Femern-bro skal sikres mod ekstreme vindstyrker
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Femern-bro skal sikres mod ekstreme vindstyrker

Planlæggerne på Femern-projektet vil hæve den øvre grænse for, hvilke vejr-belastninger en evt. brokonstruktions vitale dele - brodragere, kabler og pyloner - skal kunne modstå i løbet af broens levetid på mere end 100 år.

»Det er endnu for tidligt at sige, hvor stort et tillæg vi vil være tvunget til at give dimensioneringsparametrene, men det bliver sandsynligvis et par procent eller derover på nøgleværdierne. Indtil videre forudsætter vi for eksempel tillæg på ekstreme vindhastigheder i størrelsesorden mere end 5 pct.,« siger Eilif Svensson fra Femern Bælt.

Transportminister Hans Christian Schmidt offentliggjorde i dag en ny strategi for klimatilpasning i forbindelse med planlægningen af nye, store infrastrukturprojekter. Og ministeren fremhæver Femern-projektet som et godt eksempel på et infrastrukturprojekt, hvor tilpasning til klimaforandringer har spillet en afgørende rolle fra begyndelsen.

Eilif Svensson peger på, at hovedbroen med sit rekordlange spænd for kombineret tog-vejforbindelse skal undersøges grundigt for dynamiske effekter f.eks. ekstreme vindforhold for broen som helhed, og for kabler, hvor kombinationerne af vind og regn eller vind og isbelægning skal undersøges.

»Dette faktum kombineret med scenarierne for mere ekstreme vindforhold og andre klimaforandringer betyder, at broen vil blive bygget på grundlag af klimamæssige forudsætninger der er mere krævende end hvis planlægningen var sket for bare ti eller tyve år siden. Betydningen af dette er dog begrænset, da andre belastningsforhold end belastninger der knytter sig til klimaparametre også har indflydelse på design og dimensionering.«

En ny vindtunnel er netop nu under ibrugtagning på Force, Lyngby, med henblik på at teste kabler under simulerede vind-regn og vind-is forhold. Formålet med disse test er at optimere de designmæssige tiltag der forhindrer uhensigtsmæssige kabelsvingninger.

Kraftigere strøm under broen

Med en forventet levetid på mere end 100 år bliver den kommende Femern-forbindelse det infrastrukturprojekt, som i hidtil størst omfang, og med størst systematisk, kalkulerer med, at bygningsværket skal kunne fungere i nogle omgivelser som er helt anderledes end i dag.

»Vi skal både kunne forudse, hvordan broen påvirker det omgivende miljø om 50-100 år og vi skal samtidig sikre os, at broen kan modstå nye klimatiske forhold som ekstremvind og forhøjet vandstand,« siger miljøchef i Femern Bælt, Anders Jensen.

Han peger på, at vandgennemstrømningen under broen kan være markant anderledes om 50-100 år, hvis vandstanden på dette tidspunkt måske er steget med en meter eller derover.

Desuden skal skabes klarhed over, hvilke fremtidige ændringer i biosystemerne omkring Femern-broen, som vil kunne tilskrives klimaforandringerne og hvilke som vil kunne tilskrives broens eksistens.

Anders Jensen peger på, at Femern A/S i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet er i færd med at kortlægge blandt andet fuglelivet i området samt vandstrømningen gennem den passage, hvor den kommende bro eller tunnel skal anlægges.

Forskerne skal på den baggrund forsøge at forudsige, hvad der vil ske med dyrelivet i området i løbet af de næste årtier og hvordan fremtidige temperaturstigninger vil få de forskellige fuglebestande omkring broen til at flytte sig.

»Tag f.eks et worst-case scenario, hvor bestanden af ederfugle vil være forsvundet fra området om 50 år på grund af temperaturstigninger. Her skal der være klarhed over, hvilken rolle broen kan komme til at spille i en kompleks sammenhæng med de kommende temperaturstigninger,« siger Anders Jensen.

Omdrejningspunktet i transportministerens klimatilpasningsstrategi er en differentieret tilgang til klimatilpasning, hvor al infrastrukturplanlægning skal inddrage, hvilke klimaændringer, der ventes inden for infrastrukturanlæggets levetid, hvilken effekt klimaændringerne vil have på anlægget, og om prisen for at klimatilpasse står mål med konsekvenserne ved at fravælge klimatilpasning.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Såvidt jeg ved, er det endnu ikke vedtaget om det skal være en bro eller en tunnel !!! Hvorfor ikke lade klima, fauna og skibsfart være i fred ved at anlægge forbindelsen som en tunnel? Det er på tide, at politikerne viser format og ikke kun tænker på at bygge mindesmærker :-)

 • 0
 • 0

Det er interessant at de fokuserer så meget på at forstærke broen, men har de samtidig overvejet, hvordan trafikken på broen vil blive påvirket i de vejrforhold der omtales? På Storebæltsbroen bliver vindfølsomme køretøjer allerede advaret ved vindhastigheder på lidt over 10m/s. Storebæltsbroen er øst-vest orienteret, hvilket passer fint med at størstedelen af de vinde vi oplever i Danmark har samme orientering. Med Femern-broen er det anderledes; dens orientering er nord-syd.

Man kunne forestilles sig at vi oftere vil opleve lukninger af broen hvis ikke der også tages højde for at afskærme trafikken.

 • 0
 • 0

DROP nu alle de for undersøgelser, spark alle de penge efter byggeprojektet og bor en tunnel.

Var det ikke netop tanken om en boret tunnel der hurtigt viste sig urealistisk, og derfor giver problemer.

Tyskerne forlanger grundige undersøgelser, hvis tanken har strejfet os så skal det undersøges lige så grundigt som den løsning der før eller siden løber med sejren.

 • 0
 • 0

Drop al snak om brolukning i blæsevejr og risiko for påsejling. Vi lidt format og kom i gang med den tunnel. Når man kan lave en tunnel under kanalen, kan man vel også lave én under Femern bælt!

Hvis det kniber med pengene, så lad svenskerne betale. Det er alligevel dem, der har mest glæde af både Ørsundsbroen = Öresundsbron og den kommende Femern tunnel :-)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten