Filtre indtager det danske spildevand

I Danmark har membran-bio-reaktorer (MBR) endnu ikke indtaget området for spildevand i særlig høj grad, men noget sker der dog. De to danske spillere på området, Alfa Laval Nakskov og Grundfos Biobooster, har haft flere pilotanlæg ude ved kommunale spildevandsrenseanlæg i Danmark. Desuden skal Mølleåværket i Lyngby udbygge Renseanlæg Lundtofte med et MBR-anlæg til behandling af 200 l/s. Membrandelen bliver udbudt i offentlig licitation her i september og skal stå færdig ultimo 2011.

»Vi skulle alligevel udbygge anlægget, og baseret på en grundig forundersøgelse valgte vi membranteknologien, blandt andet fordi rensningsgraden er væsentlig større, hvilket vil give mulighed for eventuelt at genanvende det rensede vand til at forøge vandføringen i Mølleå-systemet,« fortæller driftsingeniør Palle Jørgensen fra Mølleåværket, der har store forventninger til det nye anlæg og forventer, at interesserede vil komme til for at se på det nye anlæg.

MBR-anlægget i Lyngby vil blive dyrere end et konventionelt anlæg, selvom bygningsarbejdet er væsentligt mindre, da det ikke fylder helt så meget som et traditionelt anlæg. Ligeledes er maskinudstyret noget dyrere. Til gengæld skulle energiforbruget godt kunne hænge sammen.

Beskytte kystområder

Men er Danmark ellers ikke kommet med, kan de danske aktører gå til udlandet. Teknisk direktør i Alfa Laval Nakskov, Nicolas Heinen, fortæller, at flere kommunale anlæg er i projektering eller ved at blive bygget med deres MBR-moduler i Frankrig.

»Vi satser især på kommunalområdet, for der er potentialet stort, og vi ser især en trend inden for det i Spanien, Frankrig og Italien, fordi de vil beskytte kystområder samt genbruge vand til for eksempel golfbaner. I Danmark har man været tilbageholdene med MBR, men når man ser på kystområderne, er det fornuftigt at bruge,« siger han.

Han mener, at der i Danmark er en myte om, at MBR er meget dyrt, men påpeger, at forskellene ikke er ret store længere, og at de fortsat arbejder på at sænke driftsomkostningerne. De har i over et år haft et pilotanlæg til udviklingsarbejde i Lundtofte, og det er nu rykket til Aalborg.

Alfa Laval Nakskov er Europas største membranproducent og har 40 års erfaring med membranfiltrering, påpeger Nicolas Heinen og forklarer, at det er baggrunden for, at de har valgt deres form for MBR-teknologi. De bruger ingen pumpe, men lader vandet passere membranerne ved meget lavt tryk.

»Det gør anlægget meget mere simpelt at installere og drive. Og jo mindre tryk, man har, des mindre fouling får man,« siger han.

Penge i decentralisering

Biobooster-anlægget fra Grundfos er - til forskel fra Alfa Laval Nakskovs - en samlet løsning i en container, hvor der sættes tryk på vandet, da Grundfos mener, at det giver en bedre udnyttelse af membranen.

»Foulingen minimerer vi ved at rotere membranskiverne hurtigt, så der opbygges en stor hastighedsgradient mellem væsken og filtret, hvilket vi bruger til at fjerne og minimere det lag, der ellers bygges op på membranen,« siger Søren Nøhr Bak, der er teknisk direktør i Grundfos Biobooster.

Han fortæller, at deres forretningsplan er bygget op omkring, at MBR-teknologien er en bedre økonomisk og miljømæssig løsning end centralisering af spildevandsrensning.

»Som vi ser det, ligger nøglen primært i decentralisering. Det interessante marked er de hundredvis af små bysamfund, hvor der er planer om at lukke små, mindre gode renseanlæg og sende spildevandet ind til centrale renseanlæg. Men det er dyrt at lægge rør til at sende spildevandet langt, og det fjerner vand fra lokalområdet, så nye små anlæg med MBR er et godt alternativ.«

Grundfos har leveret et fuldskalaanlæg til industri i Danmark og har fået ordre på endnu et til et mejeri i udlandet. Virksomheden har desuden to pilotanlæg på kommunalt spildevand i Viborg Kommune, hvoraf det ene er i fuld skala.

Nye anlæg vil blive MBR

Men der er også megen anden konkurrence. Per Elberg Jørgensen fra DHI fortæller, at blandt andre Siemens virkelig satser på MBR, og at der også er kinesiske spillere på feltet. GE er en anden af de store industrikoncerner, der har kastet sig ind i det og har opkøbt mindre MBR-virksomheder. Og der skal også nok komme anlæg i Danmark.

»Jeg er overbevist om, at MBR også vil vinde frem i Danmark fremover. Men vi mangler ikke vand, de konventionelle anlæg opfylder de nugældende rensningskrav og så videre, så de gamle anlæg skal måske først afskrives, før MBR virkelig slår igennem,« siger Per Elberg Jørgensen.

Kristian Keiding, der er lektor ved sektion for kemi på Aalborg Universitet, er heller ikke i tvivl om, at MBR er fremtiden.

»Vi begynder ikke at rive velfungerende spildevandsanlæg ned for at bygge nye, men jeg er ikke i tvivl om, at nyprojekterede renseanlæg vil være MBR, og at man vil gå væk fra de store åbne bassiner.«