Femern-tunnel ramt af 3.000 tyske indsigelser

Tysk modstand mod Femern-forbindelse risikerer at forsinke projektet væsentligt. Under en offentlig høring i Tyskland er der kommet 3.000 indsigelser mod projektet, hvilket kan ende med at udskyde godkendelsen fra tyske myndigheder, skriver DR.dk.

»Der er en fundamentalistisk modstand på Femern og i grønne kredse i Tyskland mod en Femern-forbindelse. De vil gå til forvaltningsdomstolene og klage, og de vil til syvende og sidst også gå til EU-Domstolen for at forsøge at forhindre projektet,« siger kommentator og tidligere chefredaktør på Der Nordschleswiger Siegfried Matlok til DR Nyheder.

Han er ikke i tvivl om, at modstanden kommer til at betyde forsinkelser og i sidste ende et dyrere projekt.

»Det vil have den konsekvens, at projektet selvfølgelig vil blive udskudt. Og det vil samlet set betyde en fordyrelse, og det rammer jo ikke kun den tyske del af projektet,« siger Siegfried Matlok til DR Nyheder.

De mange indsigelser kommer blandt andet fra miljøorganisationer, der frygter, at en tunnel vil skade naturen på Femern. Desuden er turisterhvervet på Femern heller ikke begejstret for tanken om en trafikeret forbindelse til at spolere udsigten.

Hos Femern A/S håber man på, at de mange forberedelser kan afværge forsinkelserne.

»En retssag kan jo altid bremse et projekt. Men vi regner med, at vi har gjort vores hjemmearbejde i en sådan grad, at skulle der komme retssager, vil vi kunne fortsætte projektet. Så vi regner med, at den her proces kommer til at køre, som den skal,« siger teknisk direktør Steen Lykke til DR Nyheder.

Kilde dr.dk
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat: "Desuden er turisterhvervet på Femern heller ikke begejstret for tanken om en trafikeret forbindelse til at spolere udsigten"

Udsigten? Det er en tunnel!

Der hvor der skal ligge en vej og en jernbane, ligger der i forvejen en vej og en jernbane indenfor få hundrede meter.

Den tyske side priviligeres yderligere af, at det store og grimme færgeareal kan fjernes. Det samme gælder på dansk side, hvor der dog kommer et nyt betalingsanlæg, som skal lægges udenfor byen. Så kan det enorme jernbaneareal og færgehavnen inde i Rødby havn også fjernes. Hurra for det.

 • 14
 • 2

Cita Maria Viskinde 22. maj 2014 : "Høringsdokumenterne skal i overenstemmelse med Espoo-konventionen være tilgængelige på alle medlemslandes sprog. Af de danske dokumenter i forbindelse med høringen om Femern-forbindelsen var der 1.600 sider på dansk med vurderinger af miljøpåvirkninger (VVM). Der var 366 sider tilgængelige på engelsk og kun 66 på tysk."

Hvis ikke man har oversat de danske dokumenter til det sprog, som egnens befolkning taler, så er lovene ikke overholdt. Derfor vil det blive en meget kort retssag, som modstanderne vinder.

http://de.wikipedia.org/wiki/Baugesetzbuch http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/in...

 • 4
 • 7

Det er da helt udemokratisk at 3.000 mennesker skal kunne sætte dagsordenen, (at de har ret til at ytre sig er ok) for et projekt som mange millioner har ønsket og har brug for! Der sker jo ingen ændring af tog eller vejføringen som kan begrunde denne modstand! Dertil kommer at miljøsvineriet fra færger forsvinder og toges mindskes væsentligt, der kommer flere biler, men de skal ikke vente på færgen med motoren i gang om vinteren, og der stilles væsentligt højere krav til biler end toge og færger!. Infrastrukturen nord og syd for forbindelsen, vil helt sikkert få et positivt hip, omkring turisme, udvikling af samarbejdet, og på den lange bane give en bedre mellemfolkelig forståelse!

 • 13
 • 5

Den tyske modstand også kan skyldes at Tyskland hellere vil have en "Berlin - København - Göteborg - Oslo" super transport trace, via en tunnel mellem Gedser - Rostock, kan være indeholdt i den tyske modstand. I 2007 blev Gedser - Rostock linjen blev afvist af den daværende danske konservative transportminister.

http://da.wikipedia.org/wiki/Gedser-Rostoc...

I relationen mellem "Femern/ Gedser-Rostock linjerne" udtalte (i 2007) - " Magnus Heunicke, som er regeringens aftalepartner i sagen, så også forslaget som et "forsøg på at spænde ben for projektet i sidste øjeblik", men udtalte samtidig: "Men det er da klart, at hvis tyskerne siger, at de ikke vil være med – men ønsker noget andet – så må vi selvfølgelig lytte."[3] "

Som de fleste ved er Berlin, i perioden 2007 -2014, blevet et stærkere og vigtigere centrum i Europa - så mon ikke vi i Danmark skulle "" lytte "" til de mange kritiske modstandere af Femern projektet - og opdatere de trafik og samfundsøkonomiske tal for både Gedser-Rostock og Femern mulighederne.

Skulle en "tysk/eu retssag" om Femern projektet ""afsløre"" at Danmark bruger gamle tal fra 2004 (re: en anden debat) - så vil domstolene nok se kritisk på at Danmark ikke arbejder med mere opdateret materiale, vedr. et projekt af denne størrelse.

I perioden frem til ca 2005 - 2007 kunne Femern projektet nok have større værdi for Danmark end Gedser-Rostock. Men efter ca 2010 er Gedser-Rostock, men Berlin fordelene, vist bedre for DK. Det samme ser de nok i Tyskland - De vil fra Berlin til Norden (uden færger)... det er nok en udviklings tendens som fremover vil være voksende..

 • 3
 • 4

Den tyske modstand også kan skyldes at Tyskland hellere vil have en "Berlin - København - Göteborg - Oslo" super transport trace, via en tunnel mellem Gedser - Rostock

Ja, det vil de jo nok hellere, fordi en sådan tunnel ikke vil berøre de rekreative områder på Femern. Det samme gælder fortsat brug af forbindelsen over Storebælt.

Berlin er blevet et stærkere og vigtigere centrum i Europa, fordi samhandlen med Østeuropa er øget, og Berlin har afløst Bonn som hovedstad for det hidtidige Vesttyskland. Derimod er Berlin mig bekendt stadig ikke Tysklands finansielle og industrielle centrum. Tysklands nationalbank og financielle centrum ligger fortsat i Frankfurt am Main, og det industrielle centrum udgøres af Ruhr. Som skrevet før bor kun 3,4 mio. af Tysklands 81 mio. indbyggere i Berlin.

 • 3
 • 1

Nu tror jeg at man skal tænke godt og grundigt over hvad demokrati er. Jeg er p.... træt af at vores falske demokrati konstant tager beslutninger som ikke er blevet debatteret offentligt og hvor jeg ikke har haft mulighed for at stemme på en repræsentant for netop denne beslutning.

Jeg har ikke brug for en ny bro sådan at industrien kan fragte alt deres ubrugelig lort rundt til shopaholics, under undskyldning af, at det holder (hamster)hjulene kørene.

Jeg har heller ikke været med til at bestemme at storbæltsforbindelsen fortsat skal koste dyrt, for at betale for den nye bro. Jeg har heller ikke haft mulighed for at stemme på en der kan repræsentere min bro modstand, eller, som jeg, mener at ressourcerne (ikke pengene), kunne bruges meget meget bedre.

Så når 3000 tyskere kan stoppe denne proces, er det et udtryk for at deres demokrati fungere ekstremt meget bedre en vores oligarki.

Tænk hvis 3000 danskere kunne have stoppet salget af DONG......Eller udsat det, til offentlig debat og afklaring.

 • 3
 • 10

De mennesker som er berettiget til at komme med indsigelser skal have bopæl på Femern og være personlig negativ berørt af projektet. At skrive "Tysk modstand" er derfor lidt ved siden af.

Meningen med høringen er, at der enten rettidigt kan ændres noget ved projektet eller at beboerne får en rimelig skadeserstatning. Hvis en Femarn beboer ikke rettidig, indenfor den givne høringsfrist (1 måned), har indgivet sin skriftlige begrundelse, har vedkommende mistet alle sine rettigheder i fremtiden.

Larm fra højhastighedstog og øget biltrafik vil sikkert være de altovervejende begrundelser i indsigelserne. Tab af ejendomsværdi er herved det der berører de fleste borgere personlig. Ekstra larmbeskyttelse eller omlægning af motorvej og toglinie kan være resultatet af indsigelserne.

Da der i det offentliggjorte planlægningsmateriale også skal oplyses om miljøpåvirkninger er det yderst uklog ikke at oplyse tilfredsstillende herom.

På dansk side har man informeret mere udførlig end på tysk side. Forskellen i omfanget er endda diskriminerende. Desværre et dumt og overflødigt selvmål.

 • 5
 • 1

Larm fra højhastighedstog og øget biltrafik vil sikkert være de altovervejende begrundelser i indsigelserne. Tab af ejendomsværdi er herved det der berører de fleste borgere personlig. Ekstra larmbeskyttelse eller omlægning af motorvej og toglinie kan være resultatet af indsigelserne.

Hvis ellers beskyttelsen mod larm og en evt. synsmæssig afskærmning langs bane og motorvej, og dertil den station for ICE tog, som myndighederne i de berørte områder har ønsket, bliver etableret vil det vel kunne give en forøgelse af ejendomsværdi. Denne forøgelse mener jeg er sandsynlig, efter de ovenstående forudsætninger, hvis man ikke bliver generet af den opgraderede infrastruktur og har god/nem adgang til denne.

Da der i det offentliggjorte planlægningsmateriale også skal oplyses om miljøpåvirkninger er det yderst uklog ikke at oplyse tilfredsstillende herom.

På dansk side har man informeret mere udførlig end på tysk side. Forskellen i omfanget er endda diskriminerende. Desværre et dumt og overflødigt selvmål.

Det er da vist en sandhed med modifikationer; mig bekendt fylder den tysksprogede VVM-redegørelse væsentlig mere og er mere detaljeret end den danske. At det så skyldes tyske lovkrav, er en anden side af sagen.

 • 1
 • 0

Denne forøgelse mener jeg er sandsynlig, efter de ovenstående forudsætninger, hvis man ikke bliver generet af den opgraderede infrastruktur og har god/nem adgang til denne.

Det er da mere end tvivlsomt hvor meget glæde man får lokalt af en vej/bane, der bygges til gennemkørende trafik. For at besøge Femern eller det øvrige nordøstlige Holsten er der som forbindelser nok. På samme måde med Lolland, det er udkant og vil forblive udkant - tunnel eller ej - og det kan man ikke gøre noget afgørende ved.

Se på Korsør eller hele Sydvestsjælland. Her har man da ikke fået nogen særlig erhvervsudvikling siden broen - om noget nærmest det modsatte.

Lars :)

 • 2
 • 0

Det er stadig tæt på Ruhr og langt fra Berlin

Nu er der meget få udover ferier , der kører til Sydtyskland, men til Bayern er via Rostock den bedste rute.

Latbilerne er styret af mange andre parametre herunder hviletider og prisaftaler.

Der synes i øvrigt at være en rimelig 'border-shop' trafik, som meget vel kan vælge en færgeoverfart med vendebillet, endagsbillet eller måske køre til Gedser i stedet..

Lars :)

 • 3
 • 0

Citat Peter Stricker: "Vil det sige, at 3000 ud af ca. 12000 er kommet med indsigelser? Det lyder godt nok som en massiv modstand i forhold til de 3000 ud af 80 millioner, som jeg først troede, at det drejede sig om."

Jeg er i mine kommentarer gået ud fra, at ing.dk's oplysninger er seriøse.

Læser man nedenforstående, ser det lidt anderledes ud.

http://www.femern.dk/servicemenu/presse-og...

 • 0
 • 1

Jeg er i mine kommentarer gået ud fra, at ing.dk's oplysninger er seriøse.

Hvad mener du med det? Artiklen angiver at kilden til oplysningerne er dr.dk, og den linkede artikel angiver antallet 3000 med Femern A/S som kilde. Det virker da ret seriøst.

Du linker så til en pressemeddelelse fra Femern A/S, der nævner tallet 1800. Et noget mindre tal, men dog stadig i samme størrelsesorden, så jeg kan ikke se, at det gør ing.dk's oplysning useriøs; højest upræcis.

I den pressemeddelelse, du linker til, taler Femern A/S om en forventning på 10000 indsigelser. Ifølge Wikipedia bor der godt 12000 på Femern.

Har Femren A/S haft fuldstændig urealistiske forventninger til antallet af indsigelser, eller er din oplysning om betingelserne for at komme med indsigelser ikke korrekt? Eller er der en tredje forklaring, som jeg ikke lige har fået øje på?

 • 3
 • 0

Det er da mere end tvivlsomt hvor meget glæde man får lokalt af en vej/bane, der bygges til gennemkørende trafik. For at besøge Femern eller det øvrige nordøstlige Holsten er der som forbindelser nok. På samme måde med Lolland, det er udkant og vil forblive udkant - tunnel eller ej - og det kan man ikke gøre noget afgørende ved.

Se på Korsør eller hele Sydvestsjælland. Her har man da ikke fået nogen særlig erhvervsudvikling siden broen - om noget nærmest det modsatte

Både Lolland og Guldborgsund kommuner har ønsket en station til erstatning for den eksisterende i Rødbyhavn, og efter sigende har Banedanmark fundet penge hertil. Dette ønske skyldes, at det vil være en væsentlig forringelse af servicen overfor de lokale beboere hvis der ikke kommer en station, og dels at med hurtige forbindelser og lave priser for boliger, vil det kunne tiltrække mange pendlere. Den eller de kommuner som dækker Femern har ligeledes ønsket sig en station, og mener tilmed at de har krav på at en sådan station bliver betjent af fremtidige hurtigtog (f.eks. ICE) fremfor kun regionaltog og hurtige regionaltog (som foreslået). De bruger samme argumenter for dette ønske som de to danske kommuner.

Hvad angår erhvervsudviklingen, så er jeg tilbøjelig til at give delvist ret. Erhverv kan jo være mange ting, og der findes muligheder og planer herfor. Dels er der mulighed for turisme, dels har Lolland kommune i samråd med en række virksomheder planer om et erhvervsområde ved E47s TSA 48 (TilSlutningsAnlæg) Maribo, og endelig har bl.a. Trafikstyrelsen peget på at en godsterminal i stil med Taulov og Høje Taastrup placeret i Nykøbing F. vil være gavnlig for erhvervslivet. Historisk set har en effektiv infrastruktur været en vigtig forudsætning for erhvervsmæssig udvikling (især for industriens vedkommende) i et område. Hvad angår Sjælland, så er der ganske vidst forsvundet en del virksomheder, men bl.a. Arla har i dag kun to danske mejerier i Slagelse og Viby J. Så der må alligevel et vist antal arbejdspladser der, ligesom jeg mener at Danish Crown har et af deres større slagterier i Slagelse.

Jeg tror ærligt talt, at udkantsområderne i såvel Danmark som Tyskland først og fremmest har brug for moderne og effektiv infrastruktur, gerne med hurtige forbindelser til og fra området. Herved kan man forhåbentlig skabe arbejdspladser og/eller friste folk til at bosætte sig her og pendle til andre steder for at arbejde. Naturligvis forudsætter det sidstnævnte, at rejsetiden bliver begrænset; de fleste jeg kender er villige til at acceptere op til 2 timers rejsetid, evt. lidt mere, hvilket for jernbanens vedkommende burde kunne løses med hurtigere forbindelser (i følge planen skal rejsetiden, når Femern forbindelsen og strækningen derfra til Ringsted står færdig, mellem Nyk. F. og København bringes ned en time eller lidt under, og Regionstog planlægger en opgradering af banen over Lolland med en reduktion i rejsetiden her på 5 - 10 minutter).

 • 1
 • 0

Den tyske modstand også kan skyldes at Tyskland hellere vil have en "Berlin - København - Göteborg - Oslo" super transport trace, via en tunnel mellem Gedser - Rostock

Ja, det vil de jo nok hellere, fordi en sådan tunnel ikke vil berøre de rekreative områder på Femern. Det samme gælder fortsat brug af forbindelsen over Storebælt.

Til gengæld vil den berøre de rekreative områder på http://de.wikipedia.org/wiki/Fischland http://en.wikipedia.org/wiki/Fischland og måske http://en.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%9F http://de.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%9F 'Nach dem Dreißigjährigen Krieg bis zur Napoleonzeit war der Darß wie ganz Vorpommern schwedisch bzw. von 1715 bis 1720 für kurze Zeit dänisch'

'Auf dem Darß befand sich einer der berühmtesten sogenannten Urwälder des Deutschen Reiches. ... Der Darßwald war ehemals ein Weidewald.... Besonders von den dänischen und französischen Besatzern wurde im Darßwald Raubbau betrieben. Der kurzen dänischen Zeit beispielsweise fielen sämtliche alten Eiben zum Opfer. Sie dienten zur Innenraumvertäfelung der Schlösser Rosenborg und Amalienborg.'

Ups. Der skal vi vist ikke lave flere miljøulykker.

jf. http://da.wikipedia.org/wiki/Gedser-Rostoc...

 • 0
 • 1

Til gengæld vil den berøre de rekreative områder på http://de.wikipedia.org/wiki/Fischland

Det kan jeg ikke lige se. På Google Maps ser det ud til, en direkte linie fra Gedser til Rostock når den tyske kyst tæt på en by og to hovedveje. https://goo.gl/maps/Irmyt

http://da.wikipedia.org/wiki/Gedser-Rostoc... 'Forbindelsen Gedser-Rostock ville være 40–45 km lang, hvilket er væsentlig mere end de 19 km over Femern Bælt. Da vanddybderne er mindre mellem Gedser og Rostock, hævdes det, at broen kun bliver lidt dyrere end Femern Bælt, selv om den er over dobbelt så lang. Gedser Rev strækker sig ca. 15 km mod sydøst fra Falsters sydspids. Følges Gedser Rev, vil halvdelen af den faste forbindelse forløbe på vanddybder mindre end 10 meter.

Nogle mulige linjeføringer er:

 1. Gedser-Warnemünde; derfra vest om Rostock (eller gennem tunnellen under Warnow til motorvej A 19/E55 øst om Rostock).
 2. Gedser-Graal-Müritz; derfra øst om Rostock .
 3. Gedser-Darss/Fischland (en halvø nordøst for Rostock), og derfra øst om Rostock . '

Kortet http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm... viser alternativ 1.

Alternativ 2 og 3 er nogle kilometer kortere, specielt for trafik til/fra Polen og længere østpå. Envidere følger de det lavvandede Gedser Rev en del af vejen.

 • 2
 • 0

Forbindelsen Gedser-Rostock ville være 40–45 km lang, hvilket er væsentlig mere end de 19 km over Femern Bælt. Da vanddybderne er mindre mellem Gedser og Rostock, hævdes det, at broen kun bliver lidt dyrere end Femern Bælt, selv om den er over dobbelt så lang. Gedser Rev strækker sig ca. 15 km mod sydøst fra Falsters sydspids. Følges Gedser Rev, vil halvdelen af den faste forbindelse forløbe på vanddybder mindre end 10 meter.

Om man vil bygge bro eller tunnel på denne strækning kan indeholde forskellige fordele. En kortere bro/højbro og lange sandramper ( som ved motorvejen på Sprogø), burde kunne bygges relativt billigt. En kortere tunnel og lange sand opfyldninger - ned til tunnelen - ( som jernbanen delen på Sprogø) burde også kunne bygges relativt billigt, fordi man kan følge Gedser rev´s profil ud i vandet.

Gedser rev er også omtalt af - " ...Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitet beskriver ideen på denne måde: "En fast forbindelse over Østersøen mellem Danmark og Tyskland kunne væsentlig enklere føres over Gedser Rev. En stor del af sådan en bro kan bygges som lavbro. Hamborg udgør en notorisk flaskehals for vej- og jernbanetrafikken.... " fra dette link http://da.wikipedia.org/wiki/Gedser-Rostoc...

Trafik tal for perioden 2011 - 2014 kunne være relevante iht. en kommentar med dette link http://www.femern.dk/material-folder/image...

Mange har arbejdet længe med Femern projektet - hvorfor Gedser-Rostock løsningen og de fordele den indeholder, er mindre oplyst. Det forhold at Tyskland har ændret sig og Berlin er blevet meget mere interessant for mange flere - bør få os i DK til at udvise " rettidig omhu " og undersøge og opdatere alle de relevante løsninger og detaljer, et sådanne stort projekt indholder. Vi (ingeniører) skylder vores kommende ingeniører generationer at grundlaget for et sådanne projekt er i orden.

 • 0
 • 1

Så vidt jeg husker har den tyske modstand altid været der. Tyskland har aldrig været særlig interesseret i Femern forbindelsen, som jo også betales fuldt og helt af Danmark på nær nogle få landanlæg på den tyske side. Jeg må tilstå at jeg også har svært at se fornuften i anlæggelsen af Femern forbindelsen som primært skal servicere gennemkørselstrafik fra Norge og Sverige. Der er mange andre steder i Danmark at infrastrukturen kunne gøre bedre brug af de penge.

 • 1
 • 3

Citat Ole Rasmussen:

"Det forhold at Tyskland har ændret sig og Berlin er blevet meget mere interessant for mange flere - bør få os i DK til at udvise " rettidig omhu " og undersøge og opdatere alle de relevante løsninger og detaljer, et sådanne stort projekt indholder."

Projektet "Femern tunnel" er bersluttet af Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland. Altså bliver den bygget!! Landsregeringen Slesvig- Holsten sætter pres på forbundets trafikminister for at komme igang på den tyske side. Forbundsbanen vil ændre liniføringen, så de østholstenske søbade ikke bliver tangeret af trafikforøgelsen.

Alle drømme om alternativer er total urealistisk. Hamborg havns baglandsforbindelser er vigtigere end turismen til Berlin.

Femern- og østholstenbefolkningens indsigelser har ingen som helst indflydelse på projektet som sådan. Det er endnu heller ikke undersøgt hvor mange indsigelser der i virkeligheden berører den tyske situation i forbindelse med den uafklarede projektgennemførelse.

 • 3
 • 0

Hold da op, der er lige pludselig en STOR debat om demokrati her på siden.

Jeg tror altså ikke demokratiet står og falder med, om man får lov at brokke sig over beslutninger som folkevalgte politikere har truffet.

Kan folk virkelig ikke skælne mellem direkte demokrati (folkeafstemninger om alt) og indirekte demokrati (vi vælger politikere som kan skabe love og ændre lovgivningen)?

Men fristes i den forbindelse til følgende regnestykke: 3.000 tyskere har protesteret. Altså har 80.997.000 ikke protesteret, og der er dermed overvældende flertal for forbindelsen :-)

 • 0
 • 6

Den er fra min tid og jeg husker daværende trafikminister, Kaj Ikast, som argumenterede med at det vil give folk på sjælland frisk mælk fra jylland....

Jeg er ikke som sådan i mod broer, men alt til rette tid og lige nu mener jeg at planeten har større problemer at løse end hvordan vi nemmest øger vores overforbrug.

Og så vil jeg gerne være med til at bestemme om den skal blive billig at køre over, eller fortsat koste dyrt. Men det er vidst i demokratier at befolkningen bliver inddraget i sådan nogle store beslutninger og det har danmarks oligarki ingen interesse i.

 • 1
 • 7

Jeg er ikke som sådan i mod broer, men alt til rette tid og lige nu mener jeg at planeten har større problemer at løse end hvordan vi nemmest øger vores overforbrug. Og så vil jeg gerne være med til at bestemme om den skal blive billig at køre over, eller fortsat koste dyrt. Men det er vidst i demokratier at befolkningen bliver inddraget i sådan nogle store beslutninger og det har danmarks oligarki ingen interesse i.

@ Anders Tariq Borup

Ok Anders, så kan det vist heller ikke blive mere sortseende, deprimerende og negativt. Der er intet håb, ingen gnist og alt var bedre i de gamle dage.

Planeten har muligvis ikke brug for flere elektriske tog, som ved hjælp af vindmøllestrøm kan fragte folk fra København til Hamborg under Femern Bælt i en tunnel. Sådan som oligarkiet ønsker det (?). Dieselfærger er meget bedre (?). Men folk stormer jo til de faste forbindelser så snart de er bygget.

Inden vi melder os ud af det moderne samfund, skrotter vores mobilnet, lukker internettet, stopper forskning i sygdomme, lukker supermarkedet og flytter i jordhuler, bør vi overveje om vi hellere vil flytte Danmark ud i stillehavet, isolere os fra resten af verden, ryge hash, vælge Per Clausen fra Enhedslisten som diktator, leve af nedfaldne kokusnødder og skrive bluessange.

Nu blev jeg deprimeret, og så på en fredag :-)

 • 5
 • 3

Lad mig lige understrege at Bents opkast ikke er fra min hjerne men hans egen....En klassisk aggressiv overfortolkning, der stopper dialog.

Jeg fandt også Knud Østergaard på youtube (husk alt alt fra youtube er falsk...) og youtube er ikke din hukommelse....Eller man er dælme senil, hvis man husker via youtube.

Svend Motensen skulle have sagt noget tilsvarende og ligeledes Kresten Damgaard. Men det er måske for meget fantasi at forstille sig, at de skulle have citeret hinanden???

 • 0
 • 7

Projektet "Femern tunnel" er bersluttet af Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland. Altså bliver den bygget!!

Beslutninger bør træffes på grund af opdaterede oplysninger. Nogle af samfundsøkonomi beregningerne for Femern projektet er helt tilbage fra 2004. At vi i 2014 debatterer om det godt nok, som grundlaget for at starte anlægsarbejdet, er vel ok. Om så politikerne mm har mod til at opdatere grundlaget - er nok meget usikkert.

At Femern blandt mange tidligere var den "" rigtig "" linjeføring til Tyskland - behøver ikke betyde at den er det idag. Ting ændre sig - En Gedser-Rostock forbindelse er nok idag en bedre forbindelse for Danmark. Men den er desværre ikke særligt gennemarbejdet i forhold til Femern projektet.

Inden Danmark begynder Femern anlægsarbejdet "burde" Danmark opdatere 1-2 projektmuligheder vedr. Gedser-Rostock, således vi kan få klarhed over om det f.eks. er "billigere" og "en bedre forretning" for "Danmark" med en Gedser-Rostock forbindelse. På ca 1-1½ år kunne et sådanne alternativ nok udarbejdes af en uafhængig part, hvis der er vilje og økonomi til at arbejde hurtigt. ( hvis der kommer år med "Femern retssager" - kunne dette arbejde foregå sideløbende med disse)

Tidligere blev der sagt at: "... man ville lytte " - lad os håbe det gælder bredt.

 • 0
 • 6

Ja, det er meningen at den skal tilbagebetales af brugernes men i første omgang skal pengene jo lægges ud. Så må vi jo se hvornår de kommer ind igen. Øresundsbroen er f. eks også brugerbetalt men her kniber det da gevaldigt med at få pengene retur.

 • 3
 • 3

Lad mig lige understrege at Bents opkast ikke er fra min hjerne men hans egen....En klassisk aggressiv overfortolkning, der stopper dialog. Jeg fandt også Knud Østergaard på youtube (husk alt alt fra youtube er falsk...) og youtube er ikke din hukommelse....Eller man er dælme senil, hvis man husker via youtube.

@ Anders Tariq Borup

Igen et deprimerende, intetsigende og humorforladt indlæg fra Anders.

Jeg kan godt huske det var Knud Østergaard som kom med den udtalelse. Det skal ikke forhindre mig i en kildeangivelse. Måske du skulle hoste op med en pålidelig kilde til din påstand at Kaj Ikast skulle have afgumenteret for Storebæltsforbindelsen med mælketransport?

Citat: "husk alt alt fra youtube er falsk". Nej det er da ej. En del, ja, men ikke alt. Interviewet er vist en direkte kopi fra Danmarks Radio, er alt fra Danmarks Radio også falskt? Youtube er fyldt med programmer fra National Geograffic, er de også løgn? Falskt er det derimod at påstå det var Kaj Ikast som ville bygge Storebæltsforbindelsen til mælketransport.

I øvrigt er forslag ikke nødvendigvis dårlige, blot fordi politikere ikke lige kan formulere visionerne på stående fod på 52 sekunder.

Argumentet er ikke engang usandt. Ikke så over-relevant, men et fuldt gyldigt argument. Problemet er de mennesker som lige netop overfortolker, og får det til at lyde somom mælke-argumentet er det eneste argument for en Storebæltsforbindelse.

Jeg vil gerne citeres for, at et godt argument for Femern-forbindelsen er, at vi kan få frisk fadøl fra Tyskland. Men jeg har derimod aldrig sagt, at frisk fadøl er det eneste argument for en Femernforbindelse, jeg kan finde på 117 andre også (den med fadøllen er dog den væsentligste for mig personligt) :-)

 • 5
 • 1

Jeg fandt engang expresmælkargumentet i en af jubel-artiklerne i anledning af indvielsen af Storstrømsbroen. Mælk Lolland-Falster -> København. Formodentlig var det derfra argumentet dukkede op i Østergårds hovede efter lang tids eftertanke.

 • 0
 • 2

Inden Danmark begynder Femern anlægsarbejdet "burde" Danmark opdatere 1-2 projektmuligheder vedr. Gedser-Rostock, således vi kan få klarhed over om det f.eks. er "billigere" og "en bedre forretning" for "Danmark" med en Gedser-Rostock forbindelse

@ Ole Rasmussen

I dag er trafikken over Gedser-Rostock kun 1/3-del af den over Rødby-Puttgarden.

Vi har brugt 20 år på debat. Så 2 år på miljøundersøgelser. 3 år på at skrive rapporter. Nu kommer så debatten igen og 3.000 tyske indsigelser. Når vi er færdige med det hele, kan vi begynde forfra, god idé.

Men vi skal så lige finde et trecifret millionbeløb som vi skal betale tilbage til EU, hvis projektet heller ikke i denne omgang bliver til noget. Og et milliardbeløb som allerede er brugt på miljøundersøgelser. Det er lånefinansieret, men ingen forbindelse = ingen indtægter. Danmark hæfter alene for dette.

 • 2
 • 1

Hvorfor enten-eller, hvorfor ikke både-og? Der er jo to færgeruter idag?

Ok - det kan være relevant at holde alle løsningsmuligheder i dette område åbne.

Tidligere kunne man på "krak´s søkort" tegne linjeføringer oven på havbundens kote linjer, hvorved man kunne se hvor det umiddelbart var at foretrække at bygge sandinddæmninger og hvor dybden krævede en tunnel eller en bro. Man kunne få meget information ud fra disse søkort, som krak.dk desværre ikke har på nettet mere.

Det meget lave vand, i området mellem Gedser-Rostock, kunne indikere at en tunnel kan nøjes med at være ca 8-10 km lang og at sandinddæmninger vil kunne bruges resten af vejen. En sådanne løsning vil nok kunne bygges til ca ca 50% af Femern projektet. At få tegnet lidt "løsningers helheder" i dette område, kunne måske være en opgave der kunne forgå via et "net - ingeniør - samarbejde " ?.

 • 0
 • 2

I dag er trafikken over Gedser-Rostock kun 1/3-del af den over Rødby-Puttgarden.

Er 1/3 tallet fra 2011 ? I dag er flytrafikken mellem Kbh og Berlin relativt stor og vist voksende - med en fremtidig Gedser-Rostock løsning vil meget hurtige tog kunne blive attraktive for mange rejsende. Det vil bla kunne indeholde nogle CO2 fordele. Måske bør man derfor se på udviklingen de senere år og ikke så meget på hvad der har været debatteret de sidste 20 år.

Om EU vil have pengene tilbage, ved jeg ikke, men måske heller have brugt 1 mia på at undersøge en "" gammel ide "" og så afløse den med en "" ny fremadrettet løsning "". - det må EU også kunne se fornuft i ;-)

Mon ikke flere og flere vil mene at Gedser-Rostock er "nutidens og fremtidens løsning" - jeg tror det - derfor overskriften "Tysk modstand - voksende ? " Jeg tror flere og flere tyskere, stiller spørgsmål ved Femern helheden, de tænker måske stille for sig selv --- hvad tænker "de dumme dänen" dog på --- ;-)

http://www.boligdebatten.dk/generelt/707-d...

 • 0
 • 3

I dag er flytrafikken mellem Kbh og Berlin relativt stor og vist voksende

Det gælder vist også togtrafikken via Hamburg. Der er seks direkte togafgange dagligt fra København til Hamburg heraf 4 ICE og 2 EC. Hvert ICE-togsæt, som DSB har lejet 13 af, har 195 siddepladser. To togsæt bruges i Jylland. EC betjenes muligvis af IC3, som har 144 siddepladser. Med ét togsæt i hvert tog giver det 1.068 siddepladser dagligt fra København til Hamburg. Af disse tog fortsætter kun ét ICE videre til Berlin, men der kører andre, større ICE-tog fra Hamburg til Berlin.

Det samme antal tog kører den anden vej. Det svarer til 5-10 Boeing 737 rutefly i hver retning.

 • 1
 • 0

Det gælder vist også togtrafikken via Hamburg. Der er seks direkte togafgange dagligt fra København til Hamburg heraf 4 ICE og 2 EC. Hvert ICE-togsæt, som DSB har lejet 13 af, har 195 siddepladser. To togsæt bruges i Jylland. EC betjenes muligvis af IC3, som har 144 siddepladser. Med ét togsæt i hvert tog giver det 1.068 siddepladser dagligt fra København til Hamburg. Af disse tog fortsætter kun ét ICE videre til Berlin, men der kører andre, større ICE-tog fra Hamburg til Berlin. Det samme antal tog kører den anden vej. Det svarer til 5-10 Boeing 737 rutefly i hver retning.

Hvad prøver du at udtrykke med dette nonsens - og har du belægningsprocenter ?

Til sammenligning passerer ca. 120 tog med gennemsnitligt ca. 23.000 passagerer Storbælt pr. døgn svarende til 58-115 Boeing 737 rutefly i hver retning efter din mærkelige udregning.

Med en belægningsprocent på 50 for Rødby-Puttgarden er persontogstrafikken over Storebælt ca. 23 gange (= 2.300 %) større end over Rødby-Puttgarden.

Med en trafik på små 30.000 biler pr. døgn genererer Storebælt en omsætning på ca. 6 mill. kr. pr. døgn.

Dine 2 x 1000 togpassagerer fra Rødby-Puttgarden (ved 100 % belægning) kan max. generere en omsætning på kr. 0,1 mill kr. pr. døgn.

Femern er et ferieresort, og det er fuld forståeligt, at det ikke ønskes ødelagt af en ekspres-banelinie. Man kan prøve at forestille sig, hvilke protester det ville afstedkomme, hvis der blev anlagt en ny jernbaneforbindelse mellem Sverige og Danmark med landgangspunkt i Bellevue, Skodsborg, Hornbæk eller Gilleleje.

 • 1
 • 2

Til sammenligning passerer ca. 120 tog med gennemsnitligt ca. 23.000 passagerer Storbælt pr. døgn svarende til 58-115 Boeing 737 rutefly i hver retning efter din mærkelige udregning.

Hvad har Storebælt med København - Berlin at gøre? Togene via Flensburg er ikke engang medregnet. Det var en kommentar til, at ruteflyene mellem København og Berlin blev inddraget som argument for, at den faste forbindelse skulle gå til Rostock i stedet for Femern.

 • 2
 • 0

Skal det have mening

Det var det tyske begreb jeg "søgte efter" - beklager at mit link ikke var i orden.

Tanken var - "" tænker de det nede i Tyskland ? "". Vil de have deres "ferie ø" ødelagt af en "" dum vej "" op til os, eller bliver flere og flere - mere og mere opmærksomme på at Femern projektet ikke er smart for Tyskland, og at en Gedser-Rostock forbindelse vil kunne give Berlin fordele i relation til trafik til også Norge og Sverige.

"En meget hurtig tog forbindelse", mellem Berlin og Kbh (via Gedser-Rostock), tror jeg kan ændre fly trafikken meget på denne strækning. Mit "gæt" vil være at 8 ud af 10 vil tage toget, frem for bil eller fly. ( NB: jeg leder lidt efter undersøgelser/beregninger der evt. kan underbygge mit "gæt" i relation til "En meget hurtig tog forbindelse" )

 • 0
 • 0

eller bliver flere og flere - mere og mere opmærksomme på at Femern projektet ikke er smart for Tyskland, og at en Gedser-Rostock forbindelse vil kunne give Berlin fordele i relation til trafik til også Norge og Sverige.

Berlin har stadig kun 4,2% af Tysklands befolkning svarende til næsten Århus' andel af Danmarks befolkning. Udover Tyskland traditionelt interesserer sig mere for miljø, end Danmark gør, gætter jeg på, dele af den tyske befolkning har svært ved at forstå, hvorfor trafikken mellem Sjælland og Tyskland ikke kan gå via Jylland. Jeg gætter dog også på, at de fleste tyskere er ligeglade, fordi det mest er et anliggende mellem Danmark, Schleswig-Holstein og forbundsregeringen i Berlin.

 • 0
 • 0

Der er mange andre steder i Danmark at infrastrukturen kunne gøre bedre brug af de penge.

@ Tonni Pedersen

Hvilke penge? Forbindelsen er jo brugerfinansieret.

SÅ det vil altså sige, at når jeg (bortset fra bidraget fra Svensson & Smith) har betalt min billet - har staten stadigvæk lige mange (skatte-)penge til andre projekter?

Hvem stemmer du på? Ebberød Bank?

Nu ved jeg du lider af svær inputresistens, men vil forslå dig at følge lidt op på det der med 'samf'økonomi' inden du bliver helt tilgrin her på siderne.

 • 1
 • 3

Men vi skal så lige finde et trecifret millionbeløb som vi skal betale tilbage til EU, hvis projektet heller ikke i denne omgang bliver til noget. Og et milliardbeløb som allerede er brugt på miljøundersøgelser. Det er lånefinansieret, men ingen forbindelse = ingen indtægter. Danmark hæfter alene for dette.

De penge man har brugt er aldrig i sig selv et argument. Det er udelukkende de penge, der i fremtiden skal bruges til at afslutte projektet , set i forhold til den nytte som kommer ud af projektet, der er relevante.

De allerede brugte penge indgår kun ved, at de - må man håbe - har reduceret det beløb, som man endnu mangler at betale.

Når man kommer med sådanne argumenter på en side som denne, bør man nok overveje at melde sig på et grundkursus i økonomi.

Lars :)

 • 3
 • 1

Citat: Så vi skal naturligvis have forbindelsen, så få kan få friskere og måske mere tysk mælk til København. :D

Witzwort ligger lidt syd for Husum og nord for Ejderen. Mælken kommer altså fra gamle danske bondegårde. Køernes nationalitet kan jeg ikke udtale mig om.

 • 3
 • 0

Mon ikke flere og flere vil mene at Gedser-Rostock er "nutidens og fremtidens løsning" - jeg tror det - derfor overskriften "Tysk modstand - voksende ? " Jeg tror flere og flere tyskere, stiller spørgsmål ved Femern helheden, de tænker måske stille for sig selv --- hvad tænker "de dumme dänen" dog på --- ;-)

Das war eine grausame Salbe. http://da.wikipedia.org/wiki/Tyske_ord_og_... 'Det særlige ved vendinger som die dummen Dänen, keine Hexerei nur Behändigkeit samt aber dabei (i betydningen, der er en hage ved noget) er, at de ikke kendes på tysk. Der er muligvis tale om tyske ordsprog konstrueret i Danmark eller tidligere danske vendinger, der er oversat til tysk for at give vendingerne en anden karakter.'

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten