Farum-fund: Tre fjerdedele af bygningsfuge var ren miljøgift

Det kommer ikke som en overraskelse, at indholdet af miljøgiften PCB i bygningsfuger kan være højt. Helt op til en tredjedel af fugerne i byggeri fra hovedsageligt 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne kan være miljøgiften, som man anvendte til at gøre fugemassen elastisk.

Men boligbyggeriet i Farum Midtpunkt trumfer med en enkelt måling af fugemasse, der for 75 procents vedkommende består af PCB.

Så høje koncentrationer har professor Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut, der forsker i PCB og andre problemer med indeklimaet, aldrig før set.

»Men Farum Midtpunkt er også den største og mest alvorlige PCB-sag, vi indtil videre har identificeret i Danmark,« siger han.

Lars Gunnarsen understreger, at han ikke har været med til at gennemføre et meget stort antal målinger, for det er aldrig gjort i forskningsøjemed herhjemme.

Han finder ikke koncentrationen urealistisk høj. PCB er, konstaterer han, noget olieagtigt stads, som nok kunne blandes med gips til at udgøre en klistrende fuge selv med så høje koncentrationer.

Enorm variation i PCB-koncentration

Der er dog, påpeger professoren, stor usikkerhed med at fastslå den nøjagtige koncentration. Det skyldes, at der findes 209 forskellige typer PCB. De benævnes kongenere. Cirka 130 har været brugt i praksis.

Det er alt for dyrt at analysere for alle 130 kongenere. I stedet estimeres det samlede indhold af PCB normalt ved at måle seks eller syv af dem, og derefter gange koncentrationen med fem. Det har forskerne også gjort i Farum Midtpunkt.

Faktoren, der skal ganges med, varierer fra tre til otte, alt efter hvilken blanding PCB, der er tale om. Den usikkerhed gælder imidlertid for alle målinger af PCB-koncentrationer, ikke kun den omtalte fuge i Farum.

I alt tog forskerne prøver med fem centimeter af fugen bag en dørkarm i 20 lejligheder i Farum Midtpunkt. PCB-koncentrationen i prøverne varierer helt enormt. I en af fugerne blev der således kun målt en halv promille PCB, mens den gennemsnitlige koncentration var 21 procent.

Trods alutape og ventilation: Beboer måtte fraflytte

Samme billede gør sig gældende for de målinger af miljøgiften i indeluften. Indholdet svingede fra 168 nanogram per kubikmeter, som er under Sundhedsstyrelsens laveste aktionsværdi, til knap 3.900.

Det sidste er så højt, at det er over styrelsens høje aktionsværdi, hvor der skal gøres noget med det samme. Derfor er beboerne fraflyttet lejligheden med den høje koncentration.

Den blev vel at mærke målt, længe efter at boligselskabet KAB har dækket fugerne over med alutape, øget ventilationen og opfordret til øget rengøring.

Andre fuger kan indeholde mere PCB

Professor Lars Gunnarsen er overrasket over forskellene i koncentrationen af PCB inden for samme byggeri. Han betegner dem som 'kæmpestore'.

»Det er på ingen måde samme fuge, der er brugt i de 20 lejligheder. Vi ved ikke, hvordan forskellene er opstået. Det kan være alt fra, at entreprenøren har haft ingredienser til fugemassen stående og blandet den på stedet i forskellige forhold, til at der er købt forskellige, færdigblandede fugematerialer, som har ligget hulter til bulter,« siger han.

Det betyder også, at det er umuligt at frikende lejligheden med fugen med en halv promille PCB fra at have et problem med miljøgiften. For andre fuger end den omkring dørkarmen, som forskerne målte på, kan sagtens have haft et højere indhold.

Målingerne af PCB i indeluften og fugerne i Farum Midtpunkt blev udført i en rapport, hvis hovedformål var at bestemme indholdet af PCB i blodet på beboerne. Rapporten er udgivet af Sundhedsstyrelsen.

Dokumentation

Rapporten om PCB i Farum Midtpunkt