Find den MBA, der passer bedst til dig

Illustration: Rido81/Bigstock

EXECUTIVE MBA AVT Business School
Uddannelsessted: Udbudt af AVT
Business School i København, som udbyder en MBA, BBA og CBA.
Målgruppe: Ledere og mellemledere med minimum fem års ledererfaring, typisk med en mellemlang forudgående specialistuddannelse.
Varighed: 24-30+ måneder. Modul­opbygget bestående af tre moduler af 8 måneders varighed, der kan vælges uafhængigt af hinanden - strategic, sustainable og disruptive leadership.
Pris: 399.000 kr. Prisen er delt op i 3 dele (107.000+107.000+185.000 kr.) og tilbyder scholarships til studerende, som skal betale selv via bruttolønnen.
Udlandsophold: En studietur med forlæg i Boston, USA, med fokus på teknologisk udvikling og markedsforstyrrelser.
Arbejdsbyrde: Kurset består af i alt 2.050 timer, hvoraf ca. 25 pct. er undervisning og resten er forberedelse. Der optjenes 72 ECTS-point ved gennemførelse af programmet.
Gennemførelsesprocent: 95 pct.
Deltagerprofil: Uddannelsesbaggrund: HD: 25 pct., master: 19 pct., andet: 25 pct., ‘praktisk erhvervserfaring’: 13 pct., ph.d.: 12 pct., bachelor: 6 pct.
Erfaring: under 19 år: 56 pct., mellem 20 og 29 år: 38 pct., over 30 år: 6 pct.
Kønsfordeling: 33 pct. kvinder, 67 pct. mænd. (gennemsnit over de
seneste 3 år).

Nye jobtilbud hver uge. Tjek Jobfinder.

EXECUTIVE MBA Copenhagen Business School
Uddannelsessted: Copenhagen Business School i København, som også tilbyder en fuldtids-MBA-uddannelse og en MBA med fokus på shipping og logistik.
Målgruppe: Mellem- og topledere i private og offentlige virksomheder/ organisationer. Minimum fire års ledelseserfaring, gode engelskkundskaber samt opbakning fra arbejdsgiver til ‘projektet’.
Varighed: Tre semestre, 20 måneder.
Pris: 425.000 kr., der inkluderer en tablet, alt undervisningsmateriale
inklusive bøger og tre udlands­-
ophold.
Udlandsophold: 4 af de 12 undervisningsmoduler foregår i udlandet, i henholdsvis Storbritannien, Asien, USA og Afrika.
Arbejdsbyrde: 20-25 timer pr. uge inklusive undervisning. Undervisningen foregår i moduler af en uges varighed, i alt 12 gange på 20 måneder
Gennemførelsesprocent: 95 pct.
Deltagerprofil: 12 pct. fra den offentlige sektor, 88 pct. fra den private sektor, 17 pct. fra produktion, 17 pct. fra farmaceutisk industri.
Ledelseserfaring: 11 år i gennemsnit.
Kønsfordeling: 50 pct. kvinder, 50 pct. mænd.

It-branchen mangler specialister, ledere og udviklere. Find det rette job for dig.

MMT MASTER IN MANAGEMENT OF TECHNOLOGY – executive MBA ­Aalborg Universitet
Uddannelsessted: Aalborg Universitet.
Målgruppe: Ledere og mellemledere inden for produktion, indkøb, SCM, logistik, kvalitetsudvikling, produkt- og serviceinnovation, it-udvikling, økonomistyring eller produktions­udvikling inden for privat eller offentlig virksomhed. Optagelsesbetingelsen er, at der er gennemført en videregående uddannelse svarende til mindst bachelorniveau samt mindst tre års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.
Varighed: Fire semestre over to år, hvor der på hvert semester laves projekt om egen virksomhed.
Pris: 59.000 kr. pr. semester,
hertil kommer øvrige udgifter til
litteratur, ophold og forplejning på
16.000-18.000 kr. pr. semester.
Der udbydes én studietur pr. år til
ca. 20.000-25.000 kr. pr. tur.
Udlandsophold: Der gennemføres to udenlandske studieture som led i studiet (frivilligt).
Arbejdsbyrde: Ca. 20 timer ugentligt inkl. månedlige seminarer.
Gennemførelsesprocent: 90-95 pct.
Deltagerprofil: 85 pct. mænd, 15 pct. kvinder. Gennemsnitsalder ca. 40 år. Civilingeniører inden for mange retninger, maskinmestre, cand.oecon.er, cand.merc.er.

Stort behov for ledere. Se dine muligheder.

EXECUTIVE MBA, Aarhus Universitet
Uddannelsessted: Udbudt ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences.
Målgruppe: Den typiske deltager har en mellemlang eller lang videregående anerkendt uddannelse bag sig og har måske allerede en ledende stilling eller er godt på vej til at overtage en sådan stilling. Erfarne ledere fra danske og internationale virksomheder og organisationer med en relevant uddannelse på min. bachelorniveau og min. tre års lederansvar med personaleansvar.
Varighed: Deltid over op til 6 år.
Pris: 205.000 kr. (2017), 225.000 kr. (2018).
Udlandsophold: Nej.
Arbejdsbyrde: Heldagsundervisning på hverdage eller lørdage to-tre dage pr. md. Arbejdsbelastning er normeret til 18-20 timer om ugen til undervisning, forberedelse og eksamen. Der optjenes 60 ECTS-point ved gennemførelse.
Gennemførelsesprocent: 95 pct.
Deltagerprofil: 15 pct. offentlig sektor. 48 pct. har taget en kandidat tidligere.
Ledelseserfaring: 3-10 år: 50 pct.,
11-20 år: 44 pct., 21-30 år: 6 pct.
Gennemsnitsalder: 39 år.
Kønsfordeling: 30 pct. kvinder,
70 pct. mænd.

Stort behov for fagfolk inden for drift og tilsyn. Se dine muligheder.

MBA, Syddansk Universitet
Uddannelsessted: Syddansk Universitet i Odense.
Målgruppe: Personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse og mindst tre års ledelseserfaring. Både specialister, personer med en ikke-erhvervsøkonomisk baggrund samt personer, som ønsker deres kompetencer ajourført inden for bestemte områder.
Varighed: Toårig deltidsuddannelse på fire semestre, men med mulighed for at gennemføre på op til seks år.
Pris: 165.000 kr. for MBA-programmet med ca. 25.000 kr. ekstra til at dække udgifter som materialer, overnatning, hvis nødvendigt (alle forelæsninger foregår på SDU’s Odense-campus). Prisen for et enkelt fag (fire undervisningsgange) er 15.000 kr.
Udlandsophold: Nej.
Arbejdsbyrde: Fem obligatoriske fag, et certifikatprojekt, tre valgfag samt en afslutningsopgave. Hvert fag afvikles over fire heldags-undervisningsgange fordelt over et enkelt semester. Både traditionel forelæsning med cases, gruppearbejde og diskussioner samt gæsteforelæsere fra erhvervslivet. Arbejdsbelastning er ca. 135 timer pr. fag fordelt på forberedelse, undervisning og eksamen. Der optjenes 60 ECTS-point ved gennemførelse.
Gennemførelsesprocent: Ca. 50 pct. gennemfører på to år, mens de resterende bruger mere end to år.
Deltagerprofil: 30 pct. kvinder og 70 pct. mænd. 68 pct. har op til ti års erhvervserfaring. 12 pct. har diplom­uddannelse, 17 pct. HD, 37 pct. kandidatgrad. 12 pct. er ingeniører. 30 pct. kommer fra den offentlige sektor,
28 pct. fra fremstillingsvirksomheder, mens 40 pct. kommer fra (typisk videnintensive) servicevirksomheder.

Design- og udviklingsingeniører er de mest efterspurgte på Jobfinder. Find jobbet for dig.

EXECUTIVE MBA Henley Business School
Uddannelsessted: Henley Business School.
Målgruppe: Erfarne ledere med min. 3 års ledelseserfaring, som ønsker at få den brede forretningsmæssige forståelse for at kunne bevæge sig fra specialistrollen over i generalistrollen. Erfarne ledere, som aspirerer til senior leadership-positioner.
Varighed: Uddannelsen varer 21 måneder. Uddannelsen er delt op i tre dele: 1. Certificate in Management, 2. Diploma in Management, 3. MBA. Uddannelsesbevis opnås efter hver endt del.
Pris: 397.500 kr. alt inklusive.
Udlandsophold: To studieophold på Henley Business School i England af et par dages varighed. En leadership­studietur til Sydafrika af ni dages varighed. Resten af undervisningen foregår i Danmark.
Arbejdsbyrde: I gennemsnit 15 timer pr. uge inklusive undervisning, individuel forberedelse, gruppearbejde, eksamenslæsning, coaching m.m.
Gennemførelsesprocent: Mere end 90 pct. af dem, som starter på Henley MBA, gennemfører hele uddannelsen.
Deltagerprofil: 20 pct. kvinder, 80 pct. mænd. Gennemsnitsalder 40 år. De fleste har minimum en bacheloruddannelse. Men de studerende kommer fra alle typer af uddannelsesmæssige baggrunde og fra alle typer brancher og industrier. Ca. 20 pct. af de studerende har en ingeniørmæssig baggrund.

Friske muligheder inden for byggeri og anlægsbranchen. Tjek de nyeste jobopslag.

EXECUTIVE MBA DTU
Uddannelsessted: Danmarks Tekniske Universitet, DTU Executive School of Business
Målgruppe: Personer med en relevant uddannelsesbaggrund (f.eks. bachelor), mindst fem års erhvervserfaring og ledererfaring. Programmet henvender sig til deltagere, som ønsker en ledelsesrejse inden for innovation og teknologi.
Varighed: Fire semestre, som kan fordeles inden for fire år.
Pris: 350.000 kr. (inklusive materialer og studieture) for deltagere, som har ansøgt inden 31. december 2017. Derefter 380.000 kr.
Udlandsophold: Et ugekursus på Berkeley College of Engineering i Innovation Leadership samt en studietur på otte dage om et internationalt konsulentprojekt.
Arbejdsbyrde: Den samlede arbejdsbyrde er ca. 1.800 timer. De 500 timer er undervisning, 400 er forberedelse, mens godt 900 timer er afsat til skrivning af opgaver og udarbejdelse af større projekter.
Gennemførelsesprocent: Ca. 95 pct.
Deltagerprofil: 85 pct. mænd og 15 pct. kvinder. Gennemsnitsalderen er 40 år ved programstart. Uddannelsesbaggrunden er især ingeniører
(50 pct). Alle har tidligere erfaring med ledelse.