Farvel til Ingeniørhøjskolen: Bestyrelse siger ja til at samle ingeniørstudier på Aarhus Universitet

Navitasbygningen på Aarhus havn skal stadig rumme ingeniøruddannelser, når Ingeniørhøjskolen nedlægges efter nytår, og uddannelserne slås sammen med civilingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet. Illustration: Maria Randima, Aarhus Universitet

Kort før sommerferien blev der annonceret en storstilet plan om at omorganisere ingeniøruddannelserne i Aarhus. En forandring, der skulle samle byens to ingeniøruddannelser på fire ingeniørinstitutter under det tekniske fakultet på Aarhus Universitet (AU).

I dag er universitetets ingeniøruddannelser delt op i diplomingeniørstudiet, som foregår på Ingeniørhøjskolen, og civilingeniørstudiet, som hører til på universitetets Institut for Ingeniørvidenskab.

Planen om at samle uddannelserne har nu været i høring, og i går nikkede bestyrelsen for Aarhus Universitet ja til at nedlægge Ingeniørhøjskolen og Institut for Ingeniørvidenskab. I stedet oprettes fire nye ingeniørinstitutter på universitetet.

Tilfreds dekan

Da planen blev lanceret i juni, forklarede dekan Eskild Holm Nielsen, Faculty of Technical Sciences på AU, at opdelingen betyder, at potentialet på området ikke udnyttes fuldt ud, når det er spredt ud på to forskellige uddannelsesinstitutioner, og at det var baggrunden for hans ønske om at samle ingeniøruddannelserne.

Han er da også meget tilfreds med, at der nu bliver nikket ja til planerne:

»Jeg er meget glad for, at bestyrelsen bakker op om de store visioner for AU’s ingeniørområde, og jeg glæder mig til, at vi nu for alvor kan komme i arbejdstøjet og få visionerne gjort til virkelighed.«

Anbefalinger fra medarbejderne

I perioden fra juni til september har de involverede medarbejdere gennem arbejdsgrupper fået mulighed for at bidrage til udviklingen af de nye institutters arbejdsgange for at bane vejen for et effektivt samarbejde. Anbefalingerne fra de enkelte arbejdsgrupper er nu sendt videre til dekanen.

»Det er medarbejderne, der har den største indsigt i dagligdagen, og de er en vigtig del af udviklingen af de nye institutter. De indsendte anbefalinger fungerer derfor som et kvalificerende grundlag for, hvordan vi mere detaljeret kan planlægge den kommende etableringsproces,« siger Eskild Holm Nielsen.

Arbejdsgruppernes anbefalinger og input fra høringsrunden kommer derfor til at indgå i arbejdet med at organisere de nye institutter.

Når to kulturer mødes

En af anbefalingerne fra arbejdsgrupperne handler om organisering af institutterne, hvor to forskellige kulturer nu skal blive til én:

»Jeg er rigtig glad for medarbejdernes anbefalinger om kulturdannelsen på de nye institutter, som er vigtig for at sikre en god langsigtet udvikling. Jeg oplever dog allerede nu, at medarbejderne fra de to nuværende organisationer er begyndt at finde hinanden, og at kulturdannelsen er undervejs.

Institutnavne er på plads

Foreløbig er institutnavnene det eneste, der er faldet helt på plads, men de signalerer allerede den fremtidige faglige afgrænsning.

De fire institutter har fået navnene: Institut for Bioteknologi og Kemiteknologi, Institut for Elektro- og Computerteknologi, Institut for Byggeri og Bygningsdesign samt Institut for Mekanik og Produktion.

De overordnede rammer for de fire institutter, den fremtidige organisering og konstitueringer bliver præsenteret i slutningen af oktober. Herefter får medarbejderne besked om, hvilket institut de kommer til at arbejde på fra 1. januar 2021.

Beredt på fremtiden

Da planen blev præsenteret i juni, understregede Eskild Holm Nielsen, at nedlæggelsen af Ingeniørhøjskolen og Institut for Ingeniørvidenskab ikke ville betyde fyringer for de lidt over 800 ansatte.

Dengang sagde han:

»Vi kigger ind i et vækstscenarie med udsigt til stigende antal medarbejdere, så det handler om at berede sig på fremtiden. Det er et ønske om at realisere målsætningen fra 2016 om at udvikle ingeniørområdet til et stort område på AU for at skabe værdi for samfundet.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kan vi så regne med at man arbejder sammen så der skabes en jævn overgang fra diplom til civil ingeniør? Det kunne man ikke finde ud af i 70'erne. Der var også to faglige foeringern og det tog meget lang tid at finde fodslag de to imellem. Civilingenørernes fallit på arbejdsløskassen 3 kontingent i 1970 og ingen støtte var nok et skridt på vejen.

Håber også man får luset ud i de mange fejltagelser domineret i universitetstanker - man kan frygte det værste: eks.: man underviste i bogføring medens man på merconom selv kunne lære virksomhedsøkonomi en total fallit får DTH, eks. man underviste i teoretisk statistik der er totalt ligegyldigt for ingeniører, når man det: meget vigtige fag 'anvendt statistik' etc. herunder Taguchi methology, som århus Universitet dog var lidt behjælpelig med, men DIA droppede det lige så snart særbevillingen var brugt (svindel vil jeg kalde det)

 • 2
 • 4

Håber for de kommende diplomingeniørstuderende, at nedlæggelsen af ingeniørhøjskolen ikke betyder, at de er underlagt samme forældede regler ift. løn under praktik.

Særligt ingeniørstuderende i software relaterede fag har nydt godt af at deres evner er eftertragtede, og har haft god mulighed for en fair kompensation under praktikforløbet, i stedet for at være en tvunget gratis resource.

 • 2
 • 0

Jeg studererde på ingeniørhøjskolen i Haslev. Nu lukket og slukket... Hvorfor skal alt centraliseres? Er vi 100% sikre på, at vi vinder ved at centraliser? Jeg tvivler, tror vi mister mangfoldighed. Hvad siger I andre? Skriv!

 • 10
 • 1

Ingeniørhøjskolens afdeling i Herning er under udbygning i disse år og vil fortsætte på campus Herning. Indtil videre uden civilingeniør overbygning. Så der fortsættes med diplomingeniøruddannelserne, som jo også er adgangsgivende til civilingeniøruddannelserne.

For tiden er der uddannelse i Elektronik, Elektrisk Energiteknologi (en videreudvikling af den tidligere stærkstrømsingeniør) og maskinteknik. Det betyder at der i fremtiden vil bære to af det tekniske fakultets institutter repræsenteret i Herning.

Vi må jo så ikke glemme de forretningsorienterede diplomingeniør- og civilingeniøruddannelser, som drives af Business and Social Sciences fakultetet på campus Herning. De har hvert år gode optagelsestal.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten