Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Fem højhuse rives ned på grund af PCB-forurening

Miljøgiften PCB ser ud til at koste fem 16-etagers højhuse i Brøndby Strand livet – og omkring 300 familier deres hjem.

Trods ihærdige forsøg fra et stort rådgiverhold, har ingeniørerne ikke kunnet komme frem til en renoveringsløsning, der var billig og langtidsholdbar nok, til at det kan betale sig at istandsætte fem PCB-forurenede højhuse i Brøndby Strand. Illustration: Foto: Das Büro

De fem højhuse er en del af Brøndby Strand Parkerne, der blev opført mellem 1968 og 1974. I alt blev der opført 12 højhuse på 16 etager. I 2010-2012 fandt man imidlertid miljøgiften PCB i fugerne i de fem højhuse, der blev opført først. Luftmålinger i et af højhusene viste koncentrationer på op til 3.400 nanogram PCB pr. kubikmeter luft. Det overskrider den øvre af Sundhedsstyrelsens to vejledende aktionsværdier. Ved koncentrationer over 3.000 ng/m3 vurderer Sundhedsstyrelsen, at ‘ophold i længere tid kan være forbundet med en betydende helbredsrisiko, og det må i de fleste sammenhænge betragtes som en nærliggende sundhedsfare.’

Læs også: Giftige fuger: Fem højhuse skal renoveres for over en halv milliard kr.

Siden har de fire boligselskaber, der ejer højhusene, prøvet at finde en renoveringsmetode, der kunne lade sig gøre rent økonomisk. Men i fredags kastede selskaberne håndklædet i ringen, skriver et af selskaberne, Bo-Vest, på sin hjemmeside.

2,6 mio. kr. pr. lejlighed

‘En renovering ville koste i omegnen af 2,6 mio. kroner pr. bolig for en løsning med en begrænset holdbarhed. Set med renoveringsøjne er det ikke økonomisk holdbart.’

Ifølge det beboervalgte medlem af styregruppen for helhedsrenoveringen af Brøndby Strand, Kai Dinesen, arbejdede man med en renoveringsløsning, hvor PCB-forureningen skulle forsegles.

Læs også: Ekspert: Plombering af PCB-fuger er en midlertidig løsning

»Tidligere var prisen helt oppe over tre mio. kroner pr. lejlighed. Senest har rådgiverne arbejdet på en forseglingsløsning, som ville bringe prisen ned omkring 2,6 mio. kr. pr. lejlighed. Men det ville nok ikke kunne holde i mere end 20 år, og så er det altså rigtig mange penge at bruge,« siger han.

Den høje pris skyldes blandt andet, at beboerne skal genhuses i 18 måneder, mens lejlighederne saneres. Desuden er der ifølge boligselskaberne problemer med nedbrydning af betonen nogle steder og med utidssvarende installationer. Boligselskabernes rådgivere har regnet sig frem til, at en renovering af de fem højhuse vil koste omkring 780 mio. kr.

Nedrivning koster 'kun' 200 mio. kr.

Derfor anbefaler boligselskaberne, at man i stedet river højhusene ned. Det vil 'kun' koste 200 mio. kr.

Læs også: Stor usikkerhed om gift-ramte højhuse i Brøndby

Brøndbys borgmester, Kent Magelund (S), har allerede lovet at ville støtte en nedrivning, men før den kan blive realiseret, skal beboerne i de berørte afdelinger, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Landsbyggefonden alle give deres tilsagn.

Gør de det, drømmer boligselskaberne om at få lov til at opføre nye boliger.

Men om det samlet set vil være billigere end at bruge 780 mio. kr. på renoveringen, har Kai Dinesen i dag ikke noget bud på.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Lad højhusene stå og flyt rygerne fra sunde boliger til disse usunde boliger, risikoen ved rygning er størrelsesordner større end risikoen ved PCB.

Derved slipper ikke-rygerne for uønsket røg fra deres underboer.

 • 6
 • 6

Det koster 200 millioner at rive dem ned, men dertil kommer hvad det koster at bygge samme mængde boliger igen? Hvorfor overvejes det ikke at lave tvungen ventilation. Det er jo ikke en stor overskridelse af grænsen man ser.

 • 6
 • 3

Og beboerne? Hvilke huslejer kan de se frem til? De bliver nu genhuset, men hvor længe, og til hvilke huslejer?

 • 1
 • 0

Det koster 200 millioner at rive dem ned, men dertil kommer hvad det koster at bygge samme mængde boliger igen?

Uden overhovedet at kende til området eller detaljerne kunne der også være det i det at boligselskabet gerne vil af med den her type blokbyggerier hvor det kan være udfordrende at få en varieret beboersammensætning. De udgør i en eller anden forstand et strukturelt problem.

Jeg har kendskab til et lokalt eksempel, godt nok ikke så højt byggeri, hvor man nedriver en del meget ens lejligheder og erstatter dem med flere boliger af en mere varieret sammensætning, bl.a. med parcelhuse.

 • 4
 • 0
 1. En kontrolleret nedrivning, formentligt med dynamit, betyder at en hel del PCB spredes med den voldsomme støvdannelse til nabolaget og derved eksponerer langt flere mennesker, for langt mere PCB og i uoverskuelig tid.
 2. Resterne af bygningerne, byggeaffaldet, vil formentlig indeholde så meget PCB, at affaldet skal bortskaffes med enorme omkostninger.
 3. Det vil derfor under alle omstændigheder være nødvendigt at fjerne PCB-fugerne og PCB-holdig maling inden nedrivningen - som vist også blev gjort i det nedsprængte Rødovre højhus.
 4. Når dette er gjort, kan det vise sig, at en yderligere renovering vil være mest rentabel både økonomisk og især miljømæssigt! Dette vil også skabe flere arbejdspladser.

Det smarte, hurtigt opførte og billige elementbyggeri opført for 40-50 år siden har været en dyr erfaring, og vi slipper ikke for regningen! Og regningen bliver større, hvis vi ikke bruger mere omtanke nu, end vi gjorde dengang!

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten