Femern-tunnel skal produceres i Rødbyhavn

Femern A/S har valgt at indstille til bestyrelsen, at produktionen af Femern-tunnelen skal ligge i Rødbyhavn på Lolland. Selskabet har gennemgået i alt 20 mulige steder til produktionen, men endte med at vurdere, at Rødbyhavn var det mest hensigtsmæssige sted.

Ifølge Femern A/S giver Rødbyhavn en minimal transportrisiko og færrest klager, da der kun sker en begrænset udvidelse af den kreds af myndigheder, personer og virksomheder, som berøres af projektet.

Og i selve anlægsfasen vil en placering ved linjeføringen give Femern A/S de bedste betingelser for at føre løbende tilsyn og kontrol med produktionen, skriver Femern A/S i sin pressemeddelelse.

Læs også: Femern kræver masser af plads

Læs også: Se animation af tunnelløsningen under Femern Bælt

Desuden er området tilstrækkelig stort til, at hele produktionen af tunnelelementerne kan ske samlet, og Femern A/S har allerede indsamlet de miljødata, som skal til for at søge om en miljøgodkendelse.

Beslutning kan fjerne arbejdsløshed på Lolland

Beslutningen kan give et markant løft til Lolland, der gennem længere tid har lidt under høj arbejdsløshed. Femern A/S har tidligere estimeret, at den samlede beskæftigelse vil være på 6-7.000 jobs om året i den seksårige periode, byggeriet kommer til at foregå.

Når byggeriet er på sit højeste, ventes flere produktionssteder at beskæftige mere end 1.000 medarbejdere.

»Projektet vil både kunne tiltrække nye virksomheder og have en afsmittende virkning på bosætningen på Lolland og Falster. Rent turistmæssigt vil det også kunne få en betydning, og det hele kan være med til at få området op i omdrejninger igen. Efter finanskrisen gik det ned ad bakke - nu skal vi bare op igen, så det er en god nyhed, og jeg er sikker på, at vi har et helt nyt Lolland, når det hele står færdigt i 2020,« siger Lollands borgmester, Stig Frederiksen, til Berlingske Business.

Det er endnu ikke besluttet, hvem der kommer til at stå for opførelsen af Femern-tunnelen, da den først vil komme i udbud i de kommende år.

Dokumentation

Se pressemeddelelsen her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvad menes der med "6-7.000 jobs om året"? Er det en årlig tilvækst? Eller et udtryk for at der skal bruges 6-7000 årsværk om året?

Det svarer til at skrive 600 watt om dagen, og det får man heller ikke ros for i et ingeniørfagligt tidsskrift.

 • 0
 • 0

Fra TV2Øst:

Den rene produktion af tunnelrørene vil medføre 12.000 årsværk fordelt over årene, hvilket betyder beskæftigelse af ca et par tusind mand hvert år

Hertil kommer de marine arbejder, der vil beskæftige 4.500 årsværk og så skal der bruges 5.000 årsværk til landarbejderne i direkte forbindelse med tunnellen, hvortil kommer det store arbejde med de bagvedliggende anlæg som f.eks banedanmark skal stå for

Alt i alt beregner Femern A/S at der til de direkte arbejder i forbindelse med anlægget af den faste forbindelse skal bruges 25.000 årsværk fordelt over årene.

 • 0
 • 0

Bravo! Endelig noget fornuftigt, selvfølgelig skulle element fabrikken ligge der. så næste skridt må jo så være, at når forundersøgelserne er forbi på Rødby-Femern strækningen kunne man jo så fortsætte dise på fåborg mommark strækningen, således at man kunne lave en sænketunnel der når den anden er færdig og ligeledes spodsbjerg tårs, så er arbejdspladser og alt det andet stadig i regionen. Bent Madsen

 • 0
 • 0

Har alle da tilsluttet sig forprojektets estimat af arbejderne?

Den endelige projektering kommer, med en til vished grænsende sandsynlighed (som altid) til at ligge noget højere. Prøv at gange med 2 og så lidt.

DERTIL KOMMER SÅ, at den tunnel der er regnet på, knap overholder de krav man havde til tuneller i 80'erne.

Gys! Guldborgsund tunellen bør måske udvides først..

 • 0
 • 0

Og det er du kompetent til at udtale dig om ?

Vedr. årsværk: Udover hukommelse om alle den slags anlægsarbejder kan jeg henvise til seneste indlæg om overskridelser af budgetter ved tunnelbyggeri. http://ing.dk/artikel/119621-forsker-tunne...

Vedr. krav til tunneller, se tidligere indlæg af Jørgen Holst.

Vedr. Guldborgsundtunnel: Bare et forsøg på at være morsom.

 • 0
 • 0

alt forladt, men undlad morsomhederne :o)

I et af dine egne indlæg skriver du: Vi køber da tog der ikke kan køre og er på vej til at vælge politikere fra SF der har hyret Hans Engel, til at lære sig det politiske håndværk....Gud bevare Danmark :o)

Hvad det betyder, har jeg lidt svært ved at afkode, da grammatikken er lidt anderledes end min... Men jeg troede da, at jeg forstod, at du ikke alene forsøger at være morsom, men også retter mere eller mindre personlige angreb mod ikke navngivne politikere og fremhæver andre tidligere politikeres fortræffeligheder. Jeg tror alle vil medgive, at man kan ane dit politiske ståsted..

Hvis du vil holde dine politiske holdninger for dig selv, undlade at være personlig, og være lidt mere forsigtig med at læse korrektur, så grammatiske fejl ikke forstyrrer meningen af ordlyden i dine indlæg, vil jeg love at undlade at forsøge at være morsom..

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten