Femernbro fremtvinger investeringer i infrastruktur for milliarder

Den kommende Femernforbindelse åbner både for hurtigere ture mellem København og Hamborg og for milliardstore infrastrukturinvesteringer over hele landet.

Selv om det ikke nævnt i Femern-aftalen mellem Danmark og Tyskland, så bliver der brug for en ny Storstrømsforbindelse, så jernbanen kan blive dobbeltsporet hele vejen fra Øresund over Femern Bælt.

Som en følge af aftalen skal jernbanen fra Rødbyhavn til Ringsted både udvides til dobbeltspor og elektrificeres, og så vil den enkeltsporede Storstrømsbro blive en flaskehals, der kan komme til at koste Femernforbindelsen dyrt, mener trafikforsker Alex Landex fra Center for Trafik og Transport på DTU.

"Man forudser, at svenske godstransporter vil benytte Femernforbindelsen i stor stil, men så er man nødt til at udrydde kapacitetsproblemerne på hele strækningen, så godstogene kan komme hurtigt frem - og ikke som i dag vige for passagertogene," siger han.

Cowi har for Danske Havne lavet en grov vurdering, og her har de sat prisen for en ny Storstrømsbro til 1,7 til 3,7 mia. kr. i 2007-priser.

Dødsstød til femte spor

En anden logisk følge af Femernaftalen er ifølge Alex Landex, at folketingspolitikerne dropper ideen om at nøjes med at lave et femte spor mellem Hvidovre og Høje Taastrup og vælger en nybygningsløsning fra København over Køge til Ringsted til mellem seks og ti mia. kr.

"Femtesporet vil hjælpe en lille smule nu, men det er ikke fremtidssikret som en nybygningsløsning, hvor man vil få meget mere kapacitet."

Ud over de logiske følger af Femernforbindelsen kan der som ved tidligere store infrastrukturinvesteringer også komme andre anlægsprojekter på bordene i Christiansborgs mødelokaler.

Hele landet skal tilgodeses

Regeringspartiernes trafikordførere er imod at blande Femernforbindelsen sammen med andre investeringer, men både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti lægger op til, at resten af landet også skal have store investeringer, når det næste trafikforlig skal forhandles.

"Femern Bælt-forbindelsen må ikke blive en stopklods for investeringer i Danmark," siger DF–s Walter Christophersen, der gerne så penge til en tredje Limfjordsforbindelse og rute over Kattegat.

Hos Socialdemokraterne vil Magnus Heunicke gerne bringe en letbaneløsning i Århus i spil, men venter ellers med at offentliggøre partiets ønskeseddel, indtil Infrastrukturkommissionen er kommet med deres anbefalinger.

Infrastrukturkommissionen offentliggør sine anbefalinger til november og i foråret skal det nye trafikforlig behandles. u