Fildeling via Internet vokser hurtigt

Kazaa, Grokster, eDonky, ScourExchange, WinMX, Morpheus, Bittorrent, Soribada og Filerogue.

Navnene på alverdens fildelingstjenester er talrige og skaren af internetbrugere vokser stadig.

Fildelingstjenester på Internettet tiltrak i april 2004 op mod 10 millioner brugere, som downloadede musik, film, billeder og software. Det er en stigning på 30 pct. i forhold til samme måned i 2003.

Kazaa giver adgang til 5.000 Terabyte

Den voldsomme vækst fremgår af en delrapport, som OECD netop har offentliggjort. At mænden af digitalt distribueret materiale er svimlende illustreres af, at den populære fildelingstjeneste Kazaa eksempelvis rummer over 600 millioner filer - svarende til 5.000 Terabyte af informationer.

De deles i gennemsnit af tre millioner online-brugere, der er forbundet til fildelingsnetværket. Udbredelsen af fildelingstjenester accelererer nu efter et knæk for to år siden, hvor fildelingstjenesten Napster lukkede og efterlod 60 millioner brugere på jagt efter alternativer.

Danskeres brug skraber bunden

Selvom om rapporten viser, at USA med 55,4 pct. af trafikken stadig indtager en førsteplads i brugen af fildelingstjenester blandt de 30 OECD-lande, er vækstraterne større i Canada og Europa.

På anden til femtepladsen over brugen ligger Tyskland (10,2 pct.), Canada (8 pct.), Frankrig (7,8 pct.) og Storbritannien (5,4 pct.).

Danmark andel i fildelingen tegner sig for beskedne 0,2 pct. - selv når opgørelsen korrigeres for indbyggertal.

Dermed ligger Danmark i bund sammen med Finland og Norge - på trods af det store antal danske brugere med bredbåndsadgang til Internettet.

En mulig tolkning er, at agressive kampagner mod ulovlig kopiering af ophavsretsbeskyttet film- og musikmateriale har skræmt lovlydige danskere til at afholde sig fra at benytte fildelingstjenesterne.

Europæisk boom for internet-video

OECD-rapporten konkluderer også, at 2003 blev året, hvor brugere for første gang downloadede film, billeder og software hyppigere end musik.

Musikkens andel faldt fra 62,5 pct. i 2002 til 48,6 pct. i 2003.

Det er især brugere i Tyskland, Italien og Frankrig, der er skyld i statistikkens udfald. De downloadede nemlig film op mod tre gange så ofte som de amerikanske brugere.

OECD: Fildeling ikke ensbetydende med illegal kopiering

Skønt film- og musikindustrien ofte sætter lighedstegn mellem fildelingstjenester og ulovlig kopiering understreger rapporten, at sådan hænger tingene ikke sammen.

En række anvendelser i bank-, forsknings- og forsikringsverdenen og tjenester som internetbaseret telefoni (VOIP) rummer reelle kommercielle muligheder, understreger rapporten.