Fejl i vandanalyser fra søer og vandløb er fortsat ikke fundet

Fejlen fra ALS betyder, at prøver fra 581 vandløbsstationer, 289 søstationer og 7 drænvandsstationer fra januar 2016 til og med marts 2017 er forkerte. De udgør samlet 9962 TN-prøver (total-kvælstof) og 8683 TP-prøver (fosfor). Illustration: Tomasz Sienicki/Wikicommons

Det er uvist, om analyserne af kvælstof og total fosfor i vandprøver fra søer, vandløb og danske farvande gennem de seneste år har været fejlagtige, fordi laboratorierne har anvendt forkerte analysemetoder.

Lige nu er DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet på vegne af Miljøstyrelsen i gang med at gennemgå de analysemetoder, som de eksterne laboratorier har anvendt i perioden 2010 til 2017.

Egentlig skulle det såkaldte serviceeftersyn have været færdigt nu. Men Aarhus Universitet har vurderet, at der er behov for yderligere undersøgelser, skriver ministeren til Folketingets miljø- og fødevareudvalg: Eksperterne ønsker at ’inddrage data fra november og december måned 2017’, ligesom forskerne mener, at det skal en ’second opinion’ af dataanalyser til.
Det betyder, at Miljøstyrelsen først bliver klar med evalueringen af serviceeftersynet i februar 2018.

Samtidig er man ved at undersøge, om der er behov for at ændre analyserne.

Laboratorium overså metode-ændring

Serviceeftersynet kommer efter, at styrelsen i marts i år opdagede, at laboratoriet ALS Danmark A/S i Humlebæk gennem 15 måneder havde anvendt forkerte analysemetoder til at undersøge indholdet af total fosfor og kvælstof i vandprøver fra danske søer og vandløb.

Læs også: Miljøstyrelsen: God forklaring på forsinket vandmiljørapport

Fejlen har betydet, at alle vandprøver fra det første år med den nye landbrugsreform er gået tabt.

DCE er i gang med at finde ud af, hvordan man kan korrigere for den fejl, som også betyder, at indrapporteringen af de korrekte tal for vandmiljøet til EU-systemet er forsinket.
Undervejs i serviceeftersynet har man fået oplysninger, der tyder på, at der også er fejl i analyserne af ferskvand fra 2012-2014 og måske de marine vandprøver.

Analysemetode var godkendt

ALS havde tidligere haft analyseopgaven, og laboratoriet overtog 1. januar 2015 igen analyseopgaven uden at opdage, at metoden var ændret.

Læs også: Usædvanlig ekstra-kontrol afslørede graverende fejl i fosfor- og kvælstofprøver

Fejlen blev opdaget, fordi styrelsen i forbindelse med overgangen til nyt laboratorium bad den tidligere leverandør foretage ’ekstraordinær supplerende kontrol’ for en sikkerhedsskyld. Og der var forskel på laboratoriernes resultater.

Det mærkeværdige ved sagen var dog, at Danak - det nationale akkrediteringsorgan i Danmark – havde godkendt ALS' metodebrug for vandprøverne, så analyserapporterne var påført Danaks akkrediteringsstempel.

Det var blandt andet derfor, at der gik så lang tid, før Miljøstyrelsen gjorde yderligere ved sagen.

Workshop om marginal kvælstofsudvaskning

Ved siden af de fejlagtige og forsinkede vandprøver er der fornyligt opstået en ny diskussion af det talmæssige grundlag for, hvad landbrugspakken betyder for kvælstofsudvaskningen.

Læs også: Slagsmålet om landbrugspakken: Videnskabsredaktør giver svarene

Den 1. marts 2018 holder Aarhus Universitet en workshop om ’marginal udvaskning’ af kvælstof fra landbrugsjord. Begrebet dækker over, hvor stor en del af det ekstra kvælstof, som landbrugsjorden får tilført, der vaskes ud.

Workshoppen bliver streamet på nettet, og man kan stille spørgsmål til forskerne både via mail og sms.

Emner : Vandmiljø
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når man skifter analysemetode plejer man at validere den gamle og den nye metode overfor hinanden, da resultaterne ellers ikke kan sammenlignes. Man går fra en analysemetode til en anden og resultaterne skal da gerne være sammenlignelige, hvis man ellers måler på det samme stof/materiale. Og det bør jo ikke medføre, at man mister resultaterne fra alle tidligere prøver. Kvalitetssikring i henhold til iSO xxxxx? Nogen må have meget røde ører for noget er helt helt galt her. Måske skulle man overveje at genindføre kopier af resultaterne på papir!!!

 • 5
 • 0

Nogen må have meget røde ører for noget er helt helt galt her. Måske skulle man overveje at genindføre kopier af resultaterne på papir!!!

- og ikke kun 'her'! Uddrag fra læserindlæg i Weekendavisen fra sidste fredag:

Mange hospitaler printer blodprøver, vævsprøver fra kræftpatienter, skanninger og meget andet ud på papir, fordi prøvesvar forsvinder i Sundhedsplatformen. Meldingerne er ens over hele linjen: Vi kan ikke stole på Sundhedsplatformen! Patienter indkaldes ikke i tide eller slet ikke. For kræft- og hjertepatienter og andre patienter med livstruende sygdomme kan det betyde død på ventelisten (der er desværre flere eksempler på, at det er sket)...

 • 3
 • 1

Kunne man forestille sig at korrektionsberegningerne er gennemført, men viser så ufordelagtige resultater, at man knokler for at finde tal der kan præsenteres for EU og folketinget uden at regeringens strategier må kasseres?

 • 3
 • 1

Det er rene spekulationer, uden indhold. Fejlen blev sat i værk i en rød regeringstid da den nye metode blev valgt.

Grunden fortaber sig i statens og dens institutioners nyerhvervede hemmelighedskræmmeri. Ellers stod det klart hvem der besluttede at alt skulle laves på en anden måde end mange andre EU-lande.

Der er ingen af politikerne der har haft fantasi og viden om hvad der foregår i styrelserne, der er i hvert tilfælde ingen politiker der har turdet række hånden op for at stille nogle "dumme" spørgsmål. Der har ikke været nogen der har haft viden eller evnerne dertil. Hvor mange politikere har en naturvidenskabelig baggrund? Eller blot forståelsen? Skuden sejler for fuld kraft og broen er rømmet!

 • 1
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten