Fiasko for EU's indre byggemarked

I snart et år har den til tider kaotiske mangel på betonelementer, isolering og andre byggematerialer forsinket og fordyret byggerier over hele landet. Nu fælder branchens største organisation, Dansk Byggeri, en hård dom over EU’s indre byggemarked:

»Efter de seneste måneders massive mangel på visse byggematerialer må vi nu se i øjnene, at det indre marked for byggeri - efter 20 års arbejde - stadig ikke fungerer i praksis,« siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen og begrunder:

»Tanken med det indre byggemarked var jo, at fælles CE-mærkninger skulle sikre en let og smidig handel over grænserne. Men i virkeligheden lever vi fortsat med et tykt lag af nationale særregler - også på områder ,hvor EU-standarderne allerede har taget over.«

Også hos Konkurrencestyrelsen har problemerne i 2006 været en øjenåbner:

»Sidste år fik vi meget tydeligt demonstreret de handelshindringer, som stadig findes trods mange års bestræbelser på at skabe et frit marked,« siger kontorchef Sven Westh.

Nu blæser Erhvervs- og Byggestyrelsen, efter opfordring fra branchen, til kamp mod barriererne for den frie handel.

Dels har styrelsen oprettet en hotline, der skal rådgive håndværkere og entreprenører om, hvordan de forcerer muren af EU- og nationale regler, dels har den nedsat et panel af branchens organisationer med det formål at bekæmpe barriererne for import og eksport af materialer, så det bliver lettere at handle byggevarer på tværs af grænserne i Europa.

»Vores mål er at få byggeriet og bygherrerne til at orientere sig bredere, når de skal købe materialer ind - ikke mindst i udlandet. Med de seneste måneders erfaringer mener vi, at tiden er inde til det skifte nu,« siger chefkonsulent i styrelsen, Lise Aaen.

Færre danske særregler

Erhvervs- og Byggestyrelsen foreslår blandt andet en sammenligning af danske særregler for materialer - de såkaldte nationale annekser - med andre landes ditto i et forsøg på at nedbringe antallet af reglerne.
Nationale regler skal sikre, at byggevarer lever op til de enkelte landes særlige måder at bygge på, men de risikerer samtidig at virke som en hindring for den frie handel.

Hos Dansk Byggeri vil man derfor gerne gå endnu videre:

»Vi mener, der er behov for en uvildig gennemgang af alle de danske særregler på normområdet. Vi vil gerne føle os sikre på, at der stadig findes reelle, tekniske begrundelser for at bevare de nationale regler, så vi ikke risikerer at kæmpe med overflødige krav, der eksempelvis kunne være indført for at beskytte et nationalt marked,« siger direktør Michael H. Nielsen uden dog at ville skyde på navngivne producenter.

Forslaget vækker ikke umiddelbar begejstring hos de danske producenters organisation BI, Byggematerialeindustrien:

»Hvis nogen vil bruge penge på sådan en gennemgang, så fint for mig. Men jeg mener bestemt, man kan have tillid til, at de nationale regler, vi har i dag, er fagligt begrundede,« siger direktør i BI, Anne Trolle.

Branchepanelet mødes igen 24. april.