Femerns tyske trafikeksperter bestilt til at lede efter tunnelens ‘dynamiske effekter’
more_vert
close
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Femerns tyske trafikeksperter bestilt til at lede efter tunnelens ‘dynamiske effekter’

Illustration: Ramboll

Det tyske konsulentfirma Intraplan er sat til at lede efter såkaldte 'dynamiske effekter', som vil give mere trafik i Femern-tunnelen, end de hidtidige prognoser har vist. Det fremgår af en aktindsigt, som en af projektets kritikere, Hans Schjær-Jacobsen, har modtaget.

Det er i forvejen stærkt kritiseret, at netop Intraplan foretager en anden undersøgelse af den forventede trafik i verdens længste sænketunnel. De tyske konsulenter er ved hjælp af blandt andet mobildata ved at regne på, hvor mange biler der bliver flyttet fra Storebæltsbroen, når Femern-tunnelen åbner.

Læs også: Nu skal Femerns tyske trafikkonsulenter kvalitetssikre deres egne prognoser

Det var imidlertid netop Intraplan, som skrev den oprindelige trafikprognose, hvori en fjerdedel af bilerne i Femern-tunnelen forudses at komme fra Storebæltsforbindelsen. Den konklusion kunne Cowi for to et halvt år siden ikke finde dokumentation for, da det danske rådgiverfirma kvalitetssikrede trafikprognosen for Transportministeriet.

Læs også: Stor usikkerhed om hver fjerde bil i Femern-tunnel

Ministeriet bestilte derfor en ny analyse af overflytningen fra det statsejede Sund & Bælt, der er moderselskab for projektselskabet Femern A/S. Den analyse er færdig, men bliver holdt hemmelig, og i stedet regner de tyske konsulenter, hvis arbejde oprindeligt blev kvalitetssikret, nu igen på sagen.

Femern A/S tog selv initiativ til at beregne dynamiske effekter

Hvad Hans Schjær-Jacobsen faldt over i sin aktindsigt var, at der faktisk er tale om, at Intraplan udarbejder to forskellige analyser for Femern A/S. Den anden analyse omhandler altså dynamiske effekter – antagelsen om, at tunnelen i sig selv giver mere aktivitet og derfor også øget biltrafik.

Mens Transportministeriet oven på Cowis kvalitetssikring af Intraplans første prognose specifikt bad om nye beregninger af trafikoverflytningen fra Storebælt, har ministeriet ikke bedt om en beregning af de dynamiske effekter. Den har Femern A/S selv taget initiativ til og bedt Intraplan komme med forslag til allerede for et år siden, fremgår det af Hans Schjær-Jacobsens aktindsigt.

Læs også: Cowi blåstempler Femern-trafikprognose

Hans Schjær-Jacobsen mener selv, det skyldes, at Femern A/S gerne vil kunne fremlægge de dynamiske effekter, hvis det viser sig, at overflytningen af biler fra Storebælt ikke bliver så stor, som den oprindelige trafikprognose viste. Det kan nemlig bringe Femern-forbindelsens økonomi i fare.

Læs også: Ny beregning: Skatteyderne kommer til at hænge på en del af Femern-regningen

Ingeniøren har derfor spurgt Femern A/S, om analysen er bestilt for at kunne trække ny trafik op af hatten, hvis Storebæltsanalysen viser en nedgang i forhold til prognosen. Det svarer pressechef Jens Willemoes ikke direkte på, men henviser i stedet til Cowis kvalitetssikring.

Cowi: Dynamiske effekter forekommer undervurderet

I den overordnede konklusion står foruden usikkerheden om bilerne fra Storebælt:

»Endelig er der elementer i prognosen, som forekommer undervurderet, primært i relation til dynamiske effekter og nygenereret trafik.«

Derfor har man ifølge pressechef Jens Willemoes »bedt Intraplan om at komme med et bud på, hvordan dokumentationen af begge disse områder kan styrkes«.

Læs også: Kritik af Cowi: I kan ikke sikre kvaliteten på en tunnel, som I selv byder på

De dynamiske effekter er dog ikke nævnt i så mange eller så kritiske vendinger i Cowis kvalitetssikring som overflytningen af trafik fra Storebælt. I den lidt længere konklusion konstaterer Cowi, at »den forventede egentlige ny-genererede trafik i prognosen er meget begrænset,« og at prognosen på det punkt »er forsigtig«.

»I offentligheden er det fremført at den faste forbindelse vil udløse omfattende dynamiske effekter, med væsentlig ny-genereret trafik. Der er givet et potentiale for mere ny-genereret trafik som følge af dynamiske effekter men sådanne er vanskelige at dokumentere og er ikke medtaget i prognosen,« skriver Cowi og tilføjer:

»Det forekommer realistisk og logisk at den ny-genererede trafik vil være ret begrænset på grund af de store samlede afstande mellem større bycentre og omkostninger for personture og godstrafiksport over Femern Bælt.«

Intraplan: Vi kan lave en model ud fra bl.a. Øresunds- og Storebæltsforbindelserne

Hans Schjær-Jacobsen har med sin aktindsigt fået et foreløbigt oplæg til begge undersøgelser, som Intraplan sidste sommer sendte til Femern A/S. Oplægget nævner kun undersøgelsen af de dynamiske effekter med få ord:

»De kan analyseres med case studies af eksisterende projekter, som har reduceret barrierer mellem regionerne betydeligt: De eksisterende faste forbindelser i Danmark, men også andre relevante projekter som nye motorveje eller tunneler med stor effekt på fremkommeligheden,« skiver Intraplan.

»Denne empiriske viden kan overføres til en fremkommelighedsmodel, som kan benyttes på Femerns trafikprognose.«

Både undersøgelsen af de dynamiske effekter og af overflytningen af trafik fra Storebælt ventes klar omkring årsskiftet. De når dermed næppe med i den høring om Femern-tunnelens trafikprognoser, som Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, med opbakning fra Folketingets transportordførere er ved at arrangere.

Læs også: Omsider en høring om Femern: Får vi så de hemmelige trafikprognoser?

Intraplans beskrivelse af de to yderligere undersøgelser af trafikken i Femern-tunnelen by Ingenioeren on Scribd

Sukk.
Der er intet seriøst og velbegrundet i det projekt.
Kun et Politisk presigeprojekt og fråds af borgernes skattepenge. :(
Tyskerne har set lyset og ønskede ikke at deltage økonomisk på et tidligt tidspunkt. Da det er et rent flop.

  • 10
  • 9

Man har trukket 9,5 milliarder kroner ud af Femerns kyst-til-kyst projekt for at finansiere opgraderingen af Sydbanen, til 200 km/t, dobbeltspor og elektrificering. Det projekt har kun delvist noget at gøre med Femernforbindelsen. Lader man staten finansiere pendlerbanen til København, hænger Femernprojektet fint sammen økonomisk.

Men man er allerede begyndt at malke projektet, ligesom Storebæltsforbindelsen skulle betale for Holstebromotorvejen og senest også opgraderingen af motorvejen på Vestfyn.

Så er det klart økonomien på et tidspunkt begynder at blive anstrængt.

  • 6
  • 8