myndighed til også at kontrollere.

 • 8
 • 9

Ikke det?

Hvad har miljøstyrelsen gjort efter det har overtaget tilsynet? Skrevet en rapport, som ikke er offentliggjort endnu (jeg håber det!) eller lukket havbruget ned (så ville vi have hørt om det!).

Vi mangler en kompetent myndighed, som forstår at indførte eksotiske dyr og planter truer vores eksistensgrundlag. Naturen finder en vej, hvor der findes hunlaks vil der snart være hanlaks. En ny historie som med den invasive stillehavsøsters skal undgås. Der skal ikke spildes mere tid..

 • 15
 • 1

Dobbelt produktion i forhold til miljøgodkendelse. Import af arter der ikke burde være givet tilladelse til og så videre. Landbruget straffes blot 5 % overskridelse, her er der straks kompetente myndigheder. Enten er det rene tåber ansat, eller at der udvises velvilje fra højeste plan hos myndighederne. Det virker ikke som om ministrene har været dygtige nok. Hvilket nok skyldes svingdørsprincippet ved netop dette ministerie. Det vil være en fin spændingsroman at læse den redegørelse, hvis den nogensinde udkommer reelt.

 • 5
 • 3

Sølvlaks (Oncorhynchus kisutch) er i familie med regnbueørreder (Oncorhynchus mykiss), som vi i forvejen har opdrættet i Danmark i snart et århundrede, så risikoen for at de danner vilde bestande er nok minimal. Langt værre er selvtilstrækkeligheden og udueligheden i de officielle direktorater og styrelser, hvor man gang på gang ser tåbelige afgørelser og slendrian, når det fx drejer sig om beskyttelse af det marine miljø (fiskekvoter, kystsikring, sandsugning mv). Der er alt for lidt kvalitetskontrol og selvkritik, når det drejer sig om det offentlige.

 • 4
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten