Fejl i næsten halvdelen af energimærker til nye huse

Flere års indsats for at udrydde fejl i energimærker til boliger ser ud til at bære frugt – bare ikke når det gælder energimærker til nybyggede huse. Det viser Energistyrelsens årlige kvalitetskontrol af energimærker.

Styrelsen tjekkede i alt 152 ud af de omkring 69.000 energimærkninger, der blev udført i 2017. Og når man ser på eksisterende bygninger, er der nu ‘kun’ 21 procent af husene, der får et forkert energimærke. Det er en forbedring ift. 2016, hvor 31 procent fik forkert energimærke.

Fejl i 44 procent af nye huse

Men når man ser på energimærkning af nye huse, er udviklingen diametralt modsat. I 2016 var der således ‘kun’ 35 procent, der fik forkert energimærke. I 2017 var der fejl i 15 ud af 34 tjekkede energimærker – svarende til 44 procent.

»I nye bygninger skyldes et forkert tildelt energimærke ofte, at isoleringen af bygningens tekniske installationer ikke er registreret korrekt. Da energimærkningsskalaen er trinvis, vil nogle mærker ligge tæt på grænsen til et andet mærke, og kan derfor med meget få vurderingsmæssige skøn skifte placering på skalaen,« skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse om kvalitetskontrollen.

Forkert energimærke kan koste sælger dyrt

Fejl i energimærket kan potentielt koste hussælgere dyrt. Tidligere undersøgelser fra Statens Byggeforskningsinstitut og Dansk Byggeri har nemlig vist, at energimærker spiller ind på husets salgspris. Især hvis det ligger uden for hovedstadsområdet. Om det er mærkningen alene, eller de fysiske forbedringer – eksempelvis nye vinduer, nyt varmesystem, etc. – der spiller ind på prisen er imidlertid svært at sige.

Læs også: Fejl i hvert tredje energimærke koster huskøbere dyrt

Nye tiltag på vej

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) lover, at både politikere og myndigheder arbejder videre på at få fejlprocenten endnu længere ned.

Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet har branchen været samlet til tre heldagsmøder i foråret 2018, hvor det blev diskuteret, hvordan energimærkningsordningen kan forbedres. På baggrund af samarbejdet med branchen vil ministeren melde større ændringer af energimærket ud inden udgangen af 2018, så energimærket i endnu højere grad understøtter boligmarkedet og fremmer energibesparelser.

Læs også: Styrelses kritik af energikonsulenter hviler på tvivlsom statistik

Der vil i den kommende tid være et særligt fokus på energimærkningen af nye huse.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Tror ganske få bruger energi mærkning . Selv ejendoms mægler siger de ikke giver korrekt indtryk af hvad det koster i energi.

 • 7
 • 0

Hvorfor er det komplet uinteressant, hvad der rent faktisk er brugt af energi dokumenteret gennem flere år i et hus til salg i stedet for en teoretisk beregning?

 • 9
 • 1

Hvorfor er det komplet uinteressant, hvad der rent faktisk er brugt af energi dokumenteret gennem flere år i et hus til salg i stedet for en teoretisk beregning?

Det burde faktisk indgå i rapporten, hvis det kendes med rimelig nøjagtighed, samt en vurdering af afvigelsen fra det beregnede. Det gør ikke noget hvis konsulenterne bliver udfordret lidt ud over at taste tal ind i deres program. Selvfølgelig giver deres opmålinger og programmet en vis basis, men der er stadig mange usikkerheder for lidt ældre huse og åbenbart også for nye.

 • 6
 • 2

Ja artiklen angiver energimærkningen på nye huse er fejlbehæftet. På mit gamle hus 1941 var den direkte ubrugelig. jeg havde brugt min brændeovn som primær opvarmning, og brugte kun mit oliefyr til at varme brugsvand og lave gulvvarme på badeværelset. årligt olie forbrug 700-800liter Men i energimærkningen kunne KUN laves så oliefyret stod som primær opvarmning og så havde mit hus teoretisk en udgift på over 20.000 Energimærkning = ubrugeligt og spild af penge ved hussalg. Men da det er lovpligtigt kan det KUN anbefales at kigge sig omkring og købe den billigste ydelse, så der undgås pengespild

 • 7
 • 1

69000 årlige rapporter koster i omegnen af 300-400 millioner kr for danske husejere - efter skat. For de penge får man absolut ingenting andet end et automatisk genereret dokument baseret på tal fra BBR. Hvis man printer det ud vil der være i omegnen af 1 million A4 ark som tilsammen vejer ca 5 tons. For de samme penge kunne hver af de 69000 boligejere købe ca 125 m2 isolering (20cm) og lægge på loftet.

 • 12
 • 0

..når de ikke bliver straffet, der er påtale hvilket er helt harmløst, der burde i det mindste være smileyordning så der er konsekvenser man kan føle på når regeringen er for vattede til at gøre noget ved det!

 • 2
 • 0

Hvorfor skal det opdeles i mærker? Ville det ikke række at opgive det i årlig energi og årlig energi/m2. Det virker fjollet at man er blevet nød til at opfinde A+ og A++ osv. Helt absurd bliver det, når man sætter faktorer på energien afhængigt af hvordan den er frembragt. Tænk hvis et hus med almindelige elradiatorer købte grøn strøm, som nogle leverandører sælger.

 • 5
 • 2

Præmisen for energimærker er jo at man energimærker bygningen og ikke bygningsejeren.

Det kan virke fjollet som Brian Jacobsen skriver, at energimærkningen af hans hus blev udført med olie som hovedopvarmningskilde. I min bygning derhjemme har vi brændeovn som bruges flittigt, men den tæller heller ikke med da den ikke er fast opvarmning. Dette ud fra devisen at det kan godt være at jeg har lyst til at stå og kløve træ for at have noget til at varme op med - men det er jo ikke sikkert at den næste ejer har lyst til det.

På samme måde er det også med indetemperaturen - den sættes jo fast til 20oC om vinteren; jeg tænker at det er der vist ikke mange der har. 20oC om vinteren kræver næsten lange bukser, skjorte, vest og jakke for at den temperatur er behagelig. Men ved at sætte alle bygninger til 20oC i indetemperatur opnås at bygningerne kan sammenlignes - og det er formålet med energimærkningen. Det er ikke, og har aldrig været så vidt jeg ved, meningen at man skal kunne sige noget om det reelle energiforbrug.

Hvis man vil "kloge" sig på energiforbrug i bygninger baseret på data fra energimærkningsordningen kan jeg anbefale at tage udgangspunkt i de datafiler som energikonsulenten (med de evt. fejl og mangler der måtte være) så fintune inddata jf. proceduren beskrevet i https://www.innobyg.dk/blogs/udviklingspro... (en udemærket vejledning som jeg havde lejlighed til at levere inddata til). Så kan der faktisk komme noget retvisende ud af det.

/Claus (Som ikke er energikonsulent, men som har udført mange energirammeberegninger)

 • 10
 • 0

Jeg har skrevet til ministeren og bedt om nedlæggelse. Det vil han ikke. Der er jo dejligt mange bureaukrater beskæftiget med dette cirkus. At der er fejl i nye huse undrer da ikke. Det er også helt unødvendigt i da ger der krav om en udvidet nergiramme beregning for nye huse - dette er langt mere omfattend eog værdifuldt en den random generator der deler mærker ud. Jeg har også klaget til ministeren over enkelte mærker, der er alvorligt forkerte. Det afvises jeg har ikke aktindsigt når jeg ikke er personligt involveret! Vorherre bevares. Dette er noget vrøvl mærkerne er offentligt tilgængelige og dette er bare jurist speech for det gider vi ikke have med at gøre. Hvornår sker der et oprør? Dette er en hån mod alle fagfæller og ærlige mennesker. En enkelt sag indeholdt en bemærkning om at mærket ikke svarede tild et faktsike forbrug. Det hånede energikonsulenten bare og sagde at brugeren anvendte huset helt forkert. Vi lader den lige stå lidt.

 • 3
 • 0

Selvfølgelig kunne ordningen blive bedre, jeg har selv en ønskeliste med forslag til forbedringer og forenklinger som jeg ikke vil trætte med. Men syntes det giver god mening med energimærkning af huset, så man sådan Ca. kan se hvad man kan forvente i årlige udgifter til opvarmning, hvis man bruger hovedvarmekilden. Teoretisk beregnet godt nok, men det er da bedre end et oplyst forbrug fra en mand som næsten kun har brugt brændeovn, som den næste familie måske ikke har lyst til. Typisk bruger jeg nok 6 timer på at lave et energimærke på et enfamiliehus. Vi har på job til en eksamen prøvet at lave et energimærke på det samme hus, rigtigt grundigt og kommet frem til forskellige 2 bogstaver lige ved siden af hinanden, men ikke det samme. Der skal nogen gange meget lidt til for at energimærket hopper et bogstav, fx kan man vurdere forskelligt på gulvisolering i et gammelt hus, eller vurdere lidt forskelligt på virknings graden på en gaskedel. I nye huse tror jeg de største fejlkilder er forkerte U-værdiberegninger. Usikkerheder omkring virknings grader på ventilationsanlæg og varmepumper. Overtemperaturberegninger som tager tid hvis de skal laves rigtigt tager meget tid de påvirker også mærket. Den med rørisoleringen må da være en mindre ting.

 • 1
 • 0

Enig, ordningen er en gang teoretisk skrivebordsarbejde, hvis primære værdi er at en stribe af venner kan får snablen ned i husejernes lommer.

Des før den kan nedlægges, des bedre, og lad så ellers tilstandsrapporten objektivt beskrive konstaterede isoleringstykkelser, rudetyper mv - men uden at det skal udmønte sig i et dybt tåbeligt "mærke".

Jeg har tidligere skrevet om et eksempel for det hus min datter og svigersøn har købt, som understreger at det er en stor farce:

https://ing.dk/artikel/kommentar-energimae...

Det eneste positive ved denne dybt latterlige ordning må siges at være at de, som konsekvens af det dårlige energimærke, anslået vel har sparet en kvart million ved ikke at være beriget med dyrere fjernvarme.

At vi så også har fundet en række fejl i elinstallationerne er en helt anden sag, som kan gøre en ret betænkelig ved at sælger også skal bruge en masse penge på endnu en værdiløs ordning.

 • 3
 • 0

I henhold til gældende EU-direktiv for energimærkning af ejendomme skal energimærkningen være letforståelig. Den danske energimærkning er snarere uforståelig. Det er jo helt fint, at man for sammenlignelighedens skyld laver en beregning af det energiforbrug, der teoretisk skal bruges til opvarmning af en ejendom forudsat standardbetingelser om inde- og udetemperaturer, antal beboere m.m. Det giver jo mulighed for at sammenligne, hvor effektiv klimaskærmen er i den enkelte ejendom. Det går imidlertid helt galt, når man introducerer energifaktorer afhængig af hvilken opvarmningsform, der anvendes. Der anvendes energifaktorer på 1,0 for olie, 2,5 for el og 0,8 for fjernvarme. Det indebærer f.eks., at præcist det samme hus får energimærket F, hvis der anvendes el til opvarmning, og C hvis det varmes op med olie. Ifølge Energi og klimaministeren er et vigtigt led i den grønne omstilling, at energiforsyningen i væsentligt omfang omstilles til vedvarende energi- vind – sol -m.m. og væk fra fossile brændstoffer. I henhold til Energistyrelsen blev der i 2015 udledt 202 gCO2/kWh fra el mod 266 gCO2/kWh for olie. Så omstilling fra olie til el er vigtig. Hvis man kører el-bil, forsynes man jo både med lavere afgifter og glorie. Hvis man opvarmer med el, straffes man med et dårligt energimærke og i konsekvens heraf en lavere salgspris for huset. Ja, her røg det letforståelige for mig!

 • 5
 • 0

Det indebærer f.eks., at præcist det samme hus får energimærket F, hvis der anvendes el til opvarmning, og C hvis det varmes op med olie.

Præcis.

På den konto sparede min datter og svigersøn en kvart million - men så er deres varmeregning til gengæld også omkring 5.000 kr lavere om året, end hvis de havde mafiavarme.

Hvis man opvarmer med el, straffes man med et dårligt energimærke og i konsekvens heraf en lavere salgspris for huset. Ja, her røg det letforståelige for mig!

Ja er det ikke et dejligt tag-selv-bord fjernvarmemafiaen har fået sig der - at det så er miljøet der betaler prisen, det kerer de sig så mindre om.

 • 3
 • 1

Et hus med fjernvarme har i energimærket kun 80% af det reelle varmeforbrug. Men da fjernvarmeværket kræver betaling for 100%, hvordan regnes så varmeudgiften ud for sådan et hus? Bliver fjernvarmen så 25% dyrere, så prisen svarer til det virkelige forbrug. Du kan også tage et hus opvarmet med varmepumpe, det giver også nogle mærkelige beregninger.

 • 3
 • 1

Et hus med fjernvarme har i energimærket kun 80% af det reelle varmeforbrug. Men da fjernvarmeværket kræver betaling for 100%, hvordan regnes så varmeudgiften ud for sådan et hus? Bliver fjernvarmen så 25% dyrere, så prisen svarer til det virkelige forbrug. Du kan også tage et hus opvarmet med varmepumpe, det giver også nogle mærkelige beregninger.

Svend.

Ingeniør der projekterer hus i fjernvarmeregi sparer på isolering, da hus stadigvæk kan opfylde energiramme da energifaktor 0,8 er indover, ( legetimt forbrug bliver højere end energiramme foreskriver ).

Er ovenstående rigtigt, eller er jeg total forvirret ?

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten