Farvel til AC rammer IDA hårdest

AC-fællesskabet er blevet mindre, men vil fungere på trods af IDAs udmeldelse. Til gengæld bliver det vanskeligt for IDA at realisere sit mål om bedre vilkår til ingeniørerne, nu hvor de står alene. Det vurderer både AC's formand, Sine Sunesen, og professor i arbejdsmarkedsforhold Henning Jørgensen, Aalborg Universitet:

»IDAs udmeldelse er et stort og risikabelt skridt og afspejler en gevaldig tro på egne kræfter. Så må man bare håbe på, at den selvtillid kan bruges til noget,« siger Henning Jørgensen.

Han forudser, at det bliver svært for IDA at komme igennem med særkrav ved næste offentlige overenskomstforhandling i 2011, fordi IDAs godt 7.000 offentligt ansatte udgør en minoritet. Samtidig forlader man ikke en hovedorganisation ustraffet, vurderer han:

»Det kan let tænkes, at AC forsøger at give en ørefigen tilbage.«

Ingeniørernes problem

Sine Sunesen, formand for AC, kalder det ærgerligt, at IDA har meldt sig ud, men hun ser det også først og fremmest som et problem for inge­niørerne:

»IDA er lille på det offentlige område, og det betyder, at de fremover ingen indflydelse får på det offentlige forhandlingsområde. Det er min helt klare overbevisning, at AC hverken mister betydning eller indflydelse politisk og forhandlingsmæssigt på grund af udmeldelsen,« siger hun.

IDA har som betingelse for at komme tilbage stillet syv krav til AC, men de falder på stenet grund:

»Jeg tror, de krav er sat op, fordi IDAs formand ved, at de ikke kan imødekommes, og at det ikke er et sådant AC, vi andre ønsker,« siger Sine Sunesen, der bakkes op af de to store AC-forbund, Dansk Magisterforening og Djøf.

Professor Henning Jørgensen forstår AC's holdning. Han mener, at bl.a. kravet om, at AC fremover skal stoppe sin politisk interessevaretagelse, er baseret på en forkert analyse:

»IDA kræver, at AC opgiver arbejdet med politisk interessevaretagelse, men det er jo netop gennem det daglige politiske arbejde, at de politiske beslutninger bliver defineret, ikke ved overenskomstforhandlingerne hvert tredje år.«

Emner : IDA