Filtre til brændeovne gør mere skade end gavn

Illustration: Filtertestrapport fra DMU, Force Technology og Teknologisk Institut

Et filter på skorstenen er ikke løsningen på det massive partikeludslip fra brændeovne i Danmark.

Efter tre års forsøg konkluderer danske forskere nu, at filtrene ikke har en signifikant effekt på udslippet af den samlede mængde partikler, men faktisk øger udslippet af de sundhedsskadelige PAH'er og mængden af de bekymrende ultrafine partikler. Eneste gevinst er, at de nedbringer andelen af sodpartikler en anelse.

»Det giver ingen mening at investere i filtre. De har ingen effekt på miljøet - faktisk kan man frygte, at de gør mere skade end gavn. De støjer, ser ikke specielt pæne ud, skal renses løbende og koster mellem 8.000 og 12.000 kroner. Jeg vil klart anbefale, at folk hellere køber en ny og mere miljøvenlig brændeovn,« siger Ole Schleicher fra Force Technology.

Sådan ser det det elektrostatiske filter Cleanair ud. Filtret er udviklet af norske Applied Plasma Physics. (Foto: Filtertestrapport fra DMU, Force Technology og Teknologisk Institut) Illustration: Filtertestrapport fra DMU, Force Technology og Teknologisk Institut

Han er en af Danmarks førende eksperter i udledning af partikler fra forbrændingsteknologier og har været med til at udarbejde rapporten om renseteknologier i samarbejde med Teknologisk Institut og Danmarks Miljøundersøgelser.

Især de elektrostatiske filtres (ESP) evne til at øge stigningen i udslippet af ultrafine partikler fra brændeovnen vækker forskernes bekymring.

'Ud fra en sundhedsmæssig vurdering er det emission af ultrafine partikler, der giver anledning til mest bekymring. Der er også fundet en indikation på, at den målbare emission af PAH stiger ved anvendelse af ESP-filter, hvilket kan betyde en øget toksicitet af de ultrafine partikler', står der i rapporten.

Demonstrationsforsøget til 2,2 millioner kroner blev sat i værk under tidligere miljøminister Troels Lund Poulsen (V), der så filtrene som en 'fremtidsmusik' i kampen for at nedbringe partikelforureningen. Flere producenter hævder nemlig, at deres renseteknologier fjerner mellem 70 og 99 procent af partiklerne.

Filtret larmer for meget

I forsøget har forskerne undersøgt fem forskellige teknologier både i laboratorier og ude hos danskerne.

De fem afprøvede teknologier var:
* Zumikon ESP fra Ruegg Cheminée AG, Schweiz
* Airbox ESP fra Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Tyskland
* CleanAir ESP fra Applied Plasma Physics AS, Norge
* MoreCat Katalysator fra MoreCat GmbH, Tyskland
* Ecoxy Retrofit System til ældre brændeovne, fra ECOXY AS, Norge

Som testbænk brugte forskerne en Morsø 1440, som er en konvektionsovn til mindre rum. Den er produceret mellem 1990 og 2007. Ved hver test blev ovnen tændt med samme mængde (1,6 kg) og samme størrelse brænde. Der blev også gennemført en referencetest med en moderne svanemærket brændeovn til sammenligning.

Især de elektrostatiske filtre havde forskernes opmærksomhed, fordi de kan eftermonteres på ældre brændeovne. Filtrene virker ved at oplade luftens partikler med højspænding og suge dem over på en modsat ladet plade. Filtret skal så løbende renses for at gøre plads til nye partikler.

I praksis vil brændeovnsejeren høre gnister fra filtret, i takt med at partiklerne bliver opsamlet. Men lyden er så høj, at forskerne vurderer, at den vil gøre det umuligt at sælge filtret i flere huse.

Effekten forsvinder efter få optændinger

I de seneste års debat om brændeovne er det elektrostatisk filter Cleanair fra det norske firma Applied Plasma Physics blev spået en stor fremtid, især fordi producenten lover, at op til 99 procent af alle partikler bliver opfanget af filtret. Cleanair-filtret passer til typiske danske skorstene, har et lavt elforbrug på under 0,1 kW og koster kun lidt over 2.000 kroner.

Clean-air-filtret bliver også fremhævet som den mest effektive af de elektrostatiske filtre i testen, men virkningen er overhovedet ikke i nærheden af den 99 procents partikelreduktion, som producenten lover.

Faktisk viser måleresultaterne, at filtret kun lige bevæger sig ud af den statistiske usikkerhed i datamaterialet og dermed kan stemples som en teknologi, der reducerer partikeludslippet - men det er minimalt. Årsagen til, at filtret har en effekt, kan være, at det bliver monteret i toppen af skorstenen, hvor temperaturen er lavest, og flest mulige partikler er blevet dannet.

Men ifølge Ole Schleicher tyder undersøgelserne på, at filtrene mister effekt efter ganske få optændinger. I laboratoriet observerede forskerne, at filtrene lynhurtigt blev farvet sorte og optog partikler, men efter få optændinger faldt deres effekt mærkbart.

»Det stemmer meget godt overens med de meldinger, vi fik fra de husejere, der deltog i forsøget. De fortalte, at de hørte rigtig mange gnister de første dage, men derefter forsvandt lyden stort set,« siger Ole Schleicher.

Brændeovnsfilter Report_final

Emner : Brændeovne
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Fint, så fik vi igen understreget, hvad ethvert fornuftigt menneske inderst inde godt ved, nemlig at brændeovne er en håbløs konstruktion, som er i stand til at ødelægge og svine alt til, ikke blot udeluften, men også disse sikkert velmente højteknologiske tiltag.

En udtalelse som:

Citat "Jeg vil klart anbefale, at folk hellere køber en ny og mere miljøvenlig brændeovn,« siger Ole Schleicher fra Force Technology".

...viser dog imidlertid hvilken side, Force Technology står på.

En klar anbefaling fra os fornuftige og miljøbevidste mennesker er dog en helt anden, nemlig at dette igen understreger vigtigheden af, at få et totalforbud mod brændeovnes og brændekedlers udledning af røg i byområder, indtil der mod forventning engang skulle blive opfundet et brugbart filter eller lignende. Indtil da foreslår jeg, at brænderøgshyggerne beholder alle emissionerne inde i deres egne stuer - uden filter - for så vil de måske endelig kunne indse, at selv de ikke-eksisterende "miljøvenlige" brændeovne også forårsager et helt usandsynligt svineri. Forskellen i forhold til nu er så blot, at så tager brænderøgshyggerne selv de fulde konsekvenser af deres miljøsvineri. Så vil os fornuftige mennesker måske endelig kunne lufte ud eller sove for åbent vindue, som anbefalet af sundhedsmyndighederne, sende vores børn ud i haven og lege, lade bettemand sove udendørs i sin barnevogn, hænge vasketøj til tørre udendørs, udføre havearbejde og skovle sne, uden at skulle trække vejret i omtrent ufortyndet brænderøg, og ikke skulle lægge alt tøj til vask og straks gå i bad, selv efter få minutters ophold udendørs.

Al evidens peger på brændeovne og -kedler som en af de største forureningskilder i Danmark - et svineri som oven i købet finder sted der hvor folk bor og trækker vejret - og alle ansvarlige(?) myndigheder er berøringsangste overfor brænderøgshyggernes "hellige ko" eller også snorksover de i timen - og så fyrer de sikkert selv op i deres brændeovn, når de kommer hjem!

Og nu hvor alle de alt-for-kloge brænderøgshyggefortalere sikkert snart kommer på banen og spiller kloge i denne debat og igen understreger, at brænderøg da ikke er sundhedsskadeligt, vil jeg kun sige: Godt, så lad os få al den dokumentation frem, som viser dette. Så har vi nemlig et godt argument for, at I kan beholde jeres forbandede brønderøg inde i jeres egne stuer uden problemer.

Så vil os fornuftige mennesker uden problemer kunne finde dokumentation frem, som understreger brænderøgens sundhedsskadelige effekter. Om dette skal være et argument for, at brænderøgshyggerne så bør beholde brænderøgen inde i deres stuer, så brænderøgshyggen ikke går ud over os fornuftige mennesker, vil jeg lade være op til andre. Dog er jeg ikke selv i tvivl!

 • 0
 • 1

Det aller første indlæg i debatten, når det drejer sig om brændefyring, og grøfterne er gravet og frontlinjen er trukket op. Jeg udleder af indlægget, at alle der ikke er enig eller har et nuanceret syn på sagen hermed et stemplet som ufornuftige. Det spiller endda kloge - altså de er dumme.

Bemærk venligst, at jeg ikke, i dette indlæg, har taget stilling til sagen, men blot forholder mig til karakteren af Cartsen's indlæg!

En lille mistanke kunne endvidere være at Carsten ikke har læst Ole's i øvrigt udemærkede rapport.

Debat nivauet på ing.dk er simpelthen for lavt.

 • 1
 • 0

Et link direkte til rapporten findes til venstre for artiklen under overskriften filer. Tryk på Læs rapport om test af filtre på brændeovne. Mvh Thomas Djursing, journalist på ing.dk

 • 0
 • 0

Jeg har arbejdet på et kulfyret elværk, og der var der et filter af den type, der samler partikler ved hjælp af højspænding. I den forbindelse var det udelukkende eller helt overvejende flyveaske, der blev frafiltreret. Der var et bankesystem, der med mellemrum bankede på de tråde, der opsamlede flyveasken, så asken faldt ned i bunden, og bankesystemet kunne man godt høre, men jeg har aldrig hørt gnister springe inde i filteret.

 • 0
 • 0

Vi har i en årrække haft en lille Morsø 5 ovn, som vi fyrer med selvsanket, selvhjemtranporteret og i 3 år selvtørret/opbevaret løvtræsbrænde i. Supplerende hertil har vi de seneste 3 år haft en Panasonic luft/luft varmepumpe (inverter). Ifølge skorstensfejeren præsterer løsningen en noget nær perfekt forbrænding. Der er ved årligt fejer-besøg nedbørstet aske i størreselsorden en god nævefuld. I den kolde periode fra nu og til ca. ult marts står varmepumpens timer til starte kl 7:00 og slukke kl. 9:00, på hvilket tidspunkt vi har luftet hunden og løbet Morsøen igang.

Der er omkr. 100 kvm rum at opvarme (ok isoleret hus, men ikke de nyeste, latterlige 400 mm normer). Bruger omkr. knap 10 rummeter brænde årligt, som står os i 2-3000 kr. alt inkl. Og i snit 4200 kWh el samlet forbrug til vandvarme, husholdning og varmepumpe.)

Der må være nogen der har det sig helt vildt gale på brændeovnene. Og/ eller def er nogen ( politikere) der mærker begyndende fråde om munden ved udsigten til endnu en beskatningsmulighed.

For noget reelt klima/CO2-problem kan nogen tusinde brændeovne i Danmark ikke være, med tanke på islandske vulkaner, Ruhrdistikt, polske brunkul, danske kulkraftværker, stinkende dieselbybusser, kinesiske, pakistanske og indiske kulfyrede industrier.

Der er et eller andet rivende galt med propertionerne.

:-)

 • 0
 • 0

Ole har tidligere opfattet sig som dioxin-ekspert. Med rette, idet han i 2001 påviste, at der fra Force Technology's eksperimentelt med rent, tørt træ fyrede ovne udslap cirka samme dioxinholdige luft, som rammer grænseværdien for de store anlæg såsom reelle affaldsforbrændingsanlæg med cirka 100 m høje skorstene - direkte leveret til naboen, Dioxinforskning var skam på forkanten i Danmark, men blev i 2006 underkendt af Connie Hedegaards embedsmænd i miljøministeriet (og måske hendes egen ambition som klimaminister), idet dioxineksperternes konklusion i indrapporteringen til Stockholmkonventionen 2006 var, at brændeovne uden røgrensning (jf. temaet i denne tråd) burde afskaffes. Dog censurerede embedsmændene denne konklusion ved at tilføje, at dette ville være i strid med de klimapolitiske anstrengelser, Danmark var ved at udfolde. De går ud på, at få sig et par nemme NUL-taller i regnskabet over Danmarks CO2-udledninger. De gives rundhåndet af EU, når det bare er 'biomasse' der afbrændes - uanset om det er halm, der kan kontrolleres af landbruget, eller skove, der vokser ind i en aldeles usikker global opvarmning. -Sidenhen er alt om luftforureningen fra brændeovne, herunder dioxin, blevet relativeret til upraktisk teori. Ole ved det måske stadigvæk, men har ikke lige tænkt på det ved sin anbefaling af endnu et par tusinde ovne i tætte bebyggelser? Det er jo der de gør størst skade...

 • 0
 • 0

Brændeovne er skadelige. Jeg ved ikke hvor stort problemet er i byen, men når jeg besøger venner i byen, så lugter der ikke godt. Bilos, eller nærmere dieselos kan godt lugtes inde i stuen hvis man lufter ud.

Jeg har astma i temmelig svær grad, og bruger for ca. 5000,- om året på medicin. Dieselos lugter ikke godt, men jeg bliver ikke påvirket af det. Hos venner der ryger, kan jeg godt få lidt røde øjne, men ellers er vejrtrækningen normal.

Men hjemme i villakvarteret, der går det galt. Jeg er næsten ved at blive kvalt af brændeovnsrøg. Der får jeg pibende vejtrækning, og må bruge min akut medicin, for bare at komme igennem aftenen. Det er totalt perverst at det er lovligt at svine sådan med røg. Så jeg forstår ikke hvorfor brændeovne går fri, men det har de tåbelige politikere bestemt. mvh, Erik.

 • 0
 • 0

Men hjemme i villakvarteret, der går det galt. Jeg er næsten ved at blive kvalt af brændeovnsrøg. Der får jeg pibende vejtrækning, og må bruge min akut medicin, for bare at komme igennem aftenen. Det er totalt perverst at det er lovligt at svine sådan med røg.

Kære Erik, der må være noget du har misforstået. Det er ifølge en anden artikel dokumenteret at forureningen fra danske brændeovne ender på den grønlandske indlandsis.

Det må derfor være andre forureningskilder som giver dig vejrtrækningsproblemer hjemme i villakvarteret. Den samme forurening kan jo ikke være to steder på en gang.

 • 0
 • 0

@Steen Guttknecht Brændeovne er måske ikke et CO2-problem, men det er et ulideligt miljøproblem for os der får røgen ind i og omkring vore huse. Henvisning til en skorstensfejerudtalelse om nær perfekt forbrænding kræver en uddybende forklaring. Mig bekendt foretager skorstensfejeren ikke nogen måling eller kontrol under fyring. Røgnedslag omkring huset er nærmest det normale og brug af vores emhætte giver brændeovnsrøg fra naboerne direkte ind i hjemmet. Det er chokerende, at politikerne med en tvivlsom henvisning til CO2-besparelse, tillader en massiv og skadelig luftforurening for rigtig mange mennesker. Henvisning til en masse andre forureningskilder letter ikke presset på os naboer, som bor lige i den ufortyndede røgtåge.

 • 0
 • 0

Er det ikke korrekt, at når en brændeovn sviner, så skyldes det uhensigtsmæssig anvendelse? Jeg lærte i tidernes morgen, at den almindeligste fejl var, at man tilførte for lidt luft eller brugte for vådt brænde. Rent tørt brænde og rigelig luft medfører mig bekendt en fuldstændig forbrænding. Mvh Anders Beck.

 • 0
 • 0

En klar anbefaling fra os fornuftige og miljøbevidste mennesker er dog en helt anden, nemlig at dette igen understreger vigtigheden af, at få et totalforbud mod brændeovnes og brændekedlers udledning af røg i byområder, indtil der mod forventning engang skulle blive opfundet et brugbart filter eller lignende.

Hver gang der argumenteres for et forbud, hvad enten det er brændeovne, rygning, fedt, knive, parfume, rockere eller hunde, er man nødt til at stille sig selv spørgsmålet "Hvad bliver det næste?".

Hver gang der tillades en begrænsning i borgernes frie valg på en hvilket som helst område, hvor retfærdigt og væsentligt det ellers måtte synes, udvides muligheden for at indføre forbud andre steder.

Alene derfor bør forbud begrænses til det absolut nødvendige, og ikke spredes med rund hånd som det er sket de sidste mange år. Hvis det lykkes at få forbudt eller brandbeskattet brændeovne, vil det næste emne til beskatning eller forbud blive det massive forbrug af grillkul om sommeren.

På et eller andet tidspunkt vil kravet om at få en handling, aktivitet eller genstand, som du holder af og bruger dagligt, forbudt opstå, og det vil være nemt at gennemføre idet det bliver lettere for hver gang.

Af samme årsag forsøger jeg at undlade at kræve ting som irriterer mig, frustrerer mig, eller indeholder en regulær risiko for mit helbred, forbudt.

 • 0
 • 0

Et Islansk vulkan udbrud udspyder flere partikler på et minut, end alle Danmarks brænde ovne på hundrede år

Hvorfor er der aldrig perspektiv her

Der er hermed forbudt med vulkan udbrud,og naturlige skovbrande

 • 0
 • 0

Der er noget galt

Det der er galt er, at nogle desværre har oplevet at bo eller opholde sig i nærheden af nogle, der ikke forstår at fyre korreke og hensynsfuldt i en brændeovn. Det får nogle af dem til unuanceret, ensidigt og på et forkert grundlag at ty til unuancerede og uvidende personers standardløsning: Flere forbud! Så bliver alt godt!

Jeg erkender, at for mange ikke forstår brændefyringens ædle kunst, til gene for deres omgivelser. Det er ellers enkelt: Hold forbrændingstemperaturen høj og luftoverskudet tilstrækkeligt. Det kan lade sig gøre, selv i en stor, gammel Morsø, at få brænt røggasserne ordentligt af. Hvis du er i tvivl, så gå udenfor og kik på røgen. Hvis du kan se andet end varmeflimmer er der noget galt. Enten med ovnen, brænslet eller fyringen.

Problemet er, specielt ved ældre ovne, at holde effekten lav nok og samtidigt have en god forbrænding. 7-8 kW i et par timer i en standardstørrelse stue hæver temperaturen ud over det behagelige. Det får de nærrige brændedestillatører til at skrue ned for lufttilførslen. Og så kommer røgen, partiklerne og stanken.

Moderne ovne er har et mindre og isoleret brændkammer og lufttilførslen er forvarmet. På den måde kan effekten holdes på et lavere niveau, stadigvæk med en ren forbrænding. Men jeg har ikke set en brændeovn med mindre nytteeffekt end 3-4 kW. Og kan man ikke udnytte den, bør man ikke tænde op. "Hyggefyring" giver nemt problemer. Eller alternativt: Anskaf en masseovn der giver mulighed for pulsfyring ved høj temperatur og ren forbrænding, og som efterfølgende afgiver varmen langsomt.

Efter min opfattelse er en korrekt fyret brændeovn et udmærket og miljørigtig bidrag til energibudgettet. At nogle ikke formår at fyre hensynsfuldt er et problem, der ikke bør løses ved totalforbud. Sæt i stedet ind over for de formastelige. I en anden tråd blev det påpeget, at skorstensfejeren nemt kan afgører, om der fyres korrekt. Giv ham myndighed til at spærre skorstenen hvis det ikke er tilfældet;-) Det behøver sku ikke at være så kompliceret. Men lad os blive fri for uvederhæftige ævl i lighed med, at danske brændeovne er skyld i, at polerne smelter.

Mvh Per, som går ind for færre forbud, mindre røg og mere nabohensyn.

 • 0
 • 0

angående sidste indlæg: som jeg var inde på foroven i tråden, findes resultater fra een af de bedste eksperimenter med brændeovne under optimale forhold udført af Ole Schleicher m.fl. på Force Technology, så er der bl.a. det her djævelske dioxin (fordi lignin er een af precursors) fra træfyring. Hvis Du vil minimere det, kommer Du til at udlede flere PAHer etc. Altså: teknologien er dømt til at forurene med gift, der gør at det er en væsentlig forurening i lovens medfør.

Det er kun lykkedes via den påståede klimavenlighed at redde brændeovnene for skrappere indgreb fra ansvarlige myndigheder. Hvis de løber fra deres ansvar, er det noget andet...

Angående første indlæg med proprotionerne, så skal det huskes at fabriksskorstene sørger for en større fortynding! Det er jo derfor, de eksperimetelt målte udledninger af dioxin fra naboens brændeovne, som er målt til at ligge i samme grad af luftkoncentration er den rene skandale.

Og endelig: det er ikke kun enkelte, der forurener. Ved målingerne i felten har det vist sig, at den ene udledte flest dioxin, den anden flest PAH og den tredje flest partikler. Så, her må kommunerne først lære noget...

 • 0
 • 0

Steen - hvilken politiker ønsker forbud imod brændeovne ? Jeg har endnu ikke set eller hørt nogen ?

Forbud/påbud er der jo masser af. Måske så mange, de enkelte drukner i mængden, så de ikke bliver overholdt. F.eks. at en skorsten skal kunne levere det nødvendige træk så den tilsluttede ovn kan fungere efter hensigten. Det er der ifgl. MST ca. 10.000 skorstene der ikke gør, da de er for lave.

Når en skorsten ikke fungerer fordi den er for lav, så ovnen ikke kan brænde uden at ose, så lukker den samtidig røgen ud i lav højde til stor gene for omgivelserne. I disse relativt mange tilfælde, er det altså ikke brændeovnen der er noget galt med, måske heller ikke fyrbøderen, men derimod, at den tilsynsførende myndighed, skorstensfejeren, ikke har fået det nødvendige værktøj til at nægte godkendelse, eller nedlægge fyringsforbud indtil skorstenen er forhøjet. Det er et politisk problem, når man ikke følger den eksisterende lovgivning til dørs.

Kollektiv afstraffelse af 750.000 brændeovnsejere, fordi 10.000 ikke følger lovgivningen, svarer til, at vi alle skal have mere lys på cyklen, fordi nogle få har for lidt.

Rolf - den overskrift du har valgt til dit indlæg dækker fint det du skriver. Et par spørgsmål: Bliver dioxinindholdet i miljøet mindre af, at skorstenen er højere ? Hvilke alternativer kan du pege på, som ikke forurener det mindste ? Hvor bliver dioxinen af i de store forbrændingsanlæg, hvor vi bl.a. afbrænder affald fra Tyskland ? Virker filter/renseteknik tilstrækkeligt på de helt store moderne anlæg, når Avedøre 2 fik forbud imod kulfyring under henvisning til, at 30kg kviksølv/år ud i nærområdet var uacceptabelt ?

Det er (for) nemt at moppe den mindste dreng i klassen !

 • 0
 • 0

@Steen Guttknecht Bemærkede, at du ikke gav den objektive oplysning om måling på brændeovn i drift eller røgfane/nedslag.

Normalt ville jeg ikke svare på ret irrelevante kommentarer som: "Som man kunne forbyde stinkende post-tjenesteknallerter. Og bybusser. Og Oslofærger. Og bål til at lave mad over, som praktiseret over det meste af Afrika".

Min kommentar til dig: Postbudet vil ikke opholde sig hele eller halve dage ved dit hus - Oslo- færgen lægge ej heller til kaj ved dit badekar. Røg fra bål i Afrika vil være meget fortyndet, når den når til min bolig.

Forhold dig venligst til mit indlæg vedrørende den direkte brændeovnsrøg fra naboer.

En delforklaring kom til veje ved kommentar om skorstenshøjder m.m. fra Lars Helbro

 • 0
 • 0

Forureningskilder kan være store - og så er der ikke så mange af. Såkaldte punktkilder. Og der kan være mange små, der som bekendt også giver en å. (Jeg kommer snart til at rime her ved tasterne) Om spørgsmålet med skorstenshøjden vil jeg ikke udtale mig, idet som Du selv har været inde på i en anden tråd, så er der en verserende retssag i Østre Landsret om det (Du sad jo selv i vidneskranken, observerede jeg). Dioxinen fra de store affaldsforbrændingsanlæg, som kan opstå i kolde anlægsdele på vej til skorstenen (og derfor ikke kan nedbrydes i hede ovne) bliver så for en stor dels vedkommende flyttet fra luften (som vi ånder af) til en fast rensemasse, der sendes til underjordisk opbevaring i forladte udenlandske saltminer (vistnok ulovligt, derfor deklareret som mineafstivningsmiddel, som mine studenter hørte om). Dioxinfiltrene virker vistnok, men var bekostelige at installere (måske over 500 millioner i landet). Dermed har samfundet bevist sin 'willingness to pay', som jeg ikke kan se på brændeovnsområdet. Her er vi gået tilbage til gamle tiders vanetænkning om at det nok ikke gør noget (det afhænger jo også af, om Du f.eks. bor i et kvarter der blev designet for renere kilder der hvor Du bor og nu bliver snydt af tilflyttere, der bare køber en billig ovn med kort skorsten; eller Du forurener det åbne land). Røg, støj og møg er jo 19.århundredets forureningssager. Det 20.århundrede bragte med sine nye teknologier helt andre forureningstyper, som vi stadig halter bagefter at kunne forestille os giftvirkningen af. F.eks. ham Du vidnede for i retten med sin 75 kW kedelfyring, han føler sig jo helt uskyldig i den oprindelige klagers død her i sommers, selvom enhver læge kan bevidne at gentagne 'bade' i trærøg øger sandsynligheden for at hjrte-kar-sygdomme forværres. Men sådan mangler der jo megen oplysning endnu. Se derfor løbende på www.braederoeg. dk - nu med aktuelle målinger af partikler fra et forstadskvarter. Ingeniører burde kunne tolke måleresultater i stedet for at glo med det blotte øje...

 • 0
 • 0

Henvisning til en skorstensfejerudtalelse om nær perfekt forbrænding kræver en uddybende forklaring. Mig bekendt foretager skorstensfejeren ikke nogen måling eller kontrol under fyring.

Jamen så må jeg jo prøve at uddybe noget jeg ikke selv har rodet mig ud i:

Skorstensfejeren ser resultatet af ½ eller et helt år fyring når han fejer skorstenen. Mængden af skidt han fejer ud. Det er en rimelig god indikator for langtidsvirkningen, og om forholdene har ændret siden installationen var ny. Den siger intet om virkningsgrad, for en årsag til en meget ren skorsten kan være en alt for høj afgangstemperatur, men er skorstenen rimeligt ren er forbrændingen det også. Virkningsgraden er ikke dit problem, men ejerens.

En røggasanalyse, som jeg selv foretager med et avanceret apparat over få timer, siger en hel del om hvad installationen rent faktisk kan, men ikke meget om hvordan det kører i dagligdagen.

Værktøjerne er altså til stede. Det der mangler er den tilsynsførendes mulighed for at sanktionere.

Skæld ud på politikerne over at reglerne ikke kan overholdes, i stedet for at bebrejde 750.000 brændeovnsejere, at 10.000 ikke har bygget deres skorsten høj nok !

Det er en ret lavthængende frugt at sørge for, at eksisterende lovgivning overholdes. Svenskerne forbød 2 takst motorer. De lagde ikke afgifter på hele bilparken for at "løse" problemet med bilos. Grib om nældens rod i stedet for at fælde hele blomsterbedet.

 • 0
 • 0

Jeg er glad ejer af en flittig brændeovn og en mindre anvendt (sommerhus). Tak til Lars for mange gode oplysninger og rettelser af div. misforståelser. Hjemme går min skorsten op gennem to etager, og er ca. 7 meter høj. Det ryger kun fra den i nogle minutter efter hver optænding, der er masser af træk, og røgen kommer ud i 11 meters højde over jorden. Men mit - og de fleste - sommerhuse er kun 3 meter høje, og skorstenen derfor knap 3 meter ialt. Og det er helt tydeligt, at trækket er meget mindre, og der kommer langt mere røg. Desværre i lav højde. Skulle skorsten være f.eks. 6 meter høj, skulle den rage 4 meter op fra huset - støttet af barduner. Uhyggeligt! Løsningen på dette er en lille røgblæser, der 3-4-5-dobler trækket - især ved optænding. Lars: Ved du, om dette er forsøgt? PS. Faktisk har jeg gjort en lille opfindelse, som endnu ikke er afprøvet og heller ikke patenteret! Der monteres et lille rør (1-2-3 cm Ø) på siden af skorstensrøret. Det skal gå vandret ind og bøjes vinkelret opad inde i skorstenen. Udvendig sidder en lille centrifugalblæser (200 kr), der sender luft ind og opad i skorstenen. Derved "medrives" røgen, og trækket kan blive så stort som det ønskes. Fidusen er naturligvis, at blæseren sidder køligt - i stedet for traditionelle røgblæsere, der sidder varmt inde i skorstenen og derfor er langt dyrere. PSS. En indvending er naturligvis, at røret sidder i vejen for skorstenfejeren. Løsning: røret kan godt sidde indvendig ude ved siden af skorstenen - med omtrent samme virkning. - Hvad siger Lars (og andre)? PSSS. Jeg mener, at de klimamæssige fordele af 600.000 brændeovne langt overstiger ulemperne, hvis der fyres ansvarligt.

 • 0
 • 0

Ingeniører burde kunne tolke måleresultater i stedet for at glo med det blotte øje...

At lukke øjnene for virkeligheden er nu heller ikke nogen god ide Rolf. Selv foretrækker jeg at bruge øjne, ører, næse og måleudstyr inden jeg udtaler mig skråsikkert. Sagen i Østre landsret synes jeg generelt vi burde vente med at kommentere til den er afgjort, men nu åbner du selv ballet.

At du og konen vælger at køre fra København til Nykøbing Falster for at kræve (uden held) at vidne i en sag i ingen indsigt har i, og kræve at afdøde skal obduceres, synes jeg siger meget om jeres engagement og grundlaget for det.

HURRA der er en der er død og der var en brændeovn/kedel i nærheden. At det også¨er et af de mest forurenede steder i DK p.g.a. trafikken har selvfølgelig ingen betydning. At afdøde ikke havde boet der ret længe, og fraflyttede lang tid før han døde har selvfølgelig heller ingen betydning. At den lokale fjernvarme på våd flis kan lugtes i det meste af byen sammen med røg gener fra affaldsforbrændingen og sukker fabrikken har selvfølgelig heller ingen betydning. At afdøde kolerisk brokkede sig over alt hvad det var muligt at brokke sig over af parkerede biler m.v. har selvfølgelig heller ikke nogen betydning for hans hjertekondition. I hørte det hele i retsmødet, men lukkede tydeligvis ørerne for det der ikke lige faldt i jeres s(m)ag.

Men endelig har i fundet en afdød hvor der var en brændeovn i nærheden. Til lykke Rolf, men pas lige på dit eget helbred !

Interesserede i retssagen fra Nykøbing kan læse mere her: http://ing.dk/artikel/117653-historien-om-...

Sagen genoptages d. 2/1 2012 og afgørelsen følger jeg gerne op på i et nyt kronik indlæg, hvis jeg altså ikke er ekskluderet fra ing.dk forinden.

 • 0
 • 0

Men mit - og de fleste - sommerhuse er kun 3 meter høje, og skorstenen derfor knap 3 meter ialt. Og det er helt tydeligt, at trækket er meget mindre, og der kommer langt mere røg. Desværre i lav højde.

Beklager Holger, men du bekræfter jo netop hvad jeg fremfører. Skorstenen er ofte problemet, ikke brændeovnen. Hvis det stod til mig, blev du påbudt at gøre din skorsten i sommerhuset funktionsduelig.

Din ikke pantenterede løsning løser kun halvdelen af problemet, da du stadig udleder hvad der kommer ud, i lav højde. Det kan jeg som fagmand ikke gå ind for, medmindre du ikke generer nogen som det er nu. Spørg naboerne ! Og - hvad betyder det egentlig at patentere en løsning ? A færre udnytter den, eller hvad ???

I.f.t. til arktis er det nok bedøvende om du lukker ud i 3 meter eller 30, men det er det ikke for dine naboer.

 • 0
 • 0

Kære Carsten når folk betegner sig selv som "vi de kloge.." ,bliver man mistænksom. Kloge folk bruger aldrig den retorik. Du taler også om miliøsvineri, men overser at dit sprog er verbalt miliøsvineri. Dit arogante sprog, som "journalisten må have overset.." gør din tekst ubehagelig at læse og kan kun læses opblæsthed . Når du i et tidligere indlæg skriver noget i retning af ".vi jyder kan også køre tog" plabrer du løs på andres vejne. Kender du begreber som belæg, selvkritik og debatkultur I fremtiden vil jeg som jyde gerne have mig frabedt at du taler på mine vejne. "Slagt din egen hellige ko" kunne man sige!

 • 0
 • 0

hej med jer jeg har lige læst det mest af de inlæg der er her i debatten det grundlægende problem er der jo ikke nogen der har ramt endnu vi menesker vi vil jo helst have det billigst og kan vi spare 400 kr ved at bruge 100 kr så gør vi det skal jeg altså bruge 100 kr på benzin og olie til en motorsav og jeg så kan spare 400 kr på min varme regning ja så er det jo ikke helt spildt så er der nogen der tænker der er der nogen der kan spare nogle penge der skal der afgift på men som jeg startede med kan man spare nogle penge så gør vi det hvis de nu sænkede prisen på EL og fjernede afgiften også så vil vi alle bruge el fordi at det var billigst det samme hvis vi fik billig gas eller olie så var det det vi brugte fordi at det var billigst sådan er vi menesker jo skruet sammen kan vi spare nogle penge så gør vi det altså for jo mere vi sparer jo mere kan vi bruge på andre gode ting og er vi så ikke ovre i at det er den forkerte vej alle går mere afgift på alt så snart at der er en der finder en fidus nej fjern nogle afgifter og lad os få lov til at bruge pengene på noget andet vi kunne spare på og dermed et større forbrug og så kommer afgifterne jo alligevel i stats kassen

 • 0
 • 0

Mit budskab er, at mvesure og brovtne indlæg er gift for en frugtbar debat. Soberhed og et respektfuldt sprog må kendetegne en (faglig)debat. Det håber jeg et flertal af ing.dks læsere er enig i.

 • 0
 • 0

Til Lars Helbro.

Når den verserende retssag fra Nykøbing F. er kommet ind i diskussionen på Ingeniøren bliver jeg som formand for Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening (LOB), nødt til at kommentere sagen. - Én af de røgramte var medlem af Landsforeningen og havde efter en femårig lang kamp for røgfri luft i sin bylejlighed henvendt sig til Landsforeningen. Sagen var startet som en klagesag til kommunen over røggener. Kommunens observationer på stedet afslørede hyppige og langvarige røggener fra skorstenen til en 75kW brændekedel. Årsagen til generne var efter kommunens opfattelse den manglende fri fortynding af brænderøgen.

Ejeren blev pålagt at forhøje skorstenen så den blev en meter højere end tagryggen på nabobygningerne, men nægtede at følge påbudet. Derfor blev han meldt til politiet, og sagen kom for byretten som en straffesag i nov. 2010. Her tabte den anklagede sagen og blev dømt til at forhøje skorstenen og betale en bøde. I stedet for at følge dommen eller gå over til fjernvarme, som opvarmer flere nabohuse, valgte kedelejeren at anke sin sag til Østre landsret.

Inden den nåede så langt var vort medlem imidlertid afgået ved døden i sin lejlighed i Nyk.F. og IKKE fraflyttet som Lars Helbro påstod i sit indlæg. - Som formand for LOB bad jeg to fra bestyrelsen om at overvære sagen som vidner ved landsrettens hovedforhandling i okt. 2011, men var ikke selv til stede. Sagen har naturligvis principiel interesse for Landsforeningen.

Med venlig hilsen Solveig Czeskleba-Dupont www.braenderoeg.dk

 • 0
 • 0

Cigaretfiltre og lunger opfanger ken en lille del af de mange partikler der fremkommer ved rygning, resten pulser ud i luften ,dels fra udåndingen ,men især fra cigarettens uderendes røg , samme gælder også fra de mange piber. Sammenlagt langt større forurening både direkte i lungerne og indirekte til atmosfæren. Host-host

 • 0
 • 0

Lars! Blot en lille tiføjelse: Ved brug af røgblæser, "forhøjes" skorstenen lidt, idet røgen løftes lidt. Men naturligvis ikke ret meget. På store skorstene (på kraftværker) ses det tydeligt, at røgen fortsætter nogle meter op, før den afbøjes af vinden. I øvrigt både fordi røgen er varm,og fordi den har en hastighed opad. Hvordan ville du forbedre skorstensvirkningen for et 3 meter højt sommerhus?

 • 0
 • 0

Hej Holger

Jeg har opstillet en matematisk model for skorstenens løft af røgmængde. Ifølge modellen vokser storstenens løft af røg med kvadratroden af skorstenshøjden. Det er altså de første meter der løfte mest. F.eks. løfter en 1000 meter høj skorsten "kun" 10 gange så meget røg som en 10 meter høj skorsten.

Hvis du vil have højere hastighed i afkastet kan du indsnævre lysningsarealet i toppen af skorstenen f.eks. til det halve, hvilket vil give dobbelt røghastighed i afkastet.

Med hensyn til røgfanens udsenende kan man faktist ved at iagttage røgfanen slutte hvilken vejrtype der er på det pågældende tidspunkt. Røgfanens udseende er stærkt afhængig af vejrtypen. Udtrykker vejret inversion løftes røgen slet ikke.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

PS. Faktisk har jeg gjort en lille opfindelse, som endnu ikke er afprøvet og heller ikke patenteret! Der monteres et lille rør (1-2-3 cm Ø) på siden af skorstensrøret. Det skal gå vandret ind og bøjes vinkelret opad inde i skorstenen. Udvendig sidder en lille centrifugalblæser (200 kr), der sender luft ind og opad i skorstenen. Derved "medrives" røgen, og trækket kan blive så stort som det ønskes. Fidusen er naturligvis, at blæseren sidder køligt - i stedet for traditionelle røgblæsere, der sidder varmt inde i skorstenen og derfor er langt dyrere.

Hej Holger

Princippet du beskriver anvendes i en venturedyse. Se f.eks. Alfred A. Hansen, Kemiske Enhedsoperationer. Den venturedyse der er omtalt i bogen, blæses trykluft ind i dyssen med lydhastighed og monteres venturedyssen på oven på en skorsten skal det nok give sus og træk i skorstenen.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Til Lars Helbro.

Når den verserende retssag fra Nykøbing F. er kommet ind i diskussionen på Ingeniøren bliver jeg som formand for Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening (LOB), nødt til at kommentere sagen

Interessant argumentation !

Når Rolf czeskleba-dupont bringer noget ind i debatten, så er Solveig czeskleba-dupont "nødt til at kommentere sagen", også selvom Rolf var til stede og Solveig ikke ???

 • 0
 • 0

Kære Rolf og Solveig Jeg bryder mig ikke om at debattere om en person der ikke selv kan tage til genmæle, men da det er mig i beskylder for intet mindre end mord, føler jeg mig alligevel berettiget.

Hvor godt kendte i vedkommende ? Hvorfor klagede han over alt og alle ? uanset om det var høns biler parkering brændeovn musik Modsat skulle vi andre naboer finde os i hans kattejammerJazz + overvågning/fotografering om det var inde eller ude, op til 11 billeder pr minut.

I er meget velkommen til at besøge os, så I kan se med egne øjne om der er røg nok til et "bad" fra min skorsten. Det undrer mig nu når i var i Nyk F., hvorfor I ikke kiggede forbi eller ringede, man kan godt i sådan en alvorlig sag invitere sig selv. Specielt når man blander sig, uden at have det grundlæggende på plads. Her er der ikke bare kigget med det blotte øje, men målt med professionelt udstyr af professionel. Anlægget overholder alle krav.

PS kan I ikke finde os,skal i bare placere jer der vor der kommer 30000 biler foran & 45 dieseltog på 2430 kw pr stk bagved jer i døgnet. Så vil I til venstre se sukkerfabrikken og til højre flis & affalds forbrændingen. Derfra kan I så tage stilling til om det i har skrevet i tråden har den berettigelse som I lægger ud med. Måske skulle i læse Historien om en skorsten den kan googles Mvh Freddy

 • 0
 • 0

Kære Freddy, Du kolporterer Lars Helbros påstand om at mig og min kone, Solveig, skulle have været til det møde i Nykøbing, hvor vi løb ind i hinanden. Hvis Du havde læst mit indlæg oppe i tråden, så har min kone direkte fortalt Lars, at den dame der var med i Retten var et bestyrelsesmedlem af vores Landsforening til Oplysning om Brændrerøgsforurening (LOB). Endvidere påstår Du at vi (denne gang inkluderer jeg Solveig) ikke har lokalkendskab til Din gade, men heldigvis har Du da ikke total information om vores besøg hos vores medlem Haucke. Såvidt til vores besøgsaktivitet i Nykøbing i denne sag. Du spørger om, hvilket belæg jeg har for at installation af en 75 kW brændekedel tæt på folks boliger højst sandsynligt vil medføre en øget dødelighed - konrket: Hauckes død i sommers. Hertil et uddrag fra Sundhedsstyrelsens brochure 'Tænk sundhed ind i miljøet". Her står i afsnittet om brændeovne (faktaark): "Tæt på kilden kan røgens lugt og dens indhold af akutirriterende stoffer have betydning for gene-effekter hos de omkringboende. Lang tids udsættelse (det er det vi taler om hos Jer i Nykøbing, rolf) har især betydning for øget forekomst af hjertekarsygdomme og luftvejs-lidelser, hvilket primært ses blandt ældre og personer der i forvejen lider af luftvejs- og/eller hjertekarsygdomme (til denne gruppe hørte Haucke, rolf). Forværring af disse sygdomme kan medføre en øget dødelighed i befolkningen (dette anses i sundhedsfaglige kredse for at være et faktum, rolf - angående hvor høj en forøgelse se nedenfor). Børn anses også for særlig følsomme individer i forbindelse med partikelforureningen. Endvidere er der påvist en sammenhæng mellem luftens indhold af partikler og kræft i luftvejene. Det er vanskeligt at sige noget præcist om omfanget af effekter som følge af brændeovnsrøg,idet dette kræver mere detaljeret viden om de enkelte befolkningsgruppers faktiske udsættelse (her skulle kommunen har gennemført luftmålinger hos Jer, rolf) og viden om en mere præcis dosis-respons sammenhæng specifikt for brændeovns-partikler. Men på baggrund af foreløbige vurderinger, og ved at anvende dosis-respons for partikler generelt (målt som PM2,5), anslår man, at partikler fra brændeovne årligt medfører mindst (læg mærke til ordet: mindst, rolf) 200 for tidlige dødsfald herhjemme (jeg er derfor ikke bleg for at påstå at Haucke hører hertil - altså at han har mistet nogle år af sit liv p.g.a. den røg han i årevis måtte indånde i gaden hos Jer, rolf) foruden at forureningen også bidrager med øget forekomst af hospitals- indlæggelser primært hos personer med luftvejs-lidelser eller hjerte-kar-lidelser samt en forøgelse af sygdomssymptomer blandt disse befolkningsgrupper." (citat slut)

I tivivstilfælde kan Du orientere Dig om disse spørgsmål på vores website www.braenderoeg.dk, hvor hele brochuren findes sidst under 'Nyheder'.

Fra min egen forskning kan jeg tilføje, at jeg var med til at pace danske forskere frem i dioxin-analyser - i sin tid omkring de store affaldsforbrændingsanlæg (som jeg vidste og så I også har i Nykøbing) således at DK var foregangsland i dioxinmålinger på små forbrændingsanlæg. Experimentelle dioxinmålinger på sædvanlige brændeovne, udført af dkTeknik/Force Technology omkring år 2000 med særlig gode metoder (se Nyt fra Miljøstyrelsen april 2002), viste at der ved forbrænding af rent, tørt træ udledes dioxiner i samme størrelsesorden, som er grænseværdien på de store Affaldsanlæg. Det samme viste sig senere ved gentagne målinger i landsbyer. Så skal man bare huske, at grænseværdien for de store anlæg er fastsat for skorstene op til ca. 100 m i vejret - hvor de har fri fortynding. For dioxins vedkommende regnede man så med en fortynding på 1000 gange, inden folk indånder den kontaminerede luft. Det samme kan ikke siges om anlæg som Dine, hvor vi taler om 12 eller 16 m højde, inden den giftige fragt overgives til luftlag, der langt fra sikrer fri fortynding bla. p.g.a. Din fredede hovedbygnings højde. At myndighederne ikke har turdet gøre noget gennemgribende ved det skyldes bl.a. at miljøministeriet blev overfuset af klima-romantikere, der troede at det var en fordel med brændefyring af hensyn til den globale opvarmning - endnu et emne vi sikkert er uenige om. Men nu har Du fået mine svar. Og jeg svarer ikke på flere indlæg i denne gamle tråd.

 • 0
 • 0

Du kolporterer Lars Helbros påstand om at mig og min kone, Solveig, skulle have været til det møde i Nykøbing, hvor vi løb ind i hinanden

Det var ikke en påstand, men en antagelse baseret på, at vedkommende vendte ryggen til mig da jeg pænt ville hilse på hende. Du gav mig dog hånden - tak for det.

Dit lange forvirrede indlæg (det er svært at se hvad der er citater "rolf" og hvad der er dine egne ord) tilbageviser i øvrigt ikke, at det må anses for ret tåbeligt at bosætte sig på et så stærkt forurenet sted når man er overfølsom overfor luftforurening. Freddys bidrag til luftforureningen er efter min bedste vurdering mikroskopisk i denne sammenhæng, hvilket jeg har redegjort for i en tidligere kronik. Muligheden for, at en i forvejen svækket person skulle lide skade af røgen fra Freddys skorsten er derfor ligeledes mikroskopisk.

Medvirkende årsag, ja selvfølgelig. Vi er alle medvirkende til hinandens livskvalitet og det modsatte. Dette uanset om vi kører bil, fyrer med olie, brænde, gas, fjernvarme, spille jazz, eller køber varer fra udlandet som transporteres med lastbiler rundt i krydset ved Hauckes bopæl. Du er sandsynligvis lige så ansvarlig selv Rolf, men det er jo nemt at skyde på andre for at rense egen samvittighed. Du køber sandsynligvis kun en mikroskopisk andel af de varer der transporteres rundt om det gadehjørne.

Hovedansvarlig er dog den, som ikke tager ansvar for sig selv og bosætter sig i forhold til egne konditioner. Historien er fuld af byfolk som flytter på landet og brokker sig over lugten af lort, ligesom folk der vælger at fortsætte med at ryge efter lungecanceren er konstateret.

Selv foretrækker jeg lugten af lort, fremfor 35000 køretøjer pr. døgn + diverse lokomotiver m.v.(og larmen som bevisligt stresser et svagt hjerte).

Den eneste hørm af dårlig fyring med vådt træ jeg har sniffet i Nykøbing kom angiveligt fra kommunens fjernvarmeforsyning fra afbrænding med våd træflis. Helt tydeligt selvsamme morgen før landsretten var sat. Ærgerligt du ikke kom forbi. Selvsamme fjernvarmeforsyning som er alternativet for Freddy, bare dobbelt så dyr grundet dårligere effektivitet.

Denne sag handler ikke om forurening, men langt mere om økonomi. Jeg vil til enhver tid forsvare en borger, som klarer sin egen energiforsyning mere energieffektivt og mere miljøvenligt, end det offentlige kan forsyne ham med, også selvom han har valgt en teknologi jeg ikke selv har økonomiske interesser i, bare lige for at aflive den på forhånd.

Om du vil svare er jeg ret ligeglad med, men du får ikke det sidste ord i denne sag. Tråden her er gammel javel, men sagen som helhed er jo brændende aktuel i energidebatten.

 • 0
 • 0

Du spørger om, hvilket belæg jeg har for at installation af en 75 kW brændekedel tæt på folks boliger højst sandsynligt vil medføre en øget dødelighed - konrket: Hauckes død i sommers.

Hvis du mener der er tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 237 så synes jeg du skal sige ligeud, for så er der grundlag for en helt ny retssag hvor det er dig der står på anklagebænken og kommer til at stå til ansvar for dine anklager.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten