Femern-rapport: Broen bliver en belastning for det danske statsbudget

Byggeriet af en bro over Femern Bælt bliver en økonomisk gyser, fordi byggepriserne og olieprisen skubber omkostningerne op i det rødglødende område, konkluderer en rapport fra det tyske rådgiverfirma Vieregg Rössler. Rapporten er udarbejdet for den tyske naturfredningsforening, Naturschutzbund Deutschland, Nabu.

Byggeriet af en bro med tilhørende landanlæg, samt omkostningerne ved planlægning og forsikring vil ende på omkring 67 milliarder kroner i 2018, mener rådgiverne. Det står i skarp kontrast til de 35,8 milliarder kroner, som de officielle prognoser opererer med.

Vieregg Rössler, der har arbejdet med analyser af infrastruktur for den tyske stat, advarer direkte om, at omkostningerne ved en skråstagsbro vil blive en »ekstrem høj belastning for det danske statsbudget« og udgøre en »finansiel risiko for de offentlige budgetter«.

Råstofferne bliver guld værd

Ifølge rapporten tager de eksisterende danske beregninger ikke højde for de stigende byggepriser, fordi den seneste rapport fra Sund og Bælt Holding stammer fra 2004, hvor prisudviklingen i byggebranchen stadig stod forholdsvis stille. Først i 2005 tog byggepriserne et alvorligt hop opad.

Alene fra februar 2006 til februar 2007 er byggepriserne steget med over syv procent. Priserne på stålbygningsværker, herunder råstoffer, energi og arbejdsløn er steget med 11,3 procent. Ser man alene på prisstigningerne for skrot og jernmalm, grundstofferne i stålfremstilling, er der sket en stigning fra 2000 til 2007 på 182 procent, fremgår det af rapporten.

Tyskerne fremhæver også, at en finansanalyse fra Trafikministeriet fra 2003 tager udgangspunkt i, at broen står klar i 2012. Men den bliver først færdig i 2018.

Jo længere tid byggeriet varer, jo dyrere bliver broen på grund af de generelle prisstigninger på cirka to procent om året. Problemet er, at det ikke bliver udlignet af prisstigninger for at køre over broen, hvis ikke trafikken stiger tilsvarende.

»I den mest ugunstige, men mest sandsynlige, situation vil trafikmængden gå tilbage på grund af knapheden og fordyrelsen af energi. Gabet mellem stigende projektudgifter og faldende indtægter vil åbne sig og udgøre en finansiel risiko for de offentlige budgetter,« lyder det i rapporten.

Dokumentation

Finansiel analyse af Femern-forbindelsen fra Sund og Bælt Holding

Emner : Broer