Femern A/S har underskrevet milliardkontrakter med entreprenører

Klager fra to af de tabende entreprenørkonsortier fik for et par uger siden Femern A/S til at udskyde underskrivelsen af projektets største entreprenørkontrakter. Klagerne havde formelt set ikke opsættende virkning, men klagen fra Hochtief Solutions og Züblin, der indløb få dage før den planlagte kontraktunderskrivelse, skulle undersøges grundigt, før Femern A/S turde skrive under med de vindende konsortier.

Læs også: Klage over Femern-udbud stopper underskrivelse af milliardkontrakt

‘Det kan oplyses, at der den 11. maj 2016 er indgivet en klage over udbudsprocessen på Femern-projektet ved Klagenævnet for Udbud. Femern A/S har iværksat en gennemgang af klagen.
Af forsigtighedsgrunde må vi på den baggrund med dyb beklagelse aflyse underskriftsarrangementet på Axelborg i København den 13. maj 2016,’ begrundede Femern A/S i en pressemeddelelse.

Læs også: Klager over Femern-udbud får ikke opsættende virkning

Nu har Femern A/S konkluderet, at det var sikkert at underskrive kontrakterne på den samlede sænketunnel og tunnelfabrikken (Tunnel North Contract og Tunnel South Contract) samt kontrakt på etablering af portaler og ramper (Tunnel Portals and Ramps Contract), der er indgået med konsortiet Femern Link Contractors, mens kontrakt om grave- og indbygningsarbejder (Tunnel Dredging and Reclamation) er indgået med Fehmarn Belt Contractors. Det skriver bygherren i en ny pressemeddelelse.

Kontrakterne er betinget af, at der opnås endelig tysk miljøgodkendelse.

Illustration: MI Grafik / Martin Kirschgässner