Finsk forsøg med eCall viser vejen

Forskningscentret VTT Technology Research Centre of Finland har gennemført et pilotforsøg med eCall.

I Finland står man over for en fornyelse af sine alarmcentraler, så en ekstra udbygning til også at kunne håndtere eCalls vil være forholdsvist billigt.

I pilotforsøget valgtes en teknik ved navn DTMF (Dual Tone Multi Frequency), som vi alle kender, fordi vi bruger den, når vi vælger os igennem en telefonsluse: "Vil De høre priser, tryk 1 osv."

Disse dobbelttoner sendes fra mobiltelefoner gennem et særligt tidsvindue, beregnet til styring af mobiltrafikken i netværket, og det er derfor meget robuste signaler. Det er vigtigt, for GSM-systemet bliver upålideligt, hvis der sker store katastrofer, som får mange mennesker til at bruge mobiltelefonerne samtidigt.

En anden fordel ved DTMF er, at det allerede findes i hele EU i modsætning til for eksempel ISDN-standarden UUI , som teknisk set også kunne bruges.

I pilotforsøget sendtes 19 bytes automatisk til nærmeste alarmcentral. Det svarer til, hvad der i eCall projektet kaldes et MDS (Minimum Data Set). Og meningen er, at disse standarddata kan udvides med et større set, der transmitteres via GPRS som datapakker.

19 bytes lyder ikke af meget, men med god planlægning kan der pakkes ganske meget information ned i dem. Signalet rummer en header, en situationskode, en biltypekode, en lastkode, et unikt ID-nummer til bilens sender, en længde- og breddegrad, en hastighed, en kompasretning i grader og en checksum, der viser om signalet er intakt.u