Fire lag asfaltpap kan afgøre Vikingeskibsmuseets fremtid

21. marts 2018 kl. 11:5818
Fire lag asfaltpap kan afgøre Vikingeskibsmuseets fremtid
Illustration: Vikingeskibsmuseet.
Udgangen på en strid om tætheden af de fire lag asfaltpap, der udgør membranen under Vikingeskibsmuseet, kan blive afgørende for, om museet skal rives ned eller renoveres.
Artiklen er ældre end 30 dage

Der er strenge krav til indeklimaet omkring de fem Skuldelevskibe, som Vikingeskibsmuseet i Roskilde er bygget op omkring. Derfor er hele den fredede bygning designet som ét stort klimaanlæg, så kravene til luftfugtighed og temperatur kan overholdes døgnet rundt og med både mange og få gæster i bygningen.
Under gulvene i udstillingshallen løber store ventilationskanaler – men de seneste år er de blevet et problem i sig selv, siger museumsdirektør Tinna Damgaard-Sørensen.

Læs også: Vikingeskibsmuseet tager vand ind og synker

»Problemet er, at fyldlaget, som kanalerne løber igennem, er fyldt med fugt stort set hele tiden. Vi kan godt styre luftfugtigheden, så skibene ikke bliver skadet, men det bruger vanvittigt meget energi.«

Højvande presser fugt op i museet

Museet mener, at fugten kommer fra opstigende grundvand, fordi grundvandstrykket er højt på museets placering i strandkanten neden for en høj bakke.
Vandet burde ikke kunne komme ind, for bygningen er bygget på en membran bestående af fire lag asfaltpap, men museet mener, at der er opstået revner i membranen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Illustration: Ingeniøren 1964 / Erik Chr. Sørensen.

»Når der har været en let forhøjet vandstand i fjorden, så kan vi nogle dage senere se, at der står vand i pumpebrøndene. Det kan tyde på, at højvandet påvirker grundvandsstanden, så der presses vand op gennem revner i membranen,« begrunder Tinna Damgaard-Sørensen.

Den utætte membran er et af museets hovedargumenter for, at bygningen bør affredes og rives ned, så der kan bygges en ny og mere solid bygning.

Teknologisk Institut modsiger

Men om membranen faktisk er utæt er der flere meninger om.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I 2017 fik Slots- og Kulturstyrelsen, der i første omgang har vurderet, om Vikingeskibsmuseets bør affredes eller ej, fået Teknologisk Institut til at undersøge membranen - blandt andet ved at bore rør ind gennem fundamentet i det områder, hvor der var vand i fyldlaget. I TI’s rapport står der, at pumpebrøndene i fundamenet var tørre i hele perioden, men at der blev fundet vand ved nogle af de rør, der er boret ind gennem fundamentet.

»Idet pumpebrønden i hele perioden har været tør og de iborede rør er standset med at løbe vurderes det, at der ikke er et eller flere huller i membranen der giver anledning til konstant vandindtrængning,« lød Teknologisk Instituts vurdering i rapporten.

Læs også: Styrelse: Vikingeskibsmuseet skal renoveres

Slots- og Kulturstyrelsen afviste i december museets ønske om affredning.

»De to undersøgelser, styrelsen fik udarbejdet af Teknologisk Institut i forbindelse med sagen, konkluderer således, at der ikke er væsentlige problemer med det eksisterende fundament, og at bygningens bund ikke er utæt, ligesom tidligere undersøgelser har vist, at betonoverfladerne kan restaureres,« stod der i styrelsens afslag på affredning.

Vikingeskibshallen er funderet på pæle, hvorpå der er støbt en bundplade. Mellem bundpladen og et otte cm tykt renselag ligger en membran af fire lag asfaltpap og tre cm. cementmørtel, der beskytter membranen. Membranen ligger under hele bygningen, og er ført lodret op på indersiden af ydervæggene til en højde af 1,8 meter over dagligt vande (DVR90). Membranen beskytter bygningen mod opstigende grundfugt. og indtrængning af grund- og havvand gennem fundamentet og soklen. En ophugning af membranen på soklen har vist, at den der kun var tre lag tyk. Om der virkelig kun er tre lag og ikke fire under hele bygningen, er uvist. Illustration: Chr. Ostenfeld & W. Jønsson / Vikingeskibsmuseet.

Hyrede Rambøll i rådgiverstrid

Det fik Vikingeskibsmuseet til at hyre Rambøll til igen af undersøge membranen.

Rambøll hæftede sig ved, at museet både før og efter Teknologisk Instituts målinger i pumpebrøndene har målt vand i brøndene – også når vandstanden ikke er så høj. Samtidig vurderede Rambøll, at membranens levetid var opbrugt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Asfaltpap var på opførelsestidspunktet et normal valg i forhold til membraner til vandtætning. Når asfaltpap ældes bliver den sprød og ikke fleksibel. Dette medfører at ved bevægelser i konstruktionen, vil membranen revne. Membraner af denne type forventes at have en levetid på ca. 40-50 år. Dog vil bevægelser i konstruktionen omkring membranen ødelægge membranen grundet manglende fleksibilitet,« skriver Rambøll i notatet.

Læs også: Vikingeskibsmuseet hårdt ramt af stormflodsskader

Begge rådgiverhold konstaterer, at der er mange revner i bygningens fundament og vægge højere oppe i bygningen. Teknologisk Institut mener imidlertid, at revnerne skyldes naturlig krympning i de slaptarmerede betonplader og -bjælker, som med tiden medfører deformationer/nedbøjninger og revnedannelser. Teknologisk Institut konkluderer, at der ikke er tegn på skadelige sætninger eller mere mobilitet end normalt. Den konklusion anser Rambøll imidlertid ikke som tilstrækkeligt begrundet.

I sin klage over afslaget på museets ønske om affredning, skriver museet derfor, at de ikke mener, at der kan bygges videre oven på den eksisterende membran.

Tredje rådgiver skal afgøre strid

Kulturministeriet er nu ved at hyre endnu en rådgiver til ‘yderligere byggetekniske undersøgelser.’ Ifølge opgavebeskrivelsen skal rådgiveren blandt andet svarer på, om det vil være »muligt at renovere Vikingeskibshallens konstruktion og klimaskærm, så den kan sikre skibene fremover – også under hensyn til kendte prognoser for stormflod, forhøjet vandstand og udvikling af grundvandsspejl?«

Men allerede nu stiller en membranspecialist spørgsmål ved Rambølls argument om, at membranens levetid er opbrugt.

»Fire lag asfaltpap burde kunne holde i flere hundrede år. Derfor tror jeg ikke, at det er membranen som sådan der er utæt. Men der kan være detaljer omkring brønde og den slags, hvor der er lavet fejl. Men de undersøgelser, der indtil videre er lavet er et tyndt grundlag at dødsdømme bygningen på.« siger Tommy Bunch-Nielsen fra firmaet Bunch Bygningsfysik.

Undersøgelse kan ødelægge membran

Men det bliver svært at afgøre, hvem af de to rådgivere, der har ret.

»Membranen ligger under et fyldlag, og det er svært at komme ned til membranen uden at gøre skade på den. Man kan dog undersøge den ude ved væggene, for at se, om samlingerne mellem gulv og vægge er, som de skal være.«

Kulturministeriet oplyser, at de forventer, at det vil tage et halvt års tid at sagsbehandle Vikingeskibsmuseets klage over Slots- og Kulturstyrelsens afslag på affredning.

18 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
17
22. marts 2018 kl. 13:20

@Martin: hørte jeg lidt ironi?

16
22. marts 2018 kl. 11:23

Flyt vikingeskibene til Risø og flyt Fredningsstyrelsen til det nuværende Vikingemuseum. Ville det ikke være passende, her i de nuværende udflytningstider ?

15
22. marts 2018 kl. 07:57

@ Jesper,

Man har faktisk tænkt over at bygningen skal kunne holde i 30 år; den er faktisk 50 år gammel og står jo endnu, spørgsmålet er jo hvad med de næste 50 år eller mere !

14
22. marts 2018 kl. 07:27

@Martin Hansen
Åbenbart ikke tænkt nok eller kun tænkt på udsene og ikke på at det skal virke også om 30 år. Ikke just noget fremmed når det kommer til arkitekter der nu til dags ikke har håndværksmæssig baggrund men er blevet flasket op med at alt der kan tegnes kan bygges også imod naturlovene. Bemærk hvem der har fredet det og mener det er så berømt.. de selvsamme folk som mener at alt på papir kan lave i virkeligheden og ikke håndværkere og folk med alm. sund fornuft. Desuden er det jo nemt at frede noget når man ikke skal betale for at vedligeholde eller løse problemerne denne fredning giver. For mig at se ligner bygningen en gang østtysk kommunist beton dog modsat de østtyske kommunistiske beton byggerrier så kunne de da fungere og holde hvor det her er en stablet beton slager.

13
21. marts 2018 kl. 22:59

Og sådan kan man lære ALDRIG at få nogen bygning tegnet eller designet af nogen der er - eller risikerer at blive - berømt, og aldrig få en bygning lavet så den bliver for unik.

Så bliver den ikke fredet, og man undgår at have malet sig selv inde i et hjørne i al fremtid.

12
21. marts 2018 kl. 20:55

Byggeriet er berømmet & fredet. Beton er valgt som materiale for netop ikke at tage opmærksomheden fra skibene, så der er skam tænkt over tingene.

11
21. marts 2018 kl. 20:33

Der er plads så hvad om Roskilde fik en lido hvor museet ligger nu og museet rykkede ud på græsplænen tættere på parkering.

PS. Vi er masser som stryger lige forbi museet sent om aften på søsiden.

10
21. marts 2018 kl. 20:17

Ja få arkæologer og historikere til at skitsere hvordan vikingelivet på land omkring skibene med huse, handel osv foregik og lad det være en del af museet. Samtidig er der i forvejen et meget spændende miljø med skibsbyggere og de frivillige vikingeskibsbesætninger. Men ikke noget beton. Hold det et de byggestilen man kender fra den tid og lad også bygningerne fortælle deres historier. Men ligemeget hvad man gør kan det kun blive bedre end det der er idag. Er faktisk i tvivl om der findes en grimmere bygning i Danmark, men selvfølgelig kunne det godt være et par stykker.

9
21. marts 2018 kl. 15:10

..men, hvis jeg skulle bygge noget hvor det var absolut afgørende, at der ikke kom fugt fra underlaget, så ville jeg da vælge at bygge det på et fundament, der hævede der fra underlaget, så der var udluftning under bygningen.

Det er derfor gamle huse ofte har en kælder. Byggefolk et meget forelsket i "vandtætte" membraner, men den sikreste løsning er nu et mellemrum* med tilstrækkelig ventilation. *til søs kaldet en kofferdam

7
21. marts 2018 kl. 14:59

Hvis man er nervøs for der er nogle, der kan kigge ind gratis, kan man jo afgrænse området, for betalende gæster, med adgang fra udstillingen.

Vikingeskibene er et nationalt klenodie, i høj grad finansieret ved eksterne midler, så det skal ikke gemmes væk. Det vil netop være et plus for Roskilde hvis man kan se skibene fra hele området. Artiklens illustrations foto viser netop det nuværende museum, fra dens mest imponerende side, det er bare synd at der ikke er nogen der sejler på Roskilde Fjord i mørke. Man undlader ikke at gå i Odense Zoo fordi man kan se løver og giraffer fra åfarten, det er snare en appetitvækker. Fregatten Jylland var oprindeligt placeret så man kunne se skibet når man kom kørende langs vigen, det var hele ideen da man doksatte den. Men det syn er blevet "privatiseret" af byggeri hele vejen rundt om skibet. Nu er det bare et museum der lige så godt kunne ligge midt på den jyske hede.

6
21. marts 2018 kl. 14:19

Hvorfor ikke bygge en flot viking havn, med plads til de flotte ny producerede skibe, rundt om det nuværende museum. Det vil løse alle problemer, og måske gøre facaden mod vandet kønnere. Hvis man er nervøs for der er nogle, der kan kigge ind gratis, kan man jo afgrænse området, for betalende gæster, med adgang fra udstillingen. Omvendt vil et sådant havneområde værre et kæmpe plus, for offenligheden og en meget billig løsning, på et åbenbart stort problem.

5
21. marts 2018 kl. 13:55

..men, hvis jeg skulle bygge noget hvor det var absolut afgørende, at der ikke kom fugt fra underlaget, så ville jeg da vælge at bygge det på et fundament, der hævede der fra underlaget, så der var udluftning under bygningen. Men det er måske bare mig.

4
21. marts 2018 kl. 13:00

Der er ledige grunde, med gode trafikforbindelser - om et par år.

3
21. marts 2018 kl. 12:44
  • om så man lagde 20 lag asfaltpap, vil det blive utæt, hvilket enhver med gamle flade tage kan bekræfte.

Forslaget om "Ud til Risø" er vel det mest visionære vi har set endnu. Der er jo plads og fjordnærhed, og endda også masser af parkeringsplads, så disse klenodier kan blive lidt mere publikumsvenlige.

Så kan Frednings-fanatikerne få betonrædslen i Roskilde havn for sig selv at lege med, forhåbentligt for deres egne penge, indtil den falder sammen. Her vil der kunne blive et spændende fredningsobjekt hvor beton`s naturlige pittoreske forfald kan iagttages over tid og i fred og ro.

2
21. marts 2018 kl. 12:39

Ud til Risø Aflivning af fremtiden og kunstigt åndedræt til fortiden.

1
21. marts 2018 kl. 12:24

Og ryk det nedslidte beton-rædsel ned. Gerne en ny træ-bygning, som harmonerer langt bedre med fortællingen om vikingeskibene.