Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Fem år efter udvidelse: Mere kø på Københavns ringmotorvej end nogensinde

Københavns bilister sidder i kilometerlange køer i myldretiden, selv om motorvejene i hovedstaden for få år siden blev udvidet for milliarder af kroner.

Køen på Motorring 3 snegler sig i dag langsommere af sted på tre spor i hver retning, end da der for fem år siden stadig var vejarbejde og kun to spor på noget af strækningen.

En ny opgørelse, som Vejdirektoratet på baggrund af GPS-data har udarbejdet for Ingeniøren, dokumenterer, at køen på motorvejene i løbet af ganske få år vender tilbage til samme niveau, som før motor­vejene blev bygget større.

Flere baner, længere køretid

Sidste år brugte bilisterne gennemsnitligt godt 28 minutter på at køre ad ringmotorvejen i syd­gående retning i morgenmyldre­tiden mellem kl. 7 og 9. I 2010, før udvidelsen til knap to mia. kr. var færdig, tog samme tur kun 22 minutter.

»Vi kan godt se, at trafikken er kraftigt stigende på Motorring 3, og at rejsetidsgevinsten er spist op. Men vi er også glade for, at folk bruger motorvejen,« siger afdelings­leder Kasper Rosenstand fra Vej­direktoratet.

Han henviser til, at trafikken er steget voldsomt på Motorring 3 siden indvielsen, i runde tal fra 80.000 til 110.000 biler om dagen. Trafikken på de omkringliggende veje, som ikke er lige så trafiksikre, er derimod stagneret eller faldet svagt.

En femtedel mere trafik

Også på to andre vejstrækninger, motorvejen rundt om Roskilde og Motorring 4 ved Albertslund, er billedet, at trafikken stiger voldsomt efter markante udvidelser, og at der nu igen er begyndende kø.

Kasper Rosenstand påpeger, at trafikken på de danske motor­veje er steget med over en femtedel siden 2007, og at hovedparten af stigningen er sket i løbet af de seneste fire år.

»Vi kan ikke forudse, med hvilken hast trafikken fortsætter med at udvikle sig, men vi ved, at den kapacitet, vi har, løber tør, hvis udviklingen fortsætter,« siger han.

Allerede for tre år siden advarede Trængselskommissionen om, at København vil sande til i trafik, og at antallet af timer, som bilisterne spilder i kø, vil fordobles frem til 2025 uden nye initiativer. Ja, selv med alle de investeringer i både veje og tog, som kommissionen foreslog, ville trængslen stige med to tredjedele.

'Det ser ret sort ud'

»Nu har man stort set ikke besluttet nogen af de projekter, som Trængselskommissionen anbefalede, og samtidig stiger bilsalget hurtigere end forudsat i beregningerne. Så det ser ret sort ud,« siger professor Otto Anker Nielsen. Han leder Transport DTU og var et af de centrale medlemmer af Trængselskommissionen.

Professor Petter Næss fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet advarede for fire år siden om, at vi ikke kan afskaffe trængslen i København ved at bygge større veje. Dengang arbejdede han på Aalborg Universitet og konstaterede, at trængslen er konstant. Ved at udvide vejene øger vi kun antallet af bilister, der deltager i den.

»Vejene skal udvides ca. hvert 15. år for at holde køerne i skak,« konstaterer han og foreslår i stedet at bygge nye jern- eller letbaner. De kan transportere langt flere mennesker pr. arealenhed.

Omvendt har transportminister Hans Chr. Schmidt (V) længe advokeret for at skrue ned for investeringen i skinner og op for nye veje. Han vil ikke afskrive nye veje som et middel til at bekæmpe trængslen.

‘Der har været investeret meget i den kollektive trafik, og man skal huske, at 80 procent af trafikken foregår på vejene,’ pointerer han i et skriftligt svar til Ingeniøren.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er der alternativer til Ring5 (med jernbane), Havnetunnel, og letbaner for at aflaste trafikstigningen på ovennævnte motorveje og lokalveje? Tilsvarende kan man sige om Hærvejsmotorvejens aflastning af Aarhus Omfartsvej (også kaldet E45).

Hvordan prissættes vejkapaciteten så den kø man undgår kan betale alternative ruter? Eller ender det i Los Angeles-tilstande hvor udbygningerne er endeløse?

 • 8
 • 0

Er der ikke blot tale om, at der altid indstiller sig en ligevægt, hvor trafikanterne vælger den transportform, der nu engang er mest optimal for dem? Dvs. når en motorvej udvides og "alt andet er lige", vil bilisterne strømme til indtil gennemsnits-kø-tiden igen er den, som ligevægten i det samlede trafiksystem dikterer - fx 28 minutter på Ring 3.

Dvs. den bedste måde at sænke denne køtid på er at skabe alternativer, der vil forskubbe ligevægten over mod sig - fx bedre togforbindelser.

Skræmmebillederne med "antallet af timer, som bilisterne spilder i kø" er kunstige, for det er jo trafikanternes eget valg - de vælger selv den for dem optimale løsning. Folk søger konstant det bedst mulige alternativ.

 • 40
 • 1

Mon der er en sammenhæng mellem Banedanmarks sporarbejder, DSB elendige K16 køreplan, og den øgede brug af motorveje? Når pendlerne i det kollektive system, bliver svinet til, med lukkede strækninger, beskidte tog, hvis toget da så kører når man skal bruge det, og dyre togbilletter, så vælger man det eneste alternativ der er, bilen. Det betyder man får flere biler på vejene, som igen betyder man skal bygge flere og større veje, som igen betyder syltning af det kollektive, som igen betyder ringere service, som igen betyder flere biler... Dette ændres først når det kollektive igen anses for et reelt alternativ, som Claus Wøbbe skriver.

 • 29
 • 2

For ca. 10 år siden deltog jeg i et fyraftensmøde (vistnok arrangeret af IDA), hvor vi kørte i bus op og ned af Motorring 3, mens der blev fortalt om kommunikation med naboer, ventetid på nedtagning af højspændingsledninger, valg af ny belysning (og hvorfor der dengang var 3 forskellige slags lamper)... og meget mere... Det blev også fortalt, at man forventede at trafikbelastningen 5 år efter færdiggørelsen ville være den samme, som før man påbegyndte arbejdet. Så jeg kan ikke se at det kan overraske nogen. Der var vist også noget med, at nødsporet blev lavet som et rigtig spor, for netop at imødekomme et fremtidigt ønske om en 8 sporet vej uden nødspor.

 • 12
 • 0

Folk søger konstant det bedst mulige alternativ.

Det er jo ikke sådan at der er et frit valg på alle hylder men at valget styres af de betingelser samfundet opstiller i form af infrastruktur og omkostninger. Ved at udbygge vejene indtil byer hvis kapacitet til at rumme dem er nogenlunde konstant og nærmest umulig at øge og ved samtidig at sænke kapaciteten for de alternative løsninger eller sætte prisen på alternative trafikformer i vejret - er der ikke meget valg andet end at sætte sig til rette i køen.

Det frie valg er en fiktion. Biler er et kollektivt trafiksystem til transport af folk til og fra arbejde og børn til og fra skole og sport. Kun i fritiden kan man - måske - udfolde det frie individuelle valg og suse af sted på øde veje i sommernatten.

Hvis man vil forbedre situationen for bilisterne sørger man for at flere søger over i den kollektive trafik. I stedet sænker man kvaliteten og hæver priserne. Det giver åbenbart stemmer fra bilfolket. Det er irrationelt.

 • 10
 • 5

Jeg kan fortælle om min egen situation - DSB's elendige K16 køreplan(citat Henrik Høgh) gør at jeg har 100% fravalgt at tage tog og bus til arbejde (Borup - Ballerup) Da det fungerede sådan nogenlunde havde jeg gjort til vane at bruge det offentlige når jeg ikke havde ærinder på turen ellers i givet fald brugte jeg bilen. Det var sådan 50 50 i mellem valg af bil eller offentlig transport. Men nu hedder det 100% bil - ærgerligt men sådan er det.

 • 5
 • 1

Motorringvejen har efter udvidelsen nogle store fejl i designet, nemlig tilkørslerne.

En eller anden der åbenbart aldrig selv kører bil har fået den geniale ide at sammenfletningerne skal laves sådan at der køres parallelt i adskilte spor over en kilometer, for derefter at flette samme på to vognlængder.

Det lyder måske meget sødt i teorien, men i praksis betyder det at trafikken på selve vejen bliver ujævn, fordi der altid opstår hik i forbindelse med sammenfletning.

Miseren kan reddes ved at ændre afstribning, og det ville hjælpe flowet.

Herudover kan den manglende forudseenhed virkelig undre - man er i gang med et kæmpe anlægsprojekt, hvor det hele er gravet op, men alligevel anlægger man ikke en banelinje mens man er i gang.

Rettidig omhu er ikke lige det ord der kommer først.

 • 5
 • 3

Der kunne jo godt være en sammenhæng mellem nyprisen på små biler, der får et uforholdsmæssigt stort fradrag for at køre langt på literen, og så de lange køer. I min optik er trafikproblemet ikke et der løses ved at bygge flere veje, men derimod ved at regulere adfærd økonomisk.

 • 5
 • 4

Min gamle ven, BB, gik altid ind for at folk brugte "Det offentlige". "Så bli'r der mere plads på vejene til os andre!"

:-)

(og det var i 1970'erne)

 • 11
 • 0

Da udvidelsen af Motorring 3 var til høring sidst i 90'erne (?), blev det foreslået, at Vejdirektoratet, nu de alligevel var i gang, skulle udvide ikke til 6 vejbaner, men til 8 eller 10 vejbaner. For den foreslåede udvidelse ville jo blot efter få år, være alt for lille. Så for at spare på anlægsbudgettet, kunne man lige så godt tage skridtet fuldt ud. Det kunne Vejdirektoratets planchef godt se en pointe i, men problemet var jo de der satans naboer til vejen. Dels lå der for mange huse tæt på, og det ville blive hundedyrt, at skulle ekspropriere alle de ejendomme. Alternativet var så Ring 5, men har var problemet, at den ikke ville blive brugt af ret mange andre bilister end dem, der skulle til/fra Sverige. Og desuden kom den til gå lige gennem Nordsjælland, hvor folk ikke ville vide af den. Bortset fra borgmesteren i Helsingør, så er der ingen af os, der bor heroppe, der vil ha' Ring 5. Udvidelsen af Motorring 3 varslede et forudsigeligt sammenbrud - det samme vil ske med udvidelsen af E45, for også her er der grænser for hvor meget den kan udvides. De relevante beslutningstagere vil ikke anerkende, at DK er et lille land, hvor der er begrænset plads til store vejanlæg. Så i stedet for at satse på transportmidler, der er pladsbesparende - og det er jernbaner frem for nogen - så sættes prisen ned på biler, benzinprisen holdes kunstigt i bund, og da bilister jo også er vælgere, så fedtes og sleskes der for motorfolket. Jeg forstår godt, de bidragydere, der i denne tråd, har opgivet at pendle på arbejde med kollektiv trafik. Skiftende regeringer har jo gjort hvad de kunne for at forringe både tog og busser. Senest med Region Hovedstaden, der har vedtaget et budget, der skærer 25 pct. af Movias bustimer væk. Det skal nok få endnu flere til at tage bilen, eller købe en. Men - hånden på hjertet - kære bilister - tror I selv, at vejbyggeriet kan fortsætte i det uendelige? At der er plads til alle de veje, alle de p-pladser, I mener, der skal til? Hvis ja, så fortæl, hvordan Motorring 3 kan udvides?

 • 10
 • 9

Jeg bor i Glostrup og kan i min daglig kørsel til Birkerød bla bruge Motorring 3 og har tidligere brugt den mod Lyngby/Charlottenlund. Mener at der er gået noget helt galt under planlægningen/udvidelsen af Motorring 3: 1) Vandafledningen er katastrofal dårlig, således at det samles store mængder vand på vejbanen. 2) Ved nordlige sammenkørslen ved Jyllingevejen er der kommet voldsom trængsel, da man fletter 6 baner sammen til 3 baner, alle med megen trafik i myldertiden. fra 6:45 til ??. 3) Der er intet gjort ved afkørses til feks Gladsaxe ringvejen og Hillerødmotorvejen mf. Man har presset flere biler ind men intet gjort for at holde den glidende og hurtigt væk igen (det sidste er nok svært).

Dette har for mig betydet at jeg KUN bruger mortorvejen de dage hvor jeg kører på arbejde omkring kl 6:30. Ellers bruger jeg de mindre veje, som er langt hurtigere i myldertiden :-(

Ovenstående er dog ingen ting i forhold til de 1½ år hvor jeg kørte turen Glostrup/Teglholmen over Amagermotorvejen. Her lærte jeg at møde på arbejde kl 7, eller også bare cykle de 10 km som snildt kunne tage 45 minutter på det forkert tidspunkt i bil.

Jeg har føler med dem, som ikke kan møde efter behag og som er tvunget til at tage disse ture på de forkert tidspunkter. Sikke en tidsspild.

 • 8
 • 0

I min optik er trafikproblemet ikke et der løses ved at bygge flere veje, men derimod ved at regulere adfærd økonomisk.

Og når du siger regulere økonomisk, er det så underforstået den typisk danske model med at bilisterne skal pålægges flere afgifter, eller er det også eksponent for en i Danmark helt ukendt tankegang, nemlig at sætte prisen på offentlig transport ned (samt selvfølgelig indføre en moderne form for billettering, eksempelvis et klippekort, som bruges mange steder i udlandet)?

 • 9
 • 2

At når man forbinder flere forskellige modstande i parallel, vil strømmen fortrinsvis løbe i den gren der har den laveste modstand, i dette tilfælde Ring 3 som så lynhurtigt sander til igen.

Men erfaringerne kan bare ikke overføres til udvidelse af den Østjyske motorvej mellem Vejle og Århus, for der er ingen brugbare alternativer. Al strømmen går i forvejen gennem denne ene kanal. Så vel vil det hjælpe med et ekstra spor. Og eftersom alle trafikanter trodsalt ikke skal af og på samme sted, jævner det sig nok med de flaskehalse man ellers kunne have frygtet.

 • 5
 • 0

Hvis det tager 1 time at komme på arbejde med bil, hvor af de 28 minutter er køkørsel så er der 28 minutters spiltid.

Hvis det tager 1 time 25 minutter at komme på arbejde med offentlig transport betyder det yderligere 25 minutters spildtid, dvs i alt 53 minutters spildtid.

De laveste indkomster er tvunget over i overfyldt offentlig transport da disse ikke har råd til bil.

Den overfyldte offentlige transport gør at billister som ellers godt kunne acceptere de ekstra 25 minutters transport i det offentlige, ofte fravælger dette. Hvem gider stå op i 1 time og 25 minuttter hvis man kan side mageligt i sin bil i 1 time.

Bedre, hurtigere og mere offentlig transport, er en måde at reducere spildtid for alle. Bredere veje gavner udelukkende transporttiden for de bedst økonomisk stillede grupper.

 • 18
 • 3

Måske er der en lille grund til optimisme. Hvis man kigger på programmet til den kommende TØF konference om kollektiv trafik, er der et indlæg om RUF som kollektiv trafik. Hvis det får konsekvenser, ser det faktisk ret lyst ud :-) Se f.eks. www.ruf.dk/master.doc

 • 2
 • 5

Så hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud? Nedlæg vestegnskommunerne og lav det hele om til motorvej!

Det er jo noget vrøvl. Man kan ikke løse trængselsproblemer ved at øge kapaciteten, heller ikke med tog. Det er blevet vist både i forskningen og i praksis mange gange nu. Når der bliver mere plads på vejen eller i toget kommer der også flere passagerer, fordi man pludselig kan bo længere fra sin arbejdsplads.

Hvis man vil trængselsproblemer til livs må man mindske antallet af trafikanter i myldretiden. Det gøres ved at skabe flere arbejdspladser i omegnskommunerne i stedet for byerne, give bedre muligheder for fleksible arbejdstider ved for eksempel at have fleksible skoler og institutioner og måske afslutte den sære praksis med at give folk skattefradrag for at brænde benzin af.

 • 13
 • 4

Det er vel næppe infrastruktur der mangler. Grundlæggende er der for få boliger og for mange arbejdspladser i København. Så få nu bare gang i udflytning af offentlige arbejdspladser til provinsen.

 • 13
 • 5

har i adskillige år fulgt div kommentarer som i mange tilfælde er gået ud på at udvidelsen som nu er færdig ikke har kunnet stå alene... ring 4 og 5 skulle være bygget for lang tid siden.. så se nu at komme igang...

 • 6
 • 3

At sammenligne køtider under vejarbejdet hvor fremkommeligheden generlt var bedre end før det startede.

Jeg tror at der er en række tiltag, der kunne forbedre fremkommeligheden:

Få ordnet krydset nær bunden ved holbækmotorvejen. Se at få lavet ATK på strækningerne med ITS, så folk begynder at overholde hastighedsbegrænsningerne, trafikken er i meget høj grad præget af folk, der hamrer af sted for så at skulle stoppe helt op når de når først frem til den tætte trafik.

 • 4
 • 1

Jeg har brugt den vej til arbejde i 20 år. Jeg tror det må have været indlysende fra starten, at en udviselse af den vej med kun et spor ville forslå som en skrædder i h...

Jeg kører stadig min daglige tur, men efterhånden sjældent på M3.

 • 2
 • 0

Spildtid er åbenbart kun noget bilister har(kan få), mens tid brugt i offentlig transport aldrig regnes for spildtid, og det til trods for den længere transporttid (dør til dør) med offentlig.

 • 7
 • 1

Følgende jernbaneforbindelser mangler:

1) Køge banen-Høje Tåstrup-Ballerup-Lyngby-Klampenborg.

2) Tunnel med mellem Helsingborg-Helsingør Ny bane Helsingør-Roskilde (med kryds stationer på Hillerød og Frederikssund banen)

Følgende motorvejsforbindelser mangler:

3) Ringsted - Roskilde - Farum - Hørsholm

Dermed samlet forbindelser, der kan lede trafik mellem Skandinavien/Nordsjælland og resten af landet (samt Vesteuropa med et par yderligere forbindelser) uden om hovedstadsområdet og reducere trængsels omkostninger og bidrage til regional vækst.

Det vil flytte pendlere, gods, trængsel, aktivitet og dermed virksomheder fra tilstoppede storbyregioner til steder, hvor der er plads og brug for aktivitet.

Det gør flere nye spor ikke, det skaber blot endnu mere ensrettet trafik og ensidig aktivitet/trængsel i hovedstadsområdet - til skade for hele Sjælland...

 • 5
 • 0

@ arne lund Alternativet var så Ring 5, men har var problemet, at den ikke ville blive brugt af ret mange andre bilister end dem, der skulle til/fra Sverige

Passer nok ikke, da der også er pendler- og anden trafik mellem Helsingør-Hillerød-Frederikssund- Roskilde områderne, og hvis der ikke er køer er der sikker mange, der vil tage en mindre omvej. Ring 5 skal nok blive brugt, og den vil aflaste Motorring 3. Det er nu sådan, at al trafik - også fjerntrafik - skal ind over motorring 3. Det bliver dermed en flaskehals, som kun kan udbedres med at fordele trafikken på alternative veje. Havnetunellen vil også lette trafikken på motorring 3.Så se at komme igang! Den kollektive trafik over større afstande er desværre kun for børn, pensionister og andre med god tid eller røven fuld af penge!!

 • 2
 • 4

Findes der dokumenterede erfaringer med at Jernbane mindsker trængslen?

Eller er det bare de sædvanlige politiske godt mands betragtninger?

 • 3
 • 3

København har nu med åbne øjne medvirket ganske aktivt til trafikproblemerne ved at udbygge mod øst således at pendlere til disse store kontor byggerrier skal enten bo i gå/cykel afstand, hvilket de ikke har råd til eller bo et stykke vest for arbejdspladsen og dermed skal tværs igennem hele byen for at møde på arbejde. Havde man haft lidt fornuft ( og ikke kun grådighed) så var alle disse kontorjob blevet smidt ud vest for hovedstaden således at man kan komme til både fra vest OG øst. Men fine adresser er åbenbart vigtigere for virksomhederne end om deres medarbejdere kan nå hjem og sove inden næste arbejdsdag. København ligger ganske tåbeligt trafikalt set da man er afskåret fra at komme ind til byen fra øst, det har man ikke brugt kræfter politisk på at tænke nærmere over og dermed dummet sig gevaldigt. Løsningen er at få flere folk på mindre plads når de skal ind og ud af byen, betalingsring, trafikstyring, bedre S-tog/busser/metro fra opsamlingspunkter uden for byen er muligheder men behageligheden vinder igen, hellere brokke sig over at side i kø i sin egen bil end støtte polikkere der vil gøre noget ved problemet også selv om det betyder at man skal sidde i kø den halve tid i et fælles transportmiddel. Så kø tiden gør ikke ondt nok endnu for så ville folk kræve alternativer også selv om det betyder at bilen ikke kan bruges.

 • 6
 • 0

at bekæmpe trængsel i trafikken med vejbygning svarer til at bekæmpe fedme ved at bruge større livrem. Flere spor på S-banerne, hurtigere tog, flere gennemgående tog, busbaner på motorvejene, flere letbaner. Det mindsker ikke trængslen, lige som vejudvidelser heller ikke gør det, men det forhindrer endnu større trængsel - den sørgelige sandhed.

 • 2
 • 1

flere nye jernbaner, busser og letbaner mindsker ikke trængslen - men det forhindrer at trængslen bliver endnu værre i fremtiden, hvor vi ende som Los Angeles eller Beijing.

 • 3
 • 0

Wupti og trafikken er reduceret med 20%, hvis:

 1. Arbejdsdagen er på otte timer (32 timer/uge)
 2. Virksomhederne indfører rullende fridag

En ren win-win...

 • 3
 • 3

Allan Astrup Jensen - Der er megen usikkerhed mht. hvor meget lokal trafik, der vil være på Ring 5's nordlige del. Noget ja, men slet ikke nok til, at det vil kunne bære en 4-sporet motorvej. Det er Sverigestrafikken, der skal få motorvejsetapen til at "forrente" sig. Anderledes ser det ud på den sydlige etape, dvs. syd for Tåstrup, her vil en Ring 5, kunne aflaste Køge Bugt-motorvejen. At den kollektive trafik over større afstande kun er for børn og pensionister, er ikke korrekt. Hvis længere afstande fx inkluderer KH-Odense, eller KH-Kalundborg/Nykøbing - så stil dig op på hovedbanegården eller Nørreport, og se hvor mange der dagligt kommer fra disse strækninger. Ligeledes har højhastighedstogene i Frankrig og Tyskland gjort det muligt, at pendle over meget lange afstande på relativ kort tid, fx Paris-Lyon (400 km), eller Frankfurt-Stuttgart (204), Ikke fordi jeg synes, det er ønskværdigt, at folk pendler over så lange afstande - så hellere, at arbejdet kom tættere på boligen. Langt de fleste, der rejser med tog gør det over afstande på 20-30-40 km. Og det tal er på nogle strækninger stigende. Så helt elendig kan den kollektiv nu ikke være.

 • 0
 • 0

M3 skulle have været udvidet i sandwich - én etage til hver retning. Så havde der været overskudskapacitet i dag. Evt. havde man også kunnet lave et dedikeret spor til bus/skinnetrafik med den løsning.

En helt anden skrue at regulere på er bilernes længde, evt. med inspiration fra japanernes kei cars. Hvis en bil er 100 cm kortere giver 1000 biler alt andet lige 1 km kortere kø. Så hvis man kunne minimere antallet af SUVer, stationcars og gigantiske teslaer ville der i højere grad være tilstrækkelig plads til biler af mere acceptable proportioner.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten