Fejlbehæftede personsøgere koster menneskeliv på hospitalerne

De ansatte på de danske hospitaler oplever mange gange problemer med alarm- og telefonsystemer, og i omkring fem procent af tilfældene har det haft alvorlige konsekvenser.

Det er sket 138 gange fra 2007 til 2010, at kommunikationen har svigtet, og seks gange har patienter oplevet "katastrofal" eller "betydelig" skade, viser en intern rapport fra Region Hovedstadens Enhed for Patientsikkerhed.

Mange af problemerne opstår, når der er fejl på opkaldet til de personsøgere, de såkaldte 'hylere', som læger og sygeplejersker i akut-teams bærer. Det er sket 39 gange, fremgår det af rapporten.

»Hovedparten af rapporterne omhandler tilfælde, hvor en enkelt, og i nogle tilfælde flere personsøgere samtidig ikke har virket - oftest i forbindelse med alarmering af udrykningshold til for eksempel hjertestop eller akut kejsersnit, eller ved behov for assistance fra vagthavende læge eller sygeplejerske,« står der i rapporten, der har titlen 'Utilsigtede hændelser med telefonsystemer'.

De tre primære grunde til, at personsøgerne har svigtet, angives til at være intermitterende defekt på personsøgerne, defekter på de telefoner, som bruges til at kalde personsøgerne, og dårlig dækning for personsøgere nogle steder på hospitalet.

»"Hyler-systemet" er slidt ned, og vi har alt for mange situationer, hvor medarbejderne ikke får det kald, vi sender af sted,« siger Torben Mogensen, sygehusdirektør på Hvidovre Hospital, til DR Nyheder.

Fejl på grund af strømsvigt

En stor del af fejlene er også sket, da it- og telefonsystemerne brød sammen på grund af strømsvigt.

»Problemerne rapporteres at opstå, når nødstrømmen er utilstrækkelig - enten som følge af defekt eller manglende kapacitet af nødgenerator, eller som følge af kommunikationssystemernes manglende opkobling til nødstrøm,« fremgår det af rapporten.

På Hvidovre Hospital oplever man hver femte gang, en alarm bliver afsendt, at der er noget galt med teknikken. Svend Hartling, der er koncerndirektør i Region Hovedstaden, kalder ifølge DR Nyheder situationen for 'helt uholdbar'.

»Jeg tror, at alle hospitaler indimellem oplever situationer med personsøgere, der ikke fungerer. Derfor er det vigtigt med indøvede nødprocedurer,« siger han og fortsætter:

»Det er ekstremt kritisk, når systemet ikke fungerer. Ét hjertestop, hvor hylersystemet ikke virker, er ét for meget.«

Han håber, at de nye IP-telefoner, som skal afløse personsøgerne i år, kan være med til at nedbringe antallet af fejl.

Dokumentation

Se rapporten her