Fejludsendt mail afslører kritik af Trafikstyrelsen i havarirapport om ny Storebæltssag

Det var bilist på Storebæltsbroen, som slog alarm om, at traileren stod og hoppede. Da godstoget blev stoppet på den anden side af broen, stod det klart, at den var løs. Illustration: Havarikommissionen

Lige lovlig proaktivt pressearbejde fra Trafikstyrelsens side har afsløret, at styrelsen står til potentiel kraftig kritik i en havariundersøgelse, som forventes at udkomme i morgen.

Rapporten omhandler en sag, som Ingeniøren har dækket indgående: Hvad der førte til, at en trailer igen rev sig løs fra et godstog på Storebæltsbroen i begyndelsen af sidste år, kun to år efter at otte personer bliver dræbt, da en anden løs trailer fræsede gennem siden på et modkørende IC4-tog.

Læs også: Den perfekte storm: Trafikstyrelsen vidste at lommevogns-lås ikke altid låser

Og ifølge en pressemeddelelse fra Trafikstyrelsen, som ved en fejl blev sendt ud tidligere i dag og hurtigt efter tilbagetrukket, må styrelsen lægge sig fladt ned, når rapporten kommer.

Trafikstyrelsens pressemeddelelse, som blev tilbagekaldt kort efter. Illustration: Skærmdump

»Trafikstyrelsen tager den kritik af styrelsen, der rejses i rapporten, til efterretning og vil arbejde målrettet med de anbefalinger, som rapporten indeholder,« lyder det i pressemeddelelsen, som kan læses til højre.

Styrelsen har bekræftet over for Ingeniøren at indholdet af pressemeddelelsen er korrekt - den blev bare udsendt en dag for tidligt.

Kendte til fejl i et år

Selve konklusionen og anbefalingerne fra Havarikommissionen fremgår ikke af den fejludsendte mail. Men noget tyder på, at undersøgelsen blandt andet borer i de manglende fysiske tilsyn fra styrelsen, som Ingeniøren kunne dokumentere i dækningen.

I vores undersøgelse viste det sig nemlig, at Trafikstyrelsen i et år havde kendskab til det problem, som efter al sandsynlighed førte til det nye tilfælde af en løs trailer, men valgte at lukke sagen.

Hvor Storebæltsulykken skyldtes, at operatøren DB Cargo havde misligholdt den lås, som skulle fastgøre traileren, hvormed den kunne blæse af med katastrofale følger, var der nemlig i sidste års hændelse tale om en lås, der virkede som den skulle.

Læs også: Indsats for øget sikkerhed på Storebælt blev syltet i et år

Låsen var udformet sådan, at den skulle give efter for et tilpas hårdt lodret træk, så lommevognen ikke blev ødelagt, hvis man forsøgte at løfte en låst trailer af.

Men DB Cargo opdagede i starten af 2020 ved sin rutinemæssige håndtering, at låsen nogle gange gav efter uden modstand, når traileren blev løftet.

Selskabet indberettede det til Trafikstyrelsen, som indledte en såkaldt inspektionssag, som den lukkede uden indgreb dagen før den nye hændelse 13. januar 2021.

Ni lommevognssager siden Storebæltsulykke

Det har gjort sagen særligt speget, at Trafikstyrelsen samtidig forsøgte at få et meget modvilligt Banedanmark til at lave den undersøgelse af vindforholdene på Storebæltsbroens indflydelse på jernbanesikkerheden, som Havarikommissionen anbefalede i sin rapport om dødsulykken på Storebælt.

Dermed havde Trafikstyrelsen både kendskab til, at der kørte lommevogne som potentielt knap var låste over broen, og at der ikke var lavet en tilbundsgående undersøgelse af, hvilke vindforhold på broen, der kunne løfte en ulåst trailer af en lommevogn.

Alligevel lod styrelsen DB Cargo og eventuelle andre operatører fra ind- og udland køre videre med typen og lukkede sagen efter at have fået forsikringer fra førstnævnte om, at man kunne operere sikkert med vognene.

Trafikstyrelsen tog ikke en eneste gang under sagsarbejdet på fysisk inspektion hos DB Cargo for at undersøge problemet selv eller efterse, om der var procedurer på plads til at håndtere det.

Læs også: Godkendte problematisk lås uden inspektion: Trafikstyrelsen besøgte aldrig DB Cargo

Også selv om Trafikstyrelsen under vores undersøgelse senere kunne oplyse, at der havde været ni lommevognsrelaterede hændelser siden Storebæltsulykken. I seks af sagerne var »der givet oplysninger om, at trailere ikke har været korrekt fastlåste i skamlen«.

Styrelsen har ikke villet svare os på, om den under sin inspektionssag havde sikret sig, at den fik indrapporteret den slags hændelser omgående, eller om de først dukkede op, da den siden kiggede tilbage.

Førte til total stop for lommevogne over Storebælt

Driften med de problematiske låse fortsatte indtil den ny hændelse i starten af sidste år, hvor en bilist slog alarm, da han så en trailer stå og hoppe på en lommevogn under et heftigt blæsevejr på broen.

Da Havarikommissionen gav sig til at undersøge sagen, genopdagede den alt det, som Trafikstyrelsen allerede havde vidst i et år, men ikke reagerede på:

At låsen nemt kunne give efter, at der ikke fandtes EU-regler for lodret træk, og at der havde været adskillige lignende sager.

Læs også: Havarikommission efter nye problemer med trailere: Vi leder efter myndighedskrav til låseeffekt

Havariundersøgerne tøvede ikke: De sendte en advarsel ud i hele EU om den potentielle risiko. På det tidspunkt havde ministeren allerede lukket ned for transport af trailere over Storebælt på lommevogne.

Siden har havariundersøgelsen af hændelsen sidste år været i gang, og forventes altså nu at udkomme i morgen.

Og i modsætning til udlægningen fra transportminister Benny Engelbrecht, som hele tiden har peget på DB Cargo som synderen i sagen, tyder det på, at Trafikstyrelsen også får sin andel af kritikken.

Læs også: Skænderi mellem minister og DB Cargo: Bekymret for, om de tager hændelse seriøst

Vil øge tilsynsindsats markant

Den fejludsendte mail fra Trafikstyrelsen anerkender således, at der »på udvalgte områder kan være behov for at styrke indsatsen for en høj sikkerhed på jernbanen«.

Det drejer sig ifølge pressemeddelelsen i høj grad om den udadvendte aktivitet, som eksperter flere gange har påpeget er stoppet med sikkerhedsrisici til følge.

Læs også: Fik lov at køre videre: Styrelse har kendt til nyt lommevognsproblem i et år

For eksempel ved netop ikke at tage ud og ved selvsyn konstatere alvorligheden af låse-problemet, som DB Cargo indrapporterede.

Læs også: Læs hele interviewet med DB Cargo: »Vi stolede på Banedanmark«

Trafikstyrelsen vil således »øge sin tilsynsindsats markant med henblik på at efterprøve anvendelsen af sikkerhedsledelsessystemerne i den konkrete praksis på jernbanen med både flere anmeldte og uanmeldte tilsyn«.

Og så vil den »generelt øge sin indsats med opnormering af tilsynsmedarbejdere, og der er udvalgt en række områder, hvor der i 2022 vil være en øget tilsynsindsats«.

Vindanalyse viser behov for jævnlige trafikstop hvis trailere er løse

Samtidig skal der gennemføres »målrettede tilsyn med godsvirksomheder« på udvalgte terminaler i for eksempel Padborg, Høje Taastrup og Taulov, for eksempel med fokus på procedurer for læsning af lommevogne.

»På udvalgte områder gennemføres tekniske tilsyn med henblik på at efterprøve, om de krav, som virksomhederne selv stiller til deres materiel, overholdes og giver sikker anvendelse af materiellet,« skriver Trafikstyrelsen også.

Den lover også et såkaldt nabotjek, »hvor andre landes brug af tilsyn på jernbanen undersøges«.

Imens Havarikommissionen har arbejdet, har Banedanmark endelig fået færdiggjort sin analyse af vindrestriktionerne på Storebælt.

Læs også: Efter løs trailer på Storebælt: Nu skal farlige vindforhold på broen gennemanalyseres

Her viser modellering, at hvis en trailer ikke er forsvarligt fastgjort, skal godstrafikken for at undgå risiko for, at den blæser af, standses ved vindhastigheder over 14,2 m/s.

Er Banedanmark nødt til at antage, at ikke alle trailere er fastgjort, som Trafikstyrelsen må have gjort i året før den nye hændelse, ville det kræve sikkerhedsmarginer, hvor godstrafikken i praksis skal standses ved 11-13 m/s.

»Disse vindhastigheder optræder så hyppigt, at det vil få meget store trafikale konsekvenser for både gods- og passagertrafik, hvis der skal indføres grænser, der tager højde for, at gods ikke er forsvarligt fastgjort,« lød det i vindanalysen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Fejludsendt mail afslører kritik af Trafikstyrelsen..." Kan Ingeniøren ikke bare holde sig til det væsentlige i sagen? Mailens indhold er korrekt, Trafikstyrelsen vedstår det, den er bare sendt en dag for tidligt. Selve hændelsen og den ringe opfølgning er rigeligt frygtelig, dateringen af en pressemeddelelse bringer intet nyt til sagen. Kære Ingeniren: Lad være med at jagte klik ved at bruge dumsamrte overskrifter, vær konkret og seriøs. Det føles måske lidt fremmed, men I kan nok vænne jer til det.

 • 50
 • 4

Rent vrøvl. Ja, det er hvad dit input fortjener. Det er aldeles relevant, at "ingeniøren" jagter inkompetente og snorksovende myndigheder i dette "hyggeland". Ingen vil/tør tage ansvar for noget som helst, der kunne kunne påvirke karrieren negativt.

 • 6
 • 3

ligemeget hvad. er det kedeligt at disse 2 offentlige instanser, hvor den ene skal kontrollere den anden har fejlet groft. hvad det så føre til må guderne vide. om trafikstyrelsen og banedanmark prøver at tøre den af på hinanden, ved hjælp af lange tekniske forklaringer føre jo til ingen ting. andet hvem skal holde øje med kontrollanten, der nok indeholder flere medarbejder fra den tidligere fælles etat DSB af gode grunde. de 2 opsplitede selsaber udemærker sig ikke ved høj kvalitet og levering til tiden. heldigvis har de flest jerbane projekt krav om tredje part tilsyn. hvilke krav stiller AS storebælt, som ejer af forbindelse og dermed ansvarlig for drift og sikkerhed?.

 • 1
 • 2

"Låsen var udformet sådan, at den skulle give efter for et tilpas hårdt lodret træk, så lommevognen ikke blev ødelagt, hvis man forsøgte at løfte en låst trailer af."

Det er måske årsag til hele misæren. Hvis DB Cargo døjer med, at kranfolket forsøger at løfte låste trailere er det jo fordi de ikke er klar over om den er låst eller ej. Åbenbart heller ikke når de har sat en trailer op på lommevognen, ved de om den er låst.

Så at sige alle biler, har de de sidste 40-50 år haft en pære der lyser i instrument panélet, hvis en dør ikke er lukket.

Så en synlig rød diode, der lyser når låsen er i indgreb var måske et sted at begynde ?

Keep it simple . . .

\Petter

 • 7
 • 1

I f. eks offshoreindudtrien ville der være totalt stop indtil det er bevist man kan sikre ordentlig. Det kan DB Cargo ikke på nuværende tidspunkt. Måske kunne man bare spænde trailer fast med en synlig kæde i hvert hjørene, nuværende løsning har ligesom vist sig ikke at være sikker nok. Det ville nok ikke være væsentlig mere tidskrævende, da det er nemt at checke.

 • 8
 • 0

En kontakt, en LED pære og et batteri, burde jo kunne holde i årevis, hvis pæren kun lyser når når tappen er låst.

Keep it simple . . .

\Petter

 • 2
 • 1

Overskriften kunne have klaret sig ligegodt uden "fejludsendt", der efter min mening emmer af clickbait, der skal insinuere at det ikke var meningen at undersøgelsen skulle komme til offentlighedens kendskab.

Essensen af rapporten taler ind i en gusten fornemmelse af at bare formalia er fulgt til punkt og prikke må virkeligheden gøre som den vil... Så længe papirerne er udfyldt efter foreskrifterne kan ingen hænges op på noget.

Efter min mening skulle der kort efter storebæltsulykken, da det blev demonstreret hvor mange af låsene der ikke virkede efter hensigten, have været iværksat en struktural ændring af lommevogne med tilhærende godkendelse (umiddelbart baseret på vognenes allerede indbyggede trykluftbremser for nemhedens skyld med en pal der skulle gå i indgreb for at de kunne holde luft).

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten