Farlig miljøgift skal sejles 20.000 km til destruktion i Nyborg

Miljøstyrelsen har netop givet tilladelse til, at et lager af farligt HCB-affald sejles fra Australien til Danmark for at blive destrueret på Kommunekemis anlæg i Nyborg.

Danmark er et af de få lande, der råder over den teknologi, der kan uskadeliggøre det farlige affald.

Import af farligt affald har da heller ikke være miljøminister Karen Ellemanns varmeste kop te, og i en pressemeddelelse oplyser hun, at der har været tale om helt ekstraordinære hensyn.

»Jeg synes, at det er meget problematisk at transportere farligt affald fra den ene ende af kloden til den anden. Men vi har en forpligtelse til at træde til, når andre har et uløseligt problem,« hedder det.

Det farlige affald ligger i dag på en grund midt i et beboelsesområde mellem det centrale Sydney og byens lufthavn, og man har i årevis forgæves forsøgt at finde en måde at destruere affaldet.

Der er stillet en række ekstraordinære krav til transporten, så den kan foregå forsvarligt. Blandt andet er hver container udstyret med GPS-tracker, og sejladsen skal foregå i et dobbeltskroget skib.

Pligt ifølge Stockholm-konventionen

HCB er en af de forbudte og svært nedbrydelige miljøgifte, der er omfattet af FN's Stockholm-konvention.

Efter Stockholm-konventionen er det meningen, at landene skal hjælpe hinanden med at komme af med problematisk affald, hvis et land ikke kan klare det på egen hånd. Der er netop i Miljøstyrelsens afgørelse lagt vægt på, at Australien ikke selv har kapacitet til at destruere affaldet på en sikker måde.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det ville da være at foretrække at Kommunekemi sendte teknisk rådgivning så Australien kunne bygge et egnet anlæg. Der er sikkert meget andet på den side af jorden der så med fordel kunne håndteres "lokalt".

 • 0
 • 0

Tænkte også, at det da ville være billigere og mere sikkert at få Moses til at komme til bjerget, frem for bjerget til Moses.

Hvorfra kommer al den HCB egentligt fra? Det er da mange år siden man stoppede med at bruge det i landbruget?

Og hvor meget er der tale om? Hvordan skal det destrueres? Hvor lang tid tager det?

Uhh.. alle de spørgsmål :)

 • 0
 • 0

Det er muligt at forretningen er nydelig, men det er konsekvenserne af eventuelle uheld ikke.

Det er nok ikke farligere en de dusinvis af supertankere der hver dag sejler gennem storebælt,en flænset supertanker ved sprogø ville nok blive en større bet for miljøet

 • 0
 • 0

"Miljøministeren fremføre at der findes internationale konventioner der gør at man skal tillade at dette affald afbrændes i et andet land hvis oprindelseslandet ikke kan. I rapporten fremføres det at ingen af de 8 forslag virker i Australien.

Det er ikke rigtigt, de eksisterende forbrændingsanlæg kan udbygges med ekstra monitorering ifølge miljøstyrelsens egen rapport så det kan de. Der er altså ikke grundlag for at vi skal overtage det affald.

på følgende link (http://www.cbgnetwork.org/1784.html) kan man læse om at pcb og hcb samt fouran som det jo drejer sig om der kommer hører til de 12 farligste stoffer i verden, og disse lader sig ikke nedbryde ved normal højtemperaturforbrænding (2000 grader), der er tværtimod flere professore som udtaler at ved forbrænding bindes de farlige stoffer i flyveasken og i de slagger der dannes samt i alt transportudstyr renseklapper mm. Det betyder jo at vi så blot får det i vores veje og at det nedsiver i undergrunden således at vi ikke kan spise vores afgrøder. Det er jo et picogram der er dødeligt ! Dette fremføres også på NTN hjemmeside og var en af begrundelserne for at NRW miljøminister afviste at modtage affaldet. Endvidere er det under denne process blevet bekendtgjort at der mindst skal 2000 grader til for at destruere dele af hcb og pcb affaldet, men at der altid vil være rester. Såvidt vides forbrænder KK kun med 1200 grader. Australien har lavet en National Wasteplan for at komme af med affaldet, men den tog 10 år og på grund af farligheden af stofferne skulle der laves så mange risikoprocedure mm. så man ikke har igangsat noget.

Så kære borgere i Danmark, nu må i vågne op. Det er da ikke fordi lille Danmark er bedre til at forbrænde affald end Bayer i Tyskland eller alle andre lande, nej vi vil hellere lade et privat firma tjene 50 millioner og så forgifte hele vores nærområde. Eksemplet er Envio i Tyskland hvor de skulle fjerne olie indeholdende pcb fra højspændingstransformatorer, her var der ingen kontrol fra myndighedernes side, man havde informeret firmaet om datoen for kontrol et år i forvejen, og medarbejderne blev sendt hjem tre dage før, og alt blev gjort rent. Men blodpøver afslørede pcb koncentrationer hos medarbejderne som var 25000 gange større end tilladt. Hele området omkring fabrikken er kontamineret og i flere km omkreds er det forbudt at spise grøntsager fra kolonihaverne. Dette skyldes at dørene stod på klem til hallen hvor det blev håndteret om sommeren pga. varmen. Hcb og PCb samt fouran hører til de 12 farligste stoffer i verden og er forbudt siden 1970.

Hos KK vil man sågar oplagre det direkte på pladsen !! Dette kan vel sidestilles med åbne døre ved Envio i Tyskland.

Hvilket uvildigt og akrediteret tredjepartsfirma med indsigt i pcb og hcb har miljøministeren bedt om at foretage daglige kontrolmålinger af nærområder, slagger flyveaske mm. således at der er løbende kontrol med formaet og der således kan garanteres en minimal sikkerhed af regeringen. Hvis man eksempelvis slukker det elektrostatiske filter vil der jo så flyve omkring 1 -5 tons kontamineret flyveaske ud på en nat.

Man spare filteret og der er heller ingen restprodukter som kan måles i filteret.

Man kan da ikke overlade det til selvkontrol !!!!!!!!

Det er jo et picogram der er dødeligt !

Vi på Fyn kan jo være glade over at der ofte er vestenvind og at skorstenen er så høj at flyveasken nok vil lande omkring KBH. Men vi vil jo så nok få deponeret op imod 60000 ton hcb, pcb samt dioxin belastede slagger og frafiltreret flyveaske på klintholms deponi, og der vil man så om 20 år pludselig opdage at bundmembranen er utæt og pcb og hcb findes i grundvandet og udvaskes i østersøen, og 1kg er vel nok til at fisk bliver uspiselige i hele Østersøen. og så har vi ingen turister ! Men EQT tjente 50 millioner og vi hjalp Australien så deres kyster er intakte.

 • 0
 • 0

Jeg tror at Kommunekemi der hidtid ikke har været belastet af klager over deres omgang med farlige stoffer, fuldt ud er klare over hvad de har med at gøre.

Dette er en engangsforestilling fordi stoffet jo eksisterer, men ikke produceres mere, og frem for at det bliver dumpet hos en høvding i mumbaland, så forertrækker jeg langt at eksperterne hos Kommunekemi tager sig af det

 • 0
 • 0

Det er jo et picogram der er dødeligt !

Hvis du vil tages alvorligt her må du lade være med at slynge om dig med usandheder. LD50 (oral rotte) er 10g/kg!. Problemet med HCB er langtidsvirkningerne og persistens i miljøet. Ikke den akutte giftighed.

 • 0
 • 0

Ja i så fald er det Der Spiegel der ikke ved hvad de skriver, og det er vel et af de mest seriøse tidsskrifter, så skal vi ikke lige checke det først inden det skydes ned.

Incinerator Treatment risks Incineration of HCB’s does not ensure their full destruction and almost certainly leads to the generation of many harmful compounds that can escape into the atmosphere. Incineration is considered by researchers as a poor method by which to attempt to destroy HCB waste. The Stockholm Convention lists incineration of hazardous waste as a priority source of releases of dioxins and furans. Dioxins and furans are among the most toxic of all compounds ever studied and will be released to atmosphere as a part of the incineration of Orica’s HCB waste in Germany. Compared to non-combustion technologies, incinerators have poor Destruction Efficiencies (DE). The primary reason is that while incinerators have become better at removing pollutants from the stack gases by various scrubbers, the pollutants still have not been destroyed, rather they are transferred to another media such as fly ash, filter cake, scrubber liquors or bottom ash. Dioxins will remain in the unwanted ash by-products and have the potential to pollute the German, European and global environment. Large quantities of contaminated 'bottom ash' will be produced which is currently disposed of under European roads and in concrete products while the highly toxic 'flyash' is sent for permanent storage to German salt mines.

DER SPIEGEL, February 21, 2007

Så er der Envio og PCB http://www.csn-deutschland.de/blog/2010/08...

Så var der det om dødeligheden, ja det er muligt at man i Danmark kan slå rotter ihjel med 10 gram.

herunder grænseværdier hvor det optræder skader for PCB toxikologisch begründeter Gefahrenwert 200 ng/m³ für Aufenthalt weniger als 7 Stunden 70 ng/m³ für Aufenthalt mehr als 7 Stunden [9] toxikologisch begründeter Raumluftvorsorgewert 20 ng/m³ für Aufenthalt weniger als 7 Stunden 10 ng/m³ für Aufenthalt mehr als 7 Stunden

For HCB ved man at det giver direkte leverskader ved 0,5mg/kg for svin, og er kræftfremkaldende, men i har ret det er ikke pico gram for selve HCB. Der er andre dioxiner mm der er meget farligere.

Bayer kunne i 2007 rense som beskrevet nedenfor, men miljøministeriet i NRW ønskede alligevel ikke at afbrænde dette da der er mange andre skadelige partikler i røggasserne

Kort uddrag af Bayers anlæg som har rotationaovn med op til 1500 grader forbrændingsluft. Anschließend wird die Abluft noch durch einen Aktivkohlefilter geblasen, um Dioxine und Furane zu entfernen. Diese giftigen Stoffe entstehen bei jeder Verbrennung. Laut Verordnung darf nur 0,1 Nanogramm pro Kubikmeter Abgas in die Luft abgegeben werden. "Unsere Anlage in Dormagen emittiert bei 61.000 Tonnen Sonderabfällen pro Jahr nur so viele Dioxine und Furane, wie bei der Verbrennung von 217 Tonnen Holz entstehen."

Für den Kieler Toxikologen Kruse ist das zu viel: "Selbst in guten Anlagen haben wir im Rauchgas einen Cocktail an gefährlichen Substanzen gefunden." Von den meisten kenne man weder ihr Verhalten in der Umwelt, noch ihre Giftigkeit. "Selbst wenn die Grenzwerte eingehalten werden, kommen unzulässig viele Giftstoffe aus dem Schlot", sagt Kruse.

Så i mener at vi blot skal indånde det de synes de vil lukke ud om natten

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten