Fejlfyldte IC4-tog får italienerne til at opgive egen produktion

Ansaldobredas egen hovedfabrik i Pistoia formåede aldrig at levere andet end stærkt forsinkede og uacceptabelt fejlbehæftede IC4-tog til de danske togpassagerer.

Nu er IC4-produktionen ude af Pistoia og i stedet lagt i hænderne på to selvstændige togproducenter, som AnsaldoBreda har været tvunget til at hyre ind som underleverandører for at kunne leve op til DSB's ultimatum fra maj 2008.

Og det har tilsyneladende hjulpet.

Men overflytningen af IC4-produktionen til fabrikkerne i henholdsvis Milano og Verona, er der kommet den savnede dynamik i produktionsprocessen. I hvert fald ifølge DSB.

Statsbanerne overtog i sidste uge det 17. IC4-togsæt, togsæt 23, som efter leveranceplanen først skulle have været leveret med udgangen af februar.

»Ikke nok med, at AnsaldoBreda nu leverer togsættene før lovet. De nyeste togsæt har også markant færre fejl, end vi tidligere oplevede. Det er vi meget tilfredse med, selvom der stadig er fejl på togene, og selvom vi stadig oplever driftsproblemer med IC4,« siger DSB's administrerende direktør, Søren Eriksen.

Han har ligeledes en forhåbning om, at AnsaldoBreda måske også kommer i gang med at levere de lovede tre serieproducerede IC4-tog per måned lidt tidligere end det aftalte, som er ultimo april.

Fejlmængde reduceret med faktor 20

Ifølge IC4-programchef hos DSB, vicedirektør Torben Kronstam, har fabrikkerne i Verona og Milano kapacitet til at producere i alt fire togsæt om måneden, hvilket er ét togsæt mere om måneden end Ansaldobreda er forpligtet til at levere.

»Med en fuldt bemandet produktionslinie og en produktionsbuffer på ét togsæt pr. måned har vi en begrundet forventning om, at Ansaldobreda vil kunne leve op til deres aftale og producere mindst tre serieproducerede togsæt om måneden fra april og fremefter,« siger Torben Kronstam.

Han glæder sig over, at de to nye fabrikker leverer et produkt, som er langt bedre end de 14 togsæt, som DSB hidtil har modtaget fra fabrikken i Pistoia.

»På de togsæt vi har modtaget fra de to nye fabrikker er fejlmængden reduceret med en faktor 20. Kvaliteten af togene er langt højere end det, vi har fået leveret fra Pistoia,« siger Torben Kronstam.

*Hvad er det for fejl, der er blevet færre af? *

»Et eksempel kunne være vinylbelægningen på toiletterne, hvor vi hidtil ofte har fundet fejl i limningerne - denne slags fejl er reduceret væsentligt,« slutter Torben Kronstam.

Status er altså, at italienerne leverer togsæt i den aftalte kvalitet. IC4-togene leveres fortsat med fejl, men det er acceptabelt antal fejl, som harmonerer med den kompensation, som DSB har modtaget i forbindelse med det seneste forlig med Ansaldobreda.

»Vi modificerer togsættene på forskellige måder. Vi indbygger internet i Danmark, ligesom skydetrin og dørluknings-funktionen på de færdige tog ikke har den driftsstabilitet, som vi ønsker. Disse ting bliver derfor udbedret på værkstedet i Århus.

*Hvordan går det IC4-togenes evne til at koble sig sammen med hinanden? *

»Jeg forventer, at de serieproducerede togsæt, vi vil modtage fra april og fremefter, vil blive godkendt af Trafikstyrelsen til at køre i sammenkoblet drift. Vi følger en successiv sammenkoblingsstrategi, hvor vi begynder med at søge godkendelse til at køre med to togsæt sammenkoblet og herefter tre sammenkoblede togsæt.

*Hvornår forventer du, at sammenkoblede IC4-togsæt vil blive sat i drift mellem landsdelene? *

»Det kommer efter planen til at ske efter sommerferien.«

*Hvordan går det med produktionen af IC2? *

»Det første typetog er ved at blive produceret i Pistoia. Derefter skal AansaldoBreda foretage en række typetest, der skal verificere togets funktionalitet. Det vil foregå i Italien. Ifølge planen vil dette tog blive transporteret til Danmark for resterende typetest om integration med dansk infrastruktur, radio, ATC mv. AansaldoBreda forventer, at vi kan se toget i Danmark primo 2011.«

Det sidste af de i alt 83 bestilte IC4-togsæt vil efter planen blive overdraget til DSB i 3. kvartal 2012.

Emner : Tog
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

At Ansaldobreda er nødt til at flytte produktion ud af egen virksomhed for at levere en mere fejlfri end deres egen produktion siger desværre alt om bla. AB's kvalitetskontrol og produktion...

 • 0
 • 0

Hvad var egentlig den oprindelige plan for, hvornår det første IC4 skulle have været leveret ? Og hvornår skulle det så have været i drift ?

DSB er ikke meget for, at sætte antal på de dage eller uger eller måneder eller år, som togene reelt er forsinket.

Hvornår forventes IC4 egentlig at være i fuldt godkendt og i fuld drift nu ?

Hvornår forventes de at skulle udskiftes til en ny IC ? Og vil det i så fald atter være diesel eller vil det være el? Er der taget højde for fremtidig koordinering mellem indkøb af tog og elektrificering af skinnenettet ?

 • 0
 • 0

...er udset til at lave metro København ????

Ja, men som nyhederne og Google nærmest flyder over med, så gør de åbenbart et fantastisk godt arbejde.

Jeg forsvarer dem ikke, men er snarere imponeret over, hvor dygtige de er til at levere vores Metro-togsæt, når man sammenligner det med kvaliteten fra IC4-togsættene.

 • 0
 • 0

Jeg forsvarer dem ikke, men er snarere imponeret over, hvor dygtige de er til at levere vores Metro-togsæt, når man sammenligner det med kvaliteten fra IC4-togsættene.

Så vidt jeg husker er metroen bygget af Aansaldo-delen og IC4 er forsøgt bygget på den gamle Breda-fabrik

 • 0
 • 0

Ja, det er utroligt hvad lobbyisme kan gøre - de burde aldrig ha' haft lov til at bygge de tog, men det er jo desværre bestemt af politikere fremfor ingeniører... :(

 • 0
 • 0

hvorfor kan dansk industri ikke lave den danske infrastruktur ??

selvflg kan vi ikke lave alt. og er førende inden for mange områder.

politikerne burde være innovative og tænke mere langsigtet.

lidt sært kommunale folk kan demonstrere for flere kr i lønningsposen og så får de det,

mens værfter osv lukker uden ret meget politisk handling. ende med flov smag i munden. og lade alt ende på udenlandske hænder.

der er brug for så mange ting i DANMARK så lad os se få skabt arbejdspladser og . få landet på fode igen.

forslag til produktion mekanisk/eldrevene kabinecykler,forestiller mig man kan trække en fjeder op som i en gl dags legetøjs bil og den så kan trækkes op hver gang man skal bremse. samt alm batteri og motor. så man ikke er totalt afhængig af strømmen men kan trække fjederen op via pedaler som så kan bruges til den ekstra medvind når der er brug for det. eller blot slå det fra og cykle.

energihuse, combihuse med produktion af biogas forestiller mig små huse der har vindmølle biogas solceller og jordvarme osv.kombineret, så det ene støtter det andet. sådan et hus må kunne bygges på under 10m2 og placeres over alt. lede ens fækalier og organiske affald ind i og tappe gas og tørre / frysetørrer , rest produktet og anvende det til jordforbedring eller brænde det af. i systemet alt efter hvad der er behov for. det vil give gevinst ved ikke skal transportere vores affald gennem flere km rør og havne på rensningsanlæg, løsning der skærer dybe sår igennem vores undergrund og forurener grundvandet når der uvægerligt opstår lækager på spildevandsrørene, oversvømmelser osv.

kan ikke være rigtigt at alt vi skal have i dk skal snart være made in china,

 • 0
 • 0

med 10 års forsinkelse ved jeg ikke om man skal være glad eller trist over at vi så heller ikke denne gang kan se frem til at få elektrificeret banerne.

 • 0
 • 0

Som hyppig togpassager og som delejer af DSB, er jeg godt tilfreds med, at AnsaldoBreda tilsyneladende leverer efter planen og koncentrerer sig om at få masseproduktionen i gang fremfor at bygge flere håndbyggede tog. Flere tog betyder, at vi kan sige farvel til de sidste blå vogne, få flere afgange og større kapacitet. Men jeg savner et par oplysninger: Hvornår forventes vi at få sammenkobling og adskillelse i drift? Det er væsentligt for GTA-planen, at f.ex. et IC4 fra Frederikshavn kan kobles sammen med et IR4 i Fredericia og fortsætte som ét tog til København. Hvornår planlægges godkendelse til 200 km/t? De nuværende 160 km/t medfører både forøgede køretider og reduceret kapacitet.

 • 0
 • 0

hvorfor kan dansk industri ikke lave den danske infrastruktur ??

selvflg kan vi ikke lave alt. og er førende inden for mange områder.

politikerne burde være innovative og tænke mere langsigtet.

lidt sært kommunale folk kan demonstrere for flere kr i lønningsposen og så får de det,

mens værfter osv lukker uden ret meget politisk handling. ende med flov smag i munden. og lade alt ende på udenlandske hænder.

der er brug for så mange ting i DANMARK så lad os se få skabt arbejdspladser og . få landet på fode igen. (...)

Fordi det er:

1) Ulovligt jf. EU's udbudsregler, og 2) Ikke økonomisk rationelt.

Hvis Danmark skulle producere alle de produkter, som vi selv forbruger, så ville vi ikke være et kapitalistisk vidunderland, men snarere Nordkorea.

Dette indså David Ricardo allerede i 1817 (http://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_a...), så det burde være klart for enhver. :)

Det er en dum ide at forære danske virksomheder alle udbud over én kam, da det mest af alt svarer til at tisse i bukserne for at holde varmen.

 • 0
 • 0

Hvornår forventes vi at få sammenkobling og adskillelse i drift? Det er væsentligt for GTA-planen, at f.ex. et IC4 fra Frederikshavn kan kobles sammen med et IR4 i Fredericia og fortsætte som ét tog til København.

hvis det er en del af GTA planen kommer det ALDRIG til at ske.

IC3/IR4 har en anden koblings type end IC4.

det er nemmest at se på at IC4 har kontakt kassen på toppen af kobling, hvor den på IC3/IR4 sider på siden af dem.

Men det har heller aldrig være planen.

 • 0
 • 0

[quote]Hvornår forventes vi at få sammenkobling og adskillelse i drift? Det er væsentligt for GTA-planen, at f.ex. et IC4 fra Frederikshavn kan kobles sammen med et IR4 i Fredericia og fortsætte som ét tog til København.

hvis det er en del af GTA planen kommer det ALDRIG til at ske.

IC3/IR4 har en anden koblings type end IC4.

det er nemmest at se på at IC4 har kontakt kassen på toppen af kobling, hvor den på IC3/IR4 sider på siden af dem.

Men det har heller aldrig være planen. [/quote]

I september 2008 spurgte jeg DSB om det, og fik flg. svar fra DSB:

"Det er meningen at IC4 på sigt skal kunne sammenkobles med IR4 og IC3, som vi i dag kender fra InterCitytrafikken og regionaltogstrafikken."

 • 0
 • 0

I september 2008 spurgte jeg DSB om det, og fik flg. svar fra DSB:

"Det er meningen at IC4 på sigt skal kunne sammenkobles med IR4 og IC3, som vi i dag kender fra InterCitytrafikken og regionaltogstrafikken."

Der tror jeg den ansatte hos DSB har bundet dig noget på ærmet eller ikke selv vidst hvad han talte om... Så vidt jeg har forstået, så skal der indsættes IC4 på langt de fleste af de løb, som i dag køres med IC3, således at disse kan frigøres til regionaltrafikken. De to togtyper skal slet ikke køre de samme forbindelser. At der ikke findes en elektrisk variant af IC4 betyder jo så også, at de togsæt som skal kobles på mellem kbh og fredericia alle sammen bliver diesel-drevne. Det vil sandsynligvis medføre endnu større grad af dieseldrift under ledningerne... Og i øvrigt at Sønderborg-togene må køre i selvstændige løb over Sjælland og Fyn og fortsat med materiel (IR4) der er konstrueret som regionaltog (mindre komfort).

Mvh. MM

 • 0
 • 0

Hvorfor er underleverandørernes navne ikke nævnt? Burde de ikke have lidt credit? og kunne vi interesserede ikke få sådan noget oplyst?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten