Femern-byggeri plages af vildfarne sejlere: Søværnet rykker ud mange gange dagligt

29. juli 2021 kl. 11:4717
Femern-byggeri plages af vildfarne sejlere: Søværnet rykker ud mange gange dagligt
Illustration: Søværnet.
Søværnet rykker 10 til 15 gange i døgnet ud til lystsejlere der forvilder sig ind i afmærkede arbejdsområder ved Femern Bælt syd for Rødby, hvor byggeriet af Femern Forbindelsen er i fuld gang. Det sker bare få uger efter, at et nyt fælles dansk-tysk døgnbemandet kontrolcenter er åbnet i Travemünde i Tyskland.
Artiklen er ældre end 30 dage

Det er med en vis grad af frustration, at Søværnets Overvågningsenhed nu igen beder lystsejlere om at opdatere deres sejladsinformationer og holde øje med bøjer i vandet.

For i løbet af de første tre uger af juli har Søværnets Overvågningsenhed i gennemsnit måttet rykke ud 10 til 15 gange i døgnet til lystfartøjer, der var på vej hen imod – eller kommet inden for de afmærkede arbejdsområder i Femern Bælt syd for Rødby, hvor byggeriet af Femern Forbindelsen er i fuld gang.

Inde i arbejdsområderne bliver der gravet, og der er udlagt kabler, ankre samt måleudstyr, som ikke umiddelbart kan ses fra overfladen. Fartøjer, der bevæger sig ind i områderne, risikerer både at gøre skade på sig selv og det udlagte udstyr. Adgang til områderne er derfor forbudt for alle andre end arbejdsfartøjer.

»Der er ikke meget at se i overfladen, men et skib, der graver, kan have flere ankre ude for at ligge fast. Og det flytter sig altså ikke lige, fordi der kommer en uopmærksom sejler,« siger Niels Jacob Mygind, der er souschef ved Vessel Traffic Service (VTS) Femern.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Arbejdsområderne, der kommer til at flytte sig i takt med etablering af den store sænketunnel, er markerede med bøjer, og de fremgår af de sejladsinformationer, som sejlere har pligt til at holde sig opdaterede om.

»Problemet er, at lystesejlerne tilsyneladende ikke har opdateret sejladsinformation – og derfor ikke er klar over, hvor arbejdsområderne befinder sig. Og at de heller ikke i tilstrækkelig grad er opmærksomme på bøjerne, der markerer de lukkede arbejdsområder,« forklarer Niels Jacob Mygind.

40.000 fartøjer passerer hvert år gennem Femern Bælt. Derfor er sikkerheden for skibstrafikken under byggeriet af Femern-tunnelen et særligt fokusområde for Femern A/S.

Trafik i Femern Bælt fotograferet fra et af afvisningsfartøjerne, der følger en sejler igennem. I baggrunden ses både færger og et gravefartøj. Illustration: Søværnet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: PODCAST: Hvordan bygger man egentligt 18 km tunnel under vandet til Tyskland?

Nyt kontrolcenter netop åbnet

Den 1. juli åbnede det nye såkaldte VTS-center (Vessel Traffic Service) bliver taget i brug fra i dag og vil være bemandet med både tyske og danske ansatte. Herfra vil de døgnet rundt overvåge og holde kontakten til alle skibe, der passerer igennem Femern Bælt.

Det er Femern A/S, der sammen med de danske og tyske søfartsmyndigheder har oprettet VTS-centeret i Travemünde og aftalt de særlige retningslinjer for sikkerheden til søs under tunnelbyggeriet.

VTS-centeret opererer desuden inden for rammerne af den internationale søfartsorganisation IMO.

Vessel Traffic Service (VTS)

VTS systemets opgave er at assistere skibsfarten i deres sikre passage af Femern Bælt – og i særdeleshed de etablerede arbejdsområder. Der ud over vil VTS’en alarmere anlægsfartøjerne, såfremt et skib nærmer sig arbejdsområderne uden at VTS’en kan etablere kontakt til skibet.

Søværnskommandoen under Forsvarskommandoen er udpeget som dansk Vessel Traffic Service-myndighed og driver i medfør heraf Vessel Traffic Service-systemerne i Storebælt, Øresund og VTS Femern. VTS'erne er strukturelt underlagt Søværnets Overvågningsenhed, der tilser den daglige drift.

Opgaven løses fra VTS-centre i henholdsvis Korsør, Malmø og Travemünde. Ved Øresund løses opgaven i samarbejde med svenske myndigheder, og i Travemünde samarbejder danske og tyske myndigheder om løsning af opgaven

Kilde: Søværnet

»Forbindelsen over Femern Bælt er det centrale element i den nye europæiske nord-syd-akse, især på jernbanerne. Det er vigtigt for os, at skibstrafikken påvirkes så lidt som muligt under det nødvendige byggearbejde. Her spiller det dansk-tyske kontrolcenter en stor rolle«, sagde Enak Ferlemann, parlamentarisk statssekretær i Forbundsministeriet for Transport og Digital Infrastruktur i Tyskland i forbindelse med at centeret åbnede 1. juli.

Beredskabet kan overvåge skibstrafikken og holde den direkte radiokontakt til det enkelte fartøj på dets færd gennem Femern Bælt. Sikkerhedssystemet består desuden af to vagtskibe i Femern Bælt, der under hele anlægsfasen vil fungere som myndighedernes forlængede arm og med kort varsel kan rykke ud, hvis et fartøj kommer for tæt på byggeaktiviteterne.

»De danske og tyske myndigheder har haft et tæt og konstruktivt samarbejde om oprettelsen af VTS-centeret ved Femern-projektet. Det kan være en udfordring at samle to regelsæt i en koordineret fælles aftale. I dette projekt har det imidlertid fungeret eksemplarisk. VTS-centeret er et vigtigt skridt i retning af at sikre sikkerheden for skibsfarten i Femern Bælt under tunnelbyggeriet mellem Tyskland og Danmark,« siger Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen.

Sejlere på kant med Femern-forbindelse

Femern Bælt-tunnelen mellem Danmark og Tyskland bliver 18 kilometer lang og verdens længste sænketunnel. Tunnelbyggepladsen ved Rødbyhavn er den største i Europa, og tunnelen bliver det største anlægsprojekt i Danmark nogensinde. Det er ikke første gang at lystsejlere er havnet i karambolage med den kommende Femern-forbindelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Femern-bygherre og lystsejlere i åben strid: Besværlig bro sparer kun 50 mio.

Sidste år var der stor polemik om Sund & Bælt og Banedanmark ide om at spare klappen væk på en ny jernbanebro over Guldborg Sund. En fast bro vil nemlig forhindre tusindvis af fritidssejlere i at gennemsejle Guldborg Sund - og dermed at sejle mellem Østersøen og Smålandsfarvandet vest om Falster.

I stedet vil de blive nødt til at sejle uden om og øst om Falster – eller uden om Lolland – hvilket ifølge sejlerne svarer til to til tre dages ekstra sejlads. Den sag endte med at broen får en klap, men den kommer til at være lukket fra 15. september til 1. april.

Læs også: Nykøbing får sin klapbro – men den skal være lukket 200 dage om året

17 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
17
2. august 2021 kl. 18:04

Men skulle det glippe og man møder en uventet bøje, så vil flere sejlere holde sig på den rette side af en kompasafmærkning, end af en gul specialafmærkning

De gule afmærkninger er fine nok, hvis de omkranser præcis 1 område, og de står så tæt, at det er nemt at se forløbet og forstå, hvilken side der er inden for afmærkningen, og hvilken side der er uden for afmærkningen, når man nærmer sig på afstand.

Men er der flere afmærkede områder, kan det hurtigt blive noget rod at finde ud af, hvad der er indenfor, og hvad der er udenfor. Især hvis afstanden mellem områderne er lille i forhold til afstanden mellem bøjerne.

Jeg ved ikke, om det er tilfældet her, men i Søværnets Overvågningsenheds oprindelige opslag , som havde en noget mere positiv klang, blev der i hvert fald antydet, at det kunne være svært at få overblik over passagen mellem arbejdsområderne, hvis man ikke var hævet langt nok op over vandoverfladen:

1. juli startede anlægsarbejdet til søs, og efter etablering af de to arbejdsområder begyndte de store uddybnings- og gravefartøjer i sidste uge at arbejde. Dette har medført stor aktivitet til søs ud for Rødby. Det kan man se på billedet med hele Femern Bælt. (se galleri, red.)

Af hensyn til sikkerheden for såvel arbejdsfartøjerne som for andre skibe og fartøjer er det ikke tilladt at sejle ind i arbejdsområderne, og selv om områderne er afmærket med mange bøjer, kan det være svært at navigere uden om dem. Det er i den sammenhæng vigtigt at understrege, at forbuddet mod at sejle ind i arbejdsområderne gælder for alle skibe, der ikke deltager i arbejdet – altså også for lystfartøjer. Arbejdsområderne ses på billede to.

I den seneste uges tid har VTS’ens to afviserfartøjer derfor haft temmelig travlt med at stoppe lystsejlere, der var på vej ind i forbudsområderne; enten på grund af manglende overblik eller på grund af uvidenhed om det pågående arbejde. Ofte vælger afviserfartøjerne efterfølgende at agere vejviser for lystfartøjerne – simpelthen fordi det har vist sig svært at danne sig et overblik over, hvor man kan passere forbudsområderne – ikke mindst for små fartøjer med begrænset øjenhøjde og udstyr. I alt er det blevet til mere end 30 af sådanne ”vejvisersejladser”, der alle har været til stor lettelse for de modtagende lystsejlere.

https://www.baadmagasinet.dk/nyheder/kortnyt/29969-afviserfartojer-har-travlt-ud-for-rodby

15
2. august 2021 kl. 10:51

Et puf i den rigtige retning (som bestemt ikke skal fritage nogen for at tjekke EfS) kunne være at afmærke området med kompasafmærkninger i stedet for de anonyme gule specialafmærkninger, der meget ofte bruges. Nu ved jeg ikke, om det er tilfældet ved Fehmern, men mange andre steder afmærkes med de gule, hvis betydning ikke umiddelbart fremgår. Ja - man er forpligtet til at holde sig orienteret på EsF. Men skulle det glippe og man møder en uventet bøje, så vil flere sejlere holde sig på den rette side af en kompasafmærkning, end af en gul specialafmærkning, hvis betydning, man først skal til at slå op.

13
31. juli 2021 kl. 17:06

Jeg har forsøgt at installere appen Sejlsikkertpå min italienske mobil, men det er ikke muligt "This app is not avvailable for yuor device". Så det tyder på den ikke er tilgængelig uden for Danmark.

12
31. juli 2021 kl. 07:48

Målgruppen har ikke fejlet det har afsenderen. Skulle jeg finde information Femmeren så ville jeg som ny og uerfaren sejler også gå til deres hjemmeside først og det koster ikke mange kroner at lave link og en underside der fortæller hvor informationen findes. Samme med ændringer i færdselsloven, de offentliggøres jo de korrekte steder hvor de formelt skal men samtidig køres der jo informations kampagner.. hvorfor? Fordi meget få bilister ved hvor disse lov og regel ændringer findes. Vil man øge sikkerheden til søs så skal man ud til målgruppen ikke gemme sig bag formelle kanaler om det er registre eller apps.

10
30. juli 2021 kl. 23:49

Nej, men hvis man fortsætter ind på Femern's hjemmeside, så er der en generel information om VTS Femern, men der er ingen link til sejladsinformation.

Jeg forstår stadig ikke, at du mener, det er sådan et sted, man skal lede.

Hvis jeg på en tur kommer forbi 10 forskellige lokationer, hvor der måske kunne være et eller andet, jeg skulle være opmærksom på, så skulle jeg give mig til at finde en hjemmeside for hver af lokationerne og lede efter, om der faktisk er noget, jeg skal være opmærksom på. Og samtidigt ville jeg så overse den 11. lokation, som jeg ikke kendte eksisterensen af, men hvor der faktisk var noget, jeg skulle være opmærksom på.

Det er da langt bedre, at den slags bliver meldt ind i et fælles register, som man så kan tjekke før turen. Det register eksisterer jo netop i form af Efterretninger for Søfarende.

Og hvis det navn lyder så "officielt", at man ikke tør gå derind som fritidssejler, så findes den samme information i app'en Sejlsikkert, som jeg da bestemt håber, at enhver fritidssejler kender til.

Jeg er egentlig principielt enig med Jesper Jepsen i, at hvis information ikke når frem til informationens målgruppe, så er det ikke målgruppen, der har fejlet. Det er endda en holdning, jeg selv har fremført ved flere lejligheder.

Men lige her i dette tilfælde, er det jo for pokker målgruppen, der har fejlet. De har fået informationen serveret på et sølvfad, der hvor den er allernemmest at finde og der, hvor den formelt skal kunne findes - og alligevel har de ignoreret den.

9
30. juli 2021 kl. 23:16

Google, som du refererer til, bør absolut ikke være førstevalget, hvis man skal finde information om sin sejlrute.

Nej, men hvis man fortsætter ind på Femern's hjemmeside, så er der en generel information om VTS Femern, men der er ingen link til sejladsinformation.

Til gengæld er der link til "Information til naboer" og "Besøg os i Rødbyhavn".

Symbolsk nok er artiklen illustreret med et billed af en hollandsk sejlbåd. Der iøvrigt korrekt viser signal for at han går for motor selv om har har sejl oppe, det er ingen selvfølge.

Når der er så mange vilfarne lystsejlere, må der være et eller andet der er fejlet i kommunikationen.

8
30. juli 2021 kl. 14:33

Hvis mål gruppen ikke får den information du vil have de skal have så har du fejlet.

Jo, men løsningen skal jo ikke være kun for femeren. Vi skal have en helt generel bedre forståelse af hvordan man gebærder sig på havet. Hvis vi indføre reklamer/information for enkelt områder bliver det jo et mareridt at planlægge en sejlads. En løsning som i Tyskland hvor det er et krav om duelighedsbevis for at færdes på havet vil sikre at alle er bekendt med kravet om at checke efterretninger for søfarende inden man sejler ud.

7
30. juli 2021 kl. 10:57

Hvis mål gruppen ikke får den information du vil have de skal have så har du fejlet... her er det åbenbart tilfældet. "Den med at de kan finde det her" dur ikke.. hvorfor tror du der findes reklamer? Området er nyt og der er kommet en hel del flere nye sejlere til de sidste par år og vil man ikke forholde sig til det.. ja så må man jo sejle ud til hver enkel og forklare det til dem. Måske en lidt bredere information ville have være gavnligt istedet for at man ikke kan se ud over ens egen lille silo.

6
30. juli 2021 kl. 10:35

"Jeg ved intet om sejlads" - nej det fremgår!

5
30. juli 2021 kl. 10:05

Du kan se en på fotoet, men der er fire der ude lige nu ifølge marinetraffic.com

4
30. juli 2021 kl. 08:47

Når man ser fotoet er der ikke nogen umiddelbar fare , gravefartøjet ligger mange sømil væk, tror bare man har lagt beslag på et for stort område. Gør ligesom man gør omkring platforme offshore, hav "no sail zone" omkring arbejdsfartøjerne, så man er ude af farezonen, den kan mærkes fint af med bøjer,og da situationen er dynamisk og kan ændre sig fra dag til dag eller time til time, kan det ikke mærkes op i et kort. Er selv sejler og har også selv siddet offshore i golfen og holdt øje med no sail zoner omkring vores platform. Men uanset hvad man gør så vil der være nogen der enten er uvidende, ligeglade, vil provokere eller tilhører segmentet, der tror at personlig frihed overtrumfer alt andet, der må man sende afvisningsfartøjer ud og bør ved samme lejlighed stange en bøde ud, der kan mærkes.

3
29. juli 2021 kl. 19:54

EfS er primært rettet mod professionelle søfarende.

Det er altså noget vrøvl.

Hvis man som fritidssøfarende vil holde sig orienteret om f.eks.skydeøvelser over vand, så er det altså Efterretninger for Søfarende, der er den officielle informationskilde.

Man kan enten tilgå dem direkte på nettet (som jeg som regel gør), eller indirekte via app'en Sejlsikkert (som jo netop er rettet mod fritidssøfarende).

Google, som du refererer til, bør absolut ikke være førstevalget, hvis man skal finde information om sin sejlrute.

Og ja, de her arbejdsområder ved Femern er klart mærket op i app'en Sejlsikkert, og når man klikker på dem, kommer den fulde information fra Efterretninger for Søfarende op, inkl. angivelse af tidspunktet, hvor områderne er spærret af.

Men vi kan da godt blive enige om, at det ville være optimalt, at man også kunne se samme information for det tilstødende tyske område uden at skulle ind i både de danske og de tyske Efterretninger for Søfarende. Men det vil så være noget, man enten skal lave, så det er virkeligt pålideligt, eller også skal man helt lade være med at lave det. Indtil sådan noget er lavet, betragter jeg det som helt acceptabelt, at man skal søge på en tysk tjeneste, når man skal finde information om tysk farvand.

1
29. juli 2021 kl. 18:23

Når man googler Femern VTS, finder man ingen information om besejlingsforhold.

Informationerne finder man på Efterretninger for Søfarende EfS, men kun for den danske side, på den tyske side skal man indpå den tyske EfS hjemmeside.

EfS er primært rettet mod professionelle søfarende.

Det ville nok hjælpe en del hvis man lavede en informationsside rettet mod lystsejlere, optimeret for smartphone/Ipad.