Fejl i betonstøbning stoppede olieproduktion fra Dong-felt

En forkert støbning af en betonudfyldning mellem en olietank og stålcylinder i Nordsøen er årsagen til, at Dong Energy dagligt mister omkring to millioner kroner i tabt produktion.

Olieproduktionen blev stoppet den 31. august på grund af revner i en stålkasse, som sidder på siden af feltets store olie-lagertank på havbunden. Kassen bærer en 90 meter lang stål-cylinder med en diameter på cirka tre meter, hvor en række rør fra platformen og ned til lager-tanken er fastgjort.

Ifølge underdirektør i Dong Energy Efterforskning og Produktion, Jesper Nørrelund, er revnerne opstået på grund af svigt i indstøbningen af cylinderen, som er fastgjort i et cirkelformet hul i stålkassen på siden af olietanken.

Cylinderen er først svejset fast i hullet i stålkassen, og bagefter er mellemrummet mellem hullet i kassen og cylinderen støbt ud med beton. Udfyldningen er nødvendig for at gøre samlingen stærk nok og da støbningen er udført forkert har den 90 meter lange cylinder kunne stå og arbejde nede i hullet. Det har medført store belastninger på stål-fastgørelsen, og derfor er revnerne opstået.

Borerig skal støtte 90 meter lang cylinder

En midlertidig løsning skal dog sætte Dong Energy i stand til atter at producere olie på Siri-feltet fra november måned, meddeler selskabet onsdag.

Nu vil Dong Energy nemlig flytte en borerig hen til Siri-platformen. Riggen skal støtte stålcylinderen, som også kaldes en caisson, med specialudviklet løfteudstyr, og det skal forebygge en yderligere udvikling af skaden.

»Vi har valgt denne løsning, fordi det var vigtigt for os hurtigst muligt at kunne begrænse skaden, indtil vi finder den rigtige permanente løsning, « siger Jesper Nørrelund.

Samtidig skal understøtningen sikre, at nødvendige undersøgelser i forhold til en permanent løsning kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvad den langsigtede løsning bliver, kan han dog ikke fortælle noget om endnu.

Med den midlertidige løsning forventer selskabet, at produktionen kan genoptages i løbet af november 2009 - afhængig af vejr og vind og behandlingstider hos myndighederne, som skal godkende løsningerne.

Intet olieudslip

Ifølge selskabet er der ikke konstateret udsivning af olie eller anden forurening i forbindelse med revnerne.

»Vi er selvfølgelig nu i gang med at undersøge, hvor ansvaret for skaden kan placeres,« siger Jesper Nørrelund.

Produktionsstoppet fra Siri-området betyder selvsagt mindre olie fra feltet end ventet, men på grund af større produktion fra andre felter i 2009 forventer Dong Energy ikke, at stoppet vil påvirke det samlede finansielle resultat for 2009.

I 2008 svarede Dong Energys andel af Siri-feltets olieproduktion til 16 pct. af selskabets samlede olie- og gasproduktion i 2008.

Dokumentation

Pressemeddelelse fra Dong Energy

Emner : Olie