Femern-tunnel får jackpot i Bruxelles

EU-kommissionens begejstring for infrastrukturprojekter, der binder de europæiske lande bedre sammen, resulterer nu i klingende mønt til adskillige af de helt store danske anlægsprojekter.

EU-medlemslandene har netop godkendt EU-Kommissionens forslag til, hvilke europæiske transportprojekter der gør sig fortjent til at modtage penge fra EU.

Femern Bælt-forbindelsen får yderligere 87 mio. kr. i EU-støtte til de forberedende anlægsarbejder, så den samlede EU-støtte til projektet nu udgør mere end 1,5 mia. kr. frem til 2015.

Femern Bælt har dermed opnået højest mulige støttesats til de forberedende anlægsarbejder, ligesom projektet i forvejen er tildelt den højest mulige støttesats til projekteringsfasen.

Beslutningen fra EU betyder, at der alt i alt går 790 mio. kr. i EU-støtte til danske projekter, hvoraf størstedelen går til følgende jernbaneprojekter:

• Projekteringsfasen for den nye bane København-Ringsted
• Projekteringsfasen for Femern Bælt jernbane-landanlæg (Ringsted-Rødby)
• Anlægsfasen for dobbeltsporet Vamdrup-Vojens
• Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov samt anlæg af godsspor til Esbjerg Havn
• Første del af udrulningen af det nye signalsystem til jernbanen på strækningen Langå-Frederikshavn.

»Det er meget positivt, at så mange af Banedanmarks jernbaneprojekter tildeles meget store beløb i EU-støtte. Projekterne er både i det østlige og vestlige Danmark med til at binde Skandinavien bedre sammen med resten af Europa, og det gør jernbanen mere attraktiv for både gods- og passagertransporten,« udtaler transportminister Henrik Dam Kristensen (S) i en pressemeddelelse.