Fejl i kloakker forurener søer og fjorde

Når kloakkerne i Allerød Kommune bliver overbelastede ved kraftige regnskyl, sluses spildevand over i ledningerne til overfladevandet og ud i søerne til stor gene for livet i og omkring søerne. Allerød Kommune og tre andre kommuner, Odense, Århus og Ringe, har kendt til problemerne i 25 år, men udskyder omlægningen af kloaksystemerne.

Fiskene ligger med bugen i vejret, når Allerød Kommunes specielle kloaksystem åbner for sluserne til den fri natur. Det fortæller en grundejer og ingeniør Peter Schat-Holm, hvis grund støder op til en af Allerøds små søer. Sammen med andre borgere har han indgivet klage til kommunen og kommunalbestyrelsen, men undrer sig over kommunens tilsyneladende ligeglade holdning til udledningen af spildevand i søerne omkring Søparkkvarteret.

I kvarteret har regnvands- og spildevandsledningerne fælles brønde. Fra regnvandsledningen kan man via et dæksel åbne ned til de dybere liggende spildevandsledninger. Men når det regner kraftigt, stiger trykket, så dækslerne i spildevandsledningerne popper af, og spildevandet løber over i regnvandet og ud i kommunens søer.

Lappeløsninger

Ifølge Peter Schat-Holm har kommunen hidtil nægtet at udbygge kloaksystemet med et overløbsrør endsige foranstalte varslingssystemer, som kunne varsko beboere og den børnehave, som støder op til søerne. I 1985 gravede kommunen en del af bunden op i den lille sø, som Peter Schat-holm har grund ned til og fra tid til anden bliver forureningen opsamlet med olieskimmere.

»Kommunen lader ikke til at ville gøre andet ved problemet end at udskyde det og fra tid til anden lappe på skaderne,« siger Peter Schat-Holm.

I Allerød Kommune efterlyser grundejerne derfor snarest en løsning på problemet, og grundejerne mener, at kommunen sylter sagen ved at foretage lappeløsninger og bestille ligegyldige analyser. Kommunen har senest bestilt en 150.000 kroners analyse til belysning af problemet.

Teknisk chef i Allerød Kommune, Jens Ove Nielsen, erkender at kommunen står over for en sag som virker uløselig.

»Men det er politisk besluttet og et led i en prioritering, når kommunen ikke ofrer en total ombygning,« siger Jens Ove Nielsen.

Den konservative Henrik Mørup er formand for kommunaludvalget Teknik, Miljø og trafik, som har vedtaget at iværksætte en undersøgelse i stedet for at anlægge nye kloakker.

»Vi håber meget på, at vi kan løse problemet uden at foretage en total ombygning.«

Uklart ansvar

Spørger man til problemet i Miljøstyrelsen, er svaret, at amterne har det overordnede ansvar for, at udledningen i søerne ikke er ulovlig. Finn Hansen, teknisk direktør i Frederiksborg amt vedstår sig ansvaret for de omkring 50 største søer, som amtet målsætter, men kan ikke umiddelbart svare på, om de pågældende søer i Allerød hører ind under amtet.

Udover Allerød er systemet kendt i drift og anlægsafdelingerne i Allerød, Odense, Århus og Ringe kommuner, som lider under tilsvarende, men knap så udtalte problemer som Allerød kommune.

Alle tre kommuner har iværksat en større eller mindre renovering af dobbeltbrøndssystemerne, blandt andet med opføringsrør og strømper. Le- der af spildevandsafdelingen i Odense kommune, Gerda Hald, fortæller dog, at fiskerne i Odense Fjord med jævne mellemrum ringer og oplyser kommunen om, at spildevand bliver ledt ud i fjorden fra Rydså.

Dobbeltbrøndssystemet er ifølge leder af Rørcenteret på Teknologisk Institut, Inge faldager, et rigtig skidt kloaksystem fra dengang eksproprieringen i 60'erne var på sit højeste.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten