Fejl i Mars-sondes landingsben

NASAs seneste sonde, Mars Polar Lander, gik formodentlig tabt, da dens motor lukkede ned for tidligt. Det har resulteret i, at sonden til 1,1 milliarder kroner er blevet smadret mod Marsoverfladen. Det er konklusionen fra den undersøgelseskommission, der har efterforsket uheldet.

I en 154 siders rapport, der blev offentliggjort i går, angives dette som den mest sandsynlig forklaring på, at sonden forsvandt uden spor under landingen på Mars den 3. december sidste år.

  • Med den totale mangel på data fra sonden og uden et eneste svar i de mange forsøg på at komme i kontakt med den, var det ikke muligt at fastslå en sikker årsager til uheldet, siges det i rapporten.

Alligevel har undersøgelseskommissionen sat en for tidlig slukning af landingsmotoren øverst på listen over mulige forklaringer. Der tales om overbevisende tegn på fejlagtige signaler fra sondens landingsben under nedstigningen. Disse menes at have fået sondens landingssensorer til at tro, at sonden var landet sikkert på Marsoverfladen, hvorefter computeren slukkede for motoren på et tidspunkt, hvor den faktisk befandt sig 40 meter over overfladen.

Herefter er Mars Polar Lander faldet det sidste stykke ned med en hastighed på 22 meter i sekundet, cirka 10 gange hurtigere end ved den planlagte landing, hvorefter den er blevet smadret mod overfladen. Ifølge rapporten burde fejlen have været fundet ved ekstra afprøvninger inden opsendelsen.

Selvom den mest sandsynlige fejl er den for tidlige slukning af landingsmotoren, burde softwaren ifølge rapporten have været designet til at forhindre dette. Afprøvningerne inden opsendelsen burde have vist, at der var et problem med de fejlagtige signaler. Lockheed Martin, som byggede Mars Polar Lander, havde gennemført en afprøvning af hele systemet, men på det tidspunkt var kablerne til landingssensorerne ikke placeret på den endelige måde. Derfor blev der ikke opdaget noget fejlsignal under afprøvningen, og da kablernes placering var blevet ændret, blev testen aldrig gentaget.

Afprøvningen af systemet på 2001 landeren, som er bygget præcist som Mars Polar Lander, viste, at i fire ud af fem tilfælde blev motoren slukket, når landingsbenene blev foldet ud.

For de to Marsmikroprober, Scott & Amundsen, konkluderer rapporten, at de blev sendt afsted, inden de var tilstrækkeligt afprøvet eller helt færdige. Rapporten kan ikke pege på nogen primær fejlkilde for Scott & Amundsen. De kan have hoppet på overfladen, fået fejl i elektronikken, batteriet eller være landet på siden, så deres antenner ikke fungerede.

Undersøgelseskommissionen under ledelse af John Casani, tidligere projektleder på Jet Propulsion Laboratory, giver 22 anbefalinger som resultat af undersøgelserne. Blandt andet bedre styring af kontraktorerne, flere afprøvninger af flight-udstyret og mindre overarbejde på projektet. Kommissionen fandt, at Mars Polar Lander teamet på 10 mand var stresset og under et stort pres for at følge tidsplanen og holde sig indenfor budgettet. En 60-timers arbejdsuge var almindeligt, og enkelte havde 80-timers uger.

En anden del af rapporten giver 23 anbefalinger til fremtidige Mars projekter, heriblandt brugen af bedre kommunikationsudstyr for at kunne følge sonderne hele vejen ned, ændringer i design af styreraketter, varmesystemer, software og basisstrukturer på de fremtidige sonder.

I en anden rapport fra en gruppe ledet af Thomas Young, der er sat til at undersøge hele NASAs Marsprogram, hedder det:

  • Mars Polar Lander og Mars Climate Orbiter havde utilstrækkelige ressourcer til at nå målene. Presset for at overholde budgettet og tidsplanen resulterede i, at der blev taget større risici, og der blev gået på kompromis med almindelig sund ingeniør- og design praksis.

Som resultat af de to rapporter meddelte NASAs programdirektør for rumforskning i går tirsdag, at Mars 2001 landingen definitivt er blevet aflyst. Noget som har været ventet længe. Endvidere ændres der på hele ledelsen af NASAs Mars-program, og Scott Hubbard er udpeget som ny direktør for programmet.