Femern-entreprenører får op til en milliard kroner for at vente

Illustration: Femern Sund Bælt

De to entreprenørkonsortier, som skal bygge verdens længste sænketunnel mellem Rødby og Puttgarden, får op til en milliard kroner, fordi byggestarten er forsinket. Det fremgår ifølge Jyllands-Posten af interne dokumenter, som avisen er i besiddelse af.

Regningen kan blive endnu højere, fordi entreprenørerne foreløbig kun bliver betalt for at vente frem til 2019 med at gå i gang med tunnelen. Det statslige projektselskab Femern A/S forventer, at byggeriet først kan gå i gang i 2020 og forhandler derfor med entreprenørerne om, hvad en yderligere udsættelse skal koste.

Læs også: Femern A/S har underskrevet milliardkontrakter med entreprenører

Femern A/S vil ikke kommentere forhandlingerne, men konstaterer over for Ingeniøren, at kompensationen til entreprenørerne består af to dele. For det første får de en erstatning, fordi arbejdet med tunnelen ikke som ventet kunne gå i gang som ventet i 2016.

»Femern A/S har naturligvis forberedt forskellige mekanismer i kontrakterne til at håndtere situationen, hvis der ikke er ønske om at sætte kontrakterne i gang inden begyndelsen af 2020,« skriver selskabet i en meddelelse, der er sendt til flere journalister.

Skal vente på tyske domstole

De tyske myndigheder mangler fortsat at give byggetilladelse til at grave tunnelelementerne ned i bunden af Østersøen. Delstaten Slesvig-Holsten forventes at udstede tilladelsen til sommer. Derefter vil sagen efter alt at dømme blive indbragt for en forbundsdomstol i Leipzig, og klagen får sandsynligvis opsættende virkning. Den egentlige byggetilladelse falder derfor, når domstolen ophæver den opsættende virkning.

Læs også: Over 12.000 tyskere gør indsigelse mod Femern-tunnel

Hidtil har Femern A/S forventet byggestart i starten af 2020, men ifølge Jyllands-Posten er det nu udskudt til senere i 2020. Selv oplyser selskabet til Ingeniøren blot, at forventet byggestart »uændret« er i løbet af 2020.

Spørgsmålet er, hvad det kommer til at koste, at entreprenørerne skal vente endnu længere end til 2019. Det interne dokument, som Jyllands-Posten er i besiddelse af, giver måske et fingerpeg, når det for årene 2017, 2018 og 2019 kommer frem til mellem 300 millioner og en milliard kroner.

Læs også: Revisorer: Tysk retssag skubber Femern-byggeri til 2020

Årsagen til det store spænd er, at beløbet består af to dele. Dels får entreprenørerne en direkte erstatning for at vente med at gå i gang. Dels bliver de kompenseret for, at priserne på bl.a. materialer og arbejdskraft stiger.

Jyllands-Posten skriver, at ekstraudgiften alene i 2020 kan løbe op over en milliard kroner. Det bygger avisen blandt andet på, at to professorer mener, at entreprenørerne vil tage sig bedre betalt for den næste venteperiode.

»Femern står i en svag forhandlingsposition, og entreprenørerne vil gøre alt, hvad de kan for at tjene ekstra på sådan en forhandling. Det er deres job, og de er gode til det,« lyder det fra Oxford-professoren Bent Flyvbjerg, der er verdenskendt for sin ekspertise i at styre megaprojekter.

Læs også: Topjurister: Fundamentet for dansk Femern-beslutning er rendyrket spådomskunst

Han bliver suppleret af økonomiprofessor Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet.

»Hvis byggemarkedet har oplevet så store prisstigninger, at de gamle priser ikke længere er attraktive, så er der en risiko for, at entreprenørerne ikke vil forlænge – eller kræve en kompensation, der er langt højere end sidste gang,« siger han til Jyllands-Posten.

Læs også: Tidsplanen skrider: Femern-tunnel bliver tidligst godkendt i 2018

Inden et bredt politisk flertal for to år siden gav grønt lys for at underskrive kontrakterne, udarbejdede revisionsfirmaet EY en såkaldt ekstern kvalitetssikring af økonomien. Den estimerede, at det koster 150 millioner kroner om året at lade entreprenørerne vente.

Dyrt at lønne medarbejdere og konsulenter

Det er dog langt fra hele regningen, for Femern A/S har selv en stor organisation og en lang række konsulenter, der skal have løn. Derfor lød EY's estimat af den samlede pris for et års forsinkelse på en halv milliard kroner.

Læs også: Entreprenører skal have 150 mio. kr. for hvert år Femern-tunnelen forsinkes

Det skal ses i relation til, at den samlede pris for tunnelen og opgradering af jernbanen fra Rødby til Ringsted er godt 62 milliarder kroner.

Læs også: Politisk finte: Danmark bruger 13 milliarder på Femern-forbindelse før tysk godkendelse

Folketingets transportordførere fik torsdag en orientering om Femern-forbindelse af transportminister Ole Birk Olesen (LA) og Femern A/S. De dokumenter, som blev udleveret, er fortrolige, oplyser Dansk Folkepartis Kim Christiansen til Ingeniøren. Hverken han eller andre af de ordførere, som Ingeniøren og andre medier har talt med fredag, giver dog udtryk for bekymring i forhold til projektet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg ved ikke, hvorfor Femernforbindelsen anses for så vigtig. Når/hvis den kommer fyldes vore 2-sporede motorveje fra København og sydpå med transporter fra Sverige og Norge, så vi ikke kan komme rundt i København på Amager. Fra et nationalt synspunkt ville en vejbro fra Kalundborg via sydspidsen af Samsø til Jylland give langt mere mening. Lav så også en vejbro fra Bøjden til Fynshav og lad svenskerne og tyskerne om at lave forbindelsen fra Ystad til Tyskland. Det ville binde Danmark sammen. Specielt hvis vi fik motorvejsmærker i stedet for Brobizz, som blot er en forlægning af Øresundstolden til Storebælt

Vi er i stedet optaget af at lave jernbaner og vejforbindelser til Europa. Jernbaner er gårsdagens teknologi - endimensionelle jernskinner som kan tage ca. et tog i timen (Ringsted - Kbh.). Teknologien er fra 1800-tallet, men stadig politikernes yngling. Fremtiden er vejbroer med selvkørende person og last-transporter.

 • 2
 • 11

"Årsagen til det store spænd er, at beløbet består af to dele. Dels får entreprenørerne en direkte erstatning for at vente med at gå i gang. Dels bliver de kompenseret for, at priserne på bl.a. materialer og arbejdskraft stiger."

Det sidste skulle man alligevel have betalt for, hvis man havde ventet med at indgå kontrakten til byggetilladelsen var i hus.

 • 1
 • 0

Vi skal bruge 11 km sænketunnel m 2 x 2 spor. Mon ikke det passer meget godt, at man kan nå at støbe tunnelelementerne inden man skal i gang med elementerne til til Femern.

@ Henning Therkildsen

Du tænker alt for økonomisk, som en privat forretningsmand som forsøger at udnytte ressourcerne bedst muligt og mindske omkostningerne. Sådan tænker staten desværre ikke, her er det kassetænkning som gælder.

EU´s udbydsregler vil også være en stor hindring for projektet, da entreprenørene som skal bygge Femerntunnelen vil være et skridt foran andre entreprenører som ikke lige har en tunnelelementsfabrik i lommen.

Men der ville ikke være noget i vejen for at aftale med de private entreprenører, at de skal starte byggeriet af tunnelelementfabrikken op allerede nu, heller ikke at starte med at producere elementer til andre forbindelser først eller at fortsætte med at producere elementer efter Femernforbindelsen er bygget til fx. en Kattegatforbindelse. De skal naturligvis blot betales for det. Ja og så skal man lige finde et hul i EU lovgivningen eller finde en anden løsning på dette, fx. at tunnelelementfabrikken teknisk skal ejes af staten og lejes af entreprenørerne.

 • 4
 • 0

Er der nogen der ved om sådanne elementer kan lægges på lager, for det ville der jo så blive brug for.

@ Henning Therkildsen

Man kan i hvert fald ikke lade dem flyde i nogle år. Så man vil skulle kunne sænke dem midlertidigt, og hæve dem igen når de endeligt skal placeres. Det skal de så bare være designet til, hvilket nok er noget nemmere sagt end gjort.

Element nummer 13 (selvfølgelig) på Drogdentunnelen (Øresundsforbindelsen) sank da det skulle placeres i sejlrenden. Man fik proppen i enderne af elementet lavet, pumpet vandet ud, hævet elementet og sænket det ned på sin rette position igen. Elementet havde ikke taget nævneværdig skade, og tunnelen åbnede til tiden, så det kan nok godt lade sig gøre.

 • 1
 • 0

Problemet med en Als-forbindelse er, at den er cirka lige så lang som en Femernforbindelse, hvilket gør den cirka ligeså dyr, men infrastrukturen på Als og på Fyn er der ikke, det er en ekstra omkostning.

Endnu værre er det, at en Als-Forbindelse vil spare en odenseaner for en omvej på 30 kilometer over Lillebæltsbroen som er gratis, hvis han skal til Flensborg. En københavner som skal til Hamborg eller Flensborg og kører over Als-forbindelsen vil naturligvis også blot få en besparelse på 30 kilometer.

En Femernforbindelse vil spare en københavner for 160 km. og en tur over Storebæltsforbindelsen som ikke er gratis eller en tur med Scandlines som koster blodet ud af blodårene, hvis han skal til Hamborg.

Og Odense og Flensborg er hverken København eller Hamborg.

Det regnestykke hænger ikke sammen.

 • 4
 • 1

Måske de skulle have ventet på at de i Tyskland er blevet færdig med alle klageinstanser.

Enhver med bare lidt kendskab til Tyskland og deres natur og miljø organisationer, vil vide at hvis de organisationer mener at det kan betale sig at gå til domstolene, ja så gør de det, hvilket selvfølgelig medfører mange års forsinkelse af projektet.

Uddybningen af Elben var planlagt til at starte for cirka 10 år siden, men de er stadig ikke kommet igang. Sådan kan der findes mange projekter i Tyskland der er blevet forsinket i mere end 10 år.

 • 3
 • 0

@ Bent Johansen

Als-Fyn er ca halv så lang som Femern, der er ca. 10 Km fra kyst til kyst. Der er ikke tale om at der skal være togspor En ny vej Faaborg til Odense står i forvejen højt på dagsordenen i Faaborg-Midtfyns kommune. På sønderborg-siden mangler kun 11 Km motorvej En Als-Fynforbindelse vil aflaste E45 og E20 fra syd for Kolding til Odense hvor der er kø hver morgen og eftermiddag, værre end Køgebugt før det fjerde spor kom. Der tales allerede nu om en 3. Lillebæltsbro pga. den nuværende belastning. En af de største fortalere for Als-Fyn er Knud Erik Hansen, direktør Carl Hansen & Søn ved Middelfart, hans problem er stigende transportomkostninger pga. kø både sydpå af E45, østpå mod Odense og mod Århus. http://alsfynbroen.dk/ www.als-fynbroen.dk/

 • 0
 • 2

Østrig og Schweiz har vist den stik modsatte mening som du har, for der vil de helst have al godstransport flyttet over på skinner. I modsætning til Danmark og Tyskland, så investerer de mange gange mere på jernbane pr indbygger, I forhold til Tyskland. Danmark har jeg ikke tallene for, men vi ligger nok ikke meget højere end Tyskland.

Men både i Danmark og Tyskland ønsker vi flere lastbiler, så vi kan bygge nogle flere motorveje, eller udbygge de eksisterende.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten