Fatal fejl at søge robuste ingeniører

‘Du kan dokumentere den nødvendige faglige erfaring, er vedholdende og har robustheden til at sikre, at målene opfyldes, og du besidder evnen til at motivere og skabe resultater gennem andre.’ (Jobannonce til ingeniører).

Det er hipt at være robust blandt arbejdsgivere. Det ses ved en stigende brug af ordet i jobannoncer. Spørgsmålet er bare, hvorfor virksomhederne leder efter robuste medarbejdere, om det er en god idé, og slutteligt om det er en fordel at have robuste ansatte.

Spørger man ledelsesfilosoffen Ole Fogh Kirkeby, der er professor emeritus ved CBS, kan det være direkte fatalt for en virksomhed at søge efter robusthed.

»Den robuste leder skader ved manglende empati og generelt at være ligeglad. Organisationens atmosfære bliver ufrugtbar, arbejdsmiljøet forværres, konfliktniveauet øges, medarbejderne bliver dårligere til at producere, og virksomheden ender med et dårligere produkt,« siger han.

Bladrer du jævnligt i jobannoncer, vil du finde, at der er modeord, som blomstrer op og visner væk igen, efterhånden som ordet bliver udhulet. For ti år siden skulle vi være omstillingsparate, innovative og fleksible. I dag skal vi være robuste. Men det giver ikke mening for Ole Fogh Kirkeby.

»Der er jo ingen, der tager en helvedes lang uddannelse, hvis de ikke vil bidrage til tingenes funktionalitet, kunne løse problemer og skabe et bedre produkt,« påpeger han.

Kolde ledere

‘Du skal være en dygtig kommunikator, have et godt menneskekundskab og flair for at samarbejde. Du skal være udadvendt og robust.’ (Jobannonce til ingeniører)

Ole Fogh Kirkeby ser ingen særlige fordele ved at ansætte robuste medarbejdere:

»I sig selv er ordet hverken negativt eller positivt, men hvis det betyder, at man leder efter medarbejdere, der vil finde sig i meget, og ledere, som mangler fornemmelse for deres medarbejdere, så begynder det at få negative overtoner.«

Hans umiddelbare reaktion på, at ordet optræder i flere og flere jobannoncer er, at virksomhederne bag næppe er helt klar over, hvad de mener med det:

»Det tyder på en indskrænket opfattelse af, hvad det betyder for virksomheden at have robust arbejdskraft. Robuste mennesker er kolde i røven.«

Robusthed er et næsten sygeligt træk

Ole Fogh Kirkeby medgiver, at virksomheder kan mene, at de har brug for medarbejdere, der er vedholdende, målrettede og i stand til at undertrykke deres eget behov temporært og ikke får stress. Problemet er bare, at robusthed kan ligge på grænsen til det patologiske eller psykopatiske, siger han:

»Det sker dér, hvor mennesket ikke længere registrerer andre mennesker, omgivelserne eller sig selv for den sags skyld.«

‘Du skal være robust og udadvendt samt kunne bidrage til et godt arbejdsklima, hvor der er lagt vægt på åbenhed, udvikling og godt humør.’ (Jobannonce til ingeniører)

Der er dog nogle steder, hvor det ifølge Ole Fogh Kirkeby kan være en fordel at have robuste medarbejdere.

»Man skal være robust for at kunne føle solidaritet med virksomheden, selv om den laver forurenende produkter, eller ikke følger en optimal strategi med henblik på at reducere drivhusgasser,« siger han.

Men hvis man undertrykker sine betænkeligheder ved disse situationer, bliver verden til et dårligere sted, mener han.

Du skal være skrøbelig for at få ideerne

‘Du skal være engageret, initiativrig og effektiv. Have et godt overblik, være robust og kunne holde hovedet koldt – selv med mange bolde i luften. Være god til at få et samarbejde til at fungere. Have humoristisk sans og gåpåmod.’ (Jobannonce til ingeniører).

For ingeniører gælder det særligt, at de skal være dét, som Ole Fogh Kirkeby ser som det modsatte af robust; de skal være skrøbelige og sensitive, for det giver evnen til at registrere sanseindtryk, bearbejde og transformere dem til ideer.

»Ingeniøren skal være intelligent, betjene maskineriet og gerne bidrage med noget. Men det kræver en vis sensitivitet, for ellers vil han ikke kunne se eventuelle problemer og løse dem på alternative måder,« siger han.

At mennesker kan have en robust skrøbelighed, og at vedkommende potentielt er den bedste kandidat, en arbejdsplads kan ansætte, er en helt anden diskussion.

Emner : Karriereguide