Fejl i måler gjorde H. C Andersens Boulevard til partikelbombe

Målefejlen i partikelforureningen over København skyldtes et enkelt måleinstrument, som viste forkert igennem flere måneder, før Danmarks Miljøundersøgelser opdagede det.

»Vi har måttet kassere målinger fra H. C. Andersens Boulevard over en periode på otte måneder i 2009. Instrumentet, et såkaldt SM200, målte forkert, fordi det har stået og drevet, og vi opdagede det simpelthen ikke. Det var uheldigt, at det lige var det instrument, som står på H. C. Andersens Boulevard,« fortæller forskningschef Lars Moseholm, Danmarks Miljøundersøgelser.

Han hæfter sig imidlertid med, at DMU har flere andre parallelle målinger, der alligevel gør det muligt at give et godt estimat af de faktiske forureningsniveauer i byen. Fejlen blev opdaget ved at sammenligne med de andre målinger. Efterfølgende blev instrumentet tjekket, og derpå blev alle instrumenter i landet af samme type tjekket for at sikre, at der ikke var en generel fejl.

Partikel-måleapparatet SM200, som drillede DMU og irriterede Miljøministeren. (Foto: Opsis) Illustration: Opsis

»Når vi sammenligner niveauet 2006, 2007 og 2008, så viser det 41 mikrogram per kubikmeter i 2006, faldende til 39 i 2007 og 33 i 2008. Forskellen på de 39 og de 33 giver de 15 procents fejl, der er tale om,« siger han.

Den fejlende måling er altså kun én blandt mange på H. C. Andersens Boulevard. Og alle resultaterne er endnu ikke færdigkontrollerede.

»Rent faktisk er der tale om et fald i partikelforurening på H. C. Andersens Boulevard. Samtidig kan vi se på vores sporstofanalyser for de forskellige støvfraktioner, der hvirvles op, at der er meget, der tyder på, at det har haft en positiv effekt på forureningen, at der blev lagt ny asfalt på H. C. Andersens Boulevard i det tidlige efterår 2008,« siger han.

Miljøministeriet har reageret lynhurtigt på DMU's notat, som blev sendt til ministeriet i går.

»Set i lyset af den kritik, der har været i den seneste tid af regeringens indsats på luftområdet, er det stærkt bekymrende, at DMU ikke tidligere har opdaget denne graverende fejl. DMU er en væsentlig del af vores luftindsats, og det er afgørende, at de data, vi arbejder ud fra, er korrekte. Derfor har jeg bedt Århus Universitet om en redegørelse i sagen,« siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V).

Regeringen sendte i sidste måned et udkast til luftkvalitetsplan i høring for at nedbringe partikelforureningen i København og på Frederiksberg.

Dels for at sikre borgerne ren luft, men også for at leve op til EU's skrappe krav om partikelforurening. DMU har i et høringssvar til luftkvalitetsplanen sat spørgsmålstegn ved forslagets beregninger, og derved til, om Danmark når i mål, skriver ministeriet i en dugfrisk pressemeddelelse.

Men det ser det altså ud til, at Danmark gør.

»De nye oplysninger er godt nyt for borgerne i København. Selvom de lever i noget af den reneste byluft i Europa, så arbejder regeringen målrettet på at gøre den stadigt bedre, og det er godt, at vi kan se resultater,« siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V) i pressemeddelelsen .

Dokumentation

Miljøministeriets pressemeddelelse

Emner : Forurening
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når Miljøministeren i dag d. 10.12.2009 udtaler til Ingeniøren, at Danmark har noget af den reneste luft i Europa, glemmer han totalt tjærestof-problematikken. I de seneste rapporter fra DMU her i efteråret er det blevet dokumenteret, at tjærestof/PAH-indholdet i luften i Danmark er steget med ca. 120 % siden år 2000. Der er tale om en kraftig overskridelse af udledningskravet for tjærestoffer i forhold til FNs Konvention om langtrækkende grænseoverskridende luftforurening. Samtidig vokser forekomsten af astma og allergiske luftvejssygdomme kraftigt. (Se Faglige Rapporter nr. 750 og 751). Desuden viser Faglig Rapport nr. 744, at 91% af alle tjærestoffer fra danske kilder til atmosfæren kommer fra træfyring i boliger.

 • 0
 • 0

Er det ikke bare det vi ser?

Lige midt på Rådhuspladsen :-)

Man kunne mistænke de gode miljøundersøgere for at brænde så meget for "sagen" at lidt fusk så man kom over grænseværdien ikke er blevet opdaget fordi man var så fascineret af den pædagogiske effekt på beslutningstagerne at det ikke faldt nogen ind at der kunne være sket en fejl?

En gammel bekendt som passede den målestation blev for øvrigt fyret for en halv snes år siden, måske fordi han gik meget op i om udstyret målte rigtigt?

 • 0
 • 0

15% lavere tal forvandler jo ikke luften omkring rådhuspladsen til alpeluft.

Det er jo problemet med alle grænseværdier. Tidligere var mange grænseværdier detektionsgrænsen og ikke fundet ved nogen nøjere analyse.

De bedste hilsner Peter Kamp

 • 0
 • 0

Der er noget der ikke stemmer i Solveig Czeskleba-Duponts påstande om træfyring i boliger.

Faglig Rapport nr. 744 omhandler opgørelser baseret på den danske energistatistik og et sæt af emissionsfaktorer for stationære forbrændingsanlæg for forskellige sektorer, teknologier og brændsler.

Emissionsfaktorerne stammer fra danske referencer og internationale guidebøger (EEA 2007 og IPCC 1997. Med andre ord, er store dele af rapporten et stykke prosa baseret på andre kilder.

Faglig Rapport nr. 744 nævner at afbrænding af træ er hovedårsagen til stigningen af omtalte tjærestoffer. Desværre omtaler rapporten ikke hvordan de er kommet frem til stigningen. Sætningen er slynget ud af den blå luft.

Rapporten påstår desuden at mængden af træ forbrændt i villakedler og brændeovne var 4,1 gange så højt i 2007 som i 1990. Der er bare den hage ved postulatet, at stigningen langt overstiger tilvæksten i skovene.

… eller har Solveig Czeskleba-Duponts brugt samme måleinstrument som blev anvendt på H. C. Andersens Boulevard.

 • 0
 • 0

Miljøminister Troels Lund Poulsen:

»Set i lyset af den kritik, der har været i den seneste tid af regeringens indsats på luftområdet, er det stærkt bekymrende, at DMU ikke tidligere har opdaget denne graverende fejl.

Hvor belejligt. At kunne bruge en enkelt fejlramt måleserie til at dække over sin egen apati på området. Hvor har vi mon set det før?

(Miljøministerens parti har vist heller ikke sine kernevælgere blandt beboere i større byer uden bil)

 • 0
 • 0

Er det grænseværdien fra 2005 på årsmiddelværdi 40 mikrogram/kubikmeter PM10 partikler, som nu er overholdt? Hvad er de nye grænseværdier fra nytår?

Hvorfor er der er kommet et fald i mængden af partikler? Er det primært fordi der er kommet ny asfalt på, så effekten forsvinder i løbet af de næste par år?

Egentlig synes jeg det ville være mere interessant at vide hvad tallene har været de sidste f.eks. 5 år også hvad grænseværdierne er? Hvordan ser det ud med NO2 og andet luftforurening?

 • 0
 • 0

vi opdagede det simpelthen ikke. Det var uheldigt

Det kan være et uheld at et måleapparat måler forkert, men at det ikke bliver opdaget har ikke noget med uheld at gøre.

Hvis man arbejder professionelt med målinger, har man naturligvis også en passende kvalitetskontrol med jævnlig kalibrering og kontrol af instrumenter - og dertil et 'program' som overvåger og definerer grænser for afvigelser.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten