Firmaer: Relevant med krav til arbejdsmiljø

Danske virksomheder anser de krav, der stilles til virksomheder i forbindelse med det nye arbejdsmiljøcertifikat, som værende både rimelige og relevante. Det viser en ny undersøgelse, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har foretaget blandt et repræsentativt udvalg af virksomheder. I alt 30 virksomheder deltog i undersøgelsen, der baserer sig på interview og debat med de enkelte virksomheder.

Både Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri har ellers været ude med meldinger om, at de nye krav er bureaukratiske og udgør urimelige administrative belastninger af virksomhederne. Den opfattelse deles af den nye regering, der har meldt ud, at der skal findes en mere hensigtsmæssig måde at fremme det gode arbejdsmiljø.

Men undersøgelsen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen viser, at virksomhederne selv mener, at kravene kun udgør en mindre del af de samlede administrative byrder, og de i sig selv er rimelige og relevante i forhold til at styrke indsatsen på arbejdsmiljøområdet.

Virksomhederne vurderer, at det vil tage de mindre virksomheder mellem to arbejdsdage og en arbejdsuge at leve op til kravene, mens de større virksomheder er vanskeligere at vurdere på forhånd, da forhold som størrelse, branche og eksisterende arbejdsmiljøberedskab er usikre faktorer i forhold til tidsforbruget. Flere af virksomhederne udtrykte dog irritation over, at den tidligere regering har valgt at indføre en generel arbejdsmiljøafgift for at skabe incitament til at gøre noget for arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. I stedet vil virksomhederne hellere have mere information og målrettet vejledning.

Tvivlsom værdi

I Dansk Industri tillægger arbejdsmiljøkonsulent Jon Krog ikke undersøgelsen den største værdi.

»Det er sikkert rigtigt, at de 30 virksomheder har givet de svar, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen offentliggør, men et bredere kendskab til industrien kombineret med en oplistning af de mange krav, som virksomhederne skal opfylde for at få certifikatet, samt det faktum, at der bliver puttet yderligere en række krav ind om rummeligt arbejdsmarked og sundhedsfremme ind i selve arbejdsmiljøcertikatet gør, at jeg med næsten 100 procent sikkerhed kan sige, at langt de fleste virksomheder i Danmark ville føle det som en meget tung belastning at skulle opfylde alle de krav,« siger han.

Jon Krog er netop kommet hjem fra Dansk Industris årlige regionalforeningsmøder, hvor næsten 900 virksomheder har deltaget omkring en dagsorden, hvor blandt andet det nye arbejdsmiljøcertifikat var et væsentlig punkt.

»Når man fortæller reelt om de krav, der skal opfyldes, bliver virksomhederne bestemt hverken tilfredse og fortrøstningsfulde. Så skal der drages større konklusioner om virksomhedernes holdning til den tidligere regerings incitamentspakken, skal der mere nuancerede og mere repræsentative undersøgelser til,« mener Dansk Industris arbejdsmiljøkonsulent.