Farlige stoffer i vand på plastflaske

Antimon (Sb) er et metallisk grundstof i familie med arsen. Antimonforbindelser er giftige og kræftfremkaldende. Antimon findes naturligt i grund- og kildevand, men i meget lave koncentrationer på omkring 2 ng/L (2 parts per trillion), som kun kan måles med meget følsomme instrumenter i et ultrarent laboratorium. Antimonforbindelser (antimontrioxid) anvendes bl.a. som katalysator ved fremstilling af PET-plast.

En tysk forskergruppe fra Universitetet i Heidelberg under ledelse af William Shotyk har undersøgt 15 populære canadiske mærker af vand på PET-flasker og 48 europæiske mærker, heriblandt 3 mærker fra Danmark. Gennemsnitskoncentrationen af antimon i europæiske PET-flasker var 342 ppt – i god overensstemmelse med koncentrationerne i de tre danske flasker.

Naturligt vand fra Canada solgt i PET-flasker indeholdt 112-375 ppt antimon, og deioniseret vand på PET-flasker indeholdt 134-195 ppt antimon. Vand solgt i polypropylen- eller polyethylenflasker havde ikke forhøjet antimonindhold.

Tre af de tyske mærker blev indkøbt både på PET- og glasflasker. Før det kom på flasker, indeholdt kildevand lidt under 4 ppt antimon, i glasflasken var koncentrationen tre gange højere, mens koncentrationen var ca.100 gange højere i PET-flasken (359 ppt). En PET-flaske, der var købt tre måneder før analysen og havde henstået ved stuetemperatur, indeholdt endda 626 ppt antimon. Afgivelsen afhænger derfor af, hvor længe vandet opbevares i flasken.

En canadisk undersøgelse har tidligere rapporteret hundrede gange højere koncentrationer af antimon i vand solgt på plastflasker lavet af PET, henholdsvis et gennemsnit på 320 ppt antimon i mineralvand og 300 ppt antimon i kildevand.

En undersøgelse fra sidste år af DHI i Hørsholm rapporterede meridianværdier for antimon på 220 ppt for flaskevand og mindre end 30 ppt for postevand. Værdierne svarer nogenlunde til de nye tyske undersøgelser.

WHO har anbefalet en grænseværdi på 5 µg/L. Det er samme værdi, der gælder i Danmark. Selvom de målte koncentrationer er langt under de af myndighederne fastsatte sundhedsmæssige grænseværdier for drikkevand, er de dog uønskede, påpeger William Shotyk. Han oplyser endvidere, at der i Japan fremstilles PET ved anvendelse af titan (Ti), som i modsætning til antimion er uopløseligt og uskadeligt.