Femern-tunnelen skal erobre trafikanter tilbage fra Storebæltsbroen

Når den faste forbindelse gennem Femern Bælt åbner i 2022, bliver det såkaldte trafikspring endnu større end oprindeligt estimeret. Det er en af konklusionerne i en ny trafikprognose for Femern-forbindelsen, som Femern A/S har fået udarbejdet af de tyske konsulenthuse Intraplan og BVU.

Trafikspringet er den forventede pludselige stigning i trafikken, når færgeforbindelsen erstattes af en tunnel. I den oprindelige trafikprognose fra 2003, der lå til grund for beslutningen om at etablere forbindelsen, forventede man et trafikspring på 40 procent i løbet af det første år efter åbningen af tunnelen. I den nye trafikprognose forventer man derimod et trafikspring på 54 procent i løbet af det første år efter åbningen.

Erfaringerne fra andre faste forbindelser byder på store trafikspring, når en fast forbindelse erstatter færgetrafikken. Trafikken over Øresund steg med 61 procent i det første år efter åbningen af Øresundsforbindelsen, og trafikken over Storebælt steg med hele 127 procent i året efter åbningen af Storebæltsbroen.

Som Ingeniøren skrev i går, lyder den nye trafikprognose på nogenlunde samme antal køretøjer om dagen gennem den kommende Femern-tunnel som estimeret i den oprindelige trafikprognose, nemlig omkring 9.500 køretøjer om dagen i det første år, når man tager højde for forskellene i udregningerne i de to prognoser.

Læs også: Femern-selskab fastholder trafiktal i ny prognose

Årsagen til, at Intraplan og BVU forventer et 14 procentpoint højere trafikspring på trods af samme forventede mængde af trafik, er, at trafikspringet i den nye prognose sker fra et lavere udgangspunkt. Med andre ord har den eksisterende færgeforbindelse siden den oprindelige prognose tabt trafikanter til særligt Storebæltsforbindelsen. Og de trafikanter regner man i den nye trafikprognose med at kunne vinde tilbage med åbningen af den faste forbindelse.

»De tyske forskere bag modellen angiver, at hovedårsagen til trafikspringet på 54 procent er trafik overflyttet fra andre ruter, både færgeruter og Storebælt. Sidstnævnte fungerer i dag som et billigere alternativ til Rødby-Puttgarden-færgeforbindelsen uden store tidsomkostninger trods den store omvej. De trafikanter forventes i modellen at vende tilbage, når tunnelen åbner. Det er også én af årsagerne til, at modelberegningen viser et større trafikspring end tidligere prognosticeret,« siger Anne Martens, chefanalytiker i Femern A/S.

Det forventede trafikspring på 54 procent dækker over, at Intraplan og BVU i den nye trafikprognose regner med, at 6.860 køretøjer dagligt ville krydse Femern Bælt i 2022, hvis den faste forbindelse ikke blev bygget, hvorimod 10.578 køretøjer forventes at krydse bæltet dagligt med den faste forbindelse på plads, et år efter åbningen af forbindelsen.

Det nye tal omfatter 8.951 personbiler, 93 busser og 1.534 lastbiler om dagen. Det fremgår af baggrundsmaterielt til prognosen, at overflyttet trafik fra andre ruter udgør hovedparten af det forventede trafikspring, men at den nye forbindelse også forventes at skabe ny trafik.

Intraplan og BVU forventer efter det indledende trafikspring en gennemsnitlig årlig vækst på 1,4 procent for alle køretøjer, fra åbningsåret og 25 år frem. Det er en lidt lavere vækstrate end de 1,7 procent om året i prognosen fra 2003.

Fra 2047, 25 år efter åbningen af tunnellen, antager Femern A/S af forsigtighedsgrunde nulvækst.

Læs den nye trafikprognose her.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er måske derfor, vi ikke skal regne med at komme billigere over Storebælt, når broen er betalt - det ville gå ud over Femern-forbindelsen...

 • 4
 • 2

Det er måske derfor, vi ikke skal regne med at komme billigere over Storebælt, når broen er betalt - det ville gå ud over Femern-forbindelsen...

Taksterne og stilling til om der overhoved skal opkræves betaling på Storebælt efter forbindelsen er betalt, afgøres af forligspartierne og et folketingsflertal til den tid. Forliget om Storebæltsforbindelsen indeholder ikke helt de samme partier, blandt andet står de radikale og SF udenfor Storebæltsforliget, men er med i aftalen om Femern.

 • 1
 • 1

Nu er alle partierne fra Storebælt forliget med i Femern forliget, så mon ikke de også vil være med til at holde en hånd unde Femern forbindelsen når tid kommer. Ikke nødvendigvis for at Storebæltsbroen skal betale til Femern forbindelsen, men en gratis Storebæltsbro vil fjerne grundlaget for Femern forbindelsen.

 • 2
 • 1

http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/tru/...

citat: " ..taksterne på Storebæltsforbindelsen i 2015 på alle køretøjs-kategorier samt bane betalingen ville kunne sænkes med godt to tredjedele .. "

er svaret på spørgsmålet " Såfremt der på Storebæltsforbindelsen skulle opkræves en afgift, der blot skulle dække vedligehold mv. af selve kyst - til - kyst - forbindelsen, hvor stor skulle en sådan afgift da være ? "

At beregne Storebælts samfundsfordelene, ved at "sænke med godt to tredjedele", bør indgå i de nationale samfundsvurderinger inden Femern tunnelen kommer længere frem. I denne forbindelse bør også en Kattegatstunnel løsning vurderes. ( vedr. Kattegat bør bro løsningen generelt ændres til en tunnel løsning) I et demokrati må vi kræve at de rene bygge og vedligeholdsudgifter og bruger afgifter er offentlige. ( også uden finans og rente fordele projekterne imellem )

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten