Fattigdomsekspert: Afrikanere sulter på grund af Europas GMO-modstand

Millioner af mennesker sulter, fordi vi europæere har modarbejdet udviklingslandenes brug af genmodificerede afgrøder. Sådan lyder det fra den dansker, der har størst indflydelse på global fattigdomsbekæmpelse:

»Megen lidelse og død kunne have været undgået, hvis Kenya og andre afrikanske lande havde påbegyndt udvikling af afgrødesorter, som er modstandsdygtige over for tørke og angreb af insekter og plantesygdomme for ti år siden i stedet for næste år. Hvorfor opmuntrede vi dem ikke til det for ti år siden og tilbød forskningssamarbejde og økonomisk bistand? Hvorfor gør vi det ikke nu?« spørger Per Pinstrup-Andersen.

Han er landbrugsøkonom og professor ved Cornell University i USA og Københavns Universitet og kritiserer i en kronik i det nye nummer af Danidas blad Udvikling den europæiske GMO-modstand for at ramme fattige hårdt:

"Prisen for vores adfærd betales af de mange millioner mennesker, som ikke får mad, fordi tørke, insekter eller plantesygdomme ødelægger høsten, eller fordi de lider af anæmi (blodmangel), som kunne undgås, hvis mulighederne for at forøge jernindholdet af den mad, de spiser, bliver udnyttet."

Det er direkte uetisk og uacceptabelt, skriver Per Pinstrup-Andersen. Han mener, at vi europæere ved vores adfærd, promovering, handelspolitik - og økonomisk støtte til internationale organisationer med modstand mod genmodificering i landbrug og fødevarer som mærkesag har influeret en række u-landes regeringer til ikke at godkende brug af genmodificeret udsæd i deres lande, samtidig med at vi gladelig godkender og indtager medicin, som er genmodificeret.

Det mener han er uetisk og uacceptabelt.

Behov for handling

Per Pinstrup-Andersen mener godt, at verden bæredygtigt kan brødføde de op til ti milliarder mennesker - ca. 50 procent flere, end vi er i dag - som FN forudsiger, at vi vil blive. Men det kræver, at vi tager GMO i brug.

"Der er behov for handling på mange fronter, men historien har vist, at forskning, innovation og teknologi kan spille en overordentlig vigtig rolle. Molekylærbiologi har givet os et fantastisk godt redskab til at løse sundheds- og fødevareproblemer. Er vi villige til at udnytte det, eller ønsker vi fortsat at fornægte anvendelsen af den del af molekylærbiologien, som hedder genmodificering, uanset konsekvenser for mennesker og miljø?" skriver han.

Genmodificeret medicin er okay

Han pointerer, at vi heldigvis har valgt at acceptere genmodificering i sundhedsforskningen;

"Vi kunne jo blive syge, men de fleste af os kommer nok ikke til at lide af sult. Så vi siger nej til GMmad."

I kronikken gennemgår han ligeledes modstandernes argumenter mod GMO og kommer blandt andet ind på spørgsmålet om, at 'vi ikke skal spille Gud';

"Spiller vi Gud, når vi forsker for at frembringe medicin til at løse vore sundhedsproblemer, som naturen ikke selv kan løse? Skulle jeg sige nej tak til en medicin, som kunne kurere min datters cancer, hvis den var genmodificeret? Nej vel. Men er det ikke lige så vigtigt at redde et barn fra at sulte ihjel?"

Tilbyd forskningshjælp

Per Pinstrup-Andersen foreslår, at den danske regering sender et klart signal til EU's medlemslande og vores samarbejdspartnere i u-landene om, at Danmark nu er parate til at erstatte et kategorisk nej til 'GMO-mad' med saglig vurdering af ny teknologi for landbrug og fødevarer, uanset om der er brugt gensplejsning eller ej.

Dernæst kunne Danmark tilbyde mere økonomisk og teknisk bistand til de u-lande, som ønsker at øge landbrugs- og fødevareforskning og styrke deres institutioner til afprøvning og godkendelse af nye afgrødesorter.

"Dernæst kunne vi prøve at hjælpe de andre EU-lande ud af den trance, som den multinationale kampagne mod GMO for landbrug og fødevarer har bragt dem i," skriver han og slutter;

"Hvor længe skal vi som nation fortsætte med at sidde med armene over kors og sige nej til GM-mad uden at vide, hvorfor vi siger nej, og uden at bekymre os om, hvordan andre mennesker bliver påvirket?"

Dokumentation

Læs hele kronikken i Udvikling her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Megen lidelse og død kunne have været undgået, hvis Kenya og andre afrikanske lande havde påbegyndt udvikling af afgrødesorter, som er modstandsdygtige over for tørke og angreb af insekter og plantesygdomme for ti år siden i stedet for næste år.

Er der ikke lige den lille detalje, at der ikke er nogen garanti for at et sådant udviklingsarbejde faktisk når målet ?

Og påstås det virkeligt, at man på kun 10 år kunne have udviklet, afprøvet og idriftsat disse superafgrøder, således at en ellere flere Kenyanere havde fået mere mad i den forgangne uge ?

En væsentlig mere sandhedsnær formulering ville lyde:

"Nogen lidelse og død kunne muligvis undgås hvis..."

Poul-Henning

 • 0
 • 0

"Prisen for vores adfærd betales af de mange millioner mennesker, som ikke får mad, fordi tørke, insekter eller plantesygdomme ødelægger høsten, eller fordi de lider af anæmi (blodmangel), som kunne undgås, hvis mulighederne for at forøge jernindholdet af den mad, de spiser, bliver udnyttet."

 • det er selvfølgelig rart at blive bekræftet i sine indlæg af en ekspert på området. Igen et af mange eksempler på, at miljøbevægelser og iøvrigt sikkert meget velmenende mennesker i overflodssamfund kan hindre en rationel udvikling af den globale fødevareforsyning. Lad ikke mangel på basal viden om planteforædling styre den nødvendige løsning af klodens største problemer - styr på befolkningstilvæksten og skaffe tilstrækkeligt med fødevarer.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Ifølge forskere i den internationale fødevareorganisation under FN, FAO, er GMO ikke svaret på verdens sultproblemer.

Der er nemlig ikke fødevaremangel men et gigantisk fødevarespild. Det skyldes overproduktion pga manglende viden om markedet (mangel på mobiltelefoner), dårlige opbevaringsfaciliteter og ringe infrastruktur i udviklingslandene. (se her: http://ing.dk/artikel/90442-alle-verdens-s...)

Disse løsninger er langt mere lavpraktiske overskuelige og langt, langt billigere end forskning i biotek. GMO kan måske være godt for nogle ting men det er ikke løsningen på verdens fødevareproblemer.

 • 0
 • 0

[quote]Megen lidelse og død kunne have været undgået, hvis Kenya og andre afrikanske lande havde påbegyndt udvikling af afgrødesorter, som er modstandsdygtige over for tørke og angreb af insekter og plantesygdomme for ti år siden i stedet for næste år.

Er der ikke lige den lille detalje, at der ikke er nogen garanti for at et sådant udviklingsarbejde faktisk når målet ? [/quote]

Der jo udviklet sygdoms og insektresistente varianter af andre kontinenters afgrøder. Jeg tænker selvfølgelig særligt på de insektresistente Bt-afgrøder, men også f.eks. virusresistente papaya. Det er helt givet at man også kunne have lavet noget til Afrika.

Tørketolerance er noget mere kompliceret at lave, men der er afgjort muligheder. Om man kunne have lavet det på de forgangne 10 år tør jeg dog ikke sige.

 • 0
 • 0

Per. Det sidste afsnit i dit indlæg er nok den vigtigste anskuelse af verdens problemer . Hjælp til selvhjælp kombineret med betingelse af befolkningreduction vil kunne blive U landenes og vor egen fremtids sikring .

 • 0
 • 0

I et læserbrev i The Economist skrev en læser for nogle måneder siden, at beregninger i USA havde vist, at højeffektivt økologisk landbrug med sædskifte gav højere udbytte end GMO-afgrøder.

Uanset hvad, så er Pindstrup-Andersen ude i et meget tvivlsomt ærinde. Verdens problemer med at skaffe fødevarer er ikke primært landbrugstekniske, men politiske. Sult bliver brugt som våben i krig (Sudan) eller effektive farmere bliver udsat for racistiske overgreb (Zimbabwe). Når Pindstrup-Andersen forsøger at henlede opmærksomheden på mulighederne i GMO-afgrøder, fjerner han samtidig opmærksomheden fra de problemer, som er den reelle årsag til sulten. Man kunne med lige så stor ret skrive: Pindstrup-Andersen støtter Afrikas værste diktaturer. Det vil jeg naturligvis ikke. Jeg vil bare minde om, at for en mand med en hammer ligner alting et søm.

Og nej, jeg har desværre ikke et link.

 • 0
 • 0

Med fare for at starte en automatreaktion så er der vel et grundlæggende problem økologien omkring det sore arealforbrug. Ifald vi skal producere den samme mængde fødevarer som i konventionelt landbrug, så skal vi inklusiv sædskifte og nedsat udbytte bruge op til 3 gange så meget areal. Lægger vi dertil en befolknigstilvækst på 50% så er der et eller andet i den ligning som bliver meget svært at få til at gå op. Selvfølgelig er situationen mange steder i f.eks Afrika at deres landbrugsudbytter selv med økologisk produktion kan hæves betragteligt, men på den lidt længere bane så mangler vi landbrugsareal.

Med andre ord der skal tænkes nyt.

 • 0
 • 0

Er en professor som Per Pindstrup-Andersen fra et amerikansk universitet fri af økonomiske interesser? Ville Monsanto ikke sørge for at fyre professorer med en negativ holdning til GMO?

Det, som Per Pindstrup-Andersen skriver, stemmer ikke overens med de praktiske erfaringer med GMO. Her kan nævnes: - Indiske bønder måtte opgive GM-bomuld, da den var for vandkrævende og fordi deres husdyr døde af at afgræsse bomuldsmarkerne efter høst. - Alvorlige heldbredsproblemer og frugtbarhedsproblemer med GM-afgrøder. - Øget pesticidforbrug. - Lavere udbytter. Læs mere om de omfattende problemer med GMO på http://ludvigslyst.dk/?Hvorfor_GMO-fri%3F Resultaterne af GM-teknologi er ikke forudsigelige. Det bliver ikke bedre af at udviklingen af GM-teknologi er drevet af økonomiske interesser fra grådige og selviske kemi-firmaer.

 • 0
 • 0

Når folk i Afrika sulter så skyldes det primært at de er blevet for mange! I 1900 var der næppe mange afrikanere som sultede. Så påvirkede vi gennem vores indblanding forholdene for afrikanerne, vi formåede at udrydde /reducere en række sygdomme og fik mange til at flytte til byområder. Altsammen uden tanke for om der var basis for at bespise befolkningerne. Så gav vi anledning til diverse borgerkrige og efterlod store dele af Afrika med diktaturer - det ene værre end det andet. Så JA - vi har et ansvar, men NEJ til spørgsmålet om brug af GMO afgrøder. Behandl. Afrika og befolkningen der med respekt, lad værre med at udnytte/udbytte fattige og børn og betal en ordentlig pris for deres produkter. Og lad dem så selv klare deres problemer med sygdom, overbefolkning, indbyrdes krige. Endelig undlad at støtte diktaturer! Så vil de hurtigt ophøre med at sulte!!

 • 0
 • 0
 • Og når vi så er blevet 10 mia. og "stiler" mod det næste mål - 20 mia. ... Nå ja vi opfinder vel nye kostmuligheder, når GMO ikke mere slår til. Og så 30 mia. - ok, de må lave rumkolonier, og spise "superkost".

Hør, er der ikke noget galt?

 • 0
 • 0

Her kan nævnes: - Indiske bønder måtte opgive GM-bomuld, da den var for vandkrævende og fordi deres husdyr døde af at afgræsse bomuldsmarkerne efter høst. - Alvorlige heldbredsproblemer og frugtbarhedsproblemer med GM-afgrøder. - Øget pesticidforbrug. - Lavere udbytter.

Ja, der bliver fremført meget ævl og kævl. Ikke mindst fra Indien. Den kritiske læser vil spørge sig selv; Hvordan hænger insektresistens sammen vandforbruget? Hvorfor dør det indiske kvæg af at nippe til bt-afgrøder når man andre steder ligefrem fodrer med dem? Hvorfor tilsår inderne stadig større arealer med disse forfærdelige afgrøder? (Se fig 4 her: http://www.nistads.res.in/indiasnt2008/t6r... )

Der er ikke fugls føde på de skrækhistorier GM-modstanderne kommer med. Desværre er de nærmest umulige at mane i jorden.

For en større diskussion af fænomenet "GM-skrækhistorier fra Indien" se her: http://www.agbioforum.org/v12n1/v12n1a02-h...

 • 0
 • 0

Der er ikke for lidt mad - der er bare for mange mennesker.

Dette er jo problemet i en nøddeskal....

Dertil kommer, at man i afrika konstant slås indbyrdes, hvilket sammen med omfattende korruption, samt diktaturer, forhindre en stabil udvikling i landene generelt, og økonomien, herunder landbruget specifikt.

Jeg vil vove den påstand, at ovenstående er langt større begrænsninger på afrikas fødevare produktion, end fraværet af GMO.

Den professor hypper vist da private eller industrielle interesser?

 • 0
 • 0

Sultens årsag er at afgrøderne ikke kan opbevares eller er for dyre at transportere. Hvilken forbindelse har disse to problemer med GMO-modstand?

 • 0
 • 0

Per Pindstrup er en af de mest troværdige og ærlige mennesker jeg nogensinde har mødt. Han arbejder for sin forskning alene med det formål at øge vores viden og finde løsninger på nogle af verdens helt store problemer.

I det ene øjeblik bliver forskere bebrejdet at de ikke samarbejder nok med industrien, hvorefter de i det næste øjeblik når de samarbejder med industrien mistænkliggøres for kun at tænke på ussel mammon. Ifald det sidste var tilfældet var de aldrig blevet offentlige forskere.

Det er ikke værdigt endsige seriøst at gå efter manden istedet for sagen. Lav nu en sober debat og brug seriøse vidensbaserede argumenter.

 • 0
 • 0

På grund af krige, på grund af en horribelt ringe infrastruktur og meget skæve arbejdsbyrdefordelinger.

Og det kan al verdens GMO ikke ændre på !

Der er derimod grund til at frygte, at diverse lyssky personer vil sætte sig så massivt på GMO-afgrøderne, at det ikke kommer de sultende til nogen gavn.

 • 0
 • 0

Uganda kunne brødføde Afrika alene, førend Idi Amin ødelagde infrastruktur og landbrug, så det kan de vel gøre igen, uden brug af GMO, så indlægget må vel betegnes som et manipulerende partsindlæg.

Problemet er, at hvis man kører hans vej ender man med et teknologitungt landbrug, der er ejet af udlandet og ikke af bønderne og landet selv.

 • 0
 • 0

Han smiler ihvertfald meget hyggelig og rart på Mosantos site

Jeg har svært ved at se hvilken økonomisk interesse Monsanto skulle kunne have i at man i den fattigste del af verden begynder at dyrke GM-afgrøder og så selv bruger disse afgrøder til foder og fødevarer.

I netop de fattigste lande kan man gratis anvende den GMO-teknologi man skal betale store beløb for at anvende i de rige lande.

Ingen firmaer, der har interesse i at tjene penge, får udstedt patenter på deres teknologi i fattige lande. Hvordan skulle det være muligt at tjene penge ved at prøve at sælge noget til folk der ikke har penge? Dvs. i de fattige lande er GMO-teknologierne ikke patenterede.

Når teknologien ikke er patenteret i det pågældende fattige land kan man der helt gratis og uden videre bruge teknologien.

Det er således ikke f.eks. Monsanto der er årsagen til at man ikke anvender GM-afgrøder i fattige afrikanske lande - og begynder man at dyrke GM-afgrøder i fattige afrikanske lande er det temmeligt svært at se hvilken økonomisk interesse Monsanto skulle have i det ...

 • 0
 • 0

Når teknologien ikke er patenteret i det pågældende fattige land kan man der helt gratis og uden videre bruge teknologien.

Det er således ikke f.eks. Monsanto der er årsagen til at man ikke anvender GM-afgrøder i fattige...

Det overrasker mig en hel del.

Jeg var indtil nu overbevist om, at f.eks EU eller USA ville nægte et hvert samkvem med et svagt land der ikke respekterer EU/USA's patenter.

Var det ikke HIV/AIDS preparater der var en del strid om for få år siden. Det fik de lov til efter lange og seje forhandlinger.

Men jeg tager nok fejl /henrik

 • 0
 • 0

[quote]Han smiler ihvertfald meget hyggelig og rart på Mosantos site

Jeg har svært ved at se hvilken økonomisk interesse Monsanto skulle kunne have i at man i den fattigste del af verden begynder at dyrke GM-afgrøder og så selv bruger disse afgrøder til foder og fødevarer.

I netop de fattigste lande kan man gratis anvende den GMO-teknologi man skal betale store beløb for at anvende i de rige lande.

Ingen firmaer, der har interesse i at tjene penge, får udstedt patenter på deres teknologi i fattige lande. Hvordan skulle det være muligt at tjene penge ved at prøve at sælge noget til folk der ikke har penge? Dvs. i de fattige lande er GMO-teknologierne ikke patenterede.

Når teknologien ikke er patenteret i det pågældende fattige land kan man der helt gratis og uden videre bruge teknologien.

Det er således ikke f.eks. Monsanto der er årsagen til at man ikke anvender GM-afgrøder i fattige afrikanske lande - og begynder man at dyrke GM-afgrøder i fattige afrikanske lande er det temmeligt svært at se hvilken økonomisk interesse Monsanto skulle have i det ...[/quote]

Vi kan jo henvise til en ældre sag fra Indien, hvor en tusind fattige bønder gik i Monsanto-fælden og begik selvmord:

http://www.youtube.com/watch?v=jeboa4TR5Qo

http://www.youtube.com/watch?v=Av6dx9yNiCA

 • 0
 • 0

Vi kan jo henvise til en ældre sag fra Indien, hvor en tusind fattige bønder gik i Monsanto-fælden og begik selvmord

Ja. Netop selvmordshistorien er en af de mest udbredte skrækhistorier. Det er rigtigt at der har været en bølge af selvmord blandt bønder i Indien. Det skyldes bl.a. lånehajers virksomhed og nogle år hvor bomuldshøsten har svigtet. Givetvis har nogle af dem også dyrket GM-bomuld, som jo er blevet meget udbredt i Indien (hvorfor mon?). Nogen forbindelse til GM-afgrøderne som sådan kan dog ikke eftervises videnskabligt.

Se f.eks. her: http://www.guardian.co.uk/environment/2008...

 • 0
 • 0

[quote]Han smiler ihvertfald meget hyggelig og rart på Mosantos site

Jeg har svært ved at se hvilken økonomisk interesse Monsanto skulle kunne have i at man i den fattigste del af verden begynder at dyrke GM-afgrøder og så selv bruger disse afgrøder til foder og fødevarer. [/quote]

Det er jo kun firmaet der har lavet GMO'en der sælger det. Du laver jo ikke lige selv en GMO i din baghave.

 • 0
 • 0

Sult handler ikke kun om sult, men er et kompleks sammensat emne. En naiv GMO debat, GMO redder verdenen fra sult (hører hjemme i en "hverdags-ægte" reklame), og går på sigt ud over den svage part, den sultende. I generationer er der givet uhyre summer til Afrika, og emnet er lige komplekst og uløst, da naiviteten hjulpet godt på vej af følelser ("det er så synd for afrikanerne"), har udelukket en bedre løsning på sultproblemet, end den der er forsøgt hidtil.

 • 0
 • 0

Problemet er at alt initiativ kvæles. For 20 år siden startede en franskmand et pragtlandbrug i Congo. Jorden er perfekt til agerbrug o.s.v. og landbruget blomstrede. I anledningen af den daværende "præsidents" fødselsdag, var det på tide at give folket en gave, og det blev franskmandens landbrug! Landmanden blev bedt om at forlade landet indenfor 48 timer, og efterlade nøglerne til hæren. Hæren var "gode" til at passe landbruget, så i løbet at ca. 2 måneder var alle dyrene blevet spist, og landbruget rippet for inventar.

Hver land har sin kultur, men resultatet bliver den samme. I Nigeria tjente en dygtig indfødt for 10 år siden 15.000 kr. om måneden, med det resultat at hans tvangsfamilie voksede til over 150 medlemmer, for når man har penge skal man forsørge. En dag sage nigerianernen til sin arbejdsgiver at han frygtede for sit liv, for "familiemedlem" nummer 160 syntes ikke at han fik nok! " måneder senere "forsvnadt" han, og ingen har hørt fra ham siden.

En god nigeriansk elektriker var for ca. 15 år siden arbejdsløs i nogle måneder, og da arbejdsgiveren kom for at genansætte ham, san han i en stol udenfor sit hus med en sprunget pære i fatningen ved husets indgang. Arbejdsgiveren spurgte "hvorfor udskifter du ikke pæren". Nigerianeren svarede,"er du tosset; tænk hvis nogle finder ud af at jeg kan udskifte pærer"

Når jeg læser en overskrift som: "Afrikanere sulter på grund af Europas GMO-modstand" Ryster jeg på hovedet, og undres over hvor stor afstanden mellem et skrivebord og virkeligheden kan være! Folk der skriver den slags burde ikke gøre det for mine skattekroner.

Alt, alt privat initiativ kvæles i Afrika. Problemet er ikke overbefolkning, eller genplanter; men politisk og kulturel. Ps. jeg tager atter til Nigeria om 1 uge. Karlo Brondbjerg

 • 0
 • 0

.......at anvende Google Earth til at undersøge hvordan der ser ud i de afrikanske hovedstæder og i ganske almindelige byer. Den opfattelse af at de ikke kan noget selv, bør revideres.

 • 0
 • 0

[quote]Han smiler ihvertfald meget hyggelig og rart på Mosantos site

Jeg har svært ved at se hvilken økonomisk interesse Monsanto skulle kunne have i at man i den fattigste del af verden begynder at dyrke GM-afgrøder og så selv bruger disse afgrøder til foder og fødevarer.

I netop de fattigste lande kan man gratis anvende den GMO-teknologi man skal betale store beløb for at anvende i de rige lande.

Ingen firmaer, der har interesse i at tjene penge, får udstedt patenter på deres teknologi i fattige lande. Hvordan skulle det være muligt at tjene penge ved at prøve at sælge noget til folk der ikke har penge? Dvs. i de fattige lande er GMO-teknologierne ikke patenterede.

Når teknologien ikke er patenteret i det pågældende fattige land kan man[/quote] Der findes sorter der er mere modstandsdygtige overfor sygdomme, skadedyr og konkurrerende ukrudt og så er der sorter der kan tåle Roundup, og den sidste type kræver en anden økonomi og teknologi.

 • 0
 • 0

Før man overhovedet begynder at tale om GMO/non-GMO i forbindelse med sult i den tredje verden, så er der lige én ting der skal rettes op på først: EU og USA's landbrugsstøtte, som gør ethvert forsøg på eget landbrug i u-landene urentabelt. Hvis den støtte bortfalder, så har disse lande en chance, GMO eller ej. Ellers ikke. Punktum.

Bent.

 • 0
 • 0

I et læserbrev i The Economist skrev en læser for nogle måneder siden, at beregninger i USA havde vist, at højeffektivt økologisk landbrug med sædskifte gav højere udbytte end GMO-afgrøder.

Hvad er er "højeffektivt økologisk landbrug"? Alle ædruelige undersøgelser viser, at traditionelt landbrug producerer mere tørstof/ha end økologsik landbrug - når man vel at mærke sammenligner på korrekt basis. Det skyldes især to ting - en effektiv bekæmpelse af skadevoldere og en optimal gødskning. Det korrekte vedrørende GMO-sorter er, at de ikke ikke kommer på højde med f.eks. danske sorter, der løbende forædles og udvælges efter ydelse. Økologiske tilhængere sammenligner ofte på forkert basis. F.eks. har de naturligvis ikke patens på sædskifte, det har været grundlaget for traditionelt landbrug i mere end 100 år. Hvis al landbrug var "højeffektivt økologisk" drevet, ville jorden langsomt udpines for næringsstoffer, idet der tilføres mindre mineralstoffer end der fjernes fra jorden. Det klarer landbruget med mineralske gødninger, der er bandlyst i den økologiske driftsform.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Niels,

 • Indiske bønder måtte opgive GM-bomuld, da den var for vandkrævende og fordi deres husdyr døde af at afgræsse bomuldsmarkerne efter høst

det er en and. Sagen er den at alle afgrøder bruger samme mængde vand uanset størrelse, blot jorden er velforsynet med vand. Evt. vandmangel har intet med GMO at gøre, og Indien er da også en af de lande, hvor GMO-afgrøder breder sig mest. Der er stigende problemer med vandforsyningen, det skyldes ofte de Eucaluptustræer, som man fejlagtigt indførte. Disse skadetræer udtørrer store jordarealer langs vejene. Indiens GM-planter bevirker, at der skal anvendes langt mindre mængder pesticider, som normalt bliver sprøjtet ud med håndsprøjter.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

@Kim,

Sult handler ikke kun om sult, men er et kompleks sammensat emne. En naiv GMO debat, GMO redder verdenen fra sult (hører hjemme i en "hverdags-ægte" reklame), og går på sigt ud over den svage part, den sultende.

, Der er ingen, der påstår at GMO kan redde verden for sult, ingen. Altså bortset fra de mætte GMO-modstandere, der gentagne gange fortæller den krønike. Kan du og Niels pege på et indlæg, hvor nogen har påstået det? Nej - vel. GMO er en del af løsningen, der kan supplere traditionel forædling med at indføre egenskaber i planter, der ikke kan opnås med at krydse sorter med hinanden, det kunne være tørke- og salttolerence, planter med forhøjet indhold af vigtige vitaminer, modstanddygtighed overfor skadevoldere etc. Det er ikke GMO, der slår folk ihjel, men velmenende mennesker fra overflodssamfundene, der som hobby kloger sig på landbrugskunstens område. F.eks. døde en masse mennesker af sult i Afrika fordi man ikke ville modtage hvede fra USA, da der var GMO-mas i. Greenpeace m. fl. havde fortalt at den var giftig. Det troede Mugabe på - et ukendt antal mennesker døde p.g.a. hungersnød. Afrika skal ikke holdes i live ved fødevarer fra i-lande, de skal læres til at avle den selv. De skal lære at gøde jorden, både v.h.a. genbrug af affaldsstoffer, men hvis ikke det suppleres med mineralske gødninger vil udbyttet blive lavt.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

For mig ser det ud som GMO automatiskt fører til øget pesticid forbrug. Det er denne automatik jeg er nervøs for. Uanset "skrækhistorier" er der reelle problemer med den måde denne dyrkning foregår på. I Argentina er sojaproduktionen så dominerende at fødevareproduktionen til eget forbrug begynder at lide under det. Desuden er der problemer med øgede dødfødsler og misdannede børn i de områder med GMO dyrkning og et stort pesticidforbrug. Det er muligt disse problemer kunne være undgået hvis tilgangen til rent drikkevand var tilstrækkelig. Problemet er blot at sådan er forholdene ikke ret ofte. Meget ofte tages drikkevandet som overfladevand eller fra brønde der ligger tæt på dyrkede områder. Dvs. den udsivning af pesticider der kommer ender i drikkevandet. Desuden er der de politiske og kulturelle aspekter. Eksempelvis i Afrika. Vi har her et enestående eksempel på hvordan misregimente og skjult kolonipolitik kan forarme et helt kontinent. Befolkningstilvæksten er ganske vist et stort problem men HVIS befolkningen kunne se stabilitet og ordnede forhold i øjnene vil jeg tro dette kunne bringes til kontrol. Pt. gælder det reelt om at overleve og sikre sin familie arbejdskraft til fortsat overlevelse. Derfor har man behov for mange børn. Jan

 • 0
 • 0

For mig ser det ud som GMO automatiskt fører til øget pesticid forbrug. Det er denne automatik jeg er nervøs for.

Det du taler om er herbicid resistente GM-afgrøder. Vi kan diskutere længe om de øger herbicidforbruget, men skal vi ikke starte med at blive enige om at de ikke er den eneste type GM-afgrøde man kan lave? Når vi taler om verdens fattigste bønder er de herbicid resistente afgrøder ikke de mest interessante. Insektresistente afgrøder kan derimod være nyttige for dem og de giver altså entydigt et lavere pesticidforbrug.

 • 0
 • 0

Claus Madsen Som jeg skrev "ser det ud som" pesticidforbruget stiger pr. automatik når man anvender GMO. Jeg er klar over at GMO er meget andet end pesticidresistente planter. Problemet er blot at de økonomiske interesser bag pesticidproduktionen er meget store og de er en stor og aktiv medspiller i forskningen i GMO. Deres dagsorden er givet på forhånd. Personligt synes jeg GMO er en mulighed bland mange hvis man kommer fri af pesticidforbruget. Eksempelvis tror jeg ikke problemerne med syge og misdannede børn skyldes GMO. Det skyldes efter min mening pesticiderne der udvaskes og ender i drikkevandet og/eller forurener fødevarerne. Jan

 • 0
 • 0

Hej Jan Jeg er glad for at vi kan blive enige om, at der ikke er automatik i koblingen mellem GMO og pesticider. Det afhænger naturligvis helt af det transgene træk.

Du har helt ret i at der er økonomiske interesser i spil, som man ikke skal være blind for. Omvendt vil jeg altså også stilfærdigt advare mod blind dæmonisering af de firmaer som beskæftiger sig med området.

De insektresistente Bt-afgrøder som sænker forbruget af pestider (bl.a. de meget ubehagelige organophosphater) markedsføres jo faktisk af disse forkætrede virksomheder.

Mht. industiens bidrag til forskningen... ja, de er med, men deres betydning skal heller ikke overvurderes. Når det kommer til GMO'er med lidt mere avancerede træk end lige herbicidresistens og Bt er det universiteterne jeg ser flest resultater fra.

 • 0
 • 0

I Argentina er sojaproduktionen så dominerende at fødevareproduktionen til eget forbrug begynder at lide under det. Desuden er der problemer med øgede dødfødsler og misdannede børn i de områder med GMO dyrkning og et stort pesticidforbrug. Det er muligt disse problemer kunne være undgået hvis tilgangen til rent drikkevand var tilstrækkelig. Problemet er blot at sådan er forholdene ikke ret ofte. Meget ofte tages drikkevandet som overfladevand eller fra brønde der ligger tæt på dyrkede områder. Dvs. den udsivning af pesticider der kommer ender i drikkevandet

 • lad os slå fast at det er ren skrækpropaganda - der er ikke konstateret dødsfødsler p.g.a. GMO-planter. At der bruges flere spesticider er rent vrøvl, der er tværtimod konstateret en nedgang i forbruget af pesticider, hvor man har anvendt BT-planter og hvor reoundup-resistens har erstattet mere miljøbelastende midler med mindre miljøbelastende middel - nemlig roundup. At GMO-planter skulle være giftige er rent sludder, der er plantet af ideologer, der sætter bekæmpelsen af Monsanto over at løse sultproblemet. Jeg ser da heller ingen steder, hvor du forsøger at dokumenterede dine overdrivelser og misinformationer. Hvad GMO skulle have at gøre med nedsivning i drikkevandsboringer står hen i det uvisse, for realiteterne er, at f.eks. roundup en det middel, der stort set ikke udvaskes.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

@Niels,

Der er løsninger til at indføre bæredygtigt landbrug uden kemi, kunstgødning eller GMO, endda løsninger, der giver højere udbytter og højere næringsværdi af afgrøderne. Det kan man læse mere om på http://www.growbiointensive.or...org/

 • du fører en ideologisk kamp mod GMO, men jeg kan se du ikke kender noget til landbrug, at dømme efter ovenstående samling af floskler. Sagen er den, at hvis ikke man tilfører samme mængde mineralstoffer til jorden, som der fjernes fra marken, så udpiner man jorden på lang sigt - det kalder du "bæredygtigt" - et idelogogisk betegnelse uden mening. Med mineralske gødninger (det du kalder kunstgødning - en betegnelse man forlod for 50 år siden) - tilfører man næringsstofferne i en form, spm er en plantes naturlige måde at optage den på.

Uden mineralgødning vil planterne mange steder lide af mangelsygdomme, det samme vil husdyrene. I gamle dage led kvæget f.kes. ofte af en sygdom - "vosk" - det var utrivelighed, der skyldes mangel på kobolt, der igen var nødvendig for at danne et bestem vitamin. I gamle dage blev jorden udpint, da man ikke tilføre samme mængde stoffer, som planterne bortførte, man drev så "svedjebrug" - en form, der kendes mange steder i u-lande. Man brænder skovarealer af for at få mineralstofferne genbrugt. En "bæredygtig" metode? Nej. Man skal tilføre de manglende næringsstoffer som rene mineralske gødninger. Når ideologi går forud for stabil fødevareforsyning, så må man reagere. Løsningen på sultproblemerne i Verden er ikke at lade ukyndige fortælle landbrugerne, hvordan de skal dyrke jorden. Din reference indeholder ikke et eneste seriøst forsøg, hvor man sammenligner med traditionelt landbrug. Økologisk/biodynamisk landbrug har altid vægret sig mod sammenlignende forsøg, da tørstofproduktionen ligger langt under traditionelt landbrug - ganske enkelt fordi afgrødernes gødningsbehov ikke tilgodeses. På global plan vil 100% økologisk drift kunne brødføde 2-3 mia. mennesker, så metoden er effektiv til at løse problemet med overbefolkning.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Jan,

Tjah.....det er ikke alle der er enige.

http://www.grain.org/seedling/...=578

Men da mjeg ikke tager parti er der også en mere moderat.... http://www.laleva.org/eng/2004...htm

Begge dine kilder er imod GMO. Meget endda. 90% af soyabønnerne er roundup-resistente fortælles der, derefter nævnes en række eksempler på fortsat brug af pesticider mod skadedyr. Der nævnes man bruger atrazin i store mængder, men ikke, hvor meget der spares ved GMO, hvor man bruger det ugiftige middel glyphosat, som man glemmer at fortælle at alle må fremstille - ikke bare Monsanto. Man siger nej til MONOKULTURER, men det har da ikke noget med GMO at gøre! Man nævner superukrudt, men det problemer bliver større uden GMO-resistente kulturer. Man nævner at småbrugere fordrives fra deres jord, men det har da vist ikke noget med GMO at gøre? Hvis ikke landbruget kan se nogen fordel i at købe GMO-såsæd, så køber de naturligvis noget andet. Så enkelt er det. Dine kilder har et budskab, fint nok. Men de nævner intet om rentabilitet eller udbytter.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Det er pseudovidenskab at påstå GMO modstand er skyld i at afrikanerne sulter. GMO er ikke vidundermidlet der fjerner de grundlæggende problemer.

Hver gang en afgrøde forædles, betyder det billigere produkter i vesten uden at levevilkårene forbedres nævneværdigt i u-landene.

Elfenbenskysten der står som verdens største producent af kakaobønner, har ikke fået gavn at den løbende forædling. Til gengæld har verdens chokoladeproducenter tjent godt, og disse producenter ligger alle i vesten.

Læg også mærke til hvilke afgrøder der er fokus på at forædle. Det er hovedsageligt afgrøder der kan afsættes i vesten med god fortjeneste.

Udfordringen ligge først og fremmest i at gøre u-landene politisk og social stabile, så landbruget kan få ro til at udvikle sig. Krig og social uro er den største trussel mod landbruget - ikke om der udvikles GMO afgrøder eller ej.

 • 0
 • 0

Hej Johan,

Det er pseudovidenskab at påstå GMO modstand er skyld i at afrikanerne sulter. GMO er ikke vidundermidlet der fjerner de grundlæggende problemer

helt enig. GMO-tilhængere siger som jeg nævnte tidligere, at GMO ikke er løsningen, men en del af løsningen. Det er GMO-modstanderne, der bruger alt eller intet-teknikken. Denne ideologiske kamp foregår især fra den overmæsse del af verden. Jeg er enig i dine betragtninger. U-landenes største problem er, at der mangler en middelklasse - der er kun en over- og en underklasse. I Afrika er problemet, at mændene mange steder ikke gider beskæftige sig med manuelt arbejde, manuelt arbejde ved dyrkning af jorden overlades til kvinderne. Et andet problem er, at når danske landbrugskyndige har sat skik på landbrugsteknikken, så falder det sammen når de forlader området. Jeg kender et eksempel, hvor man indførte traktordrift i bedriften, det kunne mændene klare. Et senere besøg viste, at traktorerne stod stille. Da de u-landsfrivillige forlod stedet, blev brændstofrørene brækket af - de belv brugt til at sætte pibespidsen fast til piben, hvorefter kvinderne klarede marken med hakken. Det var så den ulandshjælp.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

For det første er det absurd at påstå at GMO er løsningen på verdens sultproblemer. Det er langt mere kompliceret, både politisk og økonomisk. Men lad os sige at GMO var rimeligt sikkert. Så løser det ikke noget at give firmaet der gav os Agent Orange (Monsanto som står for over 95% af al GMO) kontrol over frøene, som producere sterile afgrøder. Vi kan ikke gøre Afrika eller andre, afhængige af at skulle købe Monsantos frø til dyrkning. Det er bevist gang på gang, at fx GMO Majs har givet forsøgsdyr nyre og leverskader.

 • 0
 • 0

Hej Jens,

du skriver: "Hvad GMO skulle have at gøre med nedsivning i drikkevandsboringer står hen i det uvisse, for realiteterne er, at f.eks. roundup en det middel, der stort set ikke udvaskes."

den mere end 10 år gamle historie kender jeg udmærket. På GEUS hjemmeside kan du finde, hvad geologer siger - nemlig at glyphosat er et af de mest immobile stoffer i jordbunden! Det skyldes ganske enkelt, at glyphosat binder sig meget hårdt til jordpartiklerne. Pas på når du hører ikke-sagkyndige nævne forurening af grundvandet. Grundvand er al vand i jorden under grundvandspejlet. Drikkevand kaldes for råvand - ikke grundvand. Man har senere fundet ud af, at stoffet kan skylles nedad i jorden sammen med jordpartikler, hvis der er sprækkedannelse - eller langs det løse jord i en boring. Hvis man blor harver en tør jord med sprækkedannelse, så stoffes denne nedvaskning - eller holdes i få meters dybde (hvor jordvandet faktisk er grundvand!) For øvrigt er stoffet glyphosat ugiftigt, en sprøjteklar opløsning af roundup er mindre giftig end en kop kaffe. Dødelig dosis er på 5500 g/kg legemsvægt.

@Victor du lukker øjnene for det, jeg skrev 1.5 timer før dit indlæg. Ingen - jeg gentager ingen GMO-tilhænger påstår det du skriver, nemlig at vi fortæller at GMO er løsningen. Det er udelukkende en demagogisk påstand fra GMO-modstandernes side, der intet har at sætte i stedet. Jeg gentager - GMO er en del af løsningen. Traditionel planteforædling, gødskning med mineralske gødninger efter planternes behov, korrekt anvendelse af kemisk planteværn er andre nødvendige tiltag, hvis vi skal brødføde en stadig stigende befolkningstal.

Mvh. Per A. Hansen Vi er vel enige i, at befolkningstallet ikke skal reguleres ved at dyrke mindre mængder fødevarer? I Kina kan en salttolerant GMO-ris skaffe føde til mange millioner ekstra mennesker, idet store arealer med for saltholdig jord vil kunne dyrkes med ris.

 • 0
 • 0

@Johan,

... og det skylde hovedsageligt at Kina har den stabilitet som Afrika mangler for at moderne teknologiske løsninger overhovedet kommer fra start.

 • enig. Afrika mangler rygraden i et samfund - middelklassen. @Victor, det er interessant, for der døde mange i Zimbabve, da Mugabe afviste hjælp fra USA for nogle år siden, da han troede på, hvad Greenpeace sagde om giftighed. Det er fint nok med fødevarehjælp, men det løser ikke det basale problem, vi skal have udviklet området, så de kan klare det selv. Løsningen er at introducere moderne landbrugsmetoder, som de kan håndtere - gødskning, genbrug, afgrødevalg, sædskifte etc. Om Kassava skal være den danske giftfrie GMO ved jeg ikke, det skulle forsøg på stedet kunne vise.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

”For øvrigt er stoffet glyphosat ugiftigt, en sprøjteklar opløsning af Roundup er mindre giftig end en kop kaffe. Dødelig dosis er på 5500 g/kg legemsvægt”.

Muligvis, men der findes også mennesker der ikke kan tåle kaffe. Jeg forstår ikke hvorfor GMO altid skal sættes i forbindelse med glyphosat. Meningen med GMO må dog være at gøre afgrøderne mere robuste i stedet for at gøre dem afhængige af flere sprøjtemidler.

Hvorfor tage udgangspunkt i sprøjtemidler som nøgternt set er en nødløsning for at forbedre høstudbyttet, når GMO giver mulighed for at udfase sprøjtemidlerne.

Desuden mangler jeg stadig bevis for at glyphosat er nødvendigt for menneskeheden på linie med vitaminer og mineraler.

 • 0
 • 0

Meningen med GMO må dog være at gøre afgrøderne mere robuste i stedet for at gøre dem afhængige af flere sprøjtemidler.

Afgrøderne bliver ikke afhængige af sprøjtemidler/glyphosat fordi de bliver gjort modstandsdygtige overfor stoffet. Man kan selvfølgelig fortsat bekæmpe ukrudtet med mekaniske metoder og med de sprøjtemidler som afgrøden har naturlig resistens overfor. Der bliver blot en mulighed mere i de pågældende GM-afgrøder. Der er mange forskellige producenter af glyphosat. En af de største er danske Cheminova, hvori den største aktionær er Århus Universitet. Anvender en landmand glyphosat til ukrudtsbekæmpelse er der altså stor konkurrence blandt producenterne af stoffet (se http://borsen.dk/investor/nyhed/179382/ ) og den del af overskudet der vedrører Århus Universitets bestemmende aktiepost bruges til at støtte forskning indenfor mange forskellige områder på Århus Universitet. Der er altså tale om en højteknologisk udvikling hvorfra de værdier der skabes kanaliseres ind i universitetsforskning til gavn for det danske samfund. Kan det blive bedre?

Ukrudtsbekæmpelse er en forudsætning for at man kan dyrke en alm landbrugafgrøde med et rimeligt udbytte. Hvis man ikke bekæmpede ukrudtet ved pløjning og harvning eller med sprøjtemidler skulle man bruge 2-3 gange så stort et landbrugsareal for at producere den samme mængde afgrøder. For at gøre det ville man altså skulle ødelægge vild natur på et areal der svarer til 2-3 gange det nuværende landbrugsareal i verden. Det ville altså være en miljømæssig og økologisk katastrofe.

Mange ting tyder på at udkrudtbekæmpelse baseret på sprøjtemidler som f.eks. glyphosat er væsentligt mere miljøvenlig og skånsom overfor miljøet og dyrelivet end ukrudtsbekæmpelse baseret på pløjning, harvning, ukrudtsstrigler og ukrudtsbrændere.

Disse ting er mere udførligt beskrevet i mit indlæg her : http://ing.dk/artikel/107519-ny-blog-danma...

 • 0
 • 0

Johan,

Muligvis, men der findes også mennesker der ikke kan tåle kaffe. Jeg forstår ikke hvorfor GMO altid skal sættes i forbindelse med glyphosat. Meningen med GMO må dog være at gøre afgrøderne mere robuste i stedet for at gøre dem afhængige af flere sprøjtemidler.

Hvorfor tage udgangspunkt i sprøjtemidler som nøgternt set er en nødløsning for at forbedre høstudbyttet, når GMO giver mulighed for at udfase sprøjtemidlerne

 • når GMO-modstandere ustandseligt trækker Monsanto og glyphosat ind i debatten, så må man jo svare på det uanset hvor mange gange, det trækkes ind i debatten. Jeg er derfor enig i dit argument et langt stykker hen ad vejen - GMO er meget andet end glyphosat-tolerence. Hvis nogen ikke kan tåle kaffe som du nævner, så er kuren ikke at totalforbyde kaffe - men at tilbyde et alternativ. Det samme gælder for GMO - hvis nogen ikke kan udstå synet af GMO-produkter, så kan de jo bare fravælge produkterne! Det kan vi sikkert blive enige om? Meningen med GMO er at give mulighed for at forædle planter på områder, hvor traditionel krydsning ikke slår til, jfr. tidligere nævnte eksempler med salt- og tørketolerence, berigning af afgrøderne med vitaminer, vaccination etc. Det væsentligste er det bidrag, GMO-teknikken kan bidrage med i det scenarie, som Finn Okkels så udmærket har beskrevet. GMO-udviklingen skal naturligvis ikke ske hovedløst, men efter et grundigt forsøgsarbejde, som man altid har anvendt indenfor forædlingsarbejdet. Der er naturligvis en række effekter, som ikke er klarlagt 100%.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

fordi.., ja der er simpelthen tusinder af grunde til de sulter: I sidste ende er grunden at der ikke i de afrikanske kulturer er nok basis for et moderne samfund. Status lige nu i Afrika er at mere mad betyder flere mennesker. Det betyder igen mere sårbarhed overfor naturlige udsving i landbruget. F.eks. er mange blevet tvunget væk fra nomade-tilværelsen, og de har alle fået mindre landbrugsareal at gøre godt med. Artiklens konklusion er ekstremt forsimplet og naiv. Man kommer lidt i tvivl om, om Per Pinstrup-Andersen har været i Afrika.

 • 0
 • 0

Sultens årsag er at afgrøderne ikke kan opbevares eller er for dyre at transportere. Hvilken forbindelse har disse to problemer med GMO-modstand?

Utroligt meget thi de samme mennesker som hader GMO tror på VE. Hvis vi havde udviklet KK i rimeligt omfang da vi fik vinket i 73,ville lavere priser på olie have givet andre mulighed for at bygge opbevarings- og transport systemer til fødevarer ala hvad der skete i Danmark 1920 -40. De virkelig onde er VE erne.

 • 0
 • 0

Ikke et eneste sted i Afrika finder man veldrevne landbrug som er ejet og drevet af afrikanere. Det skyldes at de fleste mænd ikke gider landbrug, men overlader det til kvinderne, så mændene selv kan gå hen i skyggen og tygge khat. Det er hele kulturen og arbejdsmoralen der forhindrer at der er en tilstrækkelig fødevareproduktion. Hvis man virkelig ville, kunne Afrika med lethed være selvforsynende med stort set alt og tilmed have en rig eksport. Men Afrikanerne er deres egne største fjender.

 • 0
 • 0

er en helt væsentlig faktor, som gøre det økonomisk uinteressant at dyrke jorden, hvor der ikke ydes tilskud til det. Og det er netop i Afrika, hvor landene ikke har økonomi til at støtte landbruget med store beløb.

De store støttebeløb sænker priserne på verdensmarkedet, ganske enkelt.

 • 0
 • 0

Uganda kunne brødføde Afrika alene, førend Idi Amin ødelagde infrastruktur og landbrug, så det kan de vel gøre igen. Problemet er den korruption der fulgte efter Idi Amin, ikke økonomi i sig selv.

 • 0
 • 0

Ikke desto mindre så vil højere priser animere til at øge produktionen.

Også i Afrika.

Dvs. at biobrændstof produktion på f.eks. amerikansk majs ligefrem hjælper på fødevaresituationen i Afrika, eller?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten