Fire mulige steder til nye havmølleparker

Energistyrelsen har udpeget fire steder i havene omkring Danmark som sandsynlige placeringer af en eller flere af de nye havvindmølleparker, som skal bringes i udbud i år –som tidligere annonceret af Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen.

Derfor gennemfører styrelsen nu en screening af de mulige arealer – som forberedelse af et decideret EU-udbud af havvindmøllerne inden udgangen af 2003. De fire områder er: Horns Rev ud for Blåvandshuk i Vesterhavet, syd for Læsø i Kattegat, Lysegrund ud for Nord-sjælland i Kattegat og Kriegers Flak i Østersøen.

Screeningen skal blandt andet medvirke til at belyse sejladssikkerheden, den visuelle påvirkning, påvirkningen af natur- og miljøtilstanden, og andre forhold så som råstofudnyttelse og fiskeri. Og formålet er at afklare, om de pågældende områder nu også er velegnede til at placere havmøller på.

I Havmøllehandlingsplanen fra 1997, som Energistyrelsen har taget udgangspunkt i, var der oprindelig udpeget 10 mulige placeringer, men disse er nu reduceret til fire af forskellige årsager.

Man kan komme med ideer og forslag til indholdet af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) fra myndigheder og offentligheden til Energistyrelsen senest den 1. september 2003.