Fire nye (gamle) bøger digitaliseret

Illustration: TM

Ingeniørernes Danmarkshistorie, vores digitale teknologi- og ingeniørhistoriske arkiv på ing.dk, som i forvejen rummer ca. 380.000 sider tidsskifter og bøger, er netop blevet udvidet med fire ingeniørhistoriske bogværker.

Det drejer sig om to tidligere bøger af historikeren Henrik Harnow, som netop har færdiggjort sin nye bog om de første 25 år af IDAs historie, og om to registre med biografier om ingeniørkandidater.

Harnows ‘Viden om – den danske rådgivnings historie fra 1850 til i dag’ blev udgivet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører i 2004. Bogen rummer den detaljerede fortælling om udviklingen af de rådgivende erhverv igennem 150 år fra de tidligst kendte eksempler på rådgivningsopgaver op til nutiden, hvor de rådgivende ingeniører inddrager en række andre videnområder i løsningen af opgaverne.

I den anden bog, ‘Den danske ingeniørs historie 1850-1920’ fra 2005, beskriver Henrik Harnow bl.a. Polyteknisk Læreanstalts kandidater, udviklingen i uddannelserne, ingeniørernes selvforståelse og organisering, samt deres indflydelse på samfundsudviklingen i løbet af de 70 år, hvor grundlaget for det moderne Danmark blev skabt. Bogen er udgivet på forslaget Systime, som ikke alene har givet os lov til at genudgive bogen digitalt, men også har foræret os den digitale version, så vi slap for selv at få den scannet.

Illustration: TM

Desuden har vi nu digitaliseret bogen ‘Danske Ingeniører fra Teknika’ fra 1945. Den blev udgivet af Ingeniør-Sammenslutningen i anledning af 50 års jubilæet for dannelsen af den første forening for teknikumingeniører. I første del beskrives teknikumingeniørernes betydning for dansk erhvervsliv, mens anden halvdel rummer ca. 5.000 kortfattede biografier over 'Danske ingeniører fra tekniske skoler og teknika'.

Ligesom denne bog er også ‘Dansk Civilingeniørstat 1942’ nok af særlig interesse for slægtsforskere og personalhistorikere. Den rummer biografiske oplysninger om polytekniske kandidater fra perioden 1829-1941. Fortegnelsen manglede vi i arkivets serie af 'ingeniørstater' (hvoraf vi i forvejen har digitaliseret udgaverne fra 1902, 1929 og 1971), idet hver udgave, foruden at være ajourført med nye kandidater også indeholder nekrologer over de kandidater, der er døde siden den forrige udgave.

Udvidelsen er finansieret af gruppen IDA - Historisk Teknologi (HITEK), med hvem Mediehuset samarbejder om digitaliseringsprojektet. Desuden samarbejder vi med DTU Bibliotek og Teknologihistorie DTU om digitalisering af yderligere nogle ældre, relevante tekniske tidsskrifter.

Hele arkivet er søgbart på ordniveau og alle har gratis adgang til at bruge det. Læs mere HER.