Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Femern-bro: Biler og tog i sneglefart på den tyske side

Mens både tog og biler kommer til at drøne gennem Danmark og over Femern Bælt, når den nye bro står klar i 2018, så kommer trafikken på både skinner og veje til at snegle sig af sted det første stykke gennem Tyskland.

Den smalle tosporede bro fra øen Femern, hvor broen til Danmark kommer i land, og ind til det tyske fastland, har tyskerne ikke tænkt sig at opgradere. Det betyder, at bilerne skal snegle sig af sted i et spor i hver retning efter at have drønet på en tosporet motorvejsbro til over 30 milliarder kroner til Danmark. Resten af motorvejen E47 udvides derimod til to gange to spor.

Jernbanen til Puttgarten, som i dag er etsporet, bliver også opgraderet til to spor, men helt frem til 2025, syv år efter broen er åbnet, må passagerne leve med at skulle vente på modkørende tog.

»Tyskernes commitment er trinvis,« beklager erhvervspolitisk direktør Michael Svane, HTS, som tæller gods-, bus- og firmavognmænd i medlemskredsen.

Han tror og håber, at Tyskland fremskynder og udvider sine landanlæg i forhold til den hensigtsaftale, som de to landes trafikministre blev enige om i fredags.

»Forudsætningen for at realisere det fulde potentiale ved en fast forbindelse over Femern Bælt er, at man ikke har flaskehalse hverken nord eller syd for den faste forbindelse. Set med mine øjne bliver man tvunget til inden 2018 sikre sig en hurtig udbygning af banekapaciteten,« siger Michael Svane.

Tyskerne kommer til at revidere opfattelsen af en opgradering af Fehmernsund-broen mellem øen og fastlandet, forudser han.

»Alle ved, hvad en flaskehals betyder. Trafikken propper til, og samtidig udnyttes kapaciteten ikke på den øvrige del vejnettet,« konstaterer Michael Svane.

Tyskerne betaler landanlæg af statskassen

De danske landanlæg og opgraderinger af bane og motorveje går ind under projektet, så brugerne og ikke statskassen betaler. Derfor lover transportminister Flemming Hansen (K), at Femern-broen ikke blokerer for investeringer i andre veje og jernbaner.

Tyskland skal derimod betale vejene og jernbanen til Femern-broen med penge fra statskassen og ønsker derfor at udskyde investeringen.

»Det var de politiske realiteter. Tyskland føler ikke at have råd til at bygge det med det samme, og de følte ikke, der var behov. Vi skal op over 120 tog om dagen, før der er brug for to spor, har de fortalt mig. Vi talte om, at allerede ved 80 tog skal de til at bygge,« siger Flemming Hansen til ing.dk.

»Vi følger det meget nøje. Hvis vi fornemmer fra starten, at trafikken tredobler, vil tyskerne være indstillet på at gå hurtigere i gang,« tilføjer han.

Stor modstand i Tyskland

*Der er en udbredt modstand mod broen og i særdeleshed på Femern, så hvilken garanti har Danmark for, at den omstændelige tyske miljøundersøgelsesproces bliver færdig til tiden? *

»Jeg har den garanti, at tyskerne i Memorandum of Understanding er forpligtet til at gøre deres bedste for at hjælpe os med at få disse undersøgelser igennem.«

*Har Danmark mulighed for at gøre rekurs, hvis tyskerne forsinker processen? *

»På en eller anden måde har vi nok, men det er ikke den vej, vi skal. Vi skal leve op til Memorandum of Understanding, hvor vi forpligter os til sammen at løse spørgsmålene. Vi ved godt, at miljøundersøgelser er svære i Tyskland, og vi godt, at der er store grønne organisationer, men sammen skal vi løse problemerne.«

Landene søger om EU-støtte til landanlæg hver for sig

Den politiske aftale er afsæt for de to landes ansøgninger til EU-Kommissionen om investeringsstøtte til det transeuropæiske trafikprojekt (TEN-T). Forbundstrafikminister Wolfgang Tiefensee vil skrive under på Flemming Hansens ansøgning vedrørende selve broen til 32 milliarder kroner, mens de to lande selv ansøger om EU-støtte til landanlæggene. Fristen for TEN-ansøgninger er 10. juli.

En del af EU-budgettet til TEN-projekterne har været låst i over et halvt af EU-Parlamentet som led i en institutionel kamp. Forordningen om tilskudsregler for 2007-2013 blev vedtaget i slutningen af maj, og den 17. juli ventes EU-parlamentet at frigive 6,3 milliarder kroner.

Tidplanen

Forhandlingerne på Christiansborg om Femern -broen begynder efter sommerferien. Udarbejdelsen af en juridisk bindende statsretlig aftale med tyskerne går i gang nu.

Ratificeringen kan ske i slutningen af året, og selve loven om igangsættelse af Femerbro-projektet fremsættes i oktober 2008.

I 2009 begynder de danske og tyske miljøundersøgelser, skal være afsluttede i 2011.

Anlægsarbejderne bliver udbudt af Transport- og Energiministeriet omkring 2010.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ihh, tænker man, nu får vi en helt ny bro, så skal der selvfølgelig også benyttes fremtidens teknik. Så jeg fór ind på Youtube.com og søgte på Maglev. Der er mange http://youtube.com/results?search_query=ma...

På alle videoer slår det mig hvordan bilerne på motorvejene ved siden af Maglev-banen ser ud til at stå fuldstændig stille!! Det må være stressende at sidde i en bil og se alle ens konkurrenter forsvinde ud i horisonten med over 500km/t mens man selv snegler sig afsted med 130 km/t. Og folk i Maglev-toget kan jo slet ikke nå at tage deres forretningspapirer frem før de er fremme. På en af videoerne er der en stewardesse der stille og roligt går gennem Maglev-toget uden at klamre sig til sæder og stropper for ikke at vælte. Prøv du at gøre det samme i et IC3 tog! Imponerende!

Så kære transportminister: Skal vi stadig hygge os her i danmark med vores damptogs teknik?

 • 0
 • 0

Det er en af de hyggelige ting ved ing.dk at der er så mange her der brænder for en teknik/sag. Ovenstående er et glimrende eksempel. Jo, Niels Jørgen, det er da et glimrende forslag, men så er du for beskeden. Man kan læse andetsteds at Flemming Hansen ønsker at opgradere jernbanen fra København ned over Sjælland og Lolland Falster til 2 spor idet han så håber at Tyskerne vil gøre noget lignende på deres side. Her er det jo at du skal foreslå Maglev tog hele vejen, så man kan komme til Berlin og Hamborg på rekordtid. Og lad os bare bygge Øresundsbroens trace om til Maglev og få svenskerne til at bygge en dobbeltlinie hele vejen til Stockholm - og Oslo med. Så ryger godt nok noget af grundlaget for SAS, men totaleffekten er måske en CO2 reduktion. Det er jo ikke nok at lave det hen over Femern bælt broen - det skal være hele vejen, og så bliver det tilpas urealistisk - desværre.

 • 0
 • 0

I Rostock er der motorvej og elektrisk togdrift hele vejen fra den nuværende havn og til Berlin samt Hamburg. Langt de fleste anlægsudgifter ved en fast forbindelse vil derfor ligge på den danske side af broen. Flemming Hansen ønsker formodentlig kun at markere sig og regeringen ved kun at arbejde for en forbindelse der sandsynligvis til sidst alligevel aldrig vil blive en realitet. Hvis regeringen i Danmark virkelig ønsker en fast forbindelse til Tyskland ville de sikre at finangeringen på den danske side var i orden og at Tyskerne havde færrest mulig udgifter og størst mulig fordel af de nye anlæg. Elektrisk person og godsdrift ville sikre en mere fremtidssikret og miljørigtig løsning, også for vore efterkommere.

 • 0
 • 0

Prøv lige at læse teksten EN GANG TIL Det er som en naiv børnehistorie. vores "kære" politiker vil SÅ gerne have den bro der skal være hans eftermæle til de kommende slægter. INTET skal stå i vejen. Og så bliver man jo blind. Selvfølgelig vil Tyskerne indse at de MÅ bygge for os. Selvfølgelig vil de se det fornuftige. Selvfølgelig er vores trafik så vigtig at de skifter mening..... Hvor naiv har man lov til at være???

Tyskerne er ikke dumme, de ser danskerne med ministeren i spidsen, stå som et hold lovrende og savlende hunde. "Må vi ikke nok få lov til at bygge en bro" "vi skal nok selv betale det hele" "vi vil slet ikke være til besvær". Hvis jeg var tysker, så ville jeg også bare læne mig tilbage i stolen, og sige "Lad da bare de dumme danskere betale, sålænge vi ikke lover noget, koster det jo ikke os noget.

Hvor ville det dog være rart hvis vore "kære" folkevalgte (bare en gang imellem) kunne tænke klart. Eller endnu bedre - ansætte nogen af industriens dygtige professionelle forhandlere. I stedet for selv at lege julemand, med borgernes penge.

 • 0
 • 0

Hvis formålet er, at godstransport mellem Tyskland og Sverige bliver hurtigere (og går uden om Fyn - en fordel for os), må tyskerne, i det mindste, forbedre infrastrukturen, veje og jernbaner, på deres side. Ellers får en Femern-bro ikke den effekt, vi danske ønsker - at aflaste det danske vejnet!

Var det ikke bedre, at satse på en forbedring af den interne danske infrastruktur med en bro fra det nordligere Jylland til Sjælland (eller evt. en tunnel under Samsø)?

Hvis ministerens mål er, som IKajKast, at få et eftermæle, som "den store brobygger", er der andre muligheder.

Ja, ja, Vi har vel endnu ikke bygget en bro, vi har fortrrudt.

mvh Flemming Therkildsen

 • 0
 • 0

Hvorfor ikke bare få nogle hollændere til at bygge en dæmning fra Skagen til Götteborg og så inddæmme det hele indtil Østersøen bliver for dyb?? Det er vel lige så nemt som at få tyskerne til at punge ud for en forbindelse de ikke har interesse i! OG dét ville der da være format over :))

DBH Onsberg

 • 0
 • 0

EU har jo ydet store bidrag til hele E6 gennem Sverige og Norge, og lignende gælder vist også jernbanen.

Kunne man tænke sig at Tyskerne bejler lidt til finansieringsmulighederne.

Med hensyn til trafiksikkerheden er den nuværende vejforbindelse på tysk side definitivt farlig, og der advares fra Schleswig-Holsteins politi ganske meget om sikkerhed på vejstrækningen...

Mon ikke de manglende to spor på Fehmarnsund brücke ville være en alvorlig forhindring for forbedret sikkerhed på strækningen?

Herhjemme har vi jo haft rigtig kedelige erfaringer med Guldborgsund og strækningen omkring tunnellen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten