Fem giganter kæmper om 80 tog til DSB

Om en måned begynder udskilningsløbet mellem Adtranz, Bombardier, Ansaldo Breda, Siemens og Alstom om en kæmpeordre til DSB på 80 passagertog med en option på yderligere 70 tog til en forventet pris på 6,8 mia. kr.
DSB har forhandlet med de fem tilbudsgivere siden februar. Men i starten af juli blev indsatsen forhøjet med 1,4 milliarder kroner, da regeringspartierne, Enhedslisten og SF besluttede at give DSB mulighed for at købe yderligere 20 tog oven i de
oprindeligt aftalte 60.
Leverandørerne har virkelig lagt sig i selen og har afleveret flere alternativer. DSB's vicedriftsdirektør, Kaj Lund:

 • Vi har fået tilbud hjem på hele det spekter, vi ønskede. Vores krav om stor fleksibilitet, så vi hurtigt kan ændre fra regional- til fjerntog, er imødekommet af alle. Det gælder også kapacitetskravet med omkring 225 siddepladser, og der er både
  enkelt- og dobbeltdækkere.
  De kan stort set alle tilgodese vore krav, nogle lidt bedre end andre. Men så spiller leveringstid og pris jo også en vigtig rolle, og der er store variationer, siger Kaj Lund.
  Siden februar har forhandlingerne hovedsageligt været en specificering af de tekniske løs ninger. Frem til november, hvor kontrakten skal skrives under, ligger den kommercielle fase, hvor leverandørernes finansieringstilbud bl.a. skal indgå.
 • De milliarder kroner, som nu er afsat skal forstås på den måde, at Folketinget giver os lov til at låne et sådant beløb, og så skal DSB selv klare forrentning og afskrivning af beløbet.
  Om det bliver med statsgaranti, vil vise sig ved efterårets forhandlinger, siger Kaj Lund.
  Pengene er ikke afsat på finansloven, da DSB som selv stændig offentlig virksomhed ikke længere får finansieret sine nyerhvervelser af staten. Folketinget, der imidlertid stadig skal give lov til større investeringer, begrunder den øgede toganskaffelse
  med muligheden for væ sent lige udvidelser af fjerntrafikken mellem landsdelene samt af den sjællandske regionaltrafik.
  Trafikminister Jacob Buksti erklærede sig ved præsentationen af udspillet glad for kunne give landets togtrafik et løft frem til 2006 med hyppige, hurtige og direkte forbindelser, der køres med moderne togmateriel.
  Om DSB's problemer med Adtranz' Øresundstog eller med S-togene fra LHB, der nu ejes af Alstom, også får indflydelse på valg af leverandør, vil Kaj Lund ikke udtale sig om. Men Øresundstogenes projektchef, Henrik Nørgaard, siger:
 • Øresundstog og gode tog til alle er to forskellige ting, men i og med at Adtranz også er tilbudsgiver på gode tog til alle, er der jo en sammenhæng, og det ved begge parter.